Siste spørsmål

stemmer
-1
svar
2
visninger
56
Perl data Dumper beskrivende forklaring
Observere produksjonen av data :: Dumper, de bransjen ( $VAR1, "", ;) er ikke forklart i CPAN dokumentasjon.


Hva er formålet for $VAR1?
Hva er formålet for semikolon?
Hva er formålet for sitater?


Her er min utgang:

$VAR1 = "Snow";
$VAR1 = "Rain";
$VAR1 = "Sunny";
$VAR1 = ""; ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:34
bruker user1608954
stemmer
0
svar
2
visninger
152
ZabbixAPI, å hente informasjon fra et bestemt felt innenfor hver verts
Jeg vil hente prosentandelen av diskplass igjen for en bestemt diskX: fra alle verter i en bestemt vert gruppe. Jeg prøvde å jobbe med item.get () funksjon, men som returnerte en tom liste.


zapi = ZabbixApi (server)


for t in zapi.item.get(groups = 'Type1',filter = {'name': 'Free Disk Space on X'},)


Denne ^^ måte ved hjelp av item.get metode. Gir meg en tom liste

Jeg prøvde å bruke history.get metoden, men det holdt tids ut

for t in groups:
t2 += zapi.history.get(filter = {'name':'free Disk Space ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:34
bruker Joseph Shaju
stemmer
0
svar
1
visninger
48
Slik legger du 500 MB data fra txt-fil i QT
Jeg jobber på en stor (~ 500Mb) RAW txt-fil. Det er om lag 20 millioner linjer i filen. Hver linje har én dobbelt og ett int. For eksempel:

45782.1234852 10

Nedenfor er min enkle koden:

QTextStream rdStream(&qFile_Input);
while (!rdStream.atEnd())
{
//QStringList qList_data=rdStream.readLine().split(" ",QString::SkipEmptyParts);
rdStream.readLine();
}


Det tar ca 30 sekunder bare for å lese linjen QTextStream :: readline ();

Hvis jeg legger .split ("", QString :: SkipEmptyParts) til en Qstringl ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:34
bruker Yangroot
stemmer
3
svar
2
visninger
85
Hva betyr tallene i Android Studio debugger vinduet bety?
Hva gjør den uthevede tallene eksempel 4580, 4581 etc., mener? De er ikke PIDs, dette ble krysset sjekket med ps-kommandoen i ADB shell. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:33
bruker pkz
stemmer
0
svar
0
visninger
41
Django migratons svikter når du legger til et nytt felt
Jeg prøver å legge til et nytt felt i min PostgreSQL database i en annen server. Når du legger til et nytt felt som heter 'aceptada' på ReservaSimple i models.py

Etter bruk av endringen jeg brukte

python3 manage.py makemigrations

python3 manage.py migrate


Men sier det ble oppdaget ingen endringer, og at jeg ikke skulle re laste opp modellen. migrasjon feil

Jeg har prøvd å slippe database og migrere igjen med den nye model.py filen endret med ny egenskap, men når jeg gjør det migrasjon, brukes til kol ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:33
bruker Mateo Leon
stemmer
0
svar
0
visninger
10
AWS Machine Learning Tall Batch spådommer truelabel kolonne
Jeg kjører en AWS ML batch prediksjon på en lineær regresjonsmodell og har gjort det med hell en rekke ganger. Jeg blir kastet ut en poengsum og matche det opp med input data og er flink til å gå. Denne gangen jeg opprettet en ny modell, svært lik andre jeg har gjort før, og jeg kommer tilbake 2 kolonner i min output file. Den første kalles 'truLabel' som jeg ikke finner hvor som helst i AWS dokumentasjon og den andre er min 'score', men stort sett manglende rader. Vet noen hva "truLabel kolonnen er og hvor ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:33
bruker btmdfs
stemmer
1
svar
1
visninger
35
GIT rebase merge gren
Jeg har problem med GIT. Jeg har følgende situasjon:

-> M1 -> M2 -> ............. Ma -> Mb -> Mc [master]
\ \
\ \ (merge 'master' to 'merge_branch' without commit 'Mc')
\ (create branch 'develop') \
\ /-> A -> A1 [merge_branch]
\ /
\ / (crea ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:33
bruker iblis
stemmer
0
svar
0
visninger
25
ggtree facet_plot av data max, min, og antallet observasjoner
library(ggtree)
library(ggstance)
# generate tree
tr <- rtree(30)
# create simple ggtree object with tip labels
p <- ggtree(tr) + geom_tiplab(offset = 0.02)
# Generate distribution of points for each species
d4 <- data.frame(id=rep(tr$tip.label, each=20),
val=as.vector(sapply(1:30, function(i)
rnorm(20, mean=i))))

# Create panel with boxplot of the d4 data
p4 <- facet_plot(p, panel="Range", data=d4, geom_text(
mapping = aes(x=val, group=lab ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:33
bruker JoeyMcDougalhauser
stemmer
0
svar
3
visninger
115
Observer operatører å "gjøre" noe etter en tid har gått
I en rxjs observerbar kjeden, hvordan kunne jeg gjøre noe med tilgang til den nåværende verdien av den observerbare etter en viss tid har gått? Hovedsak Jeg leter etter noe som springen operatør , men som bare utfører når en viss tid har gått uten å se en verdi fra observerbare. Så egentlig er det som en kombinasjon av trykk og timeout.

Jeg forestille noe som følgende

observable$.pipe(
first(x => x > 5),
tapAfterTime(2000, x => console.log(x)),
map(x => x + 1)
).subscribe(...);


Dette e ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:33
bruker Rich McCluskey
stemmer
0
svar
0
visninger
26
Hvordan se om anaconda er perfekt installert og kjører?
Jeg lastet ned anaconda pakken, Anaconda3-5.2.0-MacOSX-x86_64.pkg ,

med (?) min python-3.6.6-macosx10.9.pkg . Og når jeg kjører for å se om den er installert, sjekker jeg med Terminal og det står (bash?):

bilde av min skall og Terminal vindu

Er det riktig installert? Og hvordan vet jeg at Python og anakonda "koble" til hverandre? Betyr det per automatisk, eller må jeg gjøre noe?

Og jeg vet ikke om denne saken, eller om dette er feil eller ikke, men pakken sier Anaconda3-5.2.0 ... Men terminalen sier lei ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:32
bruker soetirl13
stemmer
-1
svar
1
visninger
106
Hvordan kan jeg kjøre flere bygger, hver med en egen script, i Travis CI for en C ++ prosjekt?
Jeg har en C ++ prosjekt som jeg ønsker å automatisere bygger ved hjelp av Travis CI.

Prosjektet bruker GNU gjøre å bygge. Det er flere nybygg mål, som er uavhengige av hverandre, og jeg ønsker å automatisere sjekk at build lykkes for hvert mål ved hjelp av Travis CI. Så vil jeg gjerne flere Travis bygger å kjøre for hver begå, en for hvert mål.

En måte jeg kunne gjøre dette er:

script:
- make target1
- make target2
- make target3


Dette kan imidlertid potensielt skjule problemer, slik som t ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:32
bruker GoodDeeds
stemmer
0
svar
2
visninger
35
Marklogic CPF strategi
For et innstikk / oppdatering operasjon på et dokument i en samling, jeg har CPF slått på. Jeg vil være sikker i min CPF, hvis jeg endre et annet dokument, jeg donot vil at det skal bli lagt CPF køen. Hvordan kan jeg oppnå dette?

For eksempel: si i mitt CPF køen jeg har followwing dokumenter

d1,d2,d3,d4,d5

Sier i mitt CPF oppgave for d1, jeg måtte oppdatere dokumentet d4. Hva CPF tilstand må jeg satt slik at d4 ikke vil bli lagt til på slutten av CPF kø .. men d4hvis den allerede er til stede i køen, bø ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:32
bruker Ravi
stemmer
1
svar
1
visninger
95
Redux saga, hvordan å lytte til en handling fra komponent
I Redux, vil komponent gjengi ved anvendelse av props fra reduksjonsgir.

Men det jeg så er det mange tilfeller lettere bare ved hjelp setState. Ikke alle komponentens staten bør være i redusering annet sin introdusert redusering kompleksitet.

Så her er det kommet til spørsmålet.

Hvordan kan jeg lytte til en handling så setState av komponenten? Akkurat som takei Saga. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:31
bruker b.ben
stemmer
-1
svar
1
visninger
32
Looping en funksjon, uventet oppførsel
Im lurer på hva som er galt med dette for loop her. Jeg prøver å lage en Pomodoro Study Timer, en studie teknikk som tyder på at du bryter ned studerer i 25-minutters biter som blir etterfulgt av 3-5 minutters pauser. her har jeg 2 timere som kjører i sekvens, den ene etter den andre. Når den første timeren når null, starter den andre. For nå, har jeg timere satt til 5 sekunder, og 3 sekunder henholdsvis for å gjøre testing raskere. Det hele fungerer fint før jeg satte det hele i en for løkke som deretter b ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:31
bruker Robert Rosiji
stemmer
7
svar
3
visninger
2k
Sirkulær avhengighet mellom følgende oppgaver
Jeg prøver å løse dette problemet for mer enn 5 timer. Hva kan være problemet?

Circular dependency between the following tasks:
:app:checkManifestChangesDevelopDebug
\--- :app:instantRunMainApkResourcesDevelopDebug
\--- :app:transformClassesAndDexWithShrinkResForDevelopDebug
\--- :app:transformDexArchiveWithDexMergerForDevelopDebug
+--- :app:preColdswapDevelopDebug
| \--- :app:incrementalDevelopDebugTasks
| +--- :app:transformClassesAnd ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:31
bruker Артем Протасов
stemmer
0
svar
2
visninger
24
Hvordan tar jeg webadressen etter en ekstern nettside innlogging i ReactJS?
Jeg ønsker å hente URL etter å ha åpnet en ekstern nettside dukker opp i min ReactJS / NodeJS søknad. Utgangspunktet i søknaden min, har jeg en knapp som omdirigerer siden til Microsoft Online påloggingssiden. Det jeg ønsker er nettadressen til siden etter at brukeren logger seg microsoft online.

Er det noen måte som er mulig? Hvis ja, hva er mine alternativer? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:31
bruker Marika Lee
stemmer
0
svar
2
visninger
131
omdirigere til annen rute hvis innspill ble levert - React Router
Jeg skaper en React Søknad om å søke etter filmer med de OMDb.

Min app fungerer i to trinn:


Du blir presentert innledningsvis med en søkeboks
Ved å sende inn søkeboksen med en film spørring, bør app omdirigere til en resultatside.


Nedenfor er min viktigste søknaden:

class Muuvies extends Component {
constructor() {
super();

this.state ={
movies: [],
error: "",
searchedFor: "",
};

this.search = this.search.bind(this);
}

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:31
bruker Nicholas Adamou
stemmer
1
svar
2
visninger
81
Metoder for interpolering konturer plottet i CartoPy
Jeg bruker matplotlib og Cartopy å generere bilder fra en 2-D gitter datasett. Et eksempel ser ut som følger i følgende link:Nøkkelkode som driver dette bildet ble opprettet, og vil komme inn spørsmålet er som følger:

dataset = Dataset('/pathtofile/' + ymd + '/file_d0tmax.nc')
temp = dataset.variables['TMAX2M'][:]
lats = dataset.variables['lat'][:]
lons = dataset.variables['lon'][:]

fig = plt.figure(figsize=(14,8))
ax = plt.axes([0.25, 0.05, 0.95, 0.9],projection=crs.LambertConformal())
ax.set_adjust ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:31
bruker TornadoEric
stemmer
0
svar
1
visninger
37
Overgang mellom bakgrunnsbilder som fungerer de samme i alle moderne nettlesere?
Jeg prøver å fade inn / ut bakgrunnsbilder ved hjelp av CSS.

Jeg bruker CSS transitionstil dette formålet.

-webkit-transition: all 0.9s ease-in-out 0s;
-moz-transition: all 0.9s ease-in-out 0s;
-ms-transition: all 0.9s ease-in-out 0s;
-o-transition: all 0.9s ease-in-out 0s;
transition: all 0.9s ease-in-out 0s;


Koden ovenfor fungerer fint i Chrome, men det betyr ikke ikke i det hele tatt i Firefox i det hele tatt!

En ARBEIDS fele

Klikk på 'Apple' tekst for å se overgangen i krom.

Kan noen venn ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker James Juanjie
stemmer
-2
svar
1
visninger
32
Hvordan bruke enum i 2 klasser og lagre Java bestemte typer i eiendommer fil
Jeg bygger et program for å planlegge en påminnelse hver 60 minutter, 30 minutter, 15 minutter og så videre. Brukeren velger påminnelsen intervall (60 min, 30 min osv)

Spørsmål 1) Jeg har en bryter uttalelse i klassen min som sjekker verdien av reminderInterval. Jeg har definert verdiene i en enum.

//Enum defined in a separate file, not inside the classes SetupSchedule,ExecuteSchedule

public enum ValidInterval {
HOUR, HALFHOUR, QUARTERHOUR, TENMINUTE, FIVEMINUTE
}


Jeg må bruke denne enum i to separat ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker user1478392
stemmer
1
svar
1
visninger
31
Hvordan justere etiketter i kryss barer
Jeg prøver å justere tre tekstetiketter dvs. gjennomsnitt, median og gjeldende verdi utenfor crossbars.I setter pris på all hjelp.

Mine data

structure(list(variable = structure(1:10, .Label = c("GrossNetEquity",
"GrossTotalEquityPerfAttr", "LongNetEquity", "LongTotalEquity",
"NetEquity", "NetEquityPerfAttr", "NetTotalEquity", "ShortNetEquity",
"ShortTotalEquity", "TotalNetEquity"), class = "factor"), mx = c(134.5,
8.1, 95.6, 106.4, 61, 6.8, 71.6, -21.4, -24.9, 148.7), mn = c(71.1,
-4.6, 49.7, 66.2, 2 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker gurtej
stemmer
0
svar
0
visninger
36
JavaFX rotert node for å fylle ruten
Jeg prøver å finne ut hvordan du setter opp en rotert komponent for å fylle det overordnede ruten, f.eks sentrum BorderPane. Dette eksempel, med en TableÍViewviser forklarte virkemåten:

public class TableViewSample0 extends Application {

private final TableView table = new TableView();
public static void main(String[] args) {
launch(args);
}

@Override
public void start(Stage stage) {
stage.setTitle("Table View Sample");
stage.setWidth(300);
stage.setHei ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker parszab
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Ingen modul kalt 'BS4' i Virtual konvolutt
Jeg jobber i Python 3.4 Når jeg kjører min Python-filen i den virtuelle env, det gir en ImportError: Ingen modul kalt 'BS4' selv om jeg installerte modulen i den virtuelle env. Alle hjelpe ville være verdsatt. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker Shwetanshu RAj
stemmer
0
svar
0
visninger
62
Funksjon med CosmosDB Powershell Azure
Jeg er ikke en utvikler. Jeg er mer av en infrastruktur apps person med anstendig Powershell. Jeg har historie med .NET og Java, men det var et helt liv siden.

Powershell er fortsatt eksperimentell for http-utløst Azure Funksjoner for eksempel, men for cosmosDB-utløst, er det ikke engang et alternativ i portalen som foreløpig. Jeg har vært i stand til å skrive en http-utløst funksjon i Powershell som kjører AD cmdlets mot en Active Directory eksempel i Azure. Cmdletene til AD lese og skriveoperasjoner.

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker Rock
stemmer
0
svar
3
visninger
30
img src med en funksjon som navn på filen
Jeg har bilder i en mappe lagret som brukerne navn . Jeg ønsker å vise et klikkbart bilde fra (name of user).png. Ved hjelp avAngularJS

Dette er galt, men dette er hva jeg mener, jeg vet at jeg kan ikke bruke src med en funksjon i det:

{{currentUser.name}} //the function

<md-button ng-click="Popup()"><a><img src="{{currentUser.name}}.png " width="200" height="200"></a> </md-button> ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker Andre
stemmer
-1
svar
1
visninger
197
Feil: uventede spesielle i "as.Date (20110505,% Y%"
Jeg er ikke sikker på hvorfor jeg ikke kan gjøre skrive følgende kode.

as.Date(20110505, %Y%m%d)


Jeg får feil gitt i tittelen. Kan noen hjelpe meg? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker sendHelpPlease
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan løse en til mange relasjon bord fremmednøkkel feltet tomt?
Jeg skriver denne koden, men tabellen relasjoner en til mange .Så personen legge tables.But PersonFamily tabeller relations.The bordet er en tabell tilknyttet PersonFamily bordet.Bassengområdet koden i dette tilfellet fungerer. Men når jeg legger inn i PersonFamily bordet med tolist er PersonFamily tabellen data multiplisere.

Person familien tar data fra to database.I ønsker at personfamily komme uten data. (PersonFamily kommer tom.)

Hvordan kan jeg sette StudentFamily tabell som kommer fra begynnelsen?

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:30
bruker K.E
stemmer
1
svar
1
visninger
238
@ExceptionHandler ikke fanger MethodArgumentNotValidException
Jeg har følgende @ControllerAdvice:

@ControllerAdvice
public class ExceptionHandlingController {

@ExceptionHandler(value = { MethodArgumentNotValidException.class,
EntityExistsException.class, BadCredentialsException.class, MismatchedInputException.class })
public ResponseEntity<ExceptionResponse> invalidInput(RuntimeException ex) {
ExceptionResponse response = new ExceptionResponse();
response.setErrorCode("BAD_REQUEST");
response.setErrorMessage(ex.getMe ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:29
bruker Arian Hosseinzadeh
stemmer
0
svar
2
visninger
63
Ugyldig HTTP-svar for Gemfire?
skriv bildebeskrivelse her public class GemfireTest strekker Security {

public static void main(String[] args) throws NameResolutionException, TypeMismatchException, QueryInvocationTargetException, FunctionDomainException, IOException {

System.setProperty("gemfire.locators", "localhost[8091]");
Properties properties = new Properties();

ServerLauncher serverLauncher = new ServerLauncher.Builder()

.setMemberName("server1" ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:29
bruker sarv m
stemmer
5
svar
1
visninger
169
Hvordan du effektivt finne de to ytterste punkt (Euklidsk avstand) i en fire-dimensjonale rommet gitt m punkter?
Gitt m 4-dimensjonale punkter, hva er effektiv måte å finne ut de to punktene som har maksimal Euklidsk avstand?

For tiden er jeg bare bruker brute force tilnærming og sjekke hvert par avstand med to nestet for løkker (O (m ^ 2)), men dette er svært dårlig som det ikke skalere. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:29
bruker user3243499
stemmer
0
svar
0
visninger
49
Hvordan kan jeg sende en PreparedStatement bruke stikkontakter og hente resultater ved hjelp av et ResultSet?
Im prøver å utnytte stikkontakter og Object og ObjectOutputStream til å spørre en database av serveren side.My problemet hver gang jeg kjører koden jeg får en "java.io.com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement42" unntak.

Jeg vet ikke om det er en dum feil, eller hva?

Klient:

public class ClientTest{
static PreparedStatement ps;
static ResultSet rs;
public static void main(String[] args)throws SQLException, ClassNotFoundException, IOException{
Socket client = new Socket( ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:28
bruker user10067029
stemmer
2
svar
2
visninger
58
web skraping bruke httr gi xml_nodeset feil
Jeg prøver å gjengi nettadresser for webscraping. Det sløyfe fra gitt startdato til endDate, dette er min kode;

startDate <- as.Date("01-11-17", format="%d-%m-%y")
endDate <- as.Date("31-01-18",format="%d-%m-%y")
theDay <- startDate
while (theDay <= endDate)
{
dy <- as.character(theDay, format="%d")
month <- as.character(theDay, format = "%m")
year <- as.character(theDay, format ="%Y")
wyoming <- "http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&a ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:28
bruker Siti Sal
stemmer
0
svar
1
visninger
67
Attributt Feil Laster opp Excel-fil til Django
Jeg har problemer med å laste opp excel-filen til min Django søknaden. Det er et veldig enkelt program som bør tillate brukeren å laste opp en Excel-fil med 3 kolonner. Søknaden vil lese innholdet i denne filen og behandle den inn haug med beregninger

her er min forms.py :

class InputForm(forms.Form):
FileLocation = forms.FileField(label='Import Data',required=True,widget=forms.FileInput(attrs={'accept': ".xlsx"}))


settings.py :

FILE_UPLOAD_HANDLERS = ["django_excel.ExcelMemoryFileUploadHandler",
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:28
bruker user2162611
stemmer
1
svar
1
visninger
77
Konverter dag i måneden for å ukedag format for tabellen i LINQ
for en del av mitt program jeg trenger å lese gitte verdier i den siste uken, gruppere dem etter ukedag og deretter vise dem i en tabell i MVC. Jeg har klart å vise en lang liste av numeriske dager (viser gjentar) med sine matchende data, men jeg må formatet være fra mandag-søndag som betyr at det ville ha å kombinere verdier som forekommer på samme dag.

Min controller:

public ActionResult Index(string TimeState)
{
DateTime currentDate = DateTime.Now;

DateTime today = DateTime.Toda ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:28
bruker Joshua Weiss
stemmer
-3
svar
3
visninger
56
Konvertere Unix tidsstempel til dato
Jeg har lenge verdien 1282680754000 der hvis jeg sjekke denne verdien i https://www.epochconverter.com/ det gir meg Tirsdag, 24 august 2010 20:12:34

Men hvis jeg bruker ny Datetime (1282680754000) .toDate () får jeg Ons 25 august 01:42:34 IST 2010 (Det er å legge til 5,30 time)

Hvordan komme tirsdag 24 august, 2010 20:12:34 for 1282680754000 i java ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:28
bruker Ganesh
stemmer
7
svar
3
visninger
1k
Crashlytics vs Fabric vs Fire Crash Rapportering - Jeg er tapt
Kan noen avklare om disse begrepene? Jeg er helt fortapt!

Hva gjør Google kaller “Crashlytics”, som er Fabric og hvorfor det er fortsatt ikke Fire?
Bør jeg setup krasj rapportering sted i Fire Console eller bør jeg registrere meg på Stoff og noe knytte kontoer?

På iOS hva skal jeg bruke for min veldig nytt rask prosjekt?

pod 'Firebase/Crash'


eller

pod 'Fabric'


eller

pod 'Crashlytics' ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:28
bruker Pavel Alexeev
stemmer
0
svar
3
visninger
32
Hvor skal jeg sette denne koden, i reagere app
Jeg følger reagere dokumentasjon på denne linken https://github.com/facebook/create-react-app/blob/master/packages/react-scripts/template/README.md#serving-apps-with-client-side -routing .

den har et eksempel på denne koden ved hjelp node og hurtig:

const express = require('express');
const path = require('path');
const app = express();

app.use(express.static(path.join(__dirname, 'build')));

app.get('/', function(req, res) {
res.sendFile(path.join(__dirname, 'build', 'index.html'));
});

app.listen(90 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:27
bruker Fil
stemmer
0
svar
2
visninger
61
Ved hjelp setTimeout uten timeout verdi, mens evaluere resultatet av Promise.all
De Promise.all MDN dokumenter som inneholder et eksempel på å vurdere flere Promise.allresultater, men innenfor en setTimeoutfunksjon uten en tidsavbruddsverdi.

Fra docs:

// this will be counted as if the iterable passed is empty, so it gets fulfilled
var p = Promise.all([1,2,3]);
// this will be counted as if the iterable passed contains only the resolved promise with value "444", so it gets fulfilled
var p2 = Promise.all([1,2,3, Promise.resolve(444)]);
// this will be counted as if the iterable passed c ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:27
bruker Matt Powell
stemmer
0
svar
1
visninger
57
MPAndroidChart: flere LineDataSet fra LiveData i en Kurvediagram
Ser på andre eksempler, ser jeg at diagrammet trenger alle datasettene på en gang, og du kan ikke legge dem iterativt når de er klare. Er jeg galt?

ArrayList<ILineDataSet> dataSets = new ArrayList<ILineDataSet>();
...
dataSets.add(d1);
dataSets.add(d2);
...
LineData data = new LineData(dataSets);
mChart.setData(data);


Mitt problem er at jeg holder de nødvendige data for flere LineDataSet i en database og få tilgang til dem gjennom LiveData. For å tegne et enkelt LineDataSet ville være enkel f ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:26
bruker adriennoir
stemmer
-4
svar
1
visninger
42
NullPointerException- Når jeg prøver å bytte aktiviteter ved hjelp av en knapp
Jeg er virkelig prøver å finne ut av dette, men jeg kan ikke finne svaret. Jeg sjekket XML-filen og det ser greit for meg. prøvde flere versjoner av denne koden og fikk samme resultat hver gang:

'Attempt to invoke virtual method 'void android.widget.Button.setOnClickListener
(android.view.View$OnClickListener)' on a null object reference at com.example.owner.androidlab01.StartActivity.onCreate(StartActivity.java:25)


Aktivitet klasse:

public class StartActivity extends Activity {

protected static f ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:26
bruker mottajo
stemmer
-3
svar
1
visninger
53
Hvordan kan jeg optimalisere R kode med nestet for løkker til å kjøre raskere?
Jeg har følgende kode. Jeg ønsker å optimalisere det å kjøre raskere.

opprinnelige koden

func1 = function(l, k, n,N,p){

y = c()
M = 1:N

for(j in 1:l){
for(i in 1:k){
r = sample(x = M,size = k,replace = FALSE)
sample_data = list(X = p$X[r],Y = p$Y[r])
y = append(y, sample_data$X[rank(sample_data$Y,ties.method = 'average') == i])
M = setdiff(M,r)
}
}
return(y)
}

func2 <- function(sample) {
data1 = sort(sample)
data2 = rank(data1, ties.method = 'average') / ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:26
bruker scientific_explorer
stemmer
0
svar
1
visninger
75
Pass data til Python multiprocessing.Pool arbeidsprosesser
Jeg prøver å utnytte Pool.map(func, itr)for å øke ytelsen til et program, og jeg trenger funcå få tilgang til en svært stor ordbok kalt cacheslik at det kan gjøre en cache oppslag.

De cachebutikker " binær representasjoner av hver av de første 2**16heltall ".

cache = {i: bin(i) for i in range(2**16 - 1)}


Ansvaret for funcå telle opp antallet 1s, eller om-bits i den binære representasjon av de intføres til det:

def func(i: int) -> int:
return cache[i].count("1")


Jeg ønsker å gjøre noe sånt som ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:26
bruker The Aelfinn
stemmer
1
svar
0
visninger
89
Hvordan tegne et prosjektil følgende spesifikke XY-koordinatene på en gitt bitmp henhold Delphi
Faktisk jeg ønsker å trekke en animert linje fra en gitt Tpoint koordinater til en annen Tpoint på en Bitmap lerret for at jeg prøvde å lese noen åpne kilder til OpenGL, men oppgaven synes å være vanskelig for mine små kompetanse i Delphi jeg fant dette C ++ kilde på GitHub og dens nøyaktig hva jeg ønsker å gjøre, men i henhold til Delphi 2009 hvis linjen er animert det kan være bedre for denne forhåndsbetaling spillet prototype.

Jeg prøvde noen funksjoner som -LineDDA- men er svært begrenset. Jeg ser for ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:26
bruker Novicius
stemmer
0
svar
1
visninger
22
Drillthrough handling viser bare viktige attributter
Jeg har en SSAS 2016 kube i hvilken jeg definert Drillthrough handling for hoved tiltaket gruppen (det eneste mål gruppe). Jeg ønsker å vise alle vanlige attributter for en dimensjon i Drillthrough så sett den deretter på Handling-skjermen. Designen har vært utplassert og kuben behandles på nytt med ProcessFull alternativet.

Når du bruker drillthrough, viser Excel nøkkelen egenskap av hver dimensjon la ut alle de konfigurert, men av den vanlige typen.

Jeg har ikke klart å finne en config innstilling på s ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:26
bruker Laslo Katai-Pal
stemmer
1
svar
1
visninger
23
Hvordan finner jeg alle punktene av en bestemt eiendom?
Hvordan kan jeg spørre vet Janus Graf for å få alle hjørnene med en bestemt etikett?

Dette er måten jeg for øyeblikket gjør det. Der MAXer rett og slett en vilkårlig konstant av maksimal teoretisk størrelse på grafen.

graph.V().hasLabel("my-label").next(MAX)

Det andre alternativet er next()uten noen parametere men da måtte ha for å iterere gjennom å bruke hasNext()inntil hasNext()er falsk. Er det noen måte å finne alle hjørner (returnerer en liste eller matrise av type Vertex) samsvarer med en bestemt et ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker franklin
stemmer
0
svar
3
visninger
37
Implementering av en generisk semigroup implementering i scala
Jeg prøvde å implementere SemiGroup i en generisk måte for de fleste av scala typer inkludert samlinger. Men når det kommer til samlingen, ble jeg sittende fast til å gjennomføre de implisitte SemiGroupImplicitTypes for samlinger.

For eksempel: Hvis jeg ønsker å implementere en SemiGroup [Liste [T]], det forventer et param for den type elementer i List, jeg ønsker ikke å gjennomføre SemiGroup [Liste [Int]], SemiGroup [Liste [Double] ] separat, vil en enkel implementering for implisitt, som vil gjennomføre ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker Shankar Shastri
stemmer
0
svar
0
visninger
38
Hvordan kan jeg gi padding til TextInputLayout EditText
Her i dette bildet kan du se at andre EditText ikke godt å se ut som første før du bruker TextInputLayout det ble ikke sånn. Begge Edittexts får 15dp padding og hver parametre er like.

Hvordan kan jeg gjøre andre EditText ligne første. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker White
stemmer
3
svar
0
visninger
75
Twitter Search API spørsmål med hashtag retur tilbake "Kunne ikke autentisere deg”,”code”: 32
Jeg har scoured nettet for å prøve og finne et svar på hva som synes å være en enkel løsning, men ikke klarer å komme over en.

Jeg bruker Postman. I kategorien tillatelsen, har jeg kommet inn i detaljer som definert i Twitter Application Management.

I overskriften, jeg har en nøkkel for Authorizationog verdien av

OAuth oauth_consumer_key="my-consumer-key",
oauth_token="my-consumer-token",
oauth_signature_method="HMAC-SHA1",
oauth_timestamp="1538075001",
oauth_nonce="zXeiLqV5GzK",
oauth_version="1.0",
oau ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker mcclosa
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Hvordan unngå ufordelte skår varsle deg når du gjenoppretter en indeks fra øyeblikksbilde i elasticsearch
Jeg prøver å gjenopprette en indeks fra øyeblikksbilde, og i løpet av den tiden jeg får datadog varsling for ufordelte skår. Jeg ønsker å deaktivere alarmen til å gjenopprette ferdig. Er det mulig? Etter gjenoppretting indeksen, vil jeg kjøre noen validering på indeksen, og deretter gjøre det live indeksen.

kan jeg deaktivere index.routing.allocation.disable_allocationunder gjenopprettingstidsvinduet? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker srini
stemmer
1
svar
1
visninger
75
Avviklet implicitely-erklært kopi konstruktør
Jeg prøver å pakke hodet mitt rundt en merkelig egenskap av implicitely-erklært kopi konstruktører. Ta følgende eksempel. Når brukeren implementerer en tilpasset destructor, er copy-konstruktør ikke trivielt lenger, men er fortsatt generert.

#include <type_traits>
#include <cstdio>

struct test {
test() = default;
~test() {
}
test(const test&) = default;
int i{42};
};
static_assert(std::is_copy_constructible_v<test>, "werks"); // OK
static_assert(std::is_trivially_ ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker scx
stemmer
0
svar
0
visninger
45
Regenererende ICU er .dat fil for Android
Someone besluttet at Canada skal ha 24 timers tid som standard, så jeg trenger å endre våre intensiv data. På Android 5.1 var i stand til å gjøre en "make" i icu4c/source/dataog slenger den resulterende icudt53l.datned på enheten i/system/usr/icu.

På Android 8.1, jeg prøvde det samme, men enheten vil ikke starte opp.

09-27 15:12:14.667 E/Zygote ( 8313): System zygote died with exception
09-27 15:12:14.667 E/Zygote ( 8313): java.lang.ExceptionInInitializerError
09-27 15:12:14.667 E/Zygote ( 8313): ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker Jeffrey Blattman
stemmer
1
svar
2
visninger
220
DRF Viewset fjerne tillatelse for detaljer rute
Jeg har en grunnleggende Viewset:

class UsersViewSet(viewsets.ModelViewSet):
permission_classes = (OnlyStaff,)
queryset = User.objects.all()
serializer_class = UserSerializer


Det binder seg til /api/users/endepunktet. Jeg ønsker å opprette en brukerprofil side, så jeg trenger bare en bestemt bruker, slik at jeg kan hente det fra /api/users/<id>/, men problemet er at jeg ønsker /api/users/<id>/å få lov til noen, men /api/users/for å beholde sin tillatelse OnlyStaff, slik at ingen k ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker yierstem
stemmer
2
svar
2
visninger
117
Problemet ved bruk av dplyr på tibbles med vektorelementer [liste kolonner]
Jeg kjører inn i noen problemer med å gjøre tekstbehandling hjelp dplyr og stringr funksjoner (spesielt str_split ()). Jeg tror jeg misforstår noe veldig grunnleggende om hvordan du bruker dplyr riktig når du arbeider med elementer som er vektorer / lister.

Her er en Tibble, df ...library(tidyverse)

df <- tribble(
~item, ~phrase,
"one", "romeo and juliet",
"two", "laurel and hardy",
"three", "apples and oranges and pears and peaches"
)


Nå lager jeg en ny kolonne, splitPhrase , ved å g ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker Angelo
stemmer
0
svar
1
visninger
140
FFMPEG Batch konvertere, og deretter opprette mappe
Ved hjelp av denne koden er det mulig for den kjøre denne koden deretter opprette en mappe med filnavn hvis mappe allerede avslutter flytte samme navn i samme mappe?

for i in *.mkv;
do name=`echo "${i%.*}.mkv"`;
ass="ass='$name'.ass";
echo "$ass"; ffmpeg -i "$i" -vf "$ass" anime2/"${i%.mkv}.mp4";
done ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:25
bruker Ben Owen
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Endre Response type på Swagger
Hvordan endrer du svaret innholdstype på Swagger?Jeg prøvde å endre medietypen til

"content" : {
"text/plain; charset=utf-8" :{ "ABC, XYZ"
}


Resulterer i en feil for å fjerne ytterligere egenskaper ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:24
bruker Annie Benitha
stemmer
0
svar
1
visninger
95
Rails 5 måten å håndtere ActionController :: ParameterMissing
Hvis en parameter som kreves mangler ved hjelp av sterke parametere, vil Rails serveren svare med en HTTP 500.

Dette gir meg ikke kontroll over noe som gir brukeren tilbakemelding med hva som gikk galt. Betyr det ikke fornuftig å være i stand til å sende dem tilbake en melding mangler en slik nødvendig parameter?

Hva er "Rails måten" å gi passende tilbakemeldinger fra brukerne på ActionController::ParameterMissing? Er en ment å fange unntak og håndtere forespørselen svar der? Det virker galt å gjøre det i ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:24
bruker randombits
stemmer
0
svar
1
visninger
28
Laravel / Vagrant og Gulp: CSS og Javascript-filer ser ut til å bli mellomlagret et sted
Jeg har nylig begynt å utvikle i Laravel men raskt kjørte inn i et problem med å bruke Gulp og Vagrant. Problemet er at når jeg kompilere min SCSS (SASS) til css, gjør leseren ikke ut til å oppdatere css-filen. Filen er å få riktig synkronisert i landstryker, og ikke blir lagret ved Nginx. Jeg vet dette fordi jeg deaktivert caching på serversiden og sjekket synkronisert-mappen / var / www / min-prosjekt / offentlig / css-mappen for å se om filen ble riktig kompilert.

Filen bare riktig lastes inn når jeg la ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:23
bruker jjasspper
stemmer
0
svar
1
visninger
63
Plotting flere kolonner med forskjellige størrelser med Pandas
Jeg er ganske ny på pandaer, men vanligvis hva jeg gjør med data (når alle søylene er av samme størrelse), bygge jeg np.zeros (telle) matriser, deretter bruke en for loop for å fylle ut data fra en tekstfil (NP .genfromtxt ()) for å gjøre mitt grafer og analyser i matplotlib.

Men jeg prøver nå å gjennomføre tilsvarende analyse med kolonner med forskjellige størrelser på samme tomten fra en CSV-fil.

For eksempel:

data.csv:

A B C D E F

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7

3 4 5 6

4 5


df = pandas.read ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:23
bruker Chris
stemmer
1
svar
1
visninger
31
Python-skript for å få IAM brukerlisten som ikke har logget inn i 60 dager
Jeg ønsker å kjøre et script som vil pullout detaljene i IAM brukere som ikke har logget inn på AWS konsollen i 60 dager ved å sammenligne dagens dato. Jeg har prøvd dette skriptet, og får feilmelding som


"Feiltype: strptime () argument 1 må være str, ikke datetime.datetime".


Vennligst hjelpe meg å løse denne feilen og verifisere min kode.

import boto3
import datetime
resource = boto3.resource('iam')
client = boto3.client("iam")
for user in resource.users.all():
if user.password_last_used is n ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:23
bruker Arunkumar Murthy
stemmer
1
svar
1
visninger
56
Keras trening krasjer midt epoken etter flere riktige henrettelser
Jeg prøver å skape en Cudgru basert modell som predikerer sekvens av 7-funksjoner som henger sammen. Her er min Keras modell oppsummering:

_________________________________________________________________
Layer (type) Output Shape Param #
=================================================================
cu_dnngru_1 (CuDNNGRU) (None, 49, 100) 32700
_________________________________________________________________
dropout_1 (Dropout) (None, 49, 100) ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:22
bruker Sridhar Iyer
stemmer
1
svar
1
visninger
159
Springboot: Ikke i stand til å treffe url
Etter å ha kjørt den viktigste klassen, jeg er ikke i stand til å få produksjonen. Ny på Spring Boot

Controller

@Controller
public class WelcomeController {
private static final String welcomemsg = "Welcome Mr. %s!";

@GetMapping("/welcome/user")
@ResponseBody
public Welcome welcomeUser(@RequestParam(name = "name", required = false, defaultValue = "Java Fan") String name)
{
return new Welcome(String.format(welcomemsg, name));
}
}


hoved~~POS=TRUNC klasse

package com.bea ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:22
bruker sparsh610
stemmer
-2
svar
1
visninger
41
Hvordan stoppe sangen når klikk igjen på tabellvisning og spille en annen sang når klikker en annen celle
Jeg har noen sanger og viser i Tableview. Når jeg trykker på cellen det er å spille sangen. Jeg ønsker å stoppe når jeg trykker på den samme celle, men hvis jeg tar en annen celle jeg ønsker å gjøre det fortsatt spiller med ny sang.

extension SoundsViewController: UITableViewDataSource,UITableViewDelegate{
func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
return songs.count
}
func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITable ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:22
bruker KaiTadashi
stemmer
0
svar
1
visninger
15
Listen forståelse av 3 nestede løkker og produksjonen er basert på if-else tilstand
Er det mulig å konvertere dette til en liste forståelse? For eksempel har jeg en liste v. På kildekoden under, v = dictionary.keys ()

v = ["naive", "bayes", "classifier"]


Jeg har følgende nestet liste t.

t = [["naive", "bayes"], ["lol"]]


Forventet produksjon O bør være:

O = [[1 1 0], [0 0 0]]


1 hvis ordlisten inneholder ordet og 0 hvis ikke. Jeg oppretter en spam / skinke funksjonen matrise. På grunn av den store datasettet, vil jeg gjerne konvertere koden under i en liste forståelse for en raskere ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:22
bruker abbypagtuon
stemmer
0
svar
0
visninger
117
Vinkel - Binding variabel på valgt verdi fra rullegardinlisten
Jeg lurer på, hvordan kan jeg binde en variabel avhengig av den valgte verdien av en rullegardinmeny.

For nå har jeg det:

this.moleCaracteristique.pourcentDavoirCaracteristique = this.mole.moleCaracteristiques[0].pourcentDavoirCaracteristique;


this.moleCaracteristique.pourcentDavoirCaracteristique er alltid 70.

JSON

{
"id": 1,
"email": "test@gmail.com",
"password": "passw",
"nom": "titi",
"moles": [
{
"id": 1,
"commentaire": "bras droit",
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:22
bruker Mot Franc
stemmer
0
svar
1
visninger
32
Rullende midlet basert på forholdene R
Her er en kort beskrivelse av min data: Den første kolonnen er dato for måned, er den andre kolonnen binær variabel (0 eller 1), er den tredje kolonnen lager retur, slik at hver måned lager retur punkt 1 eller 0. Jeg ønsker å beregne de siste 12 måneder bety tilbake hver for seg basert på den andre søylen (0 eller 1). Det vil være forskjellig antall 0'er og 1'ere i 12-måneders rullerende basen. Det skal være 2 utfall (mean_rolling_0, og mean_rolling_1). ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:22
bruker Jason X
stemmer
0
svar
1
visninger
63
Rekursiv definisjon i forening C
Jeg ønsket å gjøre noe sånt som et binært søketre for kartlegging adresser til Page *s (bortsett fra det var faktisk heksadesimale, og adressen er implisert av selve strukturen), så:

typedef union Map Map;
union Map {
Map (*ps)[16];
Page *p;
};


Dette gir mening, logisk (en union Mapsom inneholder enten en peker til en Pageeller en peker til en oppstilling av 16 Maps), men gcc feil ved pserklæring med array type has incomplete element type, så jeg antar denne typen rekursiv definisjon er ikke till ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:21
bruker Min4Builder
stemmer
0
svar
0
visninger
16
Få checksum fil inne nedlastingslink
De fleste nettsteder ikke gir checksum fil med nedlastingslenke. Jeg vil sammenligne checksum fil jeg lastet ned og kildefilen. Jeg kan få sjekksummen av nedlastede filen med programvare WinMD5Free. Fortell meg hvordan du får MD5 sjekksum av kildefilen med nedlastingslenke. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:21
bruker sadiqeen
stemmer
0
svar
3
visninger
20
Pipe til AWK ignorere linjen som inneholder Unknown host
Hvordan kunne jeg fortelle AWK å ignorere linjen som inneholder "Ukjent vert":

user1@ubuntu:~$ gethostip -d blabla | awk '{print $1;exit}'
blabla: Unknown host
user1@ubuntu:~$


I hovedsak vil jeg det skal gå tilbake ingenting om "Ukjent verter" finnes i linjen. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:20
bruker Kris
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Reager Native - Beliggenhet Tracking problem med ACCESS_FINE_LOCATION
Jeg prøver å bruke watchPositionplassering sporing i denne opplæringen: https://hackernoon.com/react-native-basics-geolocation-adf3c0d10112

For noen grunn på Android Virtual Device, bare getcurrentpositionfungerer, og watchpositionreturnerer en feil ved å ikke ha ACCESS_FINE_LOCATIONi min android manifestfiler selv om jeg er ganske sikker på at jeg følger linjen i hver manifest fil som jeg kunne finne.

import React, { Component } from 'react';

import { View, Text } from 'react-native';class Geoloca ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:20
bruker ima_prog
stemmer
1
svar
1
visninger
166
åpen hyperkobling med tale innspill i dialog-flow?
Jeg er nybegynner i Dialog-flow utvikling. Jeg trenger å åpne en hyperlink dynamisk i oppfyllelse (under) av oppfølgingen hensikt, som blir utløst når brukeren angir stemmeinngang som 'Ja'.

function confirmation(agent) {
< code to open hyperlink >
}


Jeg har prøvd Link ut forslag , men det ser ikke ut til å virke. Vennligst hjelp! ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:20
bruker Dopedev
stemmer
0
svar
0
visninger
33
De fleste Robust Integrasjon mellom bestemt form eller Feature og spesifikk algoritme for Robust deteksjon
Jeg forsker for beste alternativet for avisens hjørner robust deteksjon som omfatter enhver form (f.eks. Trådkors) eller funksjon (f.eks. Farge sirkel) jeg kan sette i avisens hjørner og også en detektor algoritme som er egnet for dette (form eller funksjon ). Jeg har funnet følgende:

1- Mal Matching: men det er ikke robust for å endre formatet 2-Harris Hjørne detektor: Det er ikke så pålitelig 3- Houghline og kantdeteksjon som i det følgende kobling: men det er ikke så nøyaktig skjønt

Er det er noe mer r ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:20
bruker Ramy Maher
stemmer
0
svar
0
visninger
22
Legge Entity Framework kjernekoden første sublass med eksisterende eiendom navn
Hva er best / en god praksis i følgende situasjon ved bruk av TPH arv i Entity Framework ?:

jeg har

abstract class Base
{
...
}

class Sub1
{
public int Amount {get;set;}
}


og en DbContextmed:

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
base.OnModelCreating(modelBuilder);

modelBuilder.Entity<Sub1>();
}

public DbSet<Base> Bases { get; set; }


Nå legger jeg

class Sub2
{
public int Amount { get; set; }
}


og

modelBuilder.Entity<Sub2>(); ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:20
bruker lappy4711
stemmer
0
svar
1
visninger
265
Koble Heroku Database å SQLAlchemy
slik som en del av en Web-programmering Mooc, må jeg koble til en PostgreSQL database vert på Heroku bruke Python og SQLalchemy. Jeg har tilbrakt mange timer prøver å gjøre dette til ingen nytte. Mitt største problem er at jeg ikke er i stand til å koble til databasen, fordi hver gang en prøver å kjøre et skript for å oppdatere eller bare sjekke Database jeg får "Er serveren som kjører på verten" ec2-174-129-35 -61.compute-1.amazonaws.com "(174.129.35.61) og akseptere TCP / IP-tilkoblinger på port 5432?" i ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:20
bruker gabobacs
stemmer
1
svar
0
visninger
19
Hvordan kan jeg sette sammen linjene i dialog mens de gjør Natural Language Processing på en bok
Jeg jobber med en følelse analyseprosjekt av en bok. Jeg bruker nltk.vader.sentimentintensityanalyzer å registrere følelser polariteten avsnitt i Harry Potter-serien.

Å skape avsnitt og fjerne linjeskift jeg gjorde:

text_file = open('HP1 Sorcerer of Stone.txt', 'r')
text = str(text_file.readlines())
text.replace('\\n"', "").replace("\'", "").replace(" , ","")


Dette bryter boken ned i avsnitt. Problemet oppstår når det kommer til dialog.

Dialog har samme avsnitt pausene mellom hver figurs ord

' "S ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:19
bruker user9270834
stemmer
0
svar
0
visninger
39
node api servert på localhost: 3000 eller IP-adresse: 3000, ikke tilgjengelig gjennom Android app fra enheten (ikke emulator)
Bygge Android- (ved hjelp av nativescript-kantet), og kjører på enheten som er koblet til samme WiFi (også koblet til utvikling maskin av USB med feilsøkingsprogram på).

I starten forsøkt ved anvendelse av krom viderekobling av port (mens enheten ble koblet til utvikling maskin av USB) og prøvd localhost: 3000 / api / test.Det virket på krom leseren på Android
Det fungerte ikke på android app som kaller den ruten.I forsøkt forbinde den bærbare datamaskinen og innretningen til samme WiFi, og ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:19
bruker Flyn Sequeira
stemmer
1
svar
2
visninger
39
Kopier ListItems til Dropdown Items' ListItemCollection uten å bruke en for løkke
Jeg dynamisk generere mange Dropdown bokser (på en ASP.NET WebForm side) som gjør det mulig for brukeren å velge en verdi mellom 0 til 24 fra listen. Den Dropdown har en ListItemCollection Elementer eiendom, og jeg vil gjerne være i stand til å kopiere ListItems til denne samlingen uten å måtte bruke en for løkke for hver Dropdown.

Jeg var i utgangspunktet håpet å lage en List<ListItems> med verdiene av 0-24 med følgende kode:

List<ListItem> listHours = new List<ListItem>();
for (int hr ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:19
bruker Robert Adkison
stemmer
0
svar
1
visninger
39
Fjern overskrifter fra automatisk komme til 303-viderekobling på Location
Jeg har en sikret endepunkt ( POST) som krever en Authorizationtopptekst. Dette endepunkt kan returnere en 303 redirect med en Locationheading som inneholder en gyldig url som skal hentes via en GET.

Problemet er, det Authorizationer header bare nødvendig og akseptert av den opprinnelige URL men det er automatisk gått sammen med nettleseren på GETforespørsel til den 303 Locationendepunktet. Hvordan kan jeg stoppe dette Authorizationheading fra å bli gått sammen i viderekoblingen? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:19
bruker 40Alpha
stemmer
0
svar
1
visninger
31
amp-ad passerer utm nøkkelverdier fra Parameterne til DFP
Jeg ønsker å passere søkeparametere til en amp-annonse tag av typen "Dobbeltklikk". Jeg har lest den måls informasjon her:
https://www.ampproject.org/docs/reference/components/amp-ad

og koblingen relatert til hvordan jeg tror det bør gjøres for Double Click:

https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-a4a/rtc-documentation.md

Det er ikke klart for meg hvordan jeg skulle sende parametre som kom i min søkestrengen. Jeg la merke til det er andre AMP-koder som kan ha en QUERY_PARAM so ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:19
bruker Arturo Guedez
stemmer
0
svar
0
visninger
16
Django Lagre Lokal fil på AWS Elastisk Bean Stalk
Jeg prøver å lagre en fil og kjøre en server-side script fra min Django eksempel. Jeg har alt fungerer perfekt på min lokale test, men når jeg prøver det med AWS er ​​jeg får en 500-feil.

Jeg antar at dette er fordi Django ikke blir gitt sudo tillatelser på EB eksempel.

Hvordan skulle jeg rette opp dette?

Takk skal du ha! ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:19
bruker user2536897
stemmer
0
svar
2
visninger
232
Erstatt font fantastisk ikon med bilde
Jeg gjør en side med noen selskapets adresser for bil repair butikker i mitt område.

Demosite

Jeg brukte en font-awesome ikon med en blå bil for hver adresse. Det ikonet jeg ønsker å bytte til en liten 50x50px bilde i stedet. Jeg har prøvd å erstatte ikonet med en normal img srctag, men bildet går over teksten da.

Hvordan er den beste måten å endre dette? For øyeblikket har jeg rundt 30 adresser, så jeg forkorte HTML ned til bare en rad.

Skrift-awesome ikonet er satt med denne CSS-klasse:

#content .car ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker MK-DK
stemmer
1
svar
2
visninger
46
Regex veksling fungerer ikke som forventet
Her er mitt regex:

^\/(var\/lib\/docker|kubelet)|(run\/docker\/netns\/).*


Her er de strengene som trenger å bli fanget.

/var/lib/docker/pods/9bbc0d82-be96-11e8-9217
/var/lib/kubelet/pods/9bbc0d82-be96-11e8-9217


Dette fanger "/ var / lib / Docker", men ikke "/ var / lib / kubelet". Hva er det jeg mangler her?

Jeg bruker dette i node_exporter tjenesten fil, så ikke sikker selv som regex smaken ikke bruke den. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker Mher Harutyunyan
stemmer
0
svar
1
visninger
23
Hvordan endre vertsnavn uten å forstyrre tilgangen på eksempel i Apsara DB for Mongo DB?
Jeg forstår hvordan du endrer vertsnavn uten å forstyrre tilgjengeligheten av selv-bygger Mongo DB Instance, men jeg er ikke i stand til å finne noen dokumentasjon knyttet til å gjøre det samme på Apsara DB for Mongo DB. Kan dere dele noen forslag? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker Ranjith Din
stemmer
1
svar
0
visninger
28
Som begår gjøre en / og b / tilsvarer i produksjonen av git diff?
Jeg møter en lignende eksempel som i denne opplæringen:
https://www.atlassian.com/git/tutorials/saving-changes/git-diff

Utfører git diff:

git diff commit1 commit2


Jeg får følgende resultat:

diff --git a/diff_test.txt b/diff_test.txt
index 6b0c6cf..b37e70a 100644
--- a/diff_test.txt
+++ b/diff_test.txt
@@ -1 +1 @@
-this is a git diff test example
+this is a diff example


Hvordan vet jeg hvilken begå er en og som er b? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker JSBach
stemmer
0
svar
0
visninger
91
Hvordan legge til hyperkobling i ordet med NPOI
Jeg har vært forsker på det beste tredje persons dll å generere Word-dokument. Til slutt fant jeg NPOI er veldig godt å skrive word-dokument.

Men jeg er ikke i stand til å legge til hyperkoblingen til dokumentet. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker san thu
stemmer
0
svar
1
visninger
38
Hvordan komme span teksten i onclick popup - jquery
Jeg har et spørsmål:

<span class="item-link item-caption" id="qitem_6093500" onclick="return overlib(' <table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;><tr><td style=&quot;vertical-align: top;&quot;><table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; class=&quot;itemImagesContainer&quot;><tr><td colspan=&quot;2&quot;><div class=&quot;itemMainImageContainer&quot; style=&quot;back ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker Rasoir
stemmer
1
svar
0
visninger
38
Hvordan analysere bilde til vektor ved python?
Jeg ønsker å analysere den øvre delen av dette og lignende pics til tall array. Har python eller noen lib funksjon for dette? Eller jeg burde gjøre det via numply? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker had
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Hva bør være App Transport Sikkerhetsinnstillinger for å støtte WeChat innlogging i iOS
Jeg har integrert WeChat SDK for innlogging i vår iOS app. Jeg har konfigurert alt i henhold til dokumentasjon og som gis her Hvordan legge til WeChat API til en Swift prosjekt? . Jeg har satt innstillingene App Transport Security (ATS) for å deaktivere vilkårlige belastninger

Info.plist

App krasjer på mottar tilbakeringing fra WeChat app etter autorisasjon. Mistanke et problem med ATS innstillinger. Jeg kan ikke sette "føre til at tilfeldig Loads = JA" på grunn av noen krav. Er det noen liste over unntak ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:18
bruker arc_n
stemmer
0
svar
1
visninger
29
php rå ssh2_connection ikke alle returnere en verdi
Hva jeg vil gjøre

Jeg ønsker å opprette en ssh tilkobling til en Teamspeak server. Med det rå forbindelse bør det være mulig å sette og få kommandoer fra konsollen.

Hva jeg har

$socket = @ssh2_connect($this->runtime['host'], $this->runtime['queryport']);

if($socket === false)
{
$this->addDebugLog('Error: connection failed!');
return $this->generateOutput(false, array('Error: connection failed!'), false);
}
else
{
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker Lukas Gund
stemmer
0
svar
0
visninger
22
Sørlig flere VM med flere private_network
Jeg ønsker å sette opp flere virtuelle maskiner med mer enn ett private_network IP. Jeg bruker Debian9 som hostsystem. Min Vagrant versjon er "Vagrant 2.0.2" fra distribusjons. Boksen jeg bruker er også en Debian9. Jeg opprettet en Vagrantfile med følgende innhold:

Vagrant.configure("2") do |config|
config.vm.box = "cluster01"
config.vm.define "node1" do |node1|
config.vm.synced_folder "./data/", "/data/"
config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.21"
confi ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker stka
stemmer
0
svar
2
visninger
41
Hvordan få tilgang til parameter variabler i django GET?
I min webadresser fil, har jeg

urlpattersn = [
url(r'insight/<id>', views.insights, name=['test'])
]


I min utsikt fil, har jeg

@api_view(['GET'])
def insights(request, id):
print id


Jeg får en 404-feil, og det ser ikke ut til å gjenkjenne i url heller? Hvordan jeg formatere en GET-forespørsel med params du? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker james
stemmer
5
svar
1
visninger
284
Hvordan sende kortet karusell og raske svar sammen?
Jeg følger denne opplæringen for å lage en dialogflow chatbot på Facebook. Jeg har gjort en karusell og raske svar for to separate handlinger. Hvordan kan jeg sende en karusell etterfulgt av raske svar for en samme handling? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker uitwaa
stemmer
1
svar
0
visninger
21
Lansere innfødte IOS kameraet på en webapp
Min webapp trenger å skanne et QR codeså Im prøver å starte innfødte IOS kamera for å lese den.

Jeg er i stand til å starte kameraet med noen HTMLmedier fanger som:

<input type="file" accept="image/*" capture>
<input type="file" accept="image/*">
<input type="file">


men kameraet ikke skanne QR code.

Im testing med safari og det er ingen problem med QR code(hvis jeg åpner kameraet og prøve å lese QR codedet fungerer perfekt. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker daultimate
stemmer
0
svar
0
visninger
20
Elasticsearch - Filtrer etter aggregering verdien
Er det en måte å bruke en verdi som leveres av en aggregering for å lage et lag av filtrering?

Jeg gjør en standard spørring som søker forekomsten av vilkårene i to felt, og ønsker å vise kun de dokumenter som _scoreer over eller lik gjennomsnitts at jeg kan få i aggs. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker Aylan Boscarino
stemmer
0
svar
0
visninger
37
Android.O - Push Notification Inline svare knapp - sende forespørsel til JobIntentService
Porting en Android-app fra SDK nivå 25 til SDK nivå 26.

SDK 25 har en Push Notification med action

Intent intent = new Intent(context, NotificationActionService.class);
pendingIntent = PendingIntent.getService(context, code, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
NotificationCompat.Action.Builder builder = new NotificationCompat.Action.Builder(iconId, actionTitle, pendingIntent);
notificationBuilder.addAction(builder.build());
...


og NotificationActionService er en IntentService som håndterer hens ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker jox
stemmer
1
svar
1
visninger
81
Hva er en god metode for å verifisere en Azure Table Sett operasjon?
Så langt har jeg vært avhengig av det TableResult.HttpStatusCode = 204som et positivt resultat fra en Insertoperasjon som per:

TableResult.HttpStatusCode Eiendom

Jeg får en 200hvis enheten finnes allerede og en 204på en vellykket innsats operasjon. Jeg har også prøvd å bruke echoContentparameteren TableOperationsom per:

TableOperation.Insert Method

Den echoContentreturnerer ikke noe i mitt tilfelle så jeg er ikke sikker på om jeg gjør noe galt eller om jeg jage enhjørninger. Jeg var ikke sikker på om de ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker Jason Shave - MSFT
stemmer
1
svar
1
visninger
760
Unnlatelse av å løse: org.jetbrains.kotlin: Kotlin-stdlib-jre8: 1.2.71 feil for en Multi-modul Kotlin prosjekt
Jeg bruker Android Studio versjon 3.2 og jeg har en multi-modul Gradle bygge.

Jeg har en fil som heter dependencies.gradlesom ser slik ut:

ext{
//Android
androidBuildToolsVersion = "26.0.0"
androidMinSdkVersion = 21
androidTargetSdkVersion = 26
androidCompileSdkVersion = 26
kotlinVersion = '1.2.71'

//Libraries
supportLibraryVersion = '26.1.0'
rxJavaVersion = '2.2.0'
javaxAnnotationVersion = '1.0'
javaxInjectVersion = '1'
rxKotlinVersion = '2.2.0'
androidAnnotationsVersion='21 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:17
bruker Jonathan Munyi
stemmer
0
svar
0
visninger
37
Hvordan løkken over alle verdiene i en liste og skrive ut rect for hver verdi
Jeg ønsker å skrive ut rektangler for alle verdier, men det skrives bare to rektangler, og deretter den stopper. Jeg leser en liste med verdier fra en tekstfil og deretter tilføye at verdier i et python-listen.

filepaths = glob.glob("C:/Users/Yasir Raza Khan/Desktop/Visualization
GUI requirements 1-2/chipdb-5k.txt")

data = []
for values in filepaths:
with open(values, "r") as f:
for line in f.readlines():
line = str(line.lower())
line = line.strip() ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:16
bruker Yasir
stemmer
1
svar
1
visninger
55
hvordan jeg kan bruke sammenligne attributter med foreldrene barnet modeller
jeg har to modellklasser for PARANT barne enheter. hver av dem har dato egenskaper.

validering regelen er : barn dato må være mindre eller lik forelder dato i måned og år. og jeg vil bruke sammenligne attributt med foreldre eiendom og barn eiendom. men jeg lyktes ikke hvordan du skal passere contextValidation parameter av IsValid Methode fra foreldre til barn.

vær så snill, hvordan jeg kan gjøre dette successfuly?

public class Parent
{
public int Id{get; set;}
public DateTime DateStartParent{get; ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:16
bruker deathNote25112017
stemmer
0
svar
0
visninger
23
Siebel Utgående Web Service
Når du sender forespørsler til et eksternt system, er det navnerommet alias ikke der i Siebel forespørsel, men det eksterne systemet forventer en navne alias som:

<ns:ninoDct xmlns:na ="www........">


Men Siebel sender ut:

<ns:ninoDct xmlns="www.......">


Er det noen måte å endre det? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:16
bruker alok kumar
stemmer
-2
svar
2
visninger
61
Itera over et ledd en flat objekt i Javascript
Jeg har en flat gjenstand som jeg trenger et ledd. Den nedenfor Biten er et eksempel:

var raw = {
"Result[0].Row[0].GUID": "sdfsdfsd",
"Result[1].True": true,
"Result[1].Row[0].Name": "Item 1 name",
"Result[1].Row[0].Type": "3",
"Result[1].Row[0].Active": false,
"Result[1].Row[1].Name": "Item 2 name",
"Result[1].Row[1].Type": "7b",
"Result[1].Row[1].Active": true,
"Result[1].Row[2].Name": "Item 3 name",
"Result[1].Row[2].Type": "qr8",
"Result[1].Row[2].Active": t ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 19:16
bruker itsclarke

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more