Siste spørsmål

stemmer
4
svar
4
visninger
5k
Får Sti (kontekstroten) til program i Restlet
Jeg ønsker å få søknaden roten innen Restlet ressursklasse (det strekker ServerResource). Min endelige målet er å prøve å returnere en full eksplisitt bane til en annen ressurs.

Jeg bruker getRequest().getResourceRef().getPath(), og dette blir nesten meg det jeg trenger. Dette betyr ikke returnere hele URL (som http://example.com/app), går den tilbake til meg / resource . Så to problemene jeg har med det, er en den mangler skjemaet (http eller https del) og servernavn, den andre er det ikke tilbake der søk ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:48
bruker Chad Gorshing
stemmer
10
svar
8
visninger
1k
Er det mulig å unngå globale variabler i et strengt prosedyre program?
Å være en utvikler født og oppvokst på OO, var jeg spent på å høre hvordan det er mulig å unngå global stat i en prosessuell program. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:48
bruker Pierreten
stemmer
0
svar
2
visninger
241
qt i windows7 miljø
Jeg har et problem med å kjøre et eksempel fra qt som bruker win32 biblioteker. Når jeg kompilere jeg ikke får noen feil, men når jeg kjører det ikke er i stand til å åpne programmet (.exe) fil i Windows 7. Men når jeg kompilere dette eksempelet i WindowsXP det fungerer fint. Kan noen gi meg beskjed om jeg må endre min .pro fil for å få det fungerte under Windows 7?
Her er min .pro filen:

# -------------------------------------------------
# Project created by QtCreator 2010-04-16T11:45:43
# ------------- ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:48
bruker sneha
stemmer
5
svar
5
visninger
2k
ASP.NET linjeskift i avdeling Element
Jeg prøver å optimalisere SEO lesbarhet på våre nettsider, og en sak jeg har kommet over er ASP.NET slakte tittelen element av min Master. Angitt som sådan i min Master (manuelt formatert til å fjerne linjeskift forårsaket av <% %>tags):

<title><asp:ContentPlaceHolder ID="TitleContent" runat="server" /> - <%=WebsiteSettings.WebsiteName %></title>


Dette er resultatet jeg får:

<title>
Home
- Website Name</title>


Som du kan se ASP.NET er å legge til foreg ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:47
bruker Nathan Taylor
stemmer
0
svar
2
visninger
973
Biblioteket for å jobbe med dato uttrykk i C #?
Hva biblioteket kan jeg bruke til å beregne datoer basert på dato uttrykk?

En dato uttrykk ville være noe sånt som:


"+ 3D" (pluss tre dager)
"-1W" (minus en uke)
"-2Y + 2D + 1M" (minus 2 år, pluss en dag, pluss en måned)


Eksempel:

DateTime EstimatedArrivalDate = CalcDate("+3D", DateTime.Now);


Hvor anslått ankomstdato vil tilsvare dagens dato pluss 3 dager.

Jeg har hørt om JodaTime og NodaTime men jeg har ikke sett noe i dem ennå som gjør dette. Hva bør jeg bruke for å få denne funksjonaliteten i C ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:47
bruker Chris Magnuson
stemmer
0
svar
1
visninger
882
Vimeo Desktop App OAuth
Jeg er for tiden å ha massive problemer med OAuth implementering og min desktop app Vimeo-tallet. Min programmet gjør følgende riktig.

1 Requests en uautorisert forespørsel med min nøkkel og hemmelig og avkastning - en Token og en Token hemmelig.

2 Genererer en nettadresse for brukeren å gå til å bruke symbolet som så viser vår søknad navn og lar brukeren oss tillatelse til å bruke hans / hennes konto. Det viser da en bekreft som brukeren returnerer og setter inn i vår app.

Problemet er det tredje trinne ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:46
bruker Barry
stemmer
1
svar
4
visninger
1k
Hvordan begrense en opplastingshastighet på java servlet?
Jeg jobber med en app (basert på Spring som DI og MVC rammeverk) som har en fil opplastingsfunksjon som for tiden er implementert ved hjelp av Spring Multi Last opp (som i sin tur benytter commons fileupload libs).

Så det jeg leter etter er en måte å senke opplasting båndbredde. Hvordan kan jeg gjøre det? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:45
bruker Denys S.
stemmer
18
svar
3
visninger
18k
Slik skriver du ut alle kolonner i en Datareader
Ved hjelp av C # hvordan jeg ut alle kolonner i en Reader. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:44
bruker svon
stemmer
1
svar
2
visninger
2k
Innlegg ved hjelp javascript og .json med nestede objekter
Jeg har en html-form som har den følgende struktur:

<input type="text" name="title" />
<input type="text" name="persons[0].name" />
<input type="text" name="persons[0].color" />
<input type="text" name="persons[1].name" />
<input type="text" name="persons[1].color" />


Jeg ønsker å serial dette inn i følgende JSON:

{
"title":"titlecontent",
"persons":[
{
"name":"person0name",
"color":"red"
... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:44
bruker Tim Skauge
stemmer
4
svar
9
visninger
7k
Undertrykke innrykk etter miljøet i LaTeX
Jeg prøver å skape et nytt miljø i min LaTeX dokument hvor innrykk i neste avsnitt følgende miljøet er undertrykt.

Jeg har blitt fortalt (texbook og LaTeX kilde) at ved å sette \everypartil {\setbox0\lastbox}, vil TeX typografen gjennomføre dette i begynnelsen av neste avsnitt, og dermed fjerne innrykk:

\everypar{\setbox0\lastbox}


Så dette er hva jeg gjør, men til ingen effekt (Følgende avsnitt er fortsatt innrykket):

\newenvironment{example}
{\begin{list}
{}
{\setlength\leftmargin{2em}}}
... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:44
bruker glts
stemmer
1
svar
0
visninger
705
Hvordan fikser jeg dette JBoss EJB klientgodkjenning problemet?
Jeg har en EJB deployert under JBoss (vi skal flytte et prosjekt til det fra Weblogic), kan jeg få en EJBHome referanse til EJB via en JNDI oppslag.

Login-config.xml programpolitikk inneholder flere påloggings moduler (jeg vet ikke om disse er ands eller ORS?) - org.jboss.security.spi.BaseCertLoginModule, LdapLoginModule, RoleMappingLoginModule og ClientLoginModule.

Når min klient kode prøver å påkalle skape metode via refleksjon, ringer påberope, får jeg en InvocationException som brytes en AccessExcepti ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker rich
stemmer
0
svar
1
visninger
1k
jQuery glidepult flere koblinger ringer forskjellige deler av panelet
Jeg prøver å designe og implementere det som virker som en enkel løsning. Jeg har en drop-down tab panel øverst på siden med 3 koblinger i it- om, CV og kontakt, og en pil for å slippe den. Jeg vil gjerne panelet for å falle ned og vise det konkrete innholdet i linken jeg klikket på, og bytte pilen å peke oppover for å lukke det.

Klikk for eksempel på om, panel faller ned og vise om info. Klikk CV, faller samme panelet for å vise CV info. Mens panelet faller ned, være i stand til å veksle mellom 3 seksjone ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker Danny Lewandowski
stemmer
7
svar
1
visninger
2k
I Windows shell scripting (cmd.exe) hvordan kan tildele deg stdout av et program til et miljø variabel?
I UNIX kan du tilordne resultatet av et manus til en miljøvariabel bruke teknikken forklart her - men hva er Windows tilsvarende?

Jeg har en python verktøy som er ment å løse et miljø variabel. Dette skriptet skriver rett og slett en sekvens av tegn til stdout. Ved anvendelsen av dette spørsmålet, er det faktum at min verktøyet er skrevet i python er irrelevant, det er bare et program som jeg kan ringe fra ledeteksten som sender ut et enkelt tekstlinje.

Jeg vil gjerne gjøre noe som dette (som fungerer):

... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker Salim Fadhley
stemmer
0
svar
2
visninger
767
ASP.Net SqlWebEventProvider - Raising custom event - Får ikke tilgang WebErrorEvent grunn sitt beskyttelsesnivå
Jeg bruker SqlWebEventProvider å logge unntakene til SQL Server, og det fungerer fint.

Jeg ønsker også å logge tilpassede unntak aspnet_WebEvent_Events tabellen programmatisk. Ligner - http://fredrik.nsquared2.com/viewpost.aspx?PostID=107&showfeedback=true

WebBaseEvent.Raise (ny WebErrorEvent ( "My Feilmelding", null, 5000, e)); Jeg får en feilmelding som sier "Kan ikke konstruktør 'WebErrorEvent' her på grunn av sin beskyttelsesnivå.

Setter pris på dine kommentarer ... ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker Win
stemmer
33
svar
4
visninger
12k
Forklaring av NHibernate HiLo
Jeg sliter med å få hodet mitt rundt hvordan HiLo generator fungerer i NHibernate. Jeg har lest forklaringen her som gjorde ting litt klarere.

Min forståelse er at hver SessionFactory henter den høye verdien fra databasen. Dette forbedrer ytelsen fordi vi har tilgang til IDer uten å treffe databasen.

Forklaringen fra koblingen ovenfor sier også:


For eksempel, anta at man har en "høy" sekvens med en strømverdi på 35, og "lavt" tall i området 0-1023. Så kunden kan øke sekvensen til 36 (for andre kunder ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker Ben Foster
stemmer
2
svar
2
visninger
3k
LayoutInflater ignorerer parametere?
Jeg har følgende xml objekt som representerer en ImageButton

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ImageButton
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/genreCellItemId" android:layout_weight="1"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_gravity="center"
android:paddingLeft="5.0dip" android:paddingRight="5.0dip">
</ImageButton>


Jeg prøver å blåse den og legge den til en TableRow med følgende kode: ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker TiGer
stemmer
9
svar
5
visninger
32k
Å få System flåtten teller med grunnleggende C ++?
Jeg egentlig ønsker å rekonstruere getTickCount () vinduer funksjon slik at jeg kan bruke det i grunnleggende C ++ uten noen ikke standard biblioteker eller til STL. (Så det er i samsvar med de bibliotekene som leveres med Android NDK)

Jeg har sett på


klokke()

lokal tid

tid


Men jeg er fortsatt usikker på om det er mulig å gjenskape getTickCount vinduer funksjonen med tiden biblioteket.

Kan noen peke meg i riktig retning med hensyn til hvordan du gjør dette eller om det er mulig?

En overs ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:41
bruker Donal Rafferty
stemmer
11
svar
9
visninger
24k
Ring private metoder og private eiendommer fra utenfor en klasse i PHP
Jeg ønsker å få tilgang til private metoder og variabler fra utenfor klassene i svært sjeldne konkrete saker.

Jeg har sett at dette ikke er mulig selv om introspeksjon er brukt.

Den konkrete saken er den neste:

Jeg vil gjerne ha noe som dette:

class Console
{
final public static function run() {

while (TRUE != FALSE) {
echo "\n> ";
$command = trim(fgets(STDIN));

switch ($command) {
case 'exit':
case 'q':
... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:39
bruker Pablo López Torres
stemmer
0
svar
1
visninger
273
SORL-miniatyrbilde: tilfeldig navn i Thumbnail felt
Jeg ønsker å bruke str(uuid.uuid4())i stedet for navnet opp.

Jeg har denne modellen:

class foo(models.Model):
pic = ThumbnailField(upload_to='pics', size=(200, 200))


Jeg laster opp hello_world.jpg, og jeg skal lagre disse navngitte versjonene bør lagres for eksempel i 4ba9b397-da69-4307-9bce-e92887e84d2f.jpg.

Hvordan kan jeg gjøre det? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:39
bruker xRobot
stemmer
1
svar
5
visninger
1k
jQuery, gjemmer seg elementer på klar alltid hopping på side belastning. hvordan kan dette unngås?
Dette er koden.

Jeg kan ikke bruke display:none;

$(document).ready(function() {
$("#LeftNav li.navCatHead").not(":first").siblings("li").hide().end().end().first().addClass("open");
}); ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:37
bruker adardesign
stemmer
0
svar
1
visninger
463
Mod Omskriving: Jeg ønsker å omdirigere alle forespørsler om å indeksere siden, med mindre filen finnes (men ikke hvis filen er en php-fil)
Jeg har en .htaccess fil som dette akkurat nå. Det sender alle til indekssiden hvis du ønsker en reell fil. Dette er liksom det jeg vil, men jeg ønsker ikke at noen skal kunne få tilgang til en php-fil. Så dette er hva jeg har:

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f [NC]
RewriteRule ^(.*) /index.php [NC]


Men dette er hva jeg vil:

if(file_exists(request) && !request.endsWith(".php"))
do not redirect request
else
redirect to index page


Dette er hva jeg prøvde:

RewriteEngin ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:36
bruker asdas
stemmer
2
svar
1
visninger
2k
Posisjonering SVG Elements
I løpet av leker med SVG for første gang (ved hjelp av Raphael biblioteket), har jeg kjørt inn i et problem posisjonering dynamiske elementer på lerretet på en slik måte at de er helt inne i lerretet. Det jeg prøver å gjøre er tilfeldig posisjon n ord / korte setninger.

Siden teksten er variabel, trenger sin posisjon til å være variabel i tillegg så det jeg gjør er:


Til å begynne med å opprette teksten ved punktet 0,0uten dekkevne.
Kontroll av bredden av den trukne tekst element ved hjelp av text.getBBox ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:36
bruker Rob Wilkerson
stemmer
15
svar
3
visninger
5k
Testing Python dekoratører?
Jeg skriver noen enhet tester for en Django prosjekt, og jeg lurte på om det er mulig (eller nødvendig?) For å teste noen av de dekoratører som jeg skrev for det.

Her er et eksempel på en dekoratør som jeg skrev:

class login_required(object):

def __init__(self, f):
self.f = f

def __call__(self, *args):
request = args[0]
if request.user and request.user.is_authenticated():
return self.f(*args)
return redirect('/login') ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:35
bruker Jama22
stemmer
0
svar
2
visninger
1k
jQuery: labelOver (vannmerke) eksempelkode
does noen har en arbeidsprøve? - Takk ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:35
bruker Nick Kahn
stemmer
1
svar
5
visninger
723
Enhet test komplekse klasser med mange private metoder
Jeg har en klasse med en offentlig metode og mange private metoder som drives avhengig av hva parameter sendes til offentlig metoden så koden min ser omtrent slik ut:

public class SomeComplexClass
{
IRepository _repository;

public SomeComplexClass()
this(new Repository())
{
}

public SomeComplexClass(IRepository repository)
{
_repository = repository;
}


public List<int> SomeComplexCalcualation(int option)
{
var list = new List<int>() ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:33
bruker lancscoder
stemmer
3
svar
3
visninger
5k
Opprette vCard fil i .NET Compact Framework (C #)
Er det en innebygd måte å skape vCard-filer i .NET Compact Framework? Hvis ikke, hva er et godt bibliotek for dette?

Jeg har funnet dette en som etter noen tilpasninger ville synes å være i stand til å gjøre jobben på Compact Framework:
http://thoughtproject.com/Libraries/vCard/index.htm

Men jeg er ikke sikker på om det ikke er en innebygd eller mer vanlig måte å gjøre det.

Hilsen, Will ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:32
bruker Wilhem Meignan
stemmer
1
svar
2
visninger
1k
Oracle ytelsesproblemer med stor gruppe med XSL operasjoner
Jeg har et system som gjør mange XSL-transformasjoner på XMLType stedene. Problemet er at systemet gradvis bremser ned over tid, og noen ganger krasjer når den går tom for minne. Det virker som den tregere (og muligens minne krasj) er rundt dbms_xslprocessor.processXSLfunksjonskall, som gradvis tar lengre og lengre tid å fullføre.

Koden ser slik ut:

v_doc dbms_xmldom.DOMDocument;
v_transformer dbms_xmldom.DOMDocument;
v_XSLprocessor dbms_xslprocessor.Processor;
v_stylesheet dbms_xslprocessor.Stylesheet;
v ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:32
bruker FrustratedWithFormsDesigner
stemmer
2
svar
6
visninger
252
C # ref Confusion
Jeg har en forvirring at når jeg passerer en variabel av henvisnings i konstruktøren av en annen klasse, og etter å ha passert det objektet av henvisnings jeg gjenskape refrence objekt med den nye søkeordet.

Nå klassen der jeg har passert refrenced objektet doesnt reflektere de oppdaterte data. En exabple av det ovennevnte problem er vist nedenfor:

Objekt å bli vedtatt av henvisnings:

public class DummyObject
{
public string Name = "My Name";

public DummyObject()
{ }
}


Klasse som passerer ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:32
bruker Rahat Ali
stemmer
2
svar
3
visninger
632
Definer data medlemmer innenfor konstruktør
Jeg har fått denne lille kodebiten, jeg ønsker å være i stand til å definere hver matrise element som en ny data medlem.

class Core_User
{
protected $data_members = array(
'id' => '%d',
'email' => '"%s"',
'password' => '"%s"',
'title' => '"%s"',
'first_name' => '"%s"',
'last_name' => '"%s"',
'time_added' => '%d' ,
'time_modified' => '%d' , ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:31
bruker bertsisterwanda
stemmer
2
svar
3
visninger
6k
Fremdriftsindikator i Java
Jeg har fått et skjema i Java (Swing) lasting store mengder data fra databasen. Jeg ønsker å vise en fremdriftslinje mens programmet blir faktisk lastet.

Hvordan kan jeg gjøre det?

Koden er som følger:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import java.applet.*;
import java.util.*;
import java.awt.Color;

public class bookshow extends JFrame implements MouseListener, ActionListener {

JPanel p1, p2, p3;
JLabel l1, l2, l3, l4;
ImageIcon image;
... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:31
bruker user161004
stemmer
1
svar
2
visninger
186
Meninger Nødvendig: Custom HTML Markup fra PHP med eller uten tag prefiks
Jeg har opprettet en klasse i PHP som lar deg opprette egendefinerte HTML markup. Det fungerer i utgangspunktet litt som FB Markup eller EE-koder. Det virker ut en kode prefiks, slik at du kan legge til koder som dette.

<ctag:pagination per_page="20" total="500" page="0" base="http://localhost/page?page={page}" mode="smart" adjecents="5" />


Mitt spørsmål er: Er markup over bedre enn markup nedenfor? Jeg spør som jeg vurderer forgrening min kode for å bearbeide tag matchende slik at du kan bare gene ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:29
bruker buggedcom
stemmer
0
svar
1
visninger
3k
Hvordan sette sidetallet under kjøring i datapager
Jeg har laget lenkene i listevisningen som er festet til datapager. Når en bruker klikker en kobling de ser innholdet til venstre men Datapager endres fra en side til side en. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:28
bruker insanepaul
stemmer
0
svar
1
visninger
679
Kohana - Facebook app URL
Jeg utvikler min første facebook app på Kohana 2.3.x i øyeblikket, og jeg la merke til at en vanlig app url skal se slik ut:
http://apps.facebook.com/ {my_app} / {controller} / {metode}

Men i min app viser den virkelige url.
http://mydomain.com/ {kontrolleren} / {metode}

Noen anelse om hvordan å fikse det i Kohana?

Takk på forhånd! ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:28
bruker n00b
stemmer
3
svar
2
visninger
4k
Åpen dybde buffer på Android
Jeg er for tiden å lære OpenGL ES programmering på Android (2.1). Jeg startet med den obligatoriske roterende kube. Det roterende fint, men jeg kan ikke få depth buffer til å fungere. Polygoner vises alltid i den rekkefølgen de GL kommandoene gjengi dem. Jeg gjør dette under initialisering av GL:

gl.glClearColor(.5f, .5f, .5f, 1);
gl.glShadeModel(GL10.GL_SMOOTH);
gl.glClearDepthf(1f);
gl.glEnable(GL10.GL_DEPTH_TEST);
gl.glDepthFunc(GL10.GL_LEQUAL);
gl.glHint(GL10.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL10.GL_NIC ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:28
bruker kayahr
stemmer
16
svar
4
visninger
13k
Haskell og tilfeldige tall
Jeg har vært rote med Haskell noen dager og snublet inn i et problem.

Jeg trenger en metode som returnerer en tilfeldig liste med heltall (Rand [[Int]]).

Så jeg definert en type: type Rand a = StdGen -> (a, StdGen). Jeg var i stand til å produsere Rand IO Integerog Rand [IO Integer]( (returnR lst) :: StdGen -> ([IO Integer], StdGen)) eller annen måte. Noen tips hvordan å produsere Rand [[Int]]? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:27
bruker Indrek
stemmer
4
svar
6
visninger
2k
Avgjøre om en desimal kan lagres som int32
Jeg gjør noe tilpasset seriefunksjon, og for å spare litt plass, jeg ønsker å serial desimalene som int, om mulig verdi klok. Forestillingen er en bekymring, siden jeg arbeider med et høyt volum av data. Den nåværende metode i bruk er:

if ((value > Int32.MinValue) && (value < Int32.MaxValue) && ((valueAsInt = Decimal.ToInt32(value)) == value))
{
return true;
}


Kan dette bli bedre? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:26
bruker anchandra
stemmer
38
svar
9
visninger
50k
Java "konstant streng for lang" kompilere feil. Bare skjer ved hjelp av maur, ikke ved bruk av Eclipse
Jeg har noen virkelig lange strenger i en klasse for initialisering brukerinformasjon. Når jeg kompilere i Eclipse, får jeg ikke noen feil eller advarsler, og den resulterende JAR går fint.

Nylig bestemte jeg meg for å lage en maur bygge fil som skal brukes. Når jeg kompilere samme klasse med maur, får jeg "konstant streng for lang" kompilere feil. Jeg har prøvd en rekke metoder for å angi java-kompilatoren kjørbar i maur å sørge for at jeg bruker nøyaktig samme versjon som i Eclipse.

Jeg vil heller finne ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:26
bruker Allan
stemmer
32
svar
7
visninger
15k
Matchende tag i HTML hurtigtast
Er det en snarvei i Visual Studio (2008) som vil tillate meg å hoppe til matchende HTML tag ... så CTRL +] gjør for matchende bukseseler når du er i kodevisning?

Eksempel:

<Table>
<Tr>
<Td>
</ Td>
</ Tr>
</ Table |>


Markøren er på avsluttende tabellen tag, og jeg ønsker å trykke noe som CTRL +] for å hoppe til åpning tabellen tag.

Noen ideer? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:25
bruker kape123
stemmer
2
svar
1
visninger
1k
Maven changelog plugin med Mercurial problem
Jeg har konfigurert min Maven2 prosjektet å generere en changelog rapport fra en Mercurial repository (tilgjengelig via file: // protocol) men målet utførelsen svikter med følgende beskjed:

+ Error stacktraces are turned on.
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] Searching repository for plugin with prefix: 'changelog'.
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Phobos3 Prototype
[INFO] task-segment: [changelog:changelog]
[INFO] ---------------------- ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:25
bruker Karel Smutný
stemmer
1
svar
1
visninger
3k
Ajax TabContainer inneholdende brukerkontroller
Lurer på om noen her kan hjelpe. Jeg har en AJAX tabcontainer som har en rekke faner, og hver kategori inneholder en brukerkontroll. Når jeg legger til et nytt element fra en av fanene, er det ikke reflekteres i brukerkontroll i en annen fane med mindre en postback oppstår. (For eksempel den første kategori har en listevisning hvor jeg legge til en ny registrering, og den andre har en enkel form, som inneholder en rullegardin som jeg forventer å inneholde merverdi fra første kategori). Hvordan kan jeg gjøre ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:25
bruker Ali
stemmer
0
svar
2
visninger
553
RSpec: forventning på modell som ikke fungerer under målingen kontrolleren
Jeg prøver å skrive en funksjonstest. Min test ser ut som følgende:

describe PostsController do
it "should create a Post" do
Post.should_receive(:new).once
post :create, { :post => { :caption => "ThePost", :category => "MyCategory" } }
end
end


Min PostsController (en del av det faktisk) ser ut som følgende:

PostController < ActiveRecord::Base

def create
@post = Post.new(params[:post])
end

end


Kjører testen jeg alltid mottar en fiasko, som sier at Post klassen forvente ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:25
bruker gmile
stemmer
0
svar
2
visninger
1k
Er mmap den beste måten å kommunisere mellom prosesser?
Jeg bruker en fil for å kommunisere mellom Python og Ruby script. Men, vi har mmap. Så her er mine spørsmål.


Kan jeg gjøre det samme (kommunisere mellom prosesser) med mmap?
Hvilken fordel kan mmap gi oss over fysisk fil? Fort deg?
Hva ville være den enkleste måten å kommunisere mellom to prosesser?
Hva ville være den raskeste måten å kommunisere mellom to prosesser? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:24
bruker prosseek
stemmer
0
svar
1
visninger
2k
Sett høyde Div Lik Parent Tag
Jeg har et klipp kode HTML som følger:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" lang="en-us" dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8" />
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint" />
<meta name="progid" content="SharePoint.WebPartPage.Document" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="tex ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:23
bruker Phong Dang
stemmer
8
svar
7
visninger
1k
Ved hjelp av flertråds for loop
Jeg er ny på threading og ønsker å gjøre noe som ligner på dette spørsmålet:

Hastighet opp løkke ved hjelp av multithreading i C # (Spørsmål)

Men jeg er ikke sikker på om den løsningen er den beste for meg som jeg vil at de skal holde i gang og aldri ferdig. (Jeg også bruker Net 3.5 i stedet for 2.0 som for det spørsmålet.)

Jeg ønsker å gjøre noe sånt som dette:

foreach (Agent agent in AgentList)
{
// I want to start a new thread for each of these
agent.DoProcessLoop();
}

---

public void DoPro ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:23
bruker annelie
stemmer
3
svar
3
visninger
2k
Hvordan kan jeg legge til HTML-formatering til 'Swift Mail opplæringen basert' PHP e-post?
Jeg har utviklet en konkurranse side for en klient, og de ønsker for e-kunden får være mer enn bare tekst. Opplæringen Jeg brukte bare gitt enkel tekst, innenfor 'sende kroppen budskap'. Jeg må legge til html takke kunden for å legge inn, med innføring av bilder til denne e-posten.

Koden er:

//send the welcome letter
function send_email($info){

//format each email
$body = format_email($info,'html');
$body_plain_txt = format_email($info,'txt');

//setup the mailer
$transport = Swift_Ma ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:22
bruker Daniel
stemmer
3
svar
2
visninger
4k
fremhever søkeresultater i php / mysql
Hvordan kan jeg fremheve søkeresultater fra mysql spørring ved hjelp php?

dette er min [endret] kode:

$search_result = "";

$search_result = $_GET["q"];

$result = mysql_query('SELECT cQuotes, vAuthor, cArabic, vReference FROM thquotes WHERE cQuotes LIKE "%' . $search_result .'%" ORDER BY idQuotes DESC', $conn)
or die ('Error: '.mysql_error());


function h($s) {
echo htmlspecialchars($s, ENT_QUOTES);
}


?>

<div class="caption">Search Results</div>
<div class="center_div"> ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:22
bruker input
stemmer
0
svar
1
visninger
572
jQuery - hvis div høyde over 'x', viser bare innholdet i den synlige div, legge til et bilde og bla opp for å vise i full div
Unnskyldninger, jeg er veldig nytt for jQuery. Jeg prøver å bruke jQuery til en div som kan inneholde så mange p-koder av varierende lengde eller ingen i det hele tatt. Avhengig av montert p er dette div trenger for å opprettholde en høyde på 45 piksler. Dersom p er inneholdt deri presse div å være høyere enn 45 piksler da trenger å legge til et anker bilde som brukerne kan klikke slik at div til å gli opp og avdekke div-innhold. Jeg har bladde plugins, men kan ikke finne noe å ta i mot dette.

<div clas ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:22
bruker Nicki
stemmer
-2
svar
1
visninger
201
leter etter vert VCS for Visual Studio
Jeg reiser mye og jeg leter etter en vert VCS med god støtte for Visual Studio. Mine prosjekter er ikke åpen kildekode så jeg trenger sikkerhet også. Noen anbefalinger eller forslag? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:21
bruker darrix
stemmer
1
svar
1
visninger
636
MS Excel XML Header bunntekst
Jeg generere en Excel-rapport i en XML Excel-format. I denne rapporten må jeg gjenta de 25 øverste radene og bunn 10 rader på hver side, som en topptekst og bunntekst. Kan du vennligst guide meg på koden som er nødvendig for å utføre denne oppgaven. Jeg bruker Coldfusion. Takk skal du ha.

Ravi ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:21
bruker Ravi
stemmer
0
svar
1
visninger
440
Endre save katalog
Se bort fra min forrige forhåndsredigerings innlegg. Revurderes hva jeg trengte å gjøre. Dette er hva jeg gjør for tiden:
https://developer.mozilla.org/en/XPCOM_Interface_Reference/nsIScriptableIO

downloadFile: function(httpLoc) {
try {
//new obj_URI object
var obj_URI = Cc["@mozilla.org/network/io-service;1"].getService(Ci.nsIIOService).
newURI(httpLoc, null, null);

//new file object

//set file with pa ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:20
bruker Nathan
stemmer
3
svar
2
visninger
7k
Casting strenger til tall ved hjelp av XSLT
Det er en oppgave for å sende ut noen data hentet fra databasen ved hjelp av XSLT. Søknaden gjeldende lokalisering er ru_ru, så desimaltegn er komma. Det ser ut som

<data>
<row>
<date value="28.04.2010"/>
<clicks value="281"/>
<depth value="1,7"/>
<row>
<row>
<date value="29.04.2010"/>
<clicks value="15"/>
<depth value="3"/>
<row>
<data>


Det er nødvendig å formatere "dybde" verdi som desimaltall: 1,70 ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:20
bruker Sergei Morozov
stemmer
5
svar
1
visninger
965
Beregn plassering og antall kryss mellom flere dato / klokkeslett områder?
Jeg trenger å beregne beliggenheten av skjæringspunkter mellom flere tidsperioder, og antallet av overlappende skjæringspunkter. Da jeg må vise hvilken dato / tidsperioder overlapper hver av disse kryssende seksjoner. Det er litt mer komplisert enn som så jeg skal gjøre mitt beste for å forklare ved å gi et eksempel. Jeg jobber i VB.Net, men C # eksempler er akseptabelt, så vel som jeg jobber i begge.

Vi har flere høyrisiko oppgaver som involverer samme system. Nedenfor har jeg tre eksempler på jobber som ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:18
bruker Peter
stemmer
6
svar
1
visninger
792
Hvordan eksporterer du tabeller fra phpMyAdmin som ren tekst tabellen format?
Jeg har vært gjennom det meste av eksportformater og kan ikke synes å finne det.

Jeg vil gjerne være i stand til å eksportere tabeller visuelt som i dette svaret :

id | name | name
----------------
1 | One | Partridge
2 | Two | Turtle Doves
3 | Three| French Hens
4 | Four | NULL ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:18
bruker Haroldo
stemmer
0
svar
1
visninger
3k
CodeIgniter: problem å bruke foreach i sikte
Jeg har en modell og kontrolleren som får noen data fra databasen og returnerer følgende matrise

Array
(
[2010] => Array
(
[year] => 2010
[months] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[sales] => 2
[month] => Apr
)

[1] => stdClass Object
(
[sa ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:18
bruker Christophe
stemmer
2
svar
3
visninger
332
Funksjon som kopierer til byte vektor reverserer verdiene
Hei, jeg har skrevet en funksjon for å kopiere variabeltype i en byte vektor, men når jeg setter inn noe det blir satt i revers.

Her er koden.

template <class Type>
void Packet::copyToByte(Type input, vector<uint8_t>&output)
{
copy((uint8_t*) &input, ((uint8_t*) &input) + sizeof(Type), back_inserter(output));
}


Nå når jeg legger for eksempel en uint16_t med verdien 0x2f1f det blir satt inn som 1f 2F i stedet for den forventede 2f 1f.

Hva gjør jeg galt her?

Hilsen, Xeross ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:18
bruker Not Available
stemmer
2
svar
5
visninger
5k
Styre Javascript-funksjonen Basert på Bestått Parametere
Er det mulig å overstyre en funksjon basert på antall parametere som du passerer inn i det? For eksempel:

function abc(name) {
document.write ('My name is' + name);
}

function abc(name,friend) {
document.write ('My name is' + name + 'and my best friend\'s name is' + friend);
}


Så i HTML hvis jeg bare kalt abc (george) ville bruke den første versjonen av funksjonen, men hvis jeg ringte abc (george, john) ville bruke den andre versjonen.

Det kan være andre måter å gjøre eksempelet jeg brukte, men ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:16
bruker Choy
stemmer
1
svar
2
visninger
304
skrive bildefil større enn 4096
****************************REDIGERE********************* **

Jeg bruker ODBC og funnet ut at ikke kan lese mer enn 4096 for et felt

Noen forslag

**************************REDIGERE*********************** **

jeg leser et bilde fra db

$image=$row["image-contents"];


Nå prøve å skrive filen til disk

$image_name="test.jpg";
$file = fopen( "images/".$image_name, "w" );
fwrite( $file, $image);
fclose( $file );


Problemet er at filen skapt er bare 4096 bytes og bildefilen er ødelagt fordi $ bildet er større ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:16
bruker ntan
stemmer
4
svar
3
visninger
335
Sirkelreferanse fix?
Jeg har en spiller klasse i en egen enhet som følger:

TPlayer = class
private
...
FWorld: TWorld;
...
public
...
end;


Jeg har også en verdensklasse i en egen enhet som følger:

TWorld = class
private
...
FPlayer: TPlayer;
...
public
...
end;


Jeg har gjort det på denne måten, slik at spilleren kan få data fra hele verden via FWorld, og så at de andre objektene i verden kan få spiller data på en lignende måte.

Som du kan se dette resulterer i en sirkelreferanse (og derfor ikke fungerer). ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:16
bruker sirxemic
stemmer
3
svar
3
visninger
1k
Hvordan definerer jeg / endre tilordningene for LINQ til SQL i kode
Jeg ønsker å være i stand til å endre tabellen en klasse er adressert til under kjøring, jeg kan ikke gjøre dette hvis alle kartlegginger er definert med attributter. Derfor er det en måte å definere kartlegginger under kjøring i kode.

(Jeg vil heller ikke ha for å opprettholde xml kartlegging filer.)Si jeg har to tabeller:


Gamledata
NewData


og noen ganger jeg ønsket å spørre Gamledata og andre ganger jeg ønsket å spørre NewData. Jeg vil bruke den samme koden for å bygge spørringer i begge tilfelle ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:15
bruker Ian Ringrose
stemmer
1
svar
5
visninger
389
Er kommentarer samlet i til C # Silverlight-applikasjoner
Er det trygt å lagre informasjon som brukernavn og passord i kommentarer i kildekoden? Jeg er ikke bekymret for noen få tilgang til min kilde, men jeg er bekymret i forhold til noen dekompilering min kompilert Silverlight XAP fil. Er det noen 100% sikker på om kompilatoren strimler av kommen kode. Jeg vil anta at det gjør det, men jeg ønsker å være sikker.

Takk! ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:15
bruker LarryDev
stemmer
2
svar
1
visninger
463
Grails GIS Application
Jeg jobber med en intern IT-program overvåking brudd for et nettverk med et nasjonalt fotavtrykk i USA. Jeg vurderer å overliggende strømbrudd etter region på et kart. Viser nedetid områder i rød for eksempel. Brukeren klikker på brudd området viser bore ned informasjon. Teknologien stabel omfatter Grails / JBoss / Linux. Finnes det rammer som gir kartlegging / GIS lag i displayet på som jeg kunne legge over mitt domene spesifikk informasjon? Jeg har sett på Google Map API, men er ikke i stand til å utnytte ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:14
bruker ptsw
stemmer
0
svar
2
visninger
736
Foreldre-barn-bordet
Jeg er for tiden planlegger et stykke programvare for dogbreeders og jeg er i tvil om min Datadesign ... om jeg gjør noe smart eller dum :)

Planen i øyeblikket er en holistisk "hund" table sorta som dette ...

Id | Name | FatherId | MotherId
-------------------------------
1 | A | NULL | NULL
2 | B | 1 | NULL
3 | C | NULL | NULL
4 | D | NULL | 3
5 | E | 1 | 3
6 | F | 5 | 2
7 | G | 4 | 3


Mitt spørsmål er, er det vanlig å gjøre det slik el ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:13
bruker cyberzed
stemmer
1
svar
8
visninger
2k
Finn ut om det har vært 6 måneder siden bursdag i C #
Min programmet trenger å justere en kunder nåværende alder av 0,5 om det har vært 6 måneder siden sin siste fødselsdag.

Koden skal se omtrent slik ut, men hvor mange flått ville det være i 6 måneder?

if (DateTime.Today - dateOfBirth.Date > new TimeSpan(6))
{
adjust = 0.5M;
}
else
{
adjust = 0M;
}


Takk på forhånd ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:13
bruker Longball27
stemmer
6
svar
2
visninger
1k
sammenligne to vinduer baner, en inneholdende tilde, i python
Jeg prøver å bruke TMP miljøvariabelen i et program. Når jeg spør om

tmp = os.path.expandvars("$TMP")


jeg får

C:\Users\STEVE~1.COO\AppData\Local\Temp


Som inneholder den gamle skolen, tilde form. En funksjon jeg har ingen kontroll over avkastning stier som

C:\Users\steve.cooper\AppData\Local\Temp\file.txt


Problemet mitt er dette; Jeg vil gjerne sjekke om filen er i min temp stasjonen, men jeg kan ikke finne en måte å sammenligne dem. Hvordan forteller du om disse to Windows-kataloger;

C:\Users\STEV ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:12
bruker Steve Cooper
stemmer
2
svar
2
visninger
1k
ZFDataGrid tabell bredde
Jeg bruker zfdatagrid å vise en tabell i en Zend app. Hvordan løser jeg bredden på bordet? Jeg kan ikke finne noen innstilling i grid.ini.

public function displaytemptableAction()
{
$config = new Zend_Config_Ini(APPLICATION_PATH.'/grids/grid.ini', 'production');

$db = Zend_Registry::get("db");

$grid = Bvb_Grid::factory('Table',$config,$id='');
$grid->setSource(new Bvb_Grid_Source_Zend_Table(new Model_DbTable_TmpTeamRaceResult()));

//CRUD Configuration
$form = new Bvb_Grid_Form ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:12
bruker emeraldjava
stemmer
2
svar
0
visninger
1k
PHP SOAP problemer med respons
siden et par dager jeg opplever problemer med min utviklet php såpe (php såpe forlengelse, IKKE NuSOAP) søkegrensesnitt til PubMed litteratur tjenesten ved hjelp av deres eutils WSDL tjeneste (Entrez utils).

Før de problemene som dannes under jeg brukte returnerte matrisen fra det lave nivå funksjon __soapcall (), fungerte bra, trekke ut en del informasjon for min fuzzy middel modul, omdannelse av den til XML og føre den til min xml / xsl mal motor.

Forrige uke, for noen grunn, jeg får unntak som 'ser u ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:12
bruker Andreas W. Wylach
stemmer
0
svar
3
visninger
2k
Hvordan kan jeg vise en html objekt (fra HtmlUnit) som skal åpnes i en ekte nettleser?
Jeg bruker Htmlunit (leseren automasjon / testverktøy) for å gå gjennom en rekke linker eller utføre et sett av handlinger på en side. På et tidspunkt etter dette jeg vil se den resulterende siden i en nettleser (Internet Explorer eller Firefox etc.) Hvordan kan jeg gjøre dette. ? Takk venner... ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:11
bruker user329032
stemmer
5
svar
6
visninger
9k
Implementering av tilbakeringing funksjoner i C
Jeg er en nybegynner til C. Jeg prøver å implementere tilbakering funksjon ved hjelp av funksjonspekere.

Jeg får en feilmelding

:test_callback.c:10: error: expected identifier or ‘(’ before ‘void’


når jeg prøver å kompilere følgende program:

#include<stdio.h>

void (*callback) (void);

void callback_proc ()
{
printf ("Inside callback function\n");
}

void register ((void (*callback) (void)))
{
printf ("Inside registration \n");
callback (); /* Calling an initial callback with function poin ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:11
bruker user329013
stemmer
1
svar
3
visninger
1k
String kilden er ukjent mens du bruker analysere Methode!
å analysere en streng til en dato sql gyldig:

SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
java.util.Date date = null;
try {
date = df.parse(dateimput);
} catch (ParseException e2) {
// TODO Auto-generated catch block
e2.printStackTrace();
}


med dateimput er hva jeg får fra formen min sånn:
String dateimput=request.getParameter("datepicker");
men når du kjører ser feilen:

java.text.ParseException: Format.parseObject(String) failed
at j ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:10
bruker kawtousse
stemmer
7
svar
1
visninger
1k
skinner + binders: Er en generisk "Vedlegg" modellen en god idé?
På søknaden min har jeg flere ting med vedlegg på dem, ved hjelp av binders .


Klienter har en logo.
Butikker kan ha ett eller flere bilder. Disse bildene, i tillegg kan ha annen informasjon som dato de ble tatt.
Produktene kan ha ett eller flere bilder av dem, kategorisert (fra skriften, fra baksiden, etc).


For nå har hver og en av mine modellene sine egne "paperclip-felt" (Client has_attached_file) eller has_many modeller som har festet filer (Oppbevares has_many StorePictures, Product has_many Product ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:10
bruker kikito
stemmer
1
svar
1
visninger
1k
Trenger du hjelp til å merke teksten i skinnene
Jeg har bygget et fritekstsøk motor i skinner, jeg vil fremheve søkeord i resultatsiden der, hvert ord i setningen ikke kan være ved siden av hverandre (det vil si de kan være til stede i alle deler av tekstinnhold). Jeg har prøvd med høydepunkt metode for ActionView :: Hjelpere :: TextHelper som

<%= highlight(content.body, @search_keywords) -%>


(Hvor @search_keywords har uttrykket)

Men dette er ikke høy belysning en setning. Kan noen hjelpe meg i dette.

Takk på forhånd. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:09
bruker kshama
stemmer
3
svar
3
visninger
2k
Java I / O: Hvordan legge til en allerede eksisterende tekstfil
Hei Jeg har ikke noe problem å skrive til eller føye til en fil, det eneste problemet er at så snart jeg avslutte programmet og deretter kjøre den på nytt, det skaper en ny fil skrive min opprinnelige filen. Dette er et problem, som jeg bruker tekstfilen til å holde en løpende oversikt.

Er det en måte å få en allerede opprettet tekstfil som et objekt, og deretter legge til det?

Takk på forhånd. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:09
bruker joepour
stemmer
0
svar
2
visninger
348
Hvordan gjør jeg sikker på at det er alltid noe som er valgt i en Spark liste?
Jeg har en gnist liste, som er basert på en dataprovider. Som kjører programmet, kan dataene i dataprovider endres, og også den provider kan byttes etter en annen

Det jeg trenger å gjøre er å sørge for at det er noe som alltid er valgt på listen (med mindre den er tom) ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:09
bruker shinyhappydan
stemmer
3
svar
2
visninger
3k
Tidsstempel som int felt, spørring ytelse
Jeg lagrer tidsstempel som int feltet. Og på stort bord det tar for lang tid å få rader satt på dato fordi jeg bruker mysql funksjon FROM_UNIXTIME.

SELECT * FROM table WHERE FROM_UNIXTIME(timestamp_field, '%Y-%m-%d') = '2010-04-04'


Er det noen måter å øke hastigheten denne spørringen? Kanskje jeg skal bruke spørring for rader med timestamp_field >= x AND timestamp_field < y?

Takk skal du haEDITED Dette søket fungerer bra, men du bør ta vare på indeksen på timestamp_field .

SELECT * FROM table ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:08
bruker Kirzilla
stemmer
1
svar
1
visninger
54
Råd trengs på databasetilgang i iphone apps
Jeg trengte noen råd om hvordan å få data fra databasen (SQLite). Jeg har et navigasjonssystem basert program. Den db jeg har, inneholder en kontakt bordet.For hver rad i kontakt med, inneholder en annen bord CONTACT_DETAILS rundt 50 rader.
Dataene fra KONTAKTER jeg må laste når programmet startes som jeg må vise dem på første side av programmet. Nå om CONTACT_DETAILS, her er jeg litt forvirret om hvordan du laster ned data fra databasen. Skal jeg laste alt på en gang på søknaden last? Eller skal jeg laste ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:08
bruker awsome
stemmer
2
svar
2
visninger
2k
asp.net MVC tilpasset modell bindende
Hei Jeg bruker en tilpasset modell perm med asp.net MVC 2.0, fungerer alt lokalt, men når deployert til serveren runing IIS 7, får jeg en merkelig feil som er vanskelig å få informasjon om feilen er som følger, jeg også feste min modell binding klasse

Feil:

[MissingMethodException: Method not found: 'System.Collections.Generic.IDictionary`2<System.String,System.Web.Mvc.ValueProviderResult> System.Web.Mvc.ModelBindingContext.get_ValueProvider()'.]
FID.Binders.documentModelBinder.GetValue(ModelBinding ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:08
bruker user327087
stemmer
3
svar
5
visninger
1k
Debug -> Hvordan simulere installert uten flash player?
Er det en måte å simulere ikke ha Flash Player installert, så jeg kan se hva brukerne som besøker en side uten plugin se min side?

Takk! ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:08
bruker JD Isaacks
stemmer
0
svar
2
visninger
129
sql spørring problem
hvorfor dette søket gir meg en feil: ORA-01790

SELECT TO_CHAR(logical_date,'MM') MONTH
FROM logical_date WHERE logical_date_type='B'
UNION
SELECT
TO_CHAR(logical_date,'MM')+1 MONTH
FROM logical_date WHERE logical_date_type='B'


men når jeg kjører dem hver for seg, de gir riktig utgang. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:08
bruker Vijay
stemmer
0
svar
2
visninger
67
Bør nøkler plasseres på en xml å nås med R.string.key?
Jeg pleier mine nøkler på en xml og få tilgang til dem med R.string.key_name, men noen gjør meg legge merke til at jeg kunne ha innebygde strenger i koden.

Jeg føler at jeg kan bruke den tasten på forskjellige steder, og hvis jeg endrer navnet jeg ville bare gi nytt navn i xml, men kanskje det ikke gjør så mye fornuftig med nøkler.

Hva tror du? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:08
bruker Macarse
stemmer
28
svar
5
visninger
8k
Bruke numeric_limits :: max () i konstant uttrykk
Jeg ønsker å definere innvendig et klasse en konstant verdi som er den maksimalt mulige int. Noe sånt som dette:

class A
{
...
static const int ERROR_VALUE = std::numeric_limits<int>::max();
...
}


Denne erklæringen unnlater å kompilere med følgende melding:


numeric.cpp: 8: error: 'std :: numeric_limits :: max ()' kan ikke kombineres i et konstant uttrykk numeric.cpp: 8: feil: en funksjonskall kan ikke kombineres i et konstant uttrykk


Jeg forstår hvorfor dette ikke fungerer, men to ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:07
bruker FireAphis
stemmer
1
svar
1
visninger
1k
Databinding spørsmål: Datagridview <=> XDocument (ved hjelp av LINQ-to-XML)
Læring LINQ har vært mye gøy så langt, men til tross for lese et par bøker og en haug med elektroniske ressurser på emnet, jeg fortsatt føler meg som en total n00b. Nylig har jeg nettopp fått vite at hvis min spørring returnerer en Anonym type, Datagridview jeg fyller vil være Skrivebeskyttet (fordi, tilsynelatende anonyme typer er skrivebeskyttet.)

Akkurat nå prøver jeg å finne ut den enkleste måten å:


Få et delsett av data fra en XML-fil inn i en Datagridview,
Tillate brukeren å redigere disse opplysn ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:07
bruker Pretzel
stemmer
0
svar
2
visninger
529
Flip tall i en streng
Jeg har et problem med noen arabisk tekst der jeg trenger å snu tallene inne i en streng. Så dette:

"Some text written in 1982 by someone with m0123456 or 12-to-13"


Bør bli:

"Some text written in 2891 by someone with m6543210 or 21-to-31"


En regex løsning vil være stor. Jo mer optimalisert for store strenger bedre.

Noen tips? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:07
bruker Makram Saleh
stemmer
1
svar
2
visninger
1k
XML Catalog fil unnlater å løse
Jeg bruker en OASIS v 1.1 kompatibel resolver (Norm Walsh XMLResolver i forbindelse med katalogen under. Men jeg er ganske sikker på at jeg har gjort noen form for åpenbar feil her (dette er første gang jeg har behov for å bruke v 1.1 funksjoner) siden forsøker å løse OxChapML.dtd mislykkes. Kan noen se noe åpenbart galt med dette? Eller enda subtilt galt?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE catalog PUBLIC "-//OASIS//DTD XML Catalogs V1.1//EN"
"http://www.oasis-open.org/commi ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:06
bruker Nic Gibson
stemmer
6
svar
2
visninger
4k
Hvordan legge til nye felt (e) og poster til samtalelogger (anropsloggen) database?
Jeg prøver å lage en VoIP-applikasjonen, og jeg ønsket å vite om det er mulig å gjøre følgende med anropslogger innholdsleverandøren -


Jeg ønsker å legge til nye samtalelogg poster for VoIP-anrop sammen med samtalelogger for vanlig samtale. Hvordan kan jeg legge til nye poster til eksisterende Samtalelogger innholdsleverandør?
Jeg ønsker å legge til egendefinerte felt til anropslogger som en økt-ID og SIP-adresse (navn @ domene) feltet. Hvordan kan jeg tilpasse samtalelogger databasen?


Det vil være flot ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:04
bruker Tushar Gupta
stemmer
0
svar
2
visninger
1k
Delphi syntaks for en tabell indekseres på to eller flere felt
Jeg har en tabell indekseres på field1 og på field2.

Hvordan spesifiserer jeg, i TTable komponent, som begge indeksene er aktive.

Jeg prøvde:

IndexFieldNames := 'FIELD1, FIELD2';


Det fungerte ikke. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:04
bruker ChuckO
stemmer
0
svar
3
visninger
908
MS Build Server 2010 - Buffer Overflow // append: hvordan du kan ekskludere katalog fra sikker kilde
Jeg prøver å bygge en løsning i MS Build Server (MS Visual Studio 2010 ver 10.0.30319.1) om ServerTasks -> Bygger -> Server Task Builder -> Queue nye bygget og går, 47 sekunder senere får jeg en feil utgang:


CSC: Unexpected error skape debug informasjon file 'c: \ Bygger \ 1 \ ServerTasks \ ServerTasks Builder \ Sources \ tredjeparts \ Sources \ Samus-mongodb-csharp-2b8934f \ MongoDB.Linq \ obj \ Debug \ MongoDB.Linq.PDB '-' c: \ Bygger \ 1 \ ServerTasks \ ServerTasks Builder \ Sources \ tredje ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:04
bruker kockiren
stemmer
1
svar
1
visninger
3k
Hvorfor vil ikke min CATiledLayer bla i en UIScrollView etter zooming?
Jeg er for tiden som har følgende problem med CATiledLayer: Når visningen første belastninger, rullingen fungerer perfekt, men så når du zoomer gang, snaps utsikten til ankerpunkt (øverst til venstre), og det kan ikke lenger bla i det hele tatt. Den zooming fungerer ved at det vil zoome inn og ut, men det vil bare zoome i venstre hjørne.

Koden min er som følger:

#import <QuartzCore/QuartzCore.h>
#import "PracticeViewController.h"

@implementation practiceViewController
//@synthesize image;

- (void) ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:03
bruker Brodie
stemmer
2
svar
1
visninger
1k
JMS Session pooling for et stort antall Emne abonnenter
Jeg skriver en app som vil skape mange JMS emne abonnenter. Hva er beste praksis når det gjelder gjenbruk av øktene?

En økt per abonnent? En pool av øktene? Med en økt per abonnent tråden teller virker urimelig. Er dette en jobb for noe som en ServerSessionPool? Det jeg har sett så langt synes å antyde at ServerSessionPool er mer rettet mot en mottaker forbruker meldinger samtidig i stedet for mange mottakere.

Jeg jobber med HornetQ 2.0.0GA innebygd i JBoss EAP 4.3.0CP6. ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:03
bruker matthewKizoom
stemmer
3
svar
2
visninger
3k
Hvordan bruke shake effekt til en dialog med en innebygd skjema
Jeg er nybegynner på dette, jeg prøver å bruke shake effekt til en dialog som har en innebygd form, men ikke lykkes med dette.

Når jeg prøver å utløse effekten


$ ( "# Restore_password") virkning. ( "Shake", {tider: 3}, 80);


bare de feltene inne i skjemaet tag tar effekt, men dialogboksen seg ikke.

min div

<html>
<body>
<div id="restore_password" title="Confirmation code" class="ui-widget-content ui-corner-all" >
<form> <fieldset> <label for=" ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:02
bruker Felix
stemmer
8
svar
2
visninger
10k
Krever flere roller i Web.config Authorization
Er det mulig å angi at flere roller er nødvendig innenfor fullmakten elementet i web.config fil? Jeg har for tiden denne blokken i en web.config av mitt nettsted for en bestemt katalog:

<authorization>
<allow roles="Global, Region" />
<deny users="*" />
</authorization>


Jeg har nettopp funnet en spesiell sak der en person med to lavere nivå tillatelser enn Globale og Region bør også ha tilgang til denne katalogen. Grovt, jeg vil ha noe som dette:

<authorization> ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:01
bruker Derek Morrison
stemmer
2
svar
3
visninger
580
ASP.Net MVC elegant UI og ModelBinder autorisasjon
Vi vet at autorisasjon er ting er et tverrgående skjæring bekymring, og vi gjør alt vi kan for å unngå å fusjonere forretningslogikk i våre synspunkter.

Men jeg kan fortsatt ikke finne en elegant måte å filtrere UI komponenter (f.eks widgets, skjemaelementer, tabeller, etc) med de aktuelle brukerroller uten forurense utsikten med forretningslogikk. Tilsvarende gjelder for modell-binding.Eksempel

Form: Product Creation

Enger:


Navn
Pris
Rabatt


Roller:


rolle Administrator


Er lov til å se og endr ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 15:01
bruker SDReyes
stemmer
5
svar
3
visninger
2k
Automatisk legge tett sitat i Visual Studio som resharper gjør
finner ikke dette alternativet i nytt studio (2010) ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:59
bruker Sasha
stemmer
10
svar
3
visninger
16k
CSS linjebryting
Gitt en blokk beholder

<div>
this is a very long string which contains a bunch of characters that I want to break at container edges.
</div>


er det noen CSS egenskaper jeg kan angi for å tvinge det til å briste når den når beholderen bredde, uavhengig av innholdet i strengen, for eksempel en pause som:

this is a ve
ry long stri
ng which ...


er ganske mye hva jeg vil. Akkurat nå ser det ut til å alltid foretrekke å bryte på blanke tegn eller andre spesialtegn (for eksempel /). ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:58
bruker Mic
stemmer
18
svar
3
visninger
6k
Hva er fordelen med å bruke 'med .. som' uttalelse i Python?
med åpen ( "hello.txt", "WB") som f:
f.write ( "Hello Python! \ n")


synes å være den samme som

f = open("hello.txt", "wb")
f.write("Hello Python!\n")
f.close()


Hva er fordelen med å bruke åpne .. så i stedet for f =? Er det bare syntaktisk sukker? Bare å spare en linje med kode? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:58
bruker prosseek
stemmer
2
svar
3
visninger
1k
Xcode 3.2: Bygg & Analyse aldri finner noen problemer
Jeg har brukt klang Statisk Analyzer fra kommandolinjen før. Jeg ønsket å prøve Xcode innebygde versjonen via Bygg & Analyse. Jeg blir aldri noen negative resultater, selv om jeg spesielt forberedt min kode med svært åpenbare problemer klang var alltid i stand til å peke ut:

// over-releasing an object:
[label release];
[label release];

// uninitialized vars, allocating but not freeing an object
NSString* str;
int number;
CCLabel* newLabel = [[CCLabel alloc] initWithString: ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:58
bruker LearnCocos2D
stemmer
8
svar
4
visninger
11k
Rails3 gjengir en js.erb mal med en text / html innholdstype i stedet for text / javascript
Jeg bygger en ny app med 3.0.0.beta3. Jeg bare prøver å gjengi en js.erb mal til en Ajax forespørsel om følgende tiltak (i ​​publications_controller.rb):

def get_pubmed_data
entry = Bio::PubMed.query(params[:pmid])# searches PubMed and get entry
@publication = Bio::MEDLINE.new(entry) # creates Bio::MEDLINE object from entry text
flash[:warning] = "No publication found."if @publication.title.blank? and @publication.authors.blank? and @publication.journal.blank?
respond_to do |format|
... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:58
bruker Yannis
stemmer
3
svar
1
visninger
257
Sortering XPath uttrykk i dokumentet for
Jeg må vurdere flere XPath uttrykk mot et dokument. Dokumentene er store, så vi bruker en streaming parser. De XPath uttrykk bare returnere verdien av en node. Jeg trenger å bestille XPath uttrykk slik at de er i dokumentet rekkefølge (siden når jeg evaluerer et uttrykk, evaluering av neste uttrykk begynner på det punktet i dokumentet der den siste verdien ble funnet). Jeg har skjemaet for dokumentet, men jeg er usikker på hvordan du skal bruke den til å etablere orden.

Jeg bruker C # med .NET 4, hvis det ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:58
bruker TMN
stemmer
0
svar
2
visninger
2k
Løkke jQuery serie med glatte kryss blekner
Jeg prøver å gjøre en enkel roterende bilde på hjemmesiden. Under panseret jeg leser en katalog og deretter fyller nettadresser for bildene i en matrise. Hva jeg vil gjøre er å kryss-visne bildene. Hvis det var bare et spørsmål om å vise den neste, er det lett, men siden jeg trenger å kryssfade, er det litt vanskeligere. Jeg tror det jeg ønsker å gjøre er å gjøre de blekner ved å ringe animate()på opacityverdien av <img>koden, og i mellom bytte ut css background-imageeiendommen av omsluttende <div& ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:57
bruker artlung
stemmer
56
svar
9
visninger
25k
jQuery størrelse () -metoden vs lengde attributt
Er det noen forskjell mellom $(".selector").size()og $(".selector").length ? ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:57
bruker jantimon
stemmer
0
svar
1
visninger
1k
.net EventWaitHandle i interprosess-Kontekst
når du oppretter en navngitt EventWaitHandle i hver prosess kan du spesifisere i hvilken tilstand det skal være. Nå er dette en eller annen måte motsier antagelsen om at EventWaitHandle er brukbart for IPC som en annen prosess kan ha angitt at staten skal "signalisert", mens jeg (når du oppretter EventWaitHandle) kan sette den til "ikke signalisert".

Noen ideer?

takk, Chris ... ►►►
Publisert på 29/04/2010 klokken 14:56
bruker Christoph

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more