Siste spørsmål

stemmer
1
svar
1
visninger
54
Gi betingelse for å velge en modus når det er mer enn én av R
Jeg har en kategoriske variable som jeg ønsker å finne modusen. Spesielt ønsker jeg å finne modusen for variabelen Ethic gruppen, dvs. den vanligste etnisk gruppe. Jeg vil gjøre det gruppering av husholdning, dvs. finne den mest vanlige etniske gruppen i en husholdning. Problemet er at dersom det er mer enn en modus (mer enn én etnisk gruppe er dominerende), så jeg vil gjerne få en fra husholdningen hodet (det er en annen variabel som indikerer om personen er husholdningen hode).

I utgangspunktet ville vi ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:28
bruker Paula R
stemmer
0
svar
1
visninger
26
jquery ikke returnere strengen på riktig måte, som består av 's
Jeg lagrer "Onkel Bob Økologisk" i data-Iname attributt ved henting av samme verdi det er å hente opp til "Onkel Bob"

Nedenfor er prosessen jeg pleide å hente verdien fra data-Iname

Var iname = $ (dette) .attr ( "data-Iname");

Dette er hva jeg gjorde så langt !!

$ (Funksjon () {var ITEMID = 0;

$("#AddItems").change(function () {
var SelectedUserId = $("#AddItems").val();
var SelectedItem = $("#AddItems option:selected").text();
//alert(SelectedItem);
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:28
bruker Naveen
stemmer
1
svar
1
visninger
50
oppdatering dokument i couchbase serveren 5.1.1
Jeg prøver å oppdatere et objekt i couchbase serveren 5.1.1.

additionalCodes er en liste over objekt

Code(String code,String type,LocalDateTime datetime )


Min hensikt med couchbase er som dette:

{
"code": "code1";
"creationDateTime": 1534852560000,
"additionalCodes": [
{
"code": "code1",
"type": "type1",
"dateTime": 1534772384000
}
]
}


og jeg ønsker å oppdatere dette objektet som:

{
"code": "code1";
"creationDateTime": 1534852560000,
"additionalCodes": [
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:28
bruker Issamovitch
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Havnearbeider innstilt grense (avgrense, rette) bilde versjon kode for å trekke (FROM) bare ett betong hovedversjonen versjonsnummer
Hvordan skrive en Fra uttalelse i Dockerfile som trekker den siste bilde fra en bestemt Major versjon. La oss si at det er et program som i dag har tre hovedversjoner: v1.7, v2.5, v3.0.5 og jeg vil alltid ha den nyeste versjonen av bildet v2. hvis jeg setter i Dockerfile uttalelse:

FROM imagename:latest


Så skal jeg få bygge versjon 3.0.5 fordi det er den nyeste versjonen. Hvis jeg setter:

FROM imagename:2.5


Så skal jeg få eksakt versjon 2.5, men vil ikke være i stand til å oppdatere bildet med denne u ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:27
bruker Jimmix
stemmer
0
svar
1
visninger
278
Hvordan lage maur-utformingen skuff komponent bredde responsive
Jeg bruker maur utforming skuff komponent og stil komponent. Det synes jeg kan sette en fast bredde med bredde rekvisitter. Buti kan ikke gjøre det responsive.

<Drawer
width={500}
placement="right"
closable={true}
onClose={this.props.handleDrawer}
visible={this.props.visible}
> ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:27
bruker Mohib
stemmer
2
svar
2
visninger
868
Command CompileSwiftSources mislyktes med en nonzero exit kode
Jeg bruker Xcode 10 og ingen CocoaPods.

<unknown>:0: error: no such file or directory: '/Users/XXXXXXXXXXXXX/Library/Developer/Xcode/DerivedData/iOS_Belt_-_MyEvents-eektunqbfhmzjabcmfpiscjsxlyf/Build/Intermediates.noindex/iOS Belt - MyEvents.build/Debug-iphonesimulator/iOS Belt - MyEvents.build/DerivedSources/CoreDataGenerated/iOS_Belt___MyEvents/iOS_Belt___MyEvents+CoreDataModel.swift'


Command CompileSwiftSources mislyktes med en nonzero exit kode ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:27
bruker user5508867
stemmer
0
svar
1
visninger
28
Swift nedleggelser - rekkefølgen av kode i forhold til verdien oppdrag
Jeg vil gjerne vite i detaljer riktig rekkefølge på gjennomføring når de jobber på data i en ferdigstillelse handler. Jeg har følgende funksjonsdefinisjonen på min hendelse klasse:

@nonobjc public class func fetchEvents(completion: @escaping ([Event]) -> () = { _ in }) -> [Event] {
let fetch = self.fetchEventRequest()

var entities: [Event] = []
context.perform {
entities = try! fetch.execute()
completion(entities)
}
return entities
}


Og jeg kaller funksjonen ove ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:27
bruker Andrew B
stemmer
1
svar
0
visninger
80
Slippe på fullcalendar ikke fungerer etter å ha lagt script med hendelser laravel
Hei jeg har dette problemet med kalenderen når jeg prøver å dra og slippe, det drar hendelsen, men da det ikke faller på kalenderen,<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.17.1/moment.min.js'></script>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/3.1.0/fullcalendar.min.js'></script>
<script>
$(document).ready(function() {

$('#calendar').fullCa ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:26
bruker lilo
stemmer
1
svar
1
visninger
62
Datastrukturen / format C3-data ved hjelp av Javascript
Jeg prøver å få min rekke objekter i det formatet som er nødvendig for å skape en C3 stolpediagram, men jeg har problemer med å kategorisere mine data med Javascript. Nedenfor er Javascript-kode mitt.

data = [
{Service:"Army",Permanent:20,Itinerant:754,Region:"Western"},
{Service:"Air Force",Permanent:100,Itinerant:2,Region:"Eastern"},
{Service:"Army",Permanent:10,Itinerant:7,Region:"Western"},
{Service:"Air Force",Permanent:30,Itinerant:2,Region:"Eastern"}
]

var sumAry=[];

for (var x=0; x<dat ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:26
bruker JustMe
stemmer
0
svar
1
visninger
30
PHP-koden oppfører seg ikke det samme hvis kalles via funksjonen
Samme kode som brukes som nedenfor fungerer fint, men når du un-kommenterer funksjonen og prøve å kalle funksjonen, betyr det ikke oppfører seg det samme? Prøver å standardisere CRUD bruke funksjoner, men kjører inn spørsmål.


Den print_r viser ikke utgangssignalet når kalt inne i en funksjon, men virker når kalles som er utenfor en funksjon
returverdien ikke tilbake når kalt via en funksjon
Jeg ønsker å få returverdier via funksjonen og bestemme hva de skal gjøre videre.


Setter pris på om du kunne hjelp ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:26
bruker Ramani
stemmer
1
svar
2
visninger
81
Jeg har et problem med prøve å få en eiendom av en kolonne i Laravel
Jeg vet allerede at problemet med dette spørsmålet som jeg vil forklare er lik disse andre spørsmål.

Prøver å få eiendommen til ikke-objekt

Prøver å få eiendom av ikke-objekt i laravel 5.4

Prøver å få eiendom av ikke-objekt i laravel 5.5

Men mitt problem er ikke det akkurat det samme problemet med disse spørsmålene, eller en annen lignende spørsmål.

Jeg har et nettsted om salget av biler hvor jeg viser en tabell med alle kunder og antall biler at hver kunde har kjøpt, når jeg klikker på knappen 'Se fle ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:26
bruker user10408737
stemmer
0
svar
2
visninger
74
hvordan du oppretter eksisterende komponent flere ganger på knappen klikk - Vinkel
Jeg prøver å skape en komponent flere ganger på en knapp klikk. Knappen er i moderkomponent og da klikk "Legg til mer" det vil skape barnet komponent så mange ganger som de klikker "Legg til mer". Som standard er det bare ett barn komponent viser da når vi klikker på knappen det samme barnet komponenten vil bli lagt til etter den eksisterende.

hvordan du oppretter eksisterende barnekomponent flere ganger på knappen klikk?

Bør jeg bruke komponent Factory eller bare en vanlig forLoop?

HTML -Child komponent ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:25
bruker Patricio Vargas
stemmer
1
svar
1
visninger
45
Holde orden på Excel-filer som allerede er behandlet VBA
Jeg har tusenvis av Excel-filer i undermapper som jeg trenger for å trekke data fra, og kompilere alt i en master ark. Filene vanligvis kommer i dag etter dag over flere måneder.

Jeg har allerede bygget en makro som oppnår alt dette.

Det jeg har problemer med er re-kjører makroen med jevne mellomrom for å inkludere nye filer.

Jeg trenger en metode for å holde styr på hvilke filer som allerede er behandlet, og som ikke har. Så langt min løsning har vært å bruke filnavn som en unik nøkkel og sammenligne ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:25
bruker user2877042
stemmer
0
svar
2
visninger
34
Python Django Lambda uttrykk for lister
Jeg trenger å oppdatere en liste i Python som er:

data = [{' Customers ','null,blank '},{' CustomersName ','max=50,null,blank '},{' CustomersAddress ','max=150,blank '},{' CustomersActive ','Active '}]


Jeg ønsket å skrive en Lambda Expression til Store kundene, CustomersName i listen og fjern mellomrom. Jeg er helt ny på Python og ikke har noen kunnskap! ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:25
bruker Umair Ali
stemmer
-3
svar
1
visninger
83
Matlab: betydningen av '../' i en mappebane
Jeg snubler over noen MATLAB koder om data filbaner, noe sånt som:

data=csvread(sprintf('../data/cdflevel%dtable.csv',cdflevels(i)));


Jeg er ikke sikker på hva '../'gjør. Hvem som helst kan forklare det? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:25
bruker jingweimo
stemmer
0
svar
0
visninger
20
Absolutt posisjonert element på toppen av et annet element med dekkevne mindre enn 1 - rar oppførsel
Dette er testet på Chrome. Her er jsfiddle .

Jeg har to relative plassert elementer. Den første har et barn som er absolutt posisjonert.

Siden jeg satt z-index: 1til barnet, bør det vises på toppen av det andre elementet, hvis de overlapper hverandre.

Dette er oppførselen til jeg setter opacitypå det første elementet til noe mindre enn 1.

Jeg visste ikke opacitykan påvirke z-index. Kan noen ha en god forklaring?

Mitt eksempel i jsfiddle stiller opacitytil 0.9slik at du kan se at barnet er helt skjult b ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:24
bruker Shawn
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Kan ikke sette inn to tabeller ved bruk av RLS
Først av alt, la meg forord ved å si at jeg er ny i den tredje verden. Jeg begynte som trainee for en måned siden, så det er en stor sjanse for at jeg vil mislykkes i å forklare meg riktig. For det, beklager jeg.

Nå, her er problemet: Jeg skriver et sett med endepunkter for en API ved hjelp av C # og Entity Framework Core. Ved design, bør filtre settes på databasenivå, så vi bruker RLS for det. I den forbindelse skrev jeg følgende predikat og politikk:

USE [DBO]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTI ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:24
bruker Xour
stemmer
2
svar
1
visninger
471
Hva er egentlig den importLoaders muligheten til css-loader i Webpack 4?
Jeg har begynt å lære Webpack 4 siden en måned. De fleste ting jeg ønsket å gjøre fungerer bra, men denne importLoadersmuligheten css-loaderer fortsatt et mysterium for meg. Den offisielle dokumentasjonen er dårlig og jeg har ikke funnet noe godt forklart å skrive om det.

Min bruk saken er svært nær en presentert i dokumentasjonen:

{
test: /\.s?css$/,
use: [
ExtractCssChunks.loader,
{
loader: 'css-loader',
options: {
importLoaders: 2, // 0 => no loaders (default); 1 => ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:24
bruker ARS81
stemmer
0
svar
0
visninger
32
Tumblr API - Hvordan lage en link som viser Åpne Graph Protocol data fra eksterne nettsteder
Jeg bruker den offisielle Tumblr Python bibliotek , og jeg prøver å lage en link som viser Open Graph Protocol data for eksterne nettsteder. Når jeg kopiere og lime inn lenken manuelt via deres hjemmeside, skaper det automatisk åpner Graph detaljer fra linket hjemmeside og viser beskrivelse, bilde, tittel, etc. Alt fungerer ok, men Tumblr kortet viser bare koblingen uten andre data. Jeg ønsker å oppnå de samme resultatene via API som jeg gjorde fra manuelt kopiere og lime inn linken.

Her er en del av min k ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:23
bruker Mischa
stemmer
0
svar
0
visninger
50
Skjule Sidr Menyen endres bakgrunnsfarge
Jeg har et nettsted mal jeg er bygningen som bruker en Sidr menyen. Når jeg trykker på vippemenyknappen, vises menyen. Når jeg trykker på vippemenyknappen, skjuler menyen. Når menyen skjuler, siden bakgrunnen endres fra #CCC til hvit, som ikke er en ønsket effekt. Siden bakgrunnsfarge endres ikke når menyen vises.

Vippe kode håndteres av zepto.js:

handler.proxy = function (e) {
var result = callback.apply(element, [e].concat(e.data))
if (result === false) e.preventDefault(), e.stopPropagation()
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:23
bruker RCDAWebmaster
stemmer
0
svar
0
visninger
37
Les Autosys global variabel i Python?
Jeg ønsker å passere noen vertsnavn som satt som et Autosys variabelen til Python-skript som et innspill variabel! Jeg ønsker ikke å kjøre Autorep -M [variabel navn] i min Python-skript Er det en annen måte? Jeg bør legge til at import os os.getenv ( 'vertsnavnet) fungerer ikke! ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:23
bruker Bob Boroujerdi Far
stemmer
0
svar
0
visninger
82
Gjenopprette fra dekode feil innkast fra OpenCV Videocapture
Jeg bruker OpenCV videoopptak for å lese en videostrøm kontinuerlig fra en RSTP ip-adresse, som filformatet er en h.264.

Jeg la merke til at en gang hvis bildet blir trekke fra bufferen er forsinket av andre grunner, for eksempel prosess, jeg vil begynne å motta dekode feil, og Videocapture vil ikke gjenopprette fra denne feilen.

[h264 @ 0x80460db10]corrupted macroblock 54 14 (total_coeff=-1)
[h264 @ 0x80460db10]error while decoding MB 54 14


Jeg prøvde å plassere en prøve og catch-blokken rundt min vi ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:22
bruker user2386301
stemmer
1
svar
0
visninger
50
Initialiseres et signal fra et annet signal tillatt?
Jeg har følgende VHDL simulering kode. Det er en minimal eksempel hentet fra en OSVVM basert clock_Monitorverifikasjon IP.

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity clock_monitor is
generic (
PERIOD_HIGH : time := 5 ns;
PERIOD_LOW : time := 5 ns
);
port (
Clock : in std_logic
);
end entity;

architecture vip of clock_monitor is
signal ClockPeriodHigh : time := PERIOD_HIGH;
signal ClockPeriodLow : time := PERIOD_LOW;

signal Period : time ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:22
bruker Paebbels
stemmer
0
svar
0
visninger
76
rds mysql ytelse treg etter tilkoblinger
Jeg har en db.r4.4xlarge (bør være i stand til å håndtere 10000 tilkoblinger per AWS tallene) mariadb rds eksempel på AWS. I dag så vi en stor topp i databasetilkoblinger (rundt 1000 samtidige og vedvarende tilkoblinger). Vi har så mange tilkoblinger fordi våre kunder bruker har bruken har økt betydelig etter at et oppkjøp de var en del av. Dette tilfellet er ment å støtte 10k tilkoblinger. CPU og minne var ok, altså., Ikke festet en ikke bytte til min kunnskap. Alle henvendelser, selv enkle seg begynte å t ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:22
bruker Josh
stemmer
0
svar
1
visninger
25
Loggfila bestått klassen inn anonym funksjon
Jeg har et spørsmål om syntaks. Jeg har vært på jakt etter svaret på en god stund, men uten å lykkes så beklager hvis det allerede var besvart her.

Jeg ønsker å spørre hvordan kan jeg kalle "denne" referanse inne i en klasse når du legger til en hendelse lytteren. Her er kode eksempel for å forklare det bedre.

Den myListClassi utgangspunktet inneholder HTMLDivElements, og jeg ønsker å legge hendelsen lyttere

class App {
private myList: myListClass;

constructor() {
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:22
bruker Marek Barta
stemmer
0
svar
0
visninger
44
cypher Rank-algoritmen returnerer samme score for mine noder
Jeg gjør en analyse på meetup data. Her er min databaseskjema:Jeg ønsker å utføre pagerank på Emne noder og LIKES_TOPIC forholdet. her er mitt spørsmål.

CALL algo.pageRank.stream(
'MATCH (t:Topics) WHERE exists( (t)-[:LIKES_TOPIC]-() ) RETURN id(t) AS id',
'MATCH (t:Topics)-[:LIKES_TOPIC]-(m:Members) RETURN id(m) AS source, id(t) AS target'
) YIELD node, score
WITH node, score
ORDER BY score DESC LIMIT 20
RETURN node {.name}, score


Når jeg endre noder og relasjoner over for å Kategorier og HAS_ ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker Shachia Kyaagba
stemmer
1
svar
1
visninger
33
konvertere unicode i et java streng ut en strengrepresentasjon av Unicodes
Jeg har en streng som dette


Temperatur: 98,6 ° F (37,0 ° C)


Til syvende og sist ønsker å konvertere det til å se slik ut


98,6 \ u00B0F (37,0 \ u00b0C)


Jeg ender opp med alle løsningene gjør dette til en? eller noen andre røye, hva jeg ønsker å gjøre er å sette en streng for unicode løsning der.

Alle de løsninger som jeg har kommet over, eller forsøkt ser ikke ut til å fungere.

Takk på forhånd. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker nemisis enforcer
stemmer
1
svar
1
visninger
57
MSSQL viser vertikale data i kolonner
Ok folk, jeg har halvparten løst mitt problem, og jeg tror jeg trenger hjelp til å løse den andre halvparten. Jeg var i stand til å stappe flere rader med data fra en kolonne (LAG) og sette sammen i en kolonne, men det ser ut som jeg trenger å gjøre det samme til en annen kolonne i samme datasettet.

Her er dagens datasett eksempel:

FIRST | LAST | YEAR | ID | TEAMS
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Chris | Anderson | 2015 | 176 | 05 White (B)
Chris | Anderson | 2016 | 176 | 05 Royal (B)
Ch ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker David Jacobson
stemmer
0
svar
1
visninger
34
Hvordan få lengden på tekstboksen tekst når brukeren skriver
Jeg har undersøkt dette problemet et par timer og ingenting har fungert for meg ... Dette er hva jeg har:

<input id="txtSignInVerificationCode" runat="server" type="text" class="verificationTextbox" onkeydown="func()" />


...

<script>
function func() {
if ($("#txtSignInVerificationCode").val().length == 6)
alert("NICE");
}
</script>


Mitt mål er når lengden på teksten som skrives i tekstboksen når 6, vil brukeren få et varsel immidiatly (uten blur). Takk! ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker Daniel
stemmer
0
svar
2
visninger
20
tilgang til objekter gått ned som et argument
function ngserve(props){
console.log('hello' + props)
}

ngserve({name: 'Trump'}) // hello [object Object];

function ng(props){
console.log('hello', props)
}

ng({name: 'Trump'}) // hello {name : Trump}
Hvorfor kan jeg ikke bruke sammensetning for å få tilgang til verdi og hva som ikke gjør det [objekt Objekt] mener? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker kathmandu
stemmer
0
svar
1
visninger
117
Sitecore.Context.Database er Web men GetItem () returnerer null for alt
Noe er galt med min Sitecore 8,2 miljøet, men jeg er ikke sikker på hva. Alle de GetItem () kaller i min kode er tilbake null. Jeg kan bekrefte at Sitecore.Context.Database ikke er null og er web-database, og jeg byttet til web-database og bekreftet at alle elementene er der og deres ID matche IDer jeg bruker i min GetItem () samtaler. Jeg vet at Connection er riktig, fordi hjemmesiden til nettstedet mitt laster og viser logoen og velkommen tekst som er konfigurerbare felt i Sitecore. Men alle forsøk på å r ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker Erica Stockwell-Alpert
stemmer
12
svar
2
visninger
1k
Azure Active Directory Safari omadressering Issue
Det synes å være en aktuell sak med å logge inn i Microsoft Online med Mac OS og iOS-enheter benytter den nyeste versjonen av Safari (12).

Oppdateringene på Safari 12 er vist her: https://developer.apple.com/safari/whats-new/

På grunn av noen av de nye sikkerhet og personvern oppdateringer, synes det å være en cookie problem som forårsaker uendelig omdirigering når du logger inn i endepunktet: http://login.microsoftonline.com

Denne nye oppdateringen fører til Safari på Apple-brukere enhets å gå inn i en ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:21
bruker Frank Hu
stemmer
0
svar
0
visninger
96
node-sass-tilde-importøren ikke fungerer for meg, får jeg "Fil som skal importeres ikke funnet eller uleselig"
Jeg har søkt mye, men dette er fortsatt den beste kilden til informasjon jeg har funnet. Noden-sass-tilde-importør alene ikke laste filer for meg.

Instruksjonene her: https://www.npmjs.com/package/node-sass-tilde-importer indikerer at noen asditional JS trengs et sted.

Jeg forsøker å gjøre akkurat hva den første plakaten var. Hvilke ytterligere tiltak er nødvendig for tilde importør til å fungere?

Jeg prøver å få dette med i min SCSS fil for å bli tatt i @import '~ NPM-font-open-sans / åpne-sans';

Men j ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:20
bruker Michael Margozzi
stemmer
0
svar
2
visninger
68
Java SHA256 genererer forskjellig hash som i Python
Jeg prøver å generere OTP, men etter at jeg prøvde å skrive koden fra python til java, har jeg fått forskjellige utganger. Jeg forstår ikke hvorfor, fordi noen av utganger tegnene er samme (når jeg endrer uname eller CTR).

PYTHON KODE:

from Crypto.Hash import SHA256

def get_otp(uname, ctr):

inp = uname+str(ctr)
binp = inp.encode('ascii')

hash=SHA256.new()
hash.update(binp)
dgst=bytearray(hash.digest())

out = ''
for x in range(9):
out += chr(ord('a')+int(dgst[x])%26)
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:20
bruker fauzt
stemmer
0
svar
2
visninger
40
MySQL spørring returnerer false, men utfører riktig
Jeg jobber ut av Google Apps Script og koble til en ekstern database med JDBC.

Jeg har en brukertabell og kontrakter bord, har jeg endret noen av verdiene for personvern, men dette er min grunnleggende spørsmål. I utgangspunktet har jeg en liste over kontrakts tall som jeg ønsker å sløyfe over, og for hver enkelt, utføre søket. Den kontrakter bord og brukertabellen dele en primær id, så jeg prøver bare å oppdatere en verdi i brukertabellen, der brukerne kontrakten id lik kontrakt id av at kontraktsnummer. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:20
bruker MattMcCode
stemmer
1
svar
1
visninger
345
Hvordan du deaktiverer logging av ChromeDriver bruke selen og JavaFX
Når jeg kjører min app java er alltid å skrive ting som:

Starting ChromeDriver 2.42.591088 (7b2b2dca23cca0862f674758c9a3933e685c27d5) on port 19943
Only local connections are allowed.
сен 27, 2018 11:18:11 PM org.openqa.selenium.remote.ProtocolHandshake createSession
INFO: Detected dialect: OSS


Hvordan kan jeg forhindre det? Jeg trenger ikke det nå. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:20
bruker Дмитрий
stemmer
0
svar
1
visninger
149
Opprett lokal variabel i Vinkel mal
Jeg bruker Vinkel 6.

Jeg ønsker å tildele en lokal variabel i for loop for å unngå flere anrop av fremgangsmåten.

<li *ngFor="let item of items">
<!-- Declare someItem variable here -->
<!-- let someItem = getSomeItemFromDifferentDataStructureUsingSomeLogic(item) -->
{{ someItem.name }}
{{ someItem.anotherValue }}
</li>


Jeg vil ikke også være lurt å lage en egen komponent for å vise someItemfordi det er for trivielt å lage separat.

Hva ville være din tilnærming?
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:20
bruker Athlan
stemmer
1
svar
1
visninger
22
Urllib retur html men ingen avsluttende ledd koder
Jeg skraping presidentdebatt transkripsjoner. Jeg la merke til at når min skraper trekker HTML-elementer det aldri trekker et avsnitt-end tag ( </p>).

f.eks

Kontroll av kilde i nettleseren


url_to_scrape = 'http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=119039'
req = urllib.request.Request(url_to_scrape)
resp = urllib.request.urlopen(req)
resp.read()
I figuren er det en av to ting skjer:


urllib er liksom slippe sluttkoder (for bare paragrafer, resten er fint)
Den rå kilde inkluderer ikke slu ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:20
bruker ScottieB
stemmer
-2
svar
2
visninger
99
C ++: Overbelastning Matrix Operatører
Jeg tar en OOP kurs på college, skal vi overbelaste +, -, *, + =, - = og noen andre operatører å håndtere matriser operasjoner ved hjelp av bare structs og operatør overbelastning . I kom opp med denne koden, brukeren skriver inn et 1D matrise , og deretter at matrisen er skrudd inn i en 2D-matrise eller et matrise .

Funksjonen createMatrixvil ta en 1D-matrise og deretter definere antall rader og kolonner og deretter sette verdiene i matrisen inn i den matrixstruct eller i et element i den struct å være sp ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:19
bruker Omar AbdelFattah
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Hvordan bruke en streng til å kalle en søkesettet i Django?
Jeg har 2 modeller som har fremmednøkler refererer en tredje modell. Dens noe sånt som dette:

class Foo(models.Model):
...

class Model1(models.Model):
foo = models.ForeignKey(Foo, related_name='m1_related')

class Model2(models.Model):
foo = models.ForeignKey(Foo, related_name='m2_related')


Nå, la oss si jeg har en forekomst av Fooog en streng som er enten 'm1'eller 'm2'. Hvordan kan jeg bruke denne strengen å ringe det aktuelle søkesettet ved hjelp av de relaterte navn?

Noe sånt som dette: ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker Tahmid Khan Nafee
stemmer
0
svar
1
visninger
46
Hvordan lenke en DLL for Loadlibrary () bruke (i C ++ på Windows) og gjøre import av variabler fra ringer exe
På Windows har jeg et program kjørbar som er målet for DLL injeksjon via en Windows kroken. Kroken injiserer min DLL inn i programmet plass til målet ved å tvinge den til å gjøre en Loadlibrary (). Jeg ønsker å eksportere en bestemt variabel fra exe til DLL slik at DLL kan lese innholdet i den variabelen.

Siden dette er dynamisk kobling, blir den exe og DLL ikke knyttet sammen av linkeren. Jeg kan ikke bygge DLL fordi jeg får linker error 2001 - uløste ekstern - på den variable Jeg prøver å importere fra e ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker NukerDoggie
stemmer
6
svar
2
visninger
160
Hvordan kan jeg deaktivere musehjulet for en Tekstfelt uten å deaktivere hele kontrollen?
Jeg bruker en TextAreafor å vise flere linjer tekst med innebygde <IMG ...>koder i representanten for en ListView. Jeg har det satt til skrivebeskyttet (og ikke deaktivert) fordi jeg trenger hyperkoblinger i teksten skal være klikkbare, så jeg trenger å gjøre bruk av sin onLinkActivatedhendelsesbehandling. Dette er normalt noe som vil kalle for en Label(som ikke håndterer musehjulet hendelser), men Labelikke gjengi linjeskift riktig når teksten inneholder <IMG ...>koder i HTML.

Problemet jeg ha ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker MusiGenesis
stemmer
0
svar
1
visninger
89
Azure node.js Internal Server Error fra index.js fil
Jeg har en node.js app arbeider lokalt, men jeg har brukt en god stund prøver å finne ut hvordan du distribuerer den på Azure gjennom utallige tutorials og offisielle guider. Men, jeg holder på å motta følgende feilmelding "Siden kan ikke vises, fordi det har oppstått en intern serverfeil.", Som jeg tror er forårsaket av min index.js fil. Appen min består bare av en index.js, packagage.json og main.html fil.

Kan du ta en titt på mine index.js og package.json filen nedenfor for å se om du kan oppdage eventu ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker Tony
stemmer
0
svar
0
visninger
25
SKTileMapNode ikke vises riktig i sikte
Jeg jobber med programmatisk å legge fliser til et SKTileMapNode. Alt funker greit med å få riktig antall fliser, kommer problemet bare når du prøver å vise dem til skjermen.


vil du se at det ikke egentlig ser ut som det er en 6x6, men at det skal være mye større, men hvis du ser på hvordan flisene er ordnet, vil du se 5x5 øverst til høyre, og deretter den store lange stenger av samme farge. Men nå, sjekk resultatet:

0.0 0 0
-0.24247201 1 0
-0.34696135 2 0
-0.42960075 3 0
-0.622688 4 ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker Rocket6488
stemmer
0
svar
2
visninger
45
Kjører node-rød flyt med en klient forespørsel
Jeg har en node-rød flyt. Jeg ønsker å kjøre flyten uten å klikke noe trigger node som injiserer. Jeg vil kjøre flyten med en klient forespørsel fra dialogflow bot. Er det noen som har oppstått med dette problemet? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker Latif Uluman
stemmer
1
svar
0
visninger
41
Beregnings uttrykk definert operasjon med flere parametere
Jeg skaper en DSL for C4-modell diagrammer. Første stikke på det er her
jeg bestemte meg for det ville være mer fornuftig å skille programvare konsepter og diagram. Hva dette betyr er at stillingen på lerretet bare behøver å bli tildelt når lager diagrammet.

Så da jeg prøvde å legge stilling til de tilpassede drifts argumentene jeg kan ikke finne ut hvordan den skal brukes i beregningen uttrykk.

Den nye byggherren ser slik ut:

type SystemLandscapeDiagramBuilder internal (scope, desc, size) =
member ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker Devon Burriss
stemmer
2
svar
2
visninger
575
Hva er =! = Operatør i Scala?
Jeg har kommet over denne operatøren i en gnist program skrevet i Scala og ønsker å forstå det. Eksempel...

val filtered = df
.filter(lower('entry) =!= "blah blah")


Takk. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:18
bruker conner.xyz
stemmer
0
svar
1
visninger
222
Swift: Hash verdien av enum blir tilfeldige tall
Jeg har følgende enum:

enum MyEnum {
case One
case Two
case Three
}


Men når jeg skriver denne linjen:

print("This is the hash value of One \(MyEnum.One.hashValue)")


Jeg får følgende resultat:

This is the hash value of One -7827947590157343570


hvis jeg å kjøre kode jeg får:

This is the hash value of One 7980945707037922449


Bør jeg være å få noe sånt som dette: Dette er hash-verdi av One 0

Mitt spørsmål til dere hvorfor jeg får tilfeldige tall?

Jeg vil virkelig setter pris på din hje ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:17
bruker user2924482
stemmer
0
svar
1
visninger
36
Slå bilde respons fra server til nedlastbar fil
Jeg gjør en AJAX-POST kall til serveren min, genererer en stygg ekstern nedlasting URL, passerer det til Nginx med proxy_pass og deretter serverer filen til klienten. Se her for prosessen. Bildet ser ut til å gjøre det til klienten, jeg kan bare ikke få det til å laste ned.

Som sett på skjermbilder, viser krom respons forhåndsvisning jpeg, overskriftene ser bra ut (content-disposition vedlegg).

Hvordan kan jeg slå dette svaret til en nedlastbar fil for brukeren?Jeg har prøvd https://stackoverflow ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:17
bruker Micheal C Wallas
stemmer
0
svar
1
visninger
351
OverflowError: MongoDB kan bare håndtere opptil 8-byte ints?
Jeg har brukt de siste 12 timene saumfarer nettet. Jeg er helt tapt, kan du hjelpe.

Jeg prøver å trekke data fra en API endepunkt og sette det inn MongoDB. Dataene ser slik ut:

{"_links": {
"self": {
"href": "https://us.api.battle.net/data/sc2/ladder/271302?namespace=prod"
}
},
"league": {
"league_key": {
"league_id": 5,
"season_id": 37,
"queue_id": 201,
"team_type": 0
},
"key": {
"href": "https://us.api.battle.net/data/sc2/league/37/201/0/5?name ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:17
bruker FLAV10
stemmer
1
svar
0
visninger
11
Forstå hvordan du bruker Cordova-plugin-dialoger dokumentasjon et eksempel 8.0.0
Jeg har ved hjelp av Cordova å bygge mobile apps, og jeg tror er utrolig. Jeg ønsker å bruke Cordova-plugin-dialoger. Jeg leste dokumentasjon , git prosjekt og her . Jeg kan ikke forstå den neste:


Må jeg legge inn koden?
Hvor? Hvilken fil?
Må jeg endre noen filer eller må jeg lage en ny fil?
Hvilken vei? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:17
bruker user2680346
stemmer
0
svar
2
visninger
34
Iterere gjennom JSON- for å oppdatere bare ett element
Jeg har nedenfor JSON. Hvordan skulle jeg gå om gjentakelse gjennom denne i ren script for å oppdatere koordinatene bare for bCoordinates?

{ aCoordinates: { latitude: 22.572646, longitude: 88.36389500000001 },
bCoordinates: { latitude: 22.572646, longitude: 88.36389500000001 } } ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:17
bruker user1542125
stemmer
0
svar
0
visninger
27
OpenSSL ikke arbeider med private nøkler / sertifikater
Im prøver å kommunisere med en WS som krever autentisering ved hjelp av et sertifikat, men im har noen problemer:

Når jeg prøver å sende forespørselen ved hjelp av denne curl config:

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CAPATH, '/etc/pki/tls');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, '/etc/pki/tls/cacert.pem');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CERTINFO, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT, $path.'_cert.pem');
cu ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:17
bruker Big Boss
stemmer
0
svar
0
visninger
40
Hvordan konfigurere tilpassede url på Google Oauth2
Jeg prøver å sette opp innlogging med google på min reagerer innfødt app.

Jeg satt opp min tilpassede uri på Android som sådan:

<intent-filter android:label="filter_react_native">
<action android:name="android.intent.action.VIEW" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
<data android:scheme="com.myapp" android:host='app'/>
</intent-filter>


Og hv ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker Aryella Lacerda
stemmer
1
svar
2
visninger
317
havnearbeider-skrive- feil ved tilkobling til Redis + sidekiq
Jeg prøver å bygge en beholder med docker, men jeg kan ikke koble sidekiq + Redis, feilen sier sidekiq_1 | Error connecting to Redis on 127.0.0.1:6379 (Errno::ECONNREFUSED), synes å sidekiq prøver å koble seg til localhost, men siden jeg bygger "i teorien" Redis + sidekiq + rails + Postgres beholdere ikke er i localhost, bør det være i Redis bilde.

Min Docker-compose.yml fil er dette:

version: '3'

services:
postgres:
image: postgres:10.5
volumes:
- my_app-postgres:/var/lib/postgresql/data ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker Carlos Gómez
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Er det bedre å lage en visning eller opprette nestede spørringer for å få data fra ulike tabeller?
Dette spørsmålet er knyttet til å få snu tid (TAT), tabeller fra de faktiske datasettet og tabeller som har tidsstempel når og hvem som opprettet saken. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker Grace Bernabe
stemmer
-3
svar
1
visninger
60
Hvor plasserer jeg C ++ Custom Unntak koden?
Jeg skriver en egendefinert unntak for en klasse jeg skrev som genererer tilfeldige setninger. Jeg er ny på C ++ og jeg lurer på om jeg skal plassere Unntak i klassene header fil, i klassene CPP-fil eller om jeg trenger å splitte opp erklæringen og gjennomføring.

Eclipse gir meg en feil i main () metode som sier:

error: 'FileException' does not name a type
} catch (FileException& e) {


Unntaket Class ser slik ut:

class FileException : public std::exception {
public:
const char* wha ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker A. Lewis
stemmer
0
svar
1
visninger
35
Xamarin XAML Binding bane med barn
Jeg har en ViewCellmed en Pickersom er i ListView:

(Forenklet)

<ViewCell.View>
<Label Text="{Binding CompanyName}"/>
<Picker ItemsSource="{Binding ??this??.Employees}">


Den ViewCell er bundet til et Companysom har en samling av Employees ( Employee.Nameer feltverdien for å vise)

Hvordan kan jeg sette Picker til de ansatte. Bascially jeg trenger en this.Employeess?? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker BahaiResearch.com
stemmer
0
svar
1
visninger
60
Swing - Prøv å gjøre enkel kalkulator visningsfeil når dividere med null
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JCalculator implements ActionListener {

private JButton[] buttons;
private JLabel display;

//Put button shapes in an array
private String[] button_Shapes = {"7", "8", "9", "/", "4", "5", "6", "x", "1",
"2", "3", "-", "0", "C", "=", "+"};

private int operand1, operand2, result;
private String operator;

//Create new form Calculator
public JCalculator(){

//Create new JFrame container
JFrame jfrm = ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker Allen
stemmer
0
svar
0
visninger
63
Velg eneste alternativet - radioknapp dynamisk form - Yii2
Jeg bruker yii2 dynamisk form for å lage spørsmål med flere, unike eller opprettholde alternativer. Innenfor dynamisk form, har jeg en combo som lar deg velge type spørsmål. på du velger spørsmålet type kombinasjonsboksen, vil det ringe en Javascript-funksjon for å endre inngangs correct-optiontil en type check-box eller radio, eller i alle fall eliminere og skjule innganger optionog correct option. Foreløpig har 2 problemer, er det først når correct-optioner radio I'can velge mer enn ett alternativ, og det ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:16
bruker Miguel Angel
stemmer
1
svar
2
visninger
85
Hvorfor schema.rb oppdatering etter jeg kjører db: migrere for Rails?
Min forståelse er at den som skapte vandringer bør har også oppdatert schema.rb. Siden jeg har trukket folkevandringene, bør jeg har også trukket den oppdaterte schema.rb. Men en gang i blant, schema.rboppdaterer når jeg kjører bundle exec rake db:migrate.

Min nåværende arbeidsflyt er:


git pull --rebase origin master --prune
rails s
Rails forteller meg til å migrere
bundle exec rake db:migrate
innse schema.rboppdatert


På dette punktet, er jeg ganske sikker på at jeg ikke skulle sjekke inn den oppdatert ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:15
bruker Leo Jiang
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Htaccess chnage filnavnet deretter omdirigere til det
Jeg ønsker å endre en php fil navn til oversikten

eksempel:

clientarea.php til dashbordet og deretter omdirigere hver trafikk på clienttarea.php til dashbord automatisk.

Foreløpig har jeg prøvd å bruke

RewriteRule ^clientarea.php?$ dashboard/ [R=301,NC,L]


og det tar meg til dashbord, men gir også en 404-feil.

Enhver hjelp om dette ville være verdsatt.

Takk. ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:15
bruker user3184522
stemmer
1
svar
1
visninger
26
Kan jeg legge til funksjoner AddToCart (), removefromcart (), createorder (), executeorder () til brukeren klassen?
Jeg prøver å bygge en eSHOP program og dette er min klassediagram

Jeg har gitt ansvar og funksjonalitet til mine klasser, men det er ikke opplagt for meg hvordan klassen brukeren kommer til å samhandle med orden og kjerre klasse. er det ok for eksempel for å legge funksjoner AddToCart (), removefromcart (), createorder (), executeorder () etc., til brukeren klasse ??? Problemet for meg er at disse funksjonene er irrelevant med ansvar for brukeren klassen, men på den annen side er det en sammensetning forh ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:15
bruker Vasilis Dellas
stemmer
0
svar
0
visninger
38
Feil med OpenSSL kommandoer når det kjøres som en del av CUtfør Build
Jeg prøver å generere egensignerte sertifikater ved hjelp av OpenSSL som en del av intern funksjon testing. Hensikten er å ha nye konserter (kortvarig) genereres for hver runde med testing.

For oppbygging prosedyren jeg har lagt definerte mål til mine CMakeLists.txt slik:

add_custom_target(ca_rsa
COMMAND mkdir -p ${INSTALL_LOCATION}/security_context/ca/cert
COMMAND mkdir -p ${INSTALL_LOCATION}/security_context/ca/private
COMMAND ${OPENSSL} req -nodes -x509 -days 30 -text -sha256 -newkey
r ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:15
bruker harshc
stemmer
1
svar
2
visninger
17
Hvordan kan jeg vise de rette tallene i min telling
Jeg ønsker å telle ned en teller. Men det begynner alltid ett nummer senere. Jeg kjenner problemet, men jeg kan ikke finne løsningen.

function countStart() {
const countdown = setInterval(() => {
time -= 1;
document.getElementById('counter').textContent = time;
if (time < 1) {
clearInterval(countdown);
}
}, 1000);
}


Hvis jeg telle ned fra 10. Hvis den starter på 9, hvordan endrer jeg det? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker H.Solo
stemmer
-1
svar
1
visninger
69
Hvordan kan du importere en stor xlsx fil front end? Ut av minne problem
Ansikt minne utenfor banen problemet. Jeg bruker https://github.com/SheetJS/js-xlsx biblioteket for å laste opp et ark på min front end. Jeg får stadig en av minne problem stiger 36k + rader. "analysere før potensialet ut-av-minne krasj.

Er det et annet bibliotek som kan håndtere dette mye data? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker Ed Diaz
stemmer
0
svar
1
visninger
50
Slik får utløsende faktor på bredde / høydeverdien
Prøver å finne ut hvordan du oppretter en hvis setningen hvis bredde / høyde er en viss verdi ved hjelp av dette eksemplet.

https://codepen.io/Reklino/pen/EjKXqg

Jeg tenkte på

<p id="confirmation">Try again!</p>

<script>
if (new dynamicSize.width() < 300) {
document.getElementById("confirmation").innerHTML = "Congratulations!";
}
</script> ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker Ben J. Young
stemmer
1
svar
1
visninger
60
Utførlig syntaks virker ikke i lettvekts-modus F #
Microsoft F # manualen sier at ordrik syntaks er alltid aktivert i F #. Hvis jeg forstår det riktig, betyr det at F # -kode, skrevet med ordrik syntaks, må produsere det samme resultatet om lette syntaks er aktivert eller ikke.

Men kodebiten nedenfor skriver nummeret 6 ti ganger

#light "off"

let f x = for i = 1 to 10 do printfn "%d" x done in f 6


mens følgende genererer feilen: Unexpected keyword 'in' in binding. Expected incomplete structured construct at or before this point or other token.

let f x ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker alex
stemmer
0
svar
0
visninger
39
Hvordan iterere over en Response Object
Jeg gjør en fetchsamtale til en API ved hjelp av en liten hente wrapper som returnerer en Promise.rejecthvis det er en feil.

function fetchErrorHandler(url, options) {
if (options == null) options = {};
if (options.credentials == null) options.credentials = 'same-origin';
return fetch(url, options).then( response => {
if (!response.ok) {
return Promise.reject(response);
}
return response;
})
}
fetch('/cool/api/')
.then(res => res.json())
.th ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker icicleking
stemmer
1
svar
1
visninger
40
index out of bounds prøver å aktivere minimere via ikonet på oppgavelinjen
long lhwnd = com.sun.glass.ui.Window.getWindows().get(0).getNativeWindow();
Pointer lpVoid = new Pointer(lhwnd);
HWND hwnd = new HWND(lpVoid);
final User32 user32 = User32.INSTANCE;
int oldStyle = user32.GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE);
int newStyle = oldStyle | 0x00020000;//WS_MINIMIZEBOX
user32.SetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE, newStyle);


Jeg får en indeks utenfor banen (indeks 0 størrelse 0) for

long lhwnd = com.sun.glass.ui.Window.getWindows().get(0).getNativeWindow();


Noen ide er hvorfor? Jeg pr ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker Beast Julian
stemmer
0
svar
0
visninger
111
LG webOS (Ares-installere) SSH-økt koblet til, men tiden ut mens handshakre
Selv kjører Ares-installere, en ssh-økt til emulator har koblet. Men håndtrykk ganger ut.

installer#waterfall callback err: Error: Timed out while waiting for handshake
ares-install verb installer#waterfall callback err: at Timeout._onTimeout (/opt/webOS_TV_SDK/CLI/lib/node_modules/ares-webos-sdk/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
ares-install verb installer#waterfall callback err: at ontimeout (timers.js:386:11)
ares-install verb installer#waterfall callback err: at tryOnTimeout (timers.j ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker Prateek Bagrecha
stemmer
0
svar
1
visninger
61
Fra JS Object til JSON Vinkel
Tenk på følgende Loggfila klasse:

export class Spot {

public flight:number;

public dateAndTimes:Map<string,string>

public unitCost:number;

constructor(){
this.flight=0;
this.dateAndTimes= new Map<string,string>();
this.unitCost=0;
}
}


Hvordan kan jeg konvertere Spot objektet JSON?

Jeg prøver JSON.stringify(spot), men attributtet dateAndTimesdet er serialisert som tomt ... for eksempel:

"spot": {
'flight':2,
{},
'unitCost':3500
}


Tusen ta ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:14
bruker AlejoDev
stemmer
0
svar
1
visninger
30
hvorfor ToDoubleBiFunction ikke strekker BiFunction
Jeg lurer på hvorfor ToDoubleBiFunction ikke strekker BiFunction . Akkurat hvordan jeg gjorde:

import java.util.function.BiFunction;

public class Test {
public static void main(String[] args) {
MyToDoubleBiFunction<Integer, Integer> f = (a, b) -> a.doubleValue() + b.doubleValue();
System.out.println(f.apply(1, 2));
}
}

@FunctionalInterface
interface MyToDoubleBiFunction<T, U> extends BiFunction<T, U, Double> {
}


Denne koden fungerer og utskrifter 3.0.

Også hva er poeng ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:13
bruker javapowered
stemmer
0
svar
1
visninger
803
"Vertsnøkkel verifisering mislyktes" på Gitlab_ci selv ssh_key er til stede
"Vertsnøkkel verifisering mislyktes." på Gitlab_ci når du kjører "ssh navn @ server"

Her er en del av min gitlab_ci som er ment å logge inn på serveren min og kjøre skript fra repo:

script:
- which ssh-agent || ( apt-get update -y && apt-get install openssh-client -y )
- eval $(ssh-agent -s)
- ssh-add <(echo -e "$SSH_PRIVATE_KEY")


- echo "debug"
- echo "$SSH_PRIVATE_KEY" # all is ok here, it'll be printed
- echo "debug"


# - here comes an error
- (cat ./script/script1.sh) | s ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:13
bruker Oddamati
stemmer
-1
svar
1
visninger
64
SQL Server Date Diff På radene i tabell
Jeg har et spørsmål som grupperer en start og stopp tid på forskjellige rader, hvor Batch nummer 1 er starten, og BatchNumber 2 er det stopp tid, og jeg trenger å gjøre en datediff på dem. Jeg har prøvd å legge radnumrene og prøver å gjøre noe som dato diff rad 1 og 2, 3 og 4, etc, uten hell.

Så jeg må gjøre en dato diff på 1 og 3, 2 og 4, og så videre når det er batch 1 og 2 sammen.

Her er hva min data ser slik ut:

RowNumber OrderNumber IDCode DateVal MilestoneID BatchNumber
------- ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:13
bruker Terry Minton
stemmer
0
svar
0
visninger
32
Java / Android JSONArray inne JSONObject returnere null
Jeg utvikler en app for Android som kommuniserer med en server og mottar JSON svar fra den. Nylig har jeg endret svarene strukturen for å inneholde mer informasjon om forespørsler.

I utgangspunktet mitt svar der bare svar fra en mysqli_query kodet til JSON med PHP-funksjonen json_encode, og så slik ut:

[
{"id":"31","description":"Hello"},
{"id":"32","description":"World"},
]


Og for å hente gjenstander, ville jeg bare lage en ny JSONArray objekt ved å ringe my_json_array = new JSONArray (respons) og ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:13
bruker emngaiden
stemmer
0
svar
0
visninger
54
forbindelses html til css fil tre
Jeg har problemer med å koble mine ejs fil til min css-fil. Jeg vet at dette er grunnleggende, men jeg har prøvd flere måter, inkludert:

/css/dev.css, ./css/dev.css, /dev.css, ../dev.css, ../css/dev.css.

Jeg har også prøvd å legge til følgende kode i min app.js filen:

app.use (express.static ( 'offentlige'));

Jeg vet at css er bra fordi når jeg kopiere den og lime den inline i ejs filen som en stil tag, alt fungerer. Jeg ønsker ikke å gjøre dette men fordi det er generelt dårlig praksis. Jeg er trolig m ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:13
bruker Improviser 14
stemmer
1
svar
3
visninger
164
`SupportsSecureCoding` krasjer når du bruker Optimize for Speed-alternativet
Jeg har problemer med å opprette klasser som bruker NSSecureCoding og dens subklasser.

class ClassA: NSObject, NSSecureCoding {
public static var supportsSecureCoding: Bool { return true }
}

class ClassB: ClassA {
public static var supportsSecureCoding: Bool { return true } // "Cannot override static var"
}


Jeg skal kalle dette siden dokumentasjonen i NSObject.h sier:


Denne egenskapen må returnere JA på alle klasser som tillater sikker koding. Undergrupper av klasser som vedtar NSSecureCodin ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:12
bruker Gomfucius
stemmer
0
svar
0
visninger
36
Visual Basic: kan ikke passere tilpasset protestere mot ASMX web-tjeneste, hva galt?
Jeg prøver å passere en tilpasset objekt i en ASMX web-tjeneste uten nytte. Jeg har en dll som inneholder klassen referert i mitt hovedprosjekt, samt i webtjenesten prosjektet.

Denne kodelinje ( CompleteDataTransport er en DataSyncTransport objekt):

result = TestService.WholeDataUpload(10, CompleteDataTransport, AttachmentHelper.Authenticate("12345678"))


Kaster feil: Verdien av typen DataSyncTransport kan ikke konverteres til DataOnDataTables.

Jeg googlet rundt feilen, og jeg kom med dette så spørsmåle ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:12
bruker SamyCode
stemmer
0
svar
1
visninger
22
URLer omskrive - Fjerne uønskede tegn og skråstreker
Jeg trenger å skrive URL-er ved hjelp av .htaccess å omdirigere alle brukerne fra gamle sitemap til den nye nettadresser. De gamle URLer ser slik ut:

http://example.com/a/v/c/document_title1.php
http://example.com/fr/x/1/o/document_title2.php
http://example.com/de/a/a/2/document_title3.php
http://example.com/eng/6/z/z/document_title4.php


Jeg trenger å holde første katalog og deretter fjerne alle underkataloger, inkludert skråstreker og tegn (bokstaver og tall mellom /) slik at de nye nettadressene vil se ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:12
bruker Martin Smith
stemmer
2
svar
1
visninger
48
Python Transponere Matrix gi meg feil python
Jeg skrev en transponematrisefunksjon men når jeg prøver å kjøre den verdiene inne utgangen blir det samme i slutten. Vedlagt er et bilde av produksjonen. Koden min er også kommentert.

def transpose(any_matrix):
_row = len(any_matrix)
_col = len(any_matrix[0])
temp_matrix = []
#multiplies [0] by the number of rows (old) to create new row
temp_row = [0]*_row
#creates matrix with number of columns as rows
for x in range(_col):
temp_matrix += [temp_row]
for r in range ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:11
bruker Leonardo Gonzalez Dantas
stemmer
1
svar
2
visninger
579
Problem med Kubernetes i Google Cloud fast med ContainerCreating status
Jeg har et problem med min GKE klynge, er alle pods fast med ContainerCreating status. Når jeg kjører kubectl få hendelser jeg ser denne feilmeldingen:

Failed create pod sandbox: rpc error: code = Unknown desc = Error response from daemon: Get https://k8s.gcr.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)


Alle vet hva i helvete er det som skjer? Jeg finner ikke denne løsningen hvor som helst.

EDIT
Jeg så dette innlegget https://github.co ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:11
bruker Artur Fernandes
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Jeg fikk en feil: 1305 når jeg prøver å kalle en funksjon i MySQL
Jeg oppretter en funksjon kalt triangleType som bruker for å definere type trekant; Imidlertid viser konsollen en feil: SELECT triangle_type (A, B, C) fra TREKANTER LIMIT 0, 1000 Feilkode: betyr 1305. FUNKSJON practice.triangle_type ikke eksisterer 0,00055 sek. Jeg er ikke sikker på hvordan du finner denne funksjonen. Jeg prøver å bruke PRACTICE.TRIANGLES, men det gjør egentlig ikke. Takk.Kode:

DELIMITER $$
USE `PRACTICE`$$

CREATE FUNCTION triangleType(A int, B int, C int)
RETURNS varchar(14)

DETERMI ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:11
bruker Mzzz
stemmer
-1
svar
1
visninger
79
Slik finner du alle unike verdier av matriser av heltall hvor rekken lengde og maksimal heltallsverdi er satt
Jeg prøver å skrive en funksjon som genererer alle unike kombinasjoner av arrays for verdier opp til et visst antall.

Funksjonen har to parametere, en parameteren er lengden av rekken og den andre er den maksimale størrelsen på heltallet.

F(4, 3)er en funksjon som vil generere alle mulige unike kombinasjoner av positive heltall mindre enn eller lik 4 i en tre heltall array. F(10, 100)vil generere alle mulige unike kombinasjoner av positive heltall mindre enn eller lik 10 i en 100 heltall array.

Resultate ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:11
bruker funcylambda
stemmer
0
svar
0
visninger
172
Jest Test suite mislyktes i å kjøre: Syntaks: Uventet token u i JSON
SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
at JSON.parse (<anonymous>)


Feilen kommer fra nesten enhver komponent - hver gang jeg kommentere ut den komponenten som genererer feilen, kommer feilen fra en annen ... og de alle stammer fra at handle (node_modules/worker-farm/lib/child/index.js:44:8)
så jeg kan ikke kjøre noen tester.

Jeg får dette for selv bare standard App.test.js i Lag React App. Dette er reagere 15.3.2.

Disse bør være de relevante deler av min package.json:

"dependen ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:11
bruker Jon Sanders
stemmer
0
svar
0
visninger
171
havnearbeider-ee-SELinux konflikt med 2: container-SELinux-2.21-1.el7.noarch
Jeg prøver å installere Docker på RHEL 7.

Trinn 1
yum fjern havnearbeider havnearbeider-vanlig havnearbeider-SELinux havnearbeider-motor-SELinux havnearbeider-motor havnearbeider-ce

Trinn 2
yum installere -y yum-utils enhets avbilderen-vedvarende-data lvm2

Trinn 3
yum-config-leder --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Trinn 4
yum install Docker-ce

Feil jeg får er:

yum install Docker-ce

Loaded plugins: langpacks, produkt-id, søke-disabled-repos

løse Avhengig

-> Ru ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:11
bruker bilcy
stemmer
0
svar
0
visninger
30
Ruby Performance: Hvorfor kan bruke `require` direkte før bruk være tregere på noen systemer enn mange` require`s tidligere i lasteprosessen?
I bidra til åpen-kilde mobile automatisering kommandolinje verktøy fastlane , som er skrevet i rubin. Vi har problemet, at Fastlane trenger ganske lang tid å starte opp før den gjør noe faktisk arbeid. Avhengig av OS (vi er på MacOS, Ubuntu og Windows) og maskin dette kan ta fra 0,5 opp til 30 sekunder.

(Merk: Problemet er mye mindre fremtredende når du bruker bundle exec fastlane.. Å kjøre kommandoen jeg jobbet på den versjonen uten at som endringene var lettere å identifisere og spore med lengre kjøretid ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:10
bruker janpio
stemmer
2
svar
2
visninger
2k
Kan ikke finne symbol DataBindingComponent etter AndroidX migrasjon
Etter å migrere min hele prosjektet til android x jeg ikke kan få det til å kompilere lenger.

Jeg får 100 av følgende feil:

e: M:\tmp\EverywhereLauncher\app\generated\data_binding_base_class_source_out\devWithoutTestWithAccessibilityDebug\dataBindingGenBaseClassesDevWithoutTestWithAccessibilityDebug\out\com\my\app\databinding\ActivityMainBinding.java:52: error: cannot find symbol
@Nullable ViewGroup root, boolean attachToRoot, @Nullable DataBindingComponent component) {
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:10
bruker prom85
stemmer
0
svar
0
visninger
141
java.lang.instrument.IllegalClassFormatException: Feil ved å instrumentere com / IntelliJ / rt / debugger / agent / CaptureAgent
Jeg får denne feilmeldingen når du prøver å kjøre en JUnit 4 Test fra IntelliJ:

java.lang.instrument.IllegalClassFormatException: Error while instrumenting com/intellij/rt/debugger/agent/CaptureAgent.
at org.jacoco.agent.rt.internal_28bab1d.CoverageTransformer.transform(CoverageTransformer.java:93)
at java.instrument/java.lang.instrument.ClassFileTransformer.transform(ClassFileTransformer.java:246)
at java.instrument/sun.instrument.TransformerManager.transform(TransformerManager.java:188)
a ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:10
bruker xybrek
stemmer
0
svar
1
visninger
37
Binary Søk en fil med varierende ordlengde
Jeg gjør en grov Java stavekontroll som tar en artikkel og en pre-sortert ordbok fil. Lengden av artikkelens ord varierer, og derfor jeg forsøkt å lage en stabel som tar i ordene angitt av filen.

Dette er dessverre ikke fungerte fordi bunken gikk tom for plass (selv med den forkortede ordboken fil) og på grunn av ytelseshensyn, bestemte jeg meg for å lese fra tekstfilen direkte.

Problemet er at filen ikke har ord av samme lengde. Fordi at lengden av ordene variere, jeg kan ikke, og bør ikke forvente at le ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:10
bruker JoseAyeras
stemmer
0
svar
3
visninger
79
Ajax - Hvordan sjekke returnert HTML for CSS-klasse?
Jeg bruker Ajax til å legge til en .Net MVC-kontrolleren. Den returnerer HTML som skal vises på en del av siden. Det jeg trenger å gjøre er å liksom finne ut om HTML inneholder en klasse navn slik at jeg kan bruke det til å oppdatere en annen del av websiden.

Dette er min Ajax samtale.

$.ajax({
type: "POST",
url: url,
data: data,
success: function (response) {
$("#validation-remarks").html(response);
$("#updateMessage").html(response);

console.log(response);

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:10
bruker Caverman
stemmer
0
svar
3
visninger
97
Android - App Crash hver gang jeg prøver å åpne det
Jeg er ny i Android og jeg prøver å lage en enkel app etter en tutorial, men når jeg prøver å åpne programmet ved hjelp av emulator fra Android Studio, det krasje og aldri åpnes. I logcat jeg får dette etter "------ begynnelsen av krasj"

2018-09-27 14:59:36.362 5807-5807/? E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
Process: corner.yabej.corner12, PID: 5807
java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{corner.yabej.corner12/corner.yabej.corner12.MainActivity}: android.view.InflateE ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:10
bruker Yesid Bejarano Camacho
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Rake utgivelse oppgave for Gem distribusjon til en geminabox server henger
Jeg brukte Bundler sin gemkommando for å opprette en perle skjelett som grunnlag for min perle.

Jeg forsøker å distribuere den resulterende perle til en server som bruker geminabox .

Jeg kan manuelt publisere en perle ved hjelp av geminaboxsin klient funksjonalitet:

$ gem inabox pkg/lorem-0.1.1.gem
Pushing lorem-0.1.1.gem to http://gem.domain.tld/...
Gem lorem-0.1.1.gem received and indexed.


Men Rake er releasehenger oppgave.

$ rake release
lorem 0.1.1 built to pkg/lorem-0.1.1.gem.
Tagged v0.1.1.
Push ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:09
bruker craig
stemmer
0
svar
1
visninger
30
Hvordan fikse ADD_ACTION?
Dette er den delen av koden som jeg tror er årsaken en fatal feil på min WordPress området når du prøver å installere et tema:

add_action( 'init', 'create_post_type', 0 );


Feilen jeg får er:


Fatal feil: Kan ikke redeclare create_post_type () (tidligere erklært i /home/content/30/4376030/html/wp-content/plugins/tsw-custom-listing/tsw-custom-listing.php:44) i / home / content /30/4376030/html/wp-content/themes/dolceclassifieds/functions.php on line 551


Hvordan kan jeg unngå denne feilen? ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:09
bruker Rhonda Koch
stemmer
4
svar
2
visninger
79
Microservices - Er hendelsen butikken teknologi (i tilfelle sourcing løsninger) deles mellom alle microservices?
Så langt som min lille nåværende erfaring tillater meg å forstå, en av de viktigste begreper om "microservice" er at det er avhengig av sin egen database som er uavhengig fra andre microservices.

Dykking i hvordan å håndtere distribuerte transaksjoner i et microservices system, synes den beste strategien for å være Event Sourcing mønsteret hvis kjerne er hendelses Store.

Er det tilfelle butikken deles mellom ulike microservices? Eller er det flere uavhengige hendelses butikker databaser for hver microserv ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:08
bruker Christian Paesante
stemmer
1
svar
0
visninger
176
Hvordan bruke Faker.js i NPM-basert nettleser prosjekt?
Jeg bruker NPM som en pakke manager for mine web frontend-prosjekter. Jeg har behov for å generere noen falske data lokalt i Javascript i et prosjekt. Faker.js synes å være den perfekte biblioteket for å gjøre det.

De fleste bibliotekene, når jeg installerer dem med NPM, enten har brukbare jsfiler på roten av de installerte filene eller gi en disteller lignende mappe med .jsfiler som jeg kan referere til, f.eks <script src="node_modules/angular/angular.min.js"></script>Faker.js imidlertid ikke ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:08
bruker fdmillion
stemmer
5
svar
1
visninger
706
Kan ikke logge en bruker som bruker bcrypt (dyld: Symbol ikke funnet)
Når jeg prøver å logge på en bruker som bruker bcrypt.compare å sammenligne passord, denne feilmeldingen dukker opp i min terminal.

dyld: lazy symbol binding failed: Symbol not found: __ZN4node19GetCurrentEventLoopEPN2v87IsolateE
Referenced from: /pathTo/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node
Expected in: flat namespace

dyld: Symbol not found: __ZN4node19GetCurrentEventLoopEPN2v87IsolateE
Referenced from: /pathTo/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node
Expected in: flat namespace
... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:08
bruker JulienRioux
stemmer
1
svar
3
visninger
50
Hvordan kan jeg flytte min pseudo-element avkrysnings basert på tekst retning?
En vanlig måte å lage en egendefinert ser boksen element er å skjule nettleserens standard boksen og skape en pseudo-element på boksen etikett for den tilpassede ser en:

.myclass::before {
<Some styles for the custom looking checkbox>
}


Vanligvis gjengitt HTML ender opp som ser omtrent slik ut:

::before
<label class="myclass">text</span>


Jeg har problemer med å plassere min avkrysnings basert på tekstretning skjønt. For ltr språk (som engelsk) som har avmerkingsfelt :: før etiket ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:07
bruker Rosey
stemmer
1
svar
3
visninger
60
Tror du ikke at DataFrame etableringen fra listen over serien er ganske rart?
Anta at vi har til serien:

s1 = pd.Series('a', index=[1,2,3], name="Column One")
s2 = pd.Series('b', index=[1,2,3], name="Column Two")


Som vi kan se fra dokumentasjon ( her ), er det foreslått måte å skape DataFrame fra antall Serires objekter ved hjelp av vanlig python ordboken konstruksjon, som det av:

d = {'one' : pd.Series([1., 2., 3.], index=['a', 'b', 'c']),
'two' : pd.Series([1., 2., 3., 4.], index=['a', 'b', 'c', 'd'])}
df = pd.DataFrame(d)


I en slik situasjon har jeg rimelig spørsmål ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:07
bruker Alex-droid AD
stemmer
-1
svar
1
visninger
28
Feiltype: deckcards () mangler en nødvendig posisjons argument: 'trumfer'
Jeg gjør en topp trumf spillet og ønsker å få en lokal variabel som brukes i en annen funksjon. Dette er all nødvendig kode. hallo () er på menyen, men er ikke relevant her.

def deckcards():
cards = trumps.cards // 2
print(cards)

def trumps():
cards = int(input("""How many cards would you like?
(Even number from 4, 30): """))
if cards % 2 == 0 and cards != 0:
if cards < 4 or cards > 30:
print("Please enter an even number from 4 to 30")
hello()

else:
deckcards()

... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 20:07
bruker James Waterfield

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more