Siste spørsmål

stemmer
1
svar
0
visninger
29
Konsum IAP tidvis ikke gir belønning og forbruks promo-koder fungerer ikke i det hele tatt
Jeg har en app som tilbyr mynter som forbruks IAP. Mesteparten av tiden dette fungerer fint, men noen ganger en bruker vil kontakte meg å si selv om betalingen gikk gjennom, og han fikk en faktura fra Apple, gjorde han ikke får sine mynter.

Også gjør app ikke håndtere forsonforbruks Promo-koder i det hele tatt. Når forløsende, viser App Store meldingen om at IAP har med hell blitt innløst, men på åpne App myntene er aldri der.

Jeg har fulgt Apples anbefaling og jeg legger transaksjonen observatør i App De ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:46
bruker Eatton
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Hvordan vil du selv begynne å takle flere split view controller / ruter på en iPad som Reeder for eksempel?
Med Reeder iPad app for eksempel når du trykker på nye koblinger skyver det dem som en ny visning kontrolleren til navigasjons stabelen typen som en uendelig delt visning kontrolleren.Jeg vet hvordan du bruker UISplitViewController å ha to om gangen, men hvordan ville du noensinne har i utgangspunktet uendelig? Er det en tilpasset UINavigationController? Jeg vet ikke engang hvor du skal begynne å lete! ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:46
bruker Doug Smith
stemmer
1
svar
1
visninger
95
Python utføre funksjon på barn prosess exit
Jeg har en memoization funksjon wrapper med en teller treff og bom. Fordi jeg ikke kan få tilgang til ingen-lokale variabler fra funksjonen, bruker jeg en ordbok for å telle treff og savner.

Funksjonen kjøres i ~ 1000 parallelle prosesser på 48 kjerner, over en million ganger per kjerne, så jeg bruker en Manager.dicttil å styre resultatet.

Bare å holde stillingen alene tredobler min kjøring, så jeg ønsket å gjøre noe smartere - Jeg ønsker å holde en lokal disk som er bare en vanlig ordbok, og når prosesse ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:46
bruker Amit
stemmer
0
svar
2
visninger
53
Hvorfor er TinyXML2 sin XMLDocument :: FirstChild () -funksjonen returnerer NULL når du forsøker å analysere denne gyldig XML-fil?
Jeg vet det er sannsynligvis noen svært opplagte ting jeg mangler her, men dette har vært driver meg til vanvidd i noen dager nå.

Her er en enkel funksjon jeg har skrevet som er bare ment for å finne den første koden i XML-dokumentet for nå:

void parse_weather_file(const char* weatherFileName, WeatherDataAsPWMValues *wd)
{
if (wd == NULL) return;

std::cout << weatherFileName << std::endl;

tinyxml2::XMLDocument doc(weatherFileName);
tinyxml2::XMLNode *root = doc.FirstChild();
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:46
bruker Matt D
stemmer
0
svar
0
visninger
50
Android Jwplayer: problemet illegalstatexception
Jeg bruker jwplayer med lydinnhold. Jeg spiller lyd i mellom trykk hjem-knappen så får problemet Java.lang.illegalstateexception

E / ExoPlayerImplInternal: Stopp mislyktes. java.lang.IllegalStateException ved android.media.MediaCodec.native_stop (Native metode) ved android.media.MediaCodec.stop (MediaCodec.java:2072) ved com.google.android.exoplayer.MediaCodecTrackRenderer.releaseCodec (SourceFile: 469) hos com.google.android.exoplayer.MediaCodecTrackRenderer.onDisabled (SourceFile: 434) ved com.google.and ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:46
bruker user2126566
stemmer
-1
svar
1
visninger
34
Endring av data for dataramme R
Jeg har en dataramme med følgende struktur:

variable_1<-rep("one",times=8)
variable_2<-c("one","one","two","two","three","three","four","four")
actual<-c(0,10,0,20,0,30,0,40)
predicted<-c(10,0,20,0,30,0,40,0)

data_1<-data.frame(cbind(variable_1,variable_2,actual,predicted))


Jeg ønsker å forskyve søylene for å oppnå en dataramme med følgende struktur:

variable_1_new<-rep("one",times=4)
variable_2_new<-c("one","two","three","four")
actual_new<-c(10,20,30,40)
predicted_new<-c(1 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:46
bruker mrpargeter
stemmer
0
svar
0
visninger
53
Bootstrap-table getOptions metoden ikke vurdere data-sort-feltet
Jeg prøvde å retrive verdien av eiendom data-sort-fieldmed metoden getOptions, men sortNamealltid returnere fieldtil kolonnen. Det på denne måten det skal være? Eller hva er den riktige måten å få data-sort-fieldav dagens type bordet?

Eksempel:
http://jsfiddle.net/e3nk137y/42493/ ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:45
bruker Daniel Bohn
stemmer
0
svar
1
visninger
33
Google Add-On for Ark lanseringer på refresh
Jeg er for tiden i ferd med å slippe og publisere en add-on for Google-regneark. Ved Googles gjennomgang av add-on, indikerte de at tillegget ville auto-lansering når arkene er uthvilt.

Hvordan kan jeg endre koden slik at den passerer Google gjennomgang?

REDIGERE:

function onOpen() {

var DocObject = PropertiesService.getDocumentProperties().getProperties();
//paid = "true" if bought. paid = "false" if not bought. These
//are strings not bool values
var paid = DocObject.Bought;

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:45
bruker David Pham
stemmer
0
svar
1
visninger
16
hvordan du oppretter en webside UI på AWS som kan vise data fra MySQL i AWS
Jeg har en database på AWS RDS MySQL server. Jeg ønsker å lage en webside på min hjemmeside som kan gi et brukernavn og passord, og la brukerne få tilgang til databasen i en Clean UX måte. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:45
bruker Balaji Katakam
stemmer
0
svar
0
visninger
30
Kontroll HTTP statuskoder med Javascript
Jeg prøver å teste for ødelagte koblinger på en gitt side. I øyeblikket er jeg lime dette inn i krom konsoll som er det eneste stedet jeg trenger det til å fungere i dag.

//it loops through and creates an array of all links
var urls = [];
for (var i = document.links.length; i-- > 0;)
if (document.links[i]) {
urls.push(document.links[i].href);

//Then creates an XML request for each as it goes

var req = new XMLHttpRequest();


req.onreadystatechange = function() {
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:44
bruker JakePowell
stemmer
0
svar
0
visninger
29
putchar ender bare på enter (C)
Så dette enkle programmet er vel å endre hver forekomst av 's' eller "ss" til "th".

Her er min kode:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

.
.
.

printf("Enter a sentence:\t");

int ch;

while ((ch = tolower(getchar())) != '.'){

if(ch == 's'){
int nxtCh = tolower(getchar());
if(nxtCh == 's'){
putchar('t');
putchar('h');
}else{
putchar('t');
putchar('h');
putchar(nxtCh);
}
}else{
pu ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:44
bruker M. Diet
stemmer
0
svar
1
visninger
14
slå opp en verdi i Excel og returnere telle hvis cellen over eller under inneholder data
Jeg har sett på andre innlegg med lignende problemer med tror min kan enten være unik eller krever plassholdere (eller kombinere formler). Et eksempel på regnearket mitt er nedenfor.

Jeg prøver å få en telling av alle de gule markerte cellene som har data når samsvarer med navnet (Charlie, bravo, delta, etc.). For eksempel, i en tabell ved siden av dette, ville Charlie har et antall på 2 og golf ville ha en telling av en og alle andre ville enten være tom eller null.

De fleste andre innlegg benytter index ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:44
bruker Scott Taylor
stemmer
2
svar
1
visninger
99
Iterere tall i en df hvor en tilstand kampene
Spille rundt med ulike datarammer mens du prøver å lære meg pandaer, har dette hatt meg stabbet fora stund, noe som virker som en mangel i programmering forståelse, men kan noen hjelpe?

Vurdere følgende df:

ID Name Week
1 Matthew 1751
1 Matthew 1751
1 Matthew 1751
2 Jon 1751
2 Jon 1751
2 Jon 1751
2 Jon 1751
3 Lisa 1751
3 Li ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:44
bruker Datanovice
stemmer
-1
svar
2
visninger
26
Button onclick Listener
Jeg har en knapp med "btnadd" id,

Button add = (Button) findViewById(R.id.btnadd);


Og en funksjon med to innganger,

public void CheckNumber (int i , int j) { if (i != j) Toast.makeText(getBaseContext,"i is not equal to j"); }


Og jeg ønsker å sette denne funksjonen til å klikke hendelse av denne knappen

add.setOnClickListener(CheckNumber(2,4));


Denne koden er ikke riktig, men hvordan kan jeg gjøre dette? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:44
bruker Kamyar Sahba
stemmer
0
svar
1
visninger
21
Jackson post-serialisering funksjonalitet
Jeg serieomkoding flere lister innenfor samme objektet, og ønsker å ringe clear()på alle listen etter at objektet har blitt serialisert.

Dagens tilnærming er å ringe klart () manuelt på hver liste etter serie men jeg håper det er en mer robust tilnærming, som å bruke en tilpasset JsonSerializereller kanskje en AtomicReference.

Jeg har liten erfaring med JsonSerializer, og jeg håper noen kan gi et eksempel som oppnår dette.

public class ResetSerializer extends JsonSerializer<Collection> {

@Over ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:43
bruker user0000001
stemmer
0
svar
1
visninger
40
git begå --amend fjerne siste forplikte uten å endre noe på prosessen
Jeg har prøvd å endre mitt siste begå melding slik jeg gjorde git commit --amendetter at jeg ikke endre noe, lukker redaktøren min og min siste begå er borte, hvordan kan jeg hente?

EDIT: Du kan løse dette problemet ved hjelp av informasjonen kommentarer om. På mitt problem git reflogog git checkout HEAD{0}løst. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker João Victor
stemmer
-2
svar
2
visninger
229
Får "programtype som allerede finnes: android.support.v4.app.LoaderManager"
Når jeg kjører Android app på min app kompilatoren gir nedenfor feil

Program type already present: android.support.v4.app.LoaderManager
java.lang.RuntimeException:
com.android.builder.dexing.DexArchiveMergerException: Error while merging
dex archives:
C:\Users\xxx\xxx\app\build\intermediates\transforms\dexBuilder\debug\1.jar,
com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to
complete
com.android.tools.r8.utils.AbortException
implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.j ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker AndroidMan
stemmer
0
svar
1
visninger
123
Er det mulig å trekke ut data fra et excel-ark som er lagret på Sharepoint Online?
Jeg har SSIS tilgjengelig for meg. Jeg har for tiden det konfigurert til å trekke hjelp OData-kontakt. Jeg håper å være i stand til å trekke data som er lagret på et ark i Sharepoint Online. Hvis jeg må skrive ac # script jeg kan gjøre det også. Alle hjelpe verdsatt. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker Sewder
stemmer
0
svar
1
visninger
67
Formater brødteksten i en gmail bruker Google Apps Script
Jeg prøver å finne ut 'hvordan' formatere kroppen til en Gmail som er laget og sendt via Google Apps Script. Jeg har lagt <bold>til meldingen, men det gjør ikke fet teksten, bare viser den tegnene <bold>.

Kan noen vennligst peke ut hva jeg mangler?

Takk

var emailAddress = row[34]; // adminEmail column
var message = "<html><body>The " + row[9] + " event that was submitted by <bold>" + row[1] + "</bold> has not been approved yet. Please go to " + row[27] + " and review ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker Mr. B
stemmer
2
svar
1
visninger
229
AWS WAF Hvordan vurderer grense bane ved IP under minimum 2000 forespørsler / minutt
Jeg har en bane (mysite.com/myapiendpoint for skyld eksempel) som er både ressurskrevende å betjene, og meget utsatt for bot misbruk. Jeg trenger å rangere begrense tilgangen til den spesifikke banen til noe sånt som 10 forespørsler per minutt per klient IP-adresse. Hvordan kan dette gjøres?

Jeg hosting av en EC2 eksempel med CloudFront og AWS WAF foran. Jeg har den standard "Rate Basert Rule" aktivert, men sine 2.000 forespørsler per minutt per IP-adresse minimum er helt ubrukelig for min søknad.

Jeg vur ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker user5071535
stemmer
0
svar
1
visninger
38
Viser has_many gjennom foreningen i skinnene
Jeg har en liten app som gjør det mulig for brukeren å spore sine beholdninger for en portefølje ved å legge sine egne aksjeplukking til det. Jeg har bygget assosiasjoner til å være følgende:

stock.rb
has_many :portfolio_stocks
has_many :portfolios, through: :portfolio_stocks

portfolio.rb
has_many :portfolio_stocks
has_many :stocks, throough: :portfolio_stocks

portfolio_stocks.rb
belongs_to :stock
belongs_to :portfolio


Jeg har problemer med i min nye malen for å legge aksjen i porteføljen. Dette er h ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker Joseph Parker
stemmer
0
svar
0
visninger
25
logg inn Jeg prøvde forskjellige koder nesten alltid samme skjer gjør at kanskje har noe med cookies
Jeg prøvde forskjellige koder nesten alltid samme skjer gjør at kanskje har noe med cookies.

Jeg har denne koden som alltid vise spiller ingen rolle hva teller er

echo "Hai " . $email . "
";
echo "Checking
";
echo "<a href='logout.php'>Logout</a>";


<form class="form-horizontal" action="" method="post" id="form1" style="width: 95%; margin: 0 2.5%" novalidate>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="ea">Email Address:</l ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker Mirza
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Hvordan legge til include_directory i enkle CUtfør Prosjekt
Jeg har CUtfør prosjekt som katalogstruktur er som følger:

├── build
├── CMakeLists.txt
├── src
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── headers
│   │   └── utility.h
│   └── main.cpp
└── tests
├── CMakeLists.txt
├── testfeature_a
│   ├── CMakeLists.txt
│   └── test_me.cpp
└── test_main.cpp


I test_me.cpp ønsket jeg å inkludere utility.h som jeg ønsket å teste definerte det fungerer. Så jeg gjorde #include "overskrifter / util ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:42
bruker Roshan Mehta
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Programmatisk ned RDP-fil fra AWS gang i EC2 eksempel sin lansering med det java SDK
Det er et par ting jeg trenger hjelp til, jeg jobber for tiden med AWS EC2 instanser. Jeg har nå startet en server ved hjelp av et bilde jeg har laget i AWS og lansere bildet til flere forekomster ved hjelp av Java SDK. Å la meg få tilgang til disse forekomster som jeg har lansert, forstår jeg at i AWS konsollen jeg er i stand til å få RDP-fil når jeg klikker på download Remote Desktop filen når jeg klikker på omgang, men jeg sjekker om java SDK gir en måte å få RDP-fil direkte uten å ha meg til å gå inn i ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:41
bruker Kok Leong Lee
stemmer
0
svar
1
visninger
19
angularjs arv objectprototype kan bare være et objekt eller null
Jeg trodde dette ville være en enkel base og barnet klasse oppgave, men denne feilen er å kaste meg.

Jeg opprettet en base klasse som dette:

module A.B.C {

export class instructionBase {

constructor(
var1: class1,
var2: class2,
...etc for 10 injected classes) { //init code }

method1(){}

method2(){}
}
}


Min arvet klassen er slik:

namespace A.B.C {

export class instructionComponent extends instructionBase {

static $inject = ["", "", ""...for 10 tim ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:41
bruker GPGVM
stemmer
-1
svar
2
visninger
46
hvordan du kan oppdage og endre små bokstaver i SAS
Jeg har en variabel som heter IDser ut som følgende.

ID
ABC.L
ABCa.L
BDE.L
BDEna.L
BNE.F
HDF.A


Det siste tegnet eller de to siste tegnet av denne variabelen før .kan være med små bokstaver. Jeg vil sjekke om det er tilfelle, hvis det er tilfelle vil jeg lage en ny variabel og slippe små bokstaver. Hvis det ikke er lavere bekledde tegnet den nye variabelen vil være den samme som den opprinnelige variable. Kan noen vennligst foreslå meg hvordan kan jeg oppnå dette please?

ID New_ID
ABC.L ABC.L
ABCa ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:41
bruker fly36
stemmer
1
svar
1
visninger
156
Forstå hvordan TF implemention for CTC fungerer
Jeg prøver å forstå hvordan CTC implementering fungerer i tensorflow. Jeg har skrevet en rask eksempel bare for å teste CTC funksjon, men jeg gettign annen grunn inffor noen mål / inngangsverdier, og jeg er sikker på hvorfor er det happing !?

Kode:

import tensorflow as tf
import numpy as np

# https://github.com/philipperemy/tensorflow-ctc-speech-recognition/blob/master/utils.py
def sparse_tuple_from(sequences, dtype=np.int32):
"""Create a sparse representention of x.
Args:
sequences: a li ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:41
bruker Ehab AlBadawy
stemmer
-1
svar
2
visninger
43
får sendt skjemaets POST_ID fra utenfor løkken PHP
Jeg jobber med en app som har en post skjema som samsvarer med adopsjon mentorer med mentees. Dette er i Wordpress / PHP / MySQL / ACF (Advanced Custom Field).

Etter at skjemaet er sendt, kan jeg ikke få POST_ID for det innlegget, så jeg kan lagre ACF feltet "title" for skjermen som viser alle kampene.

Må jeg hente den formen er $post_idnår jeg er "utenfor loop"? Og hvordan gjør jeg det?

function match_post_title_auto( $post_id ) {

// get mentor & new mentee user array
$mentee = get_field('m ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:40
bruker Jon Hagee
stemmer
0
svar
0
visninger
42
Avstanden mellom kortene og ta bilde til forsiden android studio
Jeg ønsker å ha bokhyller i søknaden min, så jeg brukte kort vise, men jeg kan ikke minske avstanden mellom kortene fra sidene. alt jeg prøver endrer avstanden fra toppen og bunnen.

dette er CardView xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v7.widget.CardView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:layout_width="110dp"
android:layout_height="180dp"
xmlns:cardview="http://schemas.android.com/tools"
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:40
bruker Ofir
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Tilgang til modell addatribute i javascript våren MVC
Her (Controller) legger jeg en attibute til min modell

@RequestMapping("/archivosProcesados")
public String archivosProcesados(final ModelMap model) {
model.addAttribute("allfiles", filestorageService.getAllFiles());
return "archivosprocesados";
}


og etter mitt syn få tilgang jeg til dem via Thymeleaf som dette

<tr th:each="ap: ${archivos}">
<td th:text="${ap.clave_documento}"></td>
<td th:text="${ap.tipo_documento}"></td> ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:40
bruker daniel hernandez
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Får ikke tilgang til S3 bøtte fra wildfly kjører i Docker
Jeg prøver å konfigurere wildfly bruke Docker bilde JBoss / wildfly: 10.1.0.Final å kjøre i domenet modus. Jeg bruker docker for MacOS 8.06.1-ce hjelp aufs lagring.

Jeg har fulgt instruksjonene i denne linken https://octopus.com/blog/wildfly-s3-domain-discovery . Det virker ganske enkel, men jeg får feilmeldingen:

WFLYHC0119: Ingen tilgang til S3 bøtte 'wildfly-mysaga': WFLYHC0129: bøtte 'wildfly-mysaga' kunne ikke nås (RSP = 403 (forbudte)). Kanskje bøtte eies av noen andre eller godkjenning mislyktes.

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:40
bruker LuvvaSistemas
stemmer
0
svar
0
visninger
24
apk krasjer i API 23
Applicacion har Webview, en verktøylinje og en handling bar med et søk utsikt ingenting annet. den eneste tillatelsen er internettilgang.

Jeg samlet søknad om API 24 og det fungerer bra, på en Android med API 23 det gir dette problemet.

Dette er drevet konsoll feil de:

$ adb shell am start -n "com.ccodigos.cade.ccodigosremaster/com.ccodigos.cade.ccodigosremaster.MainActivity" -a android.intent.action.MAIN -c android.intent.category.LAUNCHER
Connected to process 12594 on device A6R9K17724903007
Capturing ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:39
bruker AlanRubinoff
stemmer
1
svar
0
visninger
48
Hvorfor jeg bør redigere Info.plist og AppDelegate filer før du oppretter IPA i iOS?
Jeg leste i en guide som jeg trenger å endre Info.plist og AppDelegate.m filer før publisering min reagerer-innfødte app til iOS med Xcode.

Er det nødvendig å endre Info.plist filen ved å slette denne koden:

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
<key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
<true/>
<key>NSExceptionDomains</key>
<dict>
<key>localhost</key>
<dict>
<key>NSExceptionAllowsInsecureH ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:38
bruker Tal Shani
stemmer
0
svar
1
visninger
202
Spring boot to oppgradering problemet med aktuator
Config: springCloudVersion = 'Finchley.SR1' springBootVersion = '2.0.2.RELEASE'

Komme under feil:

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.springframework.boot.actuate.metrics.CounterService


Det er ingen CounterService klasse i denne utgaven av fjær-starter-aktuator-2.0.2.RELEASE ?? Ref: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.0.2.RELEASE/api/ ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:38
bruker user3444718
stemmer
0
svar
0
visninger
46
Vanlige koble fra MSSQL server og få feil som "core dumpet" og en gang "minne korrupsjon"
Jeg bruker python3.5.2, Django == 1.11, ubuntu16.04, AWS RDS, MSSQL server 17, UNIXODBC == 3.2.1, FREETDS (freetds v0.91, TDS-versjon: 4.2)

I mine Django innstillinger:

os.environ['TDSVER'] = '8.0'

DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'sql_server.pyodbc',
'HOST': 'host_name',
'PORT': '1433',
'NAME': 'test',
'USER': 'test',
'PASSWORD': 'test',
'AUTOCOMMIT': True,
'OPTIONS': {
'hos ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:38
bruker Vinay Kumar
stemmer
1
svar
2
visninger
35
Sett om siste raden felt møter klausul eller sub søkeresultatet er lik 0
Jeg prøver å få en enkelt innsats som gjelder følgende

______________________________
| id | item (fk) | condition |
| 1 | 3 | NEW |
| 2 | 3 | USED |
| 3 | 2 | USED |
______________________________


Det jeg prøver å oppnå er følgende:

Gitt et element id = 3 for eksempel, jeg ønsker å sette inn en ny rader i denne tabellen hvis en av disse to vilkår er oppfylt:


raden med den største id er ikke "nye" `
den countpå oppføringer i elementet (id = 3) erequal to 0


... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:38
bruker bobleujr
stemmer
-1
svar
1
visninger
66
Ekstremt treg beregninger
Jeg prøver å skrive en ligning som gjør følgende ting:

1) Integrerer en ligning

2) Lagrer at ligning for senere bruk

3) Numerisk integrere den første og evaluere den andre ligningen på 100 forskjellige intervaller, øker med et fast beløp hver gang

import math
from sympy import *
import kvalues
import time
import random
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt


Den første oppgaven er veldig enkel, jeg fullførte det slik:

def integration_gas(number,Fa_0,Fb_0,Fc_0,v_0,a,b,c,d,e):
Ca_0 = ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:38
bruker Travis Czechorski
stemmer
0
svar
2
visninger
52
vb.net tilgang til mappen nektet
Jeg søkte overalt for denne feilen, endre manifestfilen for programmet å kjøre som administrator, men ingenting forandret, im gjør et program for meg å få video streaming linker der jeg satte den første delen av det i textbox1 og den andre delen på textbox2 disse blir satt sammen og et nummer for episoden blir lagt til, men når jeg prøver å lagre en txt-fil med alle linkene jeg kan lagre det fordi tilgangen er avslått.

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text

Public Class Form1
Dim l1 As S ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:37
bruker Daniele S.
stemmer
0
svar
1
visninger
25
Boostrap 4 Carousel videokontrollene forsvinne på en riktig lysbilde
Jeg bruker en kombinasjon av bilder og videoer i Bootstrap Carousel 4. HTML5 Video kontrollene fungerer fint hvis jeg skyver karusellen i venstre retning, men hvis lysbilde karusell i riktig retning, videokontrollene enten forsvinner eller bevege seg mot det ekstreme venstre.

Jeg fant en referanse her Bootstrap Video Carousel Spill knapp / venstre og høyre indikatorene ikke vises , men ingen av de angitte svarene fungere.<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker Kunal Chawla
stemmer
0
svar
1
visninger
49
Swift 4 - Json dekoder
Jeg har søkt mye og prøvde mitt beste, men jeg er fast.

I prøve å trekke ut en streng fra en Json forespørsel (fra Pexel API):

Her er min kode for å trekke JSON (med Alamofire og SwiftyJson importert)

func retrieveapi () {

let apiKey = "563*****************0c7eae"
let headers: HTTPHeaders = [
"Authorization": "5********************ae",
"Accept": "application/json"
]

Alamofire.request("https://api.pexels.com/v1/search?query=Spain+query&pe ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker Victor
stemmer
0
svar
1
visninger
18
Hvordan få en IDS liste over en Json typen objekt med LINQ
Hvis du ønsker å få en liste med IDS av Acl klassen, problemet er at disse finnes i en liste over selskaper på følgende måte ...

COMPANY: CS

public class Company
{
[JsonProperty(PropertyName = "id")]
public int Id { get; set; }

[JsonProperty(PropertyName = "name")]
public string Name { get; set; }

[JsonProperty(PropertyName = "acl")]
public List<Acl> Acl { get; set; }
}


ACL.CS:

public class Acl
{
[JsonProperty(PropertyName = "id")]
public int Id { get; set; ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker Bodega Pangal
stemmer
0
svar
2
visninger
28
Dag Unntak i Events i AnyLogic
Jeg er for tiden gjør en simuleringsmodell i AnyLogic av et distribusjonssenter der fra mandag til lørdag bruker jeg en hendelse for å utløse lasting av en lastebil. Jeg ønsker å programmere denne laste hver dag på samme tid, men hvordan kan jeg gjøre det slik at det skjer hver dag unntatt søndager. Jeg har for tiden det som utløste: timeout og modus: syklisk, ved hjelp av kalenderdatoer ... ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker Pali
stemmer
0
svar
0
visninger
52
Batch Processing med Spotify Luigi
Jeg prøver å bygge en databehandlings rørledning med Luigi.

Siden jeg ikke har tidligere erfaringer i enten Luigi og bygningsdata for behandling rørledning, jeg er her for å spørre om det er mulig å gjennomføre en arbeidsflyt med Luigi (eller en annen pakke) som følgende:

Task1 -> Task2 -> Task3 -> ... -> TaskN
Task1 -> Task2 -> ... -> TaskN
Task1 -> ... -> TaskN


Jeg ønsker å gjennomføre en slik rørledning, fordi noen av oppgaven e ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker Cielo
stemmer
0
svar
0
visninger
115
Cross-Origin Request Blokkert - hva er kravene til klientsiden sertifikat med SSL? for leseren?
Jeg har en vinkelklientapplikasjoner som prøver å få tilgang til en server ved hjelp av SSL og får denne meldingen:

Cross-Origin Request Blokkert samme opprinnelse Regler forbyr lese ekstern ressurs https://website.online/login Årsak: kor header 'Tilgang-Control-La-Origin' mangler

'Tilgang-Control-La-Origin' er faktisk satt av serveren, men jeg ser at klientforespørsler ikke engang når serveren.

Med SSL, har serveren til å angi et gyldig sertifikat, men hva slags beviskrav er det for kunden? Har de for ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker user840930
stemmer
0
svar
1
visninger
30
Overføring api sette galt å header når spesifisere header_to med flere mottakere
Jeg prøver å sende en e-post til flere personer (multiple til adresser) og ha dem alle oppført i e-postklienter som en vanlig e-post. Når jeg setter header_tofeltet på alle mottakere til email1@foo.com, email2@foo.comjeg ender opp med e-poster som har en til header satt til "First Name" <email1@foo.com, email2@foo.com>noe som er feil.

Dette viser seg som en enkelt person med flere e-postadresser i de fleste kunder og overskriften er feil.

Hvorfor er sparkpost overføring api rote med header_tofeltet? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker epelc
stemmer
1
svar
2
visninger
61
Endre Textarea og inngang med onclick
Jeg ønsker å endre verdien av et tekstfelt og en inngang felt. Det hele skal skje med en onclick. Dessverre synes min tilnærming til å være feil. Jeg ville være glad for tips.

<textarea class="input" name="adresse" readonly="readonly" id="street" value="test"></textarea>
<input style="width:130px;text-align: left" class="input" type="text" name="kundennr" id="kundennr" value="10000">

<?php
$sql = "SELECT * FROM `kunde` ORDER BY `kundennu ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:36
bruker Maximum
stemmer
0
svar
0
visninger
31
Uventet feil når du forsøker å logge deg via DocuSign
Vi automatiserer skript med selen, som delvis er å signere et dokument med dokumentet. Det er en DocuSign community forum, men vi har bare en demo DocuSign konto hos en bruker, og jeg tror ikke at kan sende e-post til fellesskapet, så jeg tenkte jeg kunne spørre her.

Vi får konvolutten ID av et dokument, og deretter ber om siden og logging i Dette er nettadressen.:

https://XXXdemo.docusign.com/documents/details/{ENVID}"


(Jeg brukte XXX her for de tre første bokstavene for sikkerhet). Også jeg erstatte ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:35
bruker Tony
stemmer
0
svar
1
visninger
165
openlayers 4 støtter csv fil
Jeg har csv filer med koordinater, jeg lurte på hvordan du skal lese koordinatene direkte og gjengi dem på kartet. Det virker openlayers to OpenLayers.Format.Textfør, men jeg kan ikke finne lignende alternativer i OL4 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:35
bruker Kai Liu
stemmer
0
svar
1
visninger
61
ConstraintLayout og AdMob annonsevisning layout problemet
Jeg bruker følgende oppsett å ha min innhold layout på toppen av annonsevisning. Den anonnsevisningselement er ment å være plassert i bunnen av skjermen. Den annonsevisning høyde er wrap_content. Den top_view_layoutbør span resten av skjermen. Men en bruker sendte et skjermbilde med annonsevisning ta halvparten av skjermen (annonsevisning faktisk var tomt i brukerens skjermbilde så jeg mistenker at annonsene var heller ikke dukke opp eller blokkert). Hvordan er det mulig med dette oppsettet?

Her er oppsett ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:35
bruker user3613696
stemmer
-1
svar
1
visninger
10
json flagget er ut å sette misformet json
Jeg kjører en NPM script / kommando for å produsere en Webpack stat fil. CLI-kommandoen er følgende:

webpack --profile --json > stats.json


Men dette er å produsere en misformet JSON-fil. Det er to tidsstempler i begynnelsen av filen som bryter Analyzer Jeg prøver å kjøre mot den. Toppen av JSON begynner slik:

[9:00:38 AM] Compiling webpack
[9:00:38 AM] Compiled webpack in 15s
{
"errors": []
"warnings": [
]
...
}


De to tidsstempler er å bryte JSON-fil. Er det en måte å ikke ha disse tidsstemple ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:35
bruker jhamPac
stemmer
1
svar
1
visninger
39
Mapping mellom matriser
Jeg har 2 matriser:

list_alpha = [['a'],
['b'],
['c'],
['d'],
['e']]

list_beta = [['1', 'a', 'e', 'b'],
['2', 'd', 'X', 'X'],
['3', 'a', 'X', 'X'],
['4', 'd', 'a', 'c'],


Og målet mitt er om et brev fra list_alpha er i en underliste med list_beta, da det første elementet i den linjen i list_beta (den #) tilsettes til riktig linje i list_alpha. Så min utgang vil være:

final_list = [['a', '1', '3', '4'],
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:35
bruker Aylith
stemmer
0
svar
0
visninger
70
Laravel Passport og Firebird
Jeg arbeider med et program i Laravel 5,5 med Firebird database. Jeg prøver å installere Laravel Passport, men når jeg gjør php håndverker pass: installerer jeg får feilmelding:


"Etter Processor.php linje 34

SQLSTATE [IM001]: Driver støtter ikke denne funksjonen: driveren støtter ikke lastInsertId ()"


Jeg vet at Firebird støtter ikke lastInsertIdog i mine modeller endret jeg tilvekst verdien til false for å få det til å fungere, men jeg vet ikke hvordan å fikse det i passet for å få pakken inst ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:35
bruker L Nico
stemmer
1
svar
1
visninger
32
SQL delspørring mislykkes i Spark 2 ved lasting PostgreSQL tabellen
Jeg møter en veldig irriterende psql problem når du prøver å laste en del av en PostgreSQL bord via en delspørring.

Spørringen er:

SELECT
N1,
N2,
N3,
N4
FROM CORR
WHERE CORR_N5 >= (now() - interval '18 year')
AND CORR_N5 <= (now() - interval '18 year' + interval '1 month')


Dette fungerer hvis skrevet direkte i pgAdmin. Men når jeg kjører den fra en gnist to jobb, får jeg tho følgende feilmelding:

org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: subquery in FROM must have an alias
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker Melvin C.
stemmer
0
svar
4
visninger
56
PHP gruppe visse resultater fra foreach på matrisen i en annen matrise
Jeg har en matrise som ser omtrent slik ut:

$array = array( [0] => FILE-F01-E1-S01.pdf
[1] => FILE-F01-E1-S02.pdf
[2] => FILE-F01-E1-S03.pdf
[3] => FILE-F01-E1-S04.pdf
[4] => FILE-F01-E1-S05.pdf
[5] => FILE-F02-E1-S01.pdf
[6] => FILE-F02-E1-S02.pdf
[7] => FILE-F02-E1-S03.pdf );


I utgangspunktet trenger jeg for å se på den første filen, og deretter få alle ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker matty_eng
stemmer
0
svar
0
visninger
61
Forstå tildeling Schema ID i Confluent Schema Registry
Jeg prøver å forstå hvordan globalt unik UUID genereres for skjemaer i skjema registeret, men ikke klarer å forstå følgende tekst til stede på denne siden.


Skjema ID tildeling alltid skje i hovednoden og de sikrer at skjemaet IDer monotont økende.

Hvis du bruker Kafka mester valget, er skjemaet ID alltid basert av den siste ID som ble skrevet til Kafka butikken. Under en mester gjenvalg, batch tildeling skjer bare etter at den nye mester har tatt opp med alle postene i butikken.

Hvis man bruke ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker Viraj
stemmer
1
svar
1
visninger
57
Python - Fjerning strenger som følger et wildcard mønster
Innledende data (String datatype)

Los Gatos 50K
Las Palmas Canary Islands 25K
Roland Garros
Seoul 25K
Rome


ønsket resultat

Los Gatos
Las Palmas Canary Islands
Roland Garros
Seoul
Rome


Jeg leter etter en måte å fjerne streng mønster som er 2 tall og deretter en K. Men det er behov for å være i stand til å håndtere eventuelle 2 verdier før K. jeg ikke har sett noen svar som bruker et wildcard for den delen av den erstatter. Det bør være noe som dette (jeg vet dette ikke er gyldig) -
data.replace("**K", ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker bbennett36
stemmer
0
svar
2
visninger
28
asp.net ef kode først kopiere elementer med fremmednøkkel
Jeg har følgende kode:

public Exam CreateExam(string name, List<Question> questions, DateTime timeNow)
{
User user = GetUserByName(name);

Exam exam = new Exam()
{
Questions = questions,
StartDate = timeNow,
User = user
};
Context.Exams.Add(exam);
Context.SaveChanges();
return exam;
}


Eksamen :

public class Exam
{
public int Id { get; set; }
public DateTime StartDate { get; set; }
p ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker Lymn
stemmer
2
svar
1
visninger
56
dynamisk generere spørring basert på aktuell dato
Jeg har en ekstern tabell mytable. Vi har en jobb planlagt i Airflow som plukker opp en SQL-fil og utfører det en gang om dagen.

På daglig basis, jeg trenger å legge til en partisjon til bordet som tilsvarer den dagen. Så for 2019-09-27, ville jeg trenger å utføre

ALTER TABLE MYTABLE ADD PARTITION(year=2018,month=9,day=27,ts=1538006400) location '/path/to/data/20180927/'


Jeg kan få år / måned / dag ved bruk SELECT year/month/day(current_date)og tidsstempel hjelp select unix_timestamp(CURRENT_DATE, 'yyyy ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker Craig
stemmer
0
svar
3
visninger
33
Flytte til Wordpress, hvor om gamle webadresser?
Flytte en rekke artikler fra det gamle nettstedet til Wordpress, er det gamle nettstedet url: www.domain.com/6272/post-title

der den nye Wordpress:

www.domain.com/post-title

Jeg sjekket add_rewrite_ruleog add_permastruct, men jeg kunne ikke finne det hvor!

Takk, ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:34
bruker Marvix
stemmer
2
svar
2
visninger
67
PUT og POST - samme parameter, men dårlig forespørsel om PUT
Jeg har Post-metoden og sette metode for requestMapping ( "prosjekter").

@PutMapping
public ResponseEntity<ResultDomain> updateProjet(@RequestParam String projectJSON,
@RequestParam MultipartFile image, @RequestParam(required = false) MultipartFile image1,
@RequestParam(required = false) MultipartFile image2) throws Exception {
}

@PostMapping
public ResponseEntity<ResultDomain> addProjet(@RequestParam String projectJSON, @RequestParam MultipartFile image,
@RequestParam ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker Mc Sam
stemmer
2
svar
2
visninger
33
Kan jeg kjeden observableList klar () og addAll () i en kommando?
Basert på brukervalg, trenger min ComboBox å vise forskjellig innhold. Så jeg måtte kaste ut de eksisterende elementer, og legg inn en ny liste.

Foreløpig har jeg (og dette fungerer)

myComboBox.getItems().clear();
myComboBox.getItems().addAll(myList);


Men jeg ønsker å kjede dem:

myComboBox.getItems().clear().addAll(myList);


eller:

myComboBox.getItems().clear().getItems().addAll(myList);


men jeg får: void kan ikke dereferenced så klart () har allerede returnert annullert.

Er det n ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker Rob Green
stemmer
0
svar
0
visninger
34
Åpne Java Prosjekt med Docker i Windows CMD
Jeg ønsker å åpne en Javascript-prosjekt i Wind10 CMD via Docker. Se: https://github.com/thoughtworks/build-your-own-radar

Den nedlastede Prosjektet er i: F: \ My-egen-Radar

På den gitte siden, er følgende kommando som heter nederst: Docker run -p 8080: 8080-v $ PWD: / app-w / app-det node: 7.3.0 / bin / sh -c 'NPM installere && NPM kjøre dev'

Men får jeg følgende feilmelding:


F: \ Min-egen-radar> Docker løp -p 8080: 8080-v $ PWD: / app-w / app-det node: 7.3.0 / bin / sh -c 'NPM installere ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker xxxyyy
stemmer
0
svar
0
visninger
69
Feiltype: Components.classes er udefinert etter Firefox-oppdatering
Jeg har en funksjonalitet laste ned en PDF-fil på dynamisk gitt bane. For at jeg bruker java selen, og jeg har under kode

String downloadDirSetupScript = "var { Components.classes } = require(\"chrome\"); " +
"var prefs = Components.classes[\"@mozilla.org/file/local;1\"]" +
".createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);" +
" prefs.initWithPath(\"" + "test" +"\"+ "1" + "\");";
JavascriptExecutor exec = getJavaScriptExecutor();
exec.execu ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker Kat
stemmer
0
svar
1
visninger
34
WPF: Lukk det første vinduet og åpne PDF i andre vindu
Jeg har to vinduer, i den første (first.xaml), la jeg brukeren å skrive inn navnet på mappen som de ønsker pdf-er for å bli tatt og sett. Når brukeren går inn i mappenavnet, jeg har en filewatchersystem å overvåke denne katalogen hvis pdf-filer er opprettet. Hvis en pdf-filen er opprettet, jeg vil at den skal åpne i det andre vinduet (pdfviewer.xaml), men jeg fortsetter å få feil. Vær så snill, kan du guide meg? Ikke sikker på om jeg gjør det riktig

void btfolder_click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker Eric David
stemmer
0
svar
0
visninger
113
Her Maps - hvordan å flytte og animere en markør til nytt sted sammen med zoom
Jeg bruker her maps for å vise en rute fra punkt A til punkt B.

Nå prøver jeg å legge til en markør og oppdatere sin posisjon fra en WebSocket, jeg brukte Geovisualization å flytte markøren følger denne https://developer.here.com/api-explorer/geovisualization/technology_animation/animated-markers
(jeg ikke egentlig vite om det er den rette måten å gjøre det, men det fungerer)

Jeg kan se markøren flytte fra posisjon A til posisjon B og så videre, men kunden ønsker å se markøren alltid på midten av kartet. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker arturorv00
stemmer
1
svar
1
visninger
37
Hvordan delvis dele en xml i Apache Camel
Jeg prøver å splitte denne typen xml med Apache Camel.

inngang xml

<root>
<header>
<...>
</header>
<body>
<data> one </data>
<data> two </data>
</body>
</root>


utgang xml

<root>
<header>
<...>
</header>
<body>
<data> one </data>
</body>
</root>


og

<root>
<header>
<...>
</header>
<body>
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker dunfa
stemmer
0
svar
1
visninger
89
Hvordan zip Rose Trær i Haskell
For en Haskell Tic Tac Toe spill, jeg prøver å zip to Rose Trees. Jeg har definert rosen som treet

data Rose a = a :> [Rose a]


Jeg har prøvd følgende:

zipTrees :: Rose Board -> Rose Int -> Rose (Board, Int)
zipTrees (b :> []) (i :> []) = (b,i) :> []
zipTrees (b :> chib) (i :> chii) = (b, i) :> zipTrees chib chii


men det oppstår en feil, fordi det ikke kunne matche forventet type Rose Intog Rose Boardmed [Rose Int]og [Rose Board]hhv. Jeg er clueless om hvordan å zip trærne på ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:33
bruker Tim
stemmer
0
svar
1
visninger
52
Modifisere hvitelistet eiendom på Spring sky dataflyt UI
Jeg er i stand til å godkjenne egenskaper i en oppgave ved hjelp spring-configuration-metadata-whitelist.properties. Egenskapene hvitelisten vises skrivebeskyttet på anvendelsen detaljer vises.

Selv om oppgaven etablering eller detaljskjermen med de godkjente egenskaper ikke er vist for å overstyre standardverdien. Er det noen måte å endre det godkjente eiendomsverdi ved hjelp av fjær cloud dataflyt skjermen? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:32
bruker ssm75
stemmer
1
svar
1
visninger
30
Jenkins og selen
Jeg har Jenkins tjeneste kjører i Docker container i privat Docker nettverk. Jeg har selen nav og krom og Firefox også kjøres i beholder under samme nettverk som jenkins..chrome og Firefox er knyttet til navet. men Jenkins kan ikke koble til hub, bør jeg koblet dem også? og det er det en måte å koble KJØRER containere? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:32
bruker Arsen
stemmer
0
svar
1
visninger
38
Klasse metode fra CommonJS modulen ikke er tilgjengelig?
Jeg jobber med en løsning på øvelsen "Sporing av Scalpel" fra kapittel 11 i Javascript Veltalende boken . Boken gir en CommonJS modul for koden knyttet til kapittel: kråke-tech.js

Følgende er min løsning kode så langt:

const ct = require('./crow-tech');

function storage(nest, name) {
return new Promise(resolve => {
nest.readStorage(name, result => resolve(result));
});
}

async function locateScalpel(nest) {
let place = await storage(nest, 'scalpel');
if (place === nest.name) {
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:32
bruker johnsonb
stemmer
0
svar
0
visninger
43
XMLDOM advarsel attributt "" xxx "" savnet quot ( ") !! udefinert
Jeg ble scrapping en nettstedets data og ønsket noen data så jeg brukte xpath, xmldomfor å analysere html respons til XML for å utføre XPath spørringer.

Mens konvertering koden min trøstet meg en advarsel

[xmldom warning] attribute ""profile__currentFavoriteCard"" missed quot(")!! undefined


Og jeg ønsker ikke å logge denne advarselen til min konsoll

Kode

const xpath = require("xpath");
const dom = require("xmldom").DOMParser;
const html = response.body; // ignore this as it is from http get reques ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:32
bruker Tera Byte
stemmer
1
svar
1
visninger
62
Er det mulig å sette det valgte alternativet hvis alternativet listen er i en delvis utsikt?
Jeg bruker ASP.NET MVC kjerne 2.1, og jeg har et sett med hard kodet HTML alternativer som jeg ønsker å gjenbruke ved å plassere dem i en delvis utsikt. Siden gjengir som ønsket, men det valgte alternativet er ikke angitt.

Dette fungerer:

<select asp-for="Person.Prefix" class="form-control">
<option value="Miss">Miss</option>
<option value="Mr.">Mr.</option>
<option value="Mrs.">Mrs.</option>
<option value="Ms.">Ms.</option>
</select ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:32
bruker Jamie Ide
stemmer
0
svar
1
visninger
29
Ved hjelp av tett rang etter sortering postene
Jeg trenger litt hjelp i å bruke den tette rang funksjon i sql

Jeg har følgende data i tabellen,Jeg ønsker å sortere postene basert på Opprettet dato kolonne og deretter tildele samme rad nummer hvis dokumentet id er den samme for flere poster. Jeg har brukt under spørring, men radnummer er ikke sortert

SELECT * FROM (((SELECT * FROM (SELECT DENSE_RANK() OVER(order by VC_VIN_DOCUMENT_ID) AS "RowNumber",
VC_VIN_DOCUMENT_ID,VC_VIN_LOCALE,VC_VIN_IMDOC_CREATE_DATE,VC_VIN_CARLINE_CODE,VC_VIN_DOCUMENT_T ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:32
bruker dharan
stemmer
0
svar
1
visninger
28
Generisk type funksjon parameter
Jeg er for tiden å lage en ny Twig forlengelse.
Dette Twig forlengelse godta som parameter en enhet objekt (\AppBundle\Entity\*)og et parameternavn.

public function filterNameFilter($entity, $parameter) {}


Hva jeg ønsker å gjøre er å ha en type på $entitysom ville være en av klassen i Appbundle\Entity(kan være noen) og har Symfony gjette hvilken det er.

Er det mulig? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:31
bruker Preciel
stemmer
0
svar
0
visninger
57
Bytt mikrofon av lyd
Er det mulig å erstatte mic på android som per forhåndsinnstilte lyd under ringer?

Jeg har et program som overvåker samtaler, og når samtalen er akseptert, det setter en lyd i mikrofonen, som om brukeren talte. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:31
bruker PapelRasgado
stemmer
0
svar
1
visninger
26
Python Anaconda 3.6 plotly modulen ved hjelp figur
kan ikke synes å ha denne arbeids:

import plotly.offline as pyo
from plotly.graph_objs import *
import plotly.plotly as py
import pandas as pd
from pandas import DataFrame

pyo.offline.init_notebook_mode()


trace1 = {'type' : 'scatter',
'x' : [1,2,3,4,5,6,7,8,9],
'y' : [1,2,3,4,5,6,7,8,9],
'name' : 'trace1',
'mode' : 'lines'}

layout = {'title' : 'my first plotly chart',
'xaxis' : {'X Values'},
'yaxis' : {'Y Values'}
}

data = ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:31
bruker Eyal Marom
stemmer
0
svar
1
visninger
64
Gjengi ActivityIndicator mens beregning av data
Jeg skriver en slags kalkulator og har problemer med å gjengi ActivityIndicator mens mine data blir behandlet.

class Calculator extends Component {
constructor(props) {
super(props);

this.state = {
... //input fields state
isLoadingVisible: false,
renderData: true
}
this.calculationResult = null;
... //some bindings
}

handleCalculateButtonPressed = () => {
this.setState({isLoadingVisible: t ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:31
bruker Sam
stemmer
2
svar
1
visninger
470
Akkumulert Total i kraft BI- YTD Budget
Im arbeider i POWERBI og prøver å beregne en YTD Budsjett Tiltak for rullende totalt forrige måned.

For YTD Budsjett for 2018 = summen av månedlige utgifter fra juni til august

Min Mål:

Hittil typen = VAR MaxPeriod = BEREGN (MAX ( 'DATA' [PERIOD]), 'DATA' [Scenario] = "Virkelig") RETURN CALCULATE (sum ( 'DATA' [mengde]), 'DATA' [Scenario] = " budsjett", 'DATA' [PERIOD] <= MaxPeriod)

Hvordan kan jeg beregne akkumulerte måned total av YTD budsjett? Just, juni-augustForventet resultat:

Institutt ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:30
bruker Alf Miolan
stemmer
0
svar
2
visninger
53
MongoDB hente alle dokumenter som finnes i et annet dokument fylking
Jeg er ny på MongoDB så dette kan være et grunnleggende spørsmål, men jeg har problemer med i hvordan å nærme seg det.

Jeg ønsker å finne et dokument i samlingen min, som så:

db.collection("articles").find({curid:"1000143"}).asArray();


Et av feltene returneres, er en matrise som inneholder et annet dokument 's 'curid'(en unik verdi):

HDP_Topics = ["1124516", "101388", "1031462", "1053284", "1077080", "1150760", "1092377", "1100194", "1103692", "1135134", "1134909", "1119820", "1000634", "1120316", "100 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:30
bruker Jon Sharkboy Hill
stemmer
0
svar
1
visninger
26
Trenger du å utføre cordoba.exec synkront i phonegap
Jeg endre en app i Ionic og jeg trenger å gjøre en funksjon som returnerer den resterende lagringsplass i enheten. Problemet jeg har er at cordoba.exec utfører asynkron og returnerer verdien etter at funksjonen som inneholder det allerede returnert verdien. Hvordan kan jeg gjøre prosessen for å vente på resultatet.

var getFreeSpace = function() {
var value = -1;

cordova.exec(function(result) {
value = result;
console.log("Free Disk Space: " + result);
}, function(e) {
c ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:30
bruker Jorge Lizaso
stemmer
1
svar
2
visninger
37
Ukjent grunn for PLS-00306: feil nummer eller typer argumenter
Jeg har et problem med enkel PL / SQL her. Jeg definert mitt bord som følger:

TYPE tr_GatheredData IS RECORD(
BS_ID number,
CUSTOMER_NAME varchar2(200),
MONTH varchar2(30),
YEAR number,
LEAKAGE number);

TYPE tt_GatheredData IS TABLE OF tr_GatheredData;


Etterpå prøver jeg å sette i gang en variabel som dette:

results := tt_GatheredData(1, 'lol', 'omg', 2, 3);


Alt sømmer for meg å være riktig, men jeg får


Feil (8,16): PLS-00306: feil nummer eller typer argumente ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:30
bruker Dracor
stemmer
2
svar
2
visninger
38
hvorfor er en strpos som er! == false ikke sant?
Betrakt følgende eksempel:

$a='This is a test';


Hvis jeg nå gjør:

if(strpos($a,'is a') !== false) {
echo 'True';
}


Det får:

True


Men hvis jeg bruker

if(strpos($a,'is a') === true) {
echo 'True';
}


Jeg får ingenting. Hvorfor er !==falseikke ===truei denne sammenheng jeg sjekket PHP docs på strpos(), men fant ikke noen forklaring på dette. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:30
bruker Pete
stemmer
0
svar
1
visninger
53
Dele et datasett i flere små datasett og skrive det inn i csv-filer ved hjelp av R
Jeg er en nybegynner til R, og jeg vil hjelpe for en oppgave,

Jeg har importert en stor csv fil (rundt 20 kolonner og rader ~ 40000) i R

ParentAccount <- read.csv("FullAccountList.csv")


Jeg ønsker å bryte denne ParentAccount datasettet (rad-messig) i flere små datasett med ca 2000 rader hver og skrive det til de mange CSV-filer. (I dette tilfellet kunne det rundt 20 CSV-filer).

Jeg kan gjøre det med lang tilnærming ved å dele datasettet og skrive write.csv setningen flere ganger, men jeg ser mot en ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:29
bruker Mandy
stemmer
2
svar
1
visninger
148
Django ORM få maksimal verdi av et felt, og tilsvarende andre kolonneverdiene
Jeg har en DataFrame:

`exp_no` 'time' 'price'
1 0:00:00 20.0
1 7 days 45.0
1 15 days 100.0
2 0:00:00 20.0
2 7 days 45.0
2 15 days 100.0


Den tilsvarende Django modell:

class StData(models.Model):
exp_no = models.ForeignKey(StIndex, on_delete=models.CASCADE)
time = models.DateTimeField()
price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)


Jeg ønsker å gjøre en mindre tabell som ville ha exp_no ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:29
bruker biswajit
stemmer
1
svar
1
visninger
30
Hvordan du deaktiverer rapportering i TFS
Er det noen måte å deaktivere rapportering i TFS. vi vet når du oppretter prosjektet det skape rapporteringen for laget prosjektet, men hva hvis vi ønsker dette til å deaktivere under oppretting av Team prosjekt. Vi prøvde følgende link, men ingenting fungerer

https://www.nwcadence.com/blog/disable-reporting-for-a-team-project-collection ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:29
bruker Dilip J. Mansukhani
stemmer
3
svar
0
visninger
74
Spring Boot aktiver gzip for alle mimetyper
I min Spring Boot program jeg bruker mimetyper med versjoner for å bestemme hvilket innhold for å gå tilbake f.eks application/vnd.blah.v2.0.3+json. De støttede versjoner kan variere.

Jeg prøver å legge GZIP komprimering som nevnt her , men problemet er at jeg må sette alle MIME-typer som jeg ønsker å bruke for komprimering. Det er ingen wildcard.

Hvordan kan jeg legge til dynamiske mimetyper for GZIP komprimering i en Spring Boot søknaden? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:29
bruker Marius
stemmer
0
svar
0
visninger
34
Lytt zoom hendelse i ChartJS
Jeg bruker ChartJs wrapper for Vaadin rammeverk og jeg trenger å oppdatere diagram med data når brukeren gjør enten zoome inn / ut eller panorere. Er det mulig å en eller annen måte få en hendelse ved rulling en musehjulet og få min / max verdier av X-aksen (hvor datetime-etiketter er vist) for å sende dem til bakstykket og hente nye data fra databasen? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:28
bruker Cayman
stemmer
0
svar
0
visninger
26
Tabell th TD data må sende fra JSP å fjære kontrolleren
<form:form method="POST" modelAttribute="employees" action="/InternalApp/admin/saveShift">
<%-- <form:input type="hidden" path="id" id="id"/> --%>
<!-- HTML -->
<table class="myTable" id="rosterTable">
<col>
<colgroup span="2"></colgroup>
<colgroup span="2"></colgroup>
<tr>

<th colspan="1" scope="colgroup">Roster & Leave Details</th>
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:28
bruker Ganesan S
stemmer
1
svar
0
visninger
89
Java-program ikke kjører i IntelliJ IDEA
public class heater {
public static void main(String[] args){
System.out.println("Orignal temperature");
heater1 var1= new heater1();
var1.show();
System.out.println("Cooler temperature");
heater1 var2= new heater1 ();
var2.cold();
var2.show();
System.out.println("Warmer temperature");
heater1 var3 = new heater1();
var3.hot();
var3.show();
}

}
class heater1 {
double temperature;
double warmer;
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:28
bruker Sawako Kuronuma
stemmer
0
svar
1
visninger
112
Å få dybdedata fra tilpasset kamera
Jeg har fulgt ta bilder med dybde og gikk gjennom alle forslag i det lignende spørsmål , men jeg er ikke i stand til å få noen dybdedata fra min tilpasset kamera. Her er min siste endring den koden, har du noen ide om dette problemet?

når jeg trykker på kameraknappen, får jeg:


libc ++ abi.dylib å avslutte med uoppfanget unntak av typen NSException


Jeg har vurdert løsninger for det også. De er stort sett knyttet til naturlig overgang, men jeg dobbelt sjekket denne delen av koden, og storyboard, og de ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:28
bruker Ellie
stemmer
0
svar
0
visninger
37
Installere python 3.6.2 på dedikerte CentOS 6.10 server
Jeg er ny til å jobbe med systemadministrasjonsoppgaver, men jeg prøver å til slutt (hvis jeg noen gang finne ut dette) installere programvaren på en dedikert server. Denne spesielle programvare krever en virtualenv som i ethvert tilfelle krever python minst 2,7 eller større. Gjett hva? GoDaddy ga meg python 2.6.6 og et operativsystem som vil slippe støtte i 2020, CentOS 6.10 ... Så! i tillegg til alt det jeg prøver å installere python 3.6.2 følger denne walkthrough:
https://help.dreamhost.com/hc/en-us/art ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:27
bruker Pixelknight1398
stemmer
1
svar
1
visninger
178
Automapping i ASP.Net Kjerne 2.1 Prosjekt
Jeg har egendefinert felt i min UserIdentity tabell kalt "Name". Feltet Navn ville holde navnet på en bruker som har registrert.

public class User : IdentityUser
{
public string Name { get; set; }
public bool CanNotify { get; set; }

}


Jeg har en annen tabell kalt Post har et felt "author"

public class Post
{
public Instant Published { get; set; }
public string Content { get; set; }
public Guid UserId { get; set; }
public string AuthorN ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:27
bruker Urgen
stemmer
0
svar
0
visninger
52
Tensorflow Execution problemet
Utviklet koden for tensorflow DNNRegressor lokalt på Google Cloud Datalab. Når du har opprettet en pakke (task.py og Model.py), er Model ikke trening. Ingen Checkpoints blir generert. Denne kjørte vel en måned tilbake.

%bash
echo "bucket=${BUCKET}"
rm -rf trained
export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:${PWD}/trainer
echo "path=${PWD}/trainer"
python -m task \
--bucket=${BUCKET} \
--output_dir=trained \
--job-dir=./tmp \
--train_examples=100 --eval_steps=1


Delvis Output: Finn problemet her =>


INFO: tenso ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:27
bruker Seeker
stemmer
0
svar
0
visninger
20
Har activiti støtte 'lytter' for en delegert oppgave som skal løses?
Bakgrunn: har en bruker oppgave som er ment å være ferdig på vår front end med noen informasjon som indikerer hvorvidt en ny bruker oppgave er nødvendig. På den tiden en bruker oppgaven blir ferdig, er det en mottaker. Derfor er en POST: ... / kjøretids / oppgaver / {taskId} med

{

"action": "complete",

"variables": [...]

}


returnerer et unntak: "Et delegert oppgaven kan ikke fullføres, men skal være løst i stedet."

På min bruker oppgave definisjon, har jeg gjennomført en taskListener å vente ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:27
bruker Jacob Kochocki
stemmer
0
svar
0
visninger
194
Oracle: Konverter XML til JSON
Jeg skriver en lagret prosedyre der ved hjelp db linken jeg kopierer data fra en tabell og sette det inn i min annen db. Men før du setter jeg trenger å konvertere en clob felt som er i xml til json.

Jeg vet ved hjelp av APEX-pakken vi har json funksjonalitet, men den er tilgjengelig fra versjon 5.0.

Min Apex versjonen er 4.2.5.00.08.

Er det noen måte å skjult XML-feltet i JSON i Oracle uten å bruke apex pakken?

Edit: Jeg har allerede prøvd lenke

Det er ikke woking i mitt tilfelle. Vennligst hjelp med ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:27
bruker Priyanka Mokashi
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Raskeste måten å bygge opp en liste av ordbøker fra SQLAlchemy gjenstander
Jeg har en del av koden som behandler SQLAlchemy objekter i en Python ordbok. I koden nedenfor, agg, containers, og sales, er alle SQLAlchemy objekter, hvor strukturen er som følger:

agg -- (one to many) --> containers -- (one to many) --> sales


For tiden har hver iterasjon av denne sløyfen tar omtrent 0,1 sekunder. Er det allikevel å optimalisere dette?

_json = {}
_json['period_sales'] = []

for container in agg.containers:
s = time.time()
for sale in container.sales:
_json['perio ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:26
bruker xtheking
stemmer
1
svar
0
visninger
20
Ikke i stand til å redde dato fra datepicker widget inn i min database
Jeg er ny i Django. I utgangspunktet jeg har en form som jeg har en date_of_birth felt, og jeg er ta innføring i det gjennom en datepicker widget. Men jeg er ikke i stand til å lagre det i min database (SQLite). Her er min model.py-:

class users(models.Model):
id = models.IntegerField(primary_key=True)
name = models.CharField(max_length=50)
email = models.CharField(max_length=50)
dob = models.DateField(max_length=30)
phone = models.IntegerField()

def __str__(self):
return self.name


her er forms.py-: ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:26
bruker shivam
stemmer
0
svar
1
visninger
38
Javascript: generalisering reagere-last med lukke
Jeg bruker reagere-last å laste utsikten. Koden nedenfor fungerer fint:

const Home = Loadable({
loader: () =>
import ('./views/home'),
loading: Loading,
});


Men jeg har flere visninger, derfor jeg ønsker å generalisere (Refactor) koden ovenfor ved å erstatte banen streng med en variabel. Og det er der problemet starter. Jeg prøvde å følge teknikk, men det legger ikke målet visningen, i stedet det bare holder Laster visningen, som er bare en midlertidig visning inneholder bare 'Loading ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:26
bruker Nadeem Jamali
stemmer
0
svar
0
visninger
41
NotFoundHttpException etter distribusjon laravel prosjekt med api.php, hvorfor?
Jeg har lastet opp laravel prosjektet i rot i en mappe som heter wajabatapp, og innholdet i fellesmappen jeg flyttet dem til public_html mappe, og jeg har redigert index.php å referere til mappen som heter wajabatapp.

Da jeg kom inn i url hvis gir NotFoundHttpException side, har jeg dobbelt sjekket rutene og alt er bra.Merk: Jeg bruker laravel 5.4 og PHP versjon 5.6

Er det noen annen konfigurasjon jeg savner? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:26
bruker Abdalltif Basher
stemmer
0
svar
1
visninger
151
blokkert av Google beskytte
Nylig har jeg oppdatert til Android Studio 3.2 og problemet jeg står overfor er at i hver eneste kjører programmet, får jeg denne feilen.
og når jeg klikker ok error sier: Error while Installing APKs

Jeg rengjøre prosjektet og bygge nytt, og det løser problemet. men dialogen fra Google Play beskytte dukke opp. Jeg klikker Instal uansett. og applikasjonen vil installere. men problemet er det som skjer i hvert enkelt løp. Jeg må rydde, bygge, akseptere google spille beskytte og så videre.

Jeg vet det er ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 18:26
bruker SinaMN75

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more