Siste spørsmål

stemmer
0
svar
1
visninger
31
Unntaket 'Mage_Core_Exception' med beskjed 'Meldingsmottakere data må stilles. i app / Mage.php: 595
Plutselig Jeg mottar denne feilen med min cron som sender alle poster fra nettbutikken:

Cron error while executing core_email_queue_send_all:

exception 'Mage_Core_Exception' with message 'Message recipients data must be set.' in /srv/www/htdocs/virtual/webs/DOMAIN/srv/www/htdocs/virtual/webs/DOMAIN/htdocs/app/Mage.php:595
Stack trace:
#0 /srv/www/htdocs/virtual/webs/DOMAIN/srv/www/htdocs/virtual/webs/DOMAIN/htdocs/app/code/core/Mage/Core/Model/Email/Queue.php(98): Mage::throwException('Message recipie... ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:10
bruker Wolf-Nicolas Hernkels
stemmer
1
svar
1
visninger
118
Memmove i Assembly
Jeg prøver å sette dette Memmove C-kode til montering og ikke får den antatte resultat.

Jeg bruker x86-64 montering på Xubuntu og etter feilsøking for 2 timer, ser jeg ikke hvor jeg tar feil.

C memmove kode:

#include <stdio.h>

extern void * memmove(void *dest, void *src, size_t n);

int main () {
char str1[] = "Geeks"; // Array of size 6
char str2[] = "Quiz"; // Array of size 5

puts("str1 before memmove ");
puts(str1);

/* Copies contents of str2 to sr1 */
memmove(str1, str2, ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:10
bruker miquelini
stemmer
0
svar
1
visninger
54
Metode for å fremskaffe alle kombinasjoner av konsonanter og vokaler, idet fremgangsmåten tidkrevende nok minne
Problemet jeg har å løse, er å lage alle mulige ord ved hjelp av konsonanter og vokaler, hvor jeg har to matrise listen:

Den første A = {a, e, i, o, u}, som består bare av vokaler. Den andre B = {b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, t, v, x, y, w, z}, oppfører seg etter konsonanter.

Med disse to trenger jeg for å generere alle mulige kombinasjoner av ord ved hjelp av en konsonant og en vokal, for eksempel:

01 - babebi, 02 - babebu ...


Og ved hjelp av en tredje rekke, jeg trenger å legge til en num ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:10
bruker J. Doe
stemmer
0
svar
1
visninger
95
Hvordan oppdatere tabellverdier uten form og javascript i laravel rammeverk
Jeg jobber på et prosjekt av meg, hvor jeg ønsker å få en tabell kalt 'klienter' fra en database og vise data. Alt godt, var dette en enkel oppgave. Nå ønsker jeg å oppdatere noen data i tabellen. Jeg prøver å finne ut hvilken er den optimale måten å gjøre dette på å ha i bakhodet at jeg jobber med Laravel rammeverk.

Jeg har følgende løkke for at jeg vise dataene i a.

for ($i=0; $i<$clientNumber; $i++) { ?>
<tr>
<td>
<form method="post" action="{{URL::to('/')}}">
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:09
bruker Anonymous
stemmer
0
svar
0
visninger
93
Youtube API data: Total telling av videoer fra youtube søket er feil
Når jeg sender https://content.googleapis.com/youtube/v3/channels?id=UCF80293azxnDAdbOa7fFKfw&part=snippet%2CcontentDetails%2Cstatistics

jeg får

videoCount: "28"


Men når jeg sender https://content.googleapis.com/youtube/v3/search?channelId=UCF80293azxnDAdbOa7fFKfw&maxResults=50&part=snippet&q&type=video

med parametere:

channelId: UCF80293azxnDAdbOa7fFKfw
maxResults: 50
part: snippet
q:
type: video


jeg får

totalResults: 40


Hvorfor resultatene er forskjellige? Begge forespørsle ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:09
bruker Siarhei Savitski
stemmer
2
svar
1
visninger
34
Hvordan finne den mangfoldighet av en skikkelig faktor med stor effektivitet?
Jeg prøver å skrive en kode for å finne ut det angitte tallet med en skikkelig faktor på n eller ikke sammen med at jeg også prøver å finne ut mangfoldet av det angitte tallet.

Her er min kode:

def f(n, d):
'''
>>> f(2, 1)
1 is not a proper factor of 2.
>>> f(2, 2)
2 is not a proper factor of 2.
>>> f(16, 2)
2 is a proper factor of 16 of mutiplicity 4.
>>> f(100, 20)
20 is a proper factor of 100 of mutiplicity 1.
>>> f(8 ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:09
bruker Arun Kumar
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Hvordan kan jeg bruke Dispatch inne komponent
Egentlig er jeg fortsatt forvirrende om Dispatch i reiret komponent. Jeg vet at i redux, kan vi bruke levering i alle nivå.

For det første, jeg har redusering like nedenfor:

var defaultCommentState = {
login_status: false,
author_name: '',
author_email: '',
author_url: 'https://google.com',
content: '',
post:null,
parent:0
}
const addComment = (state = defaultCommentState, action) => {
switch(action.type) {
case 'ADD_COMMENT':
return {
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:09
bruker Minh Anh
stemmer
0
svar
1
visninger
35
Hvordan oppdatere alle JavaFX elementer på en gang?
Jeg har en enkel JavaFX søknad med noen comboboxes og textareas.

Combobox1 har alle klienter fra en Arraylist. Når jeg sletter en klient via buttonclick den sletter denne klienten fra listen og alle andre fx elementer (som textareas og comboboxes) skal anvende denne endringen.

Måten jeg gjør er å laste clientlist igjen for hvert element. For eksempel

clientTextArea.setText (MyClass.getAllclients ());

Som er ok når jeg gjør dette for 2 fx elementer, men det vil bli super rotete med 10 eller 100. Hva er d ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker QickdmG dombu
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Hvordan legge til templer i Min DotNet kjerne-prosjektet
Jeg ønsker å legge følgende filer i mitt prosjekt ved hjelp .net kjerne cli. Jeg bruker .net kjerne 2.1

class file(eg: test.cs)
controller(eg: testController.cs)
view(eg: MyView.cs)


Hvordan kan jeg legge denne filen i mitt prosjekt. Enhver prøve å hjelpe meg. Takk skal du ha... ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker SATHEESH P
stemmer
0
svar
2
visninger
32
Laravel spørring der klausul på den siste posten på den tilhørende tabellen
Jeg utvikler en Laravel søknad. Jeg har et problem med å spørre forbundet to tabeller ved hjelp av en klausul der. Dette er min databaseskjema.

patients
========
id, name, email, password, created_at

treatments
==========
id, created_at, disease, note, patient_id

treatment_logs
=============
id, status, created_at, treatment_id


Min databaseskjema er svært enkel. Nå hva jeg ønsker å gjøre er jeg liker å lage en spørring som henter behandlinger av brukeren med den siste treatment_logs status er 1. Dette ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker Wai Yan Hein
stemmer
0
svar
1
visninger
63
randomForest prognose R
Jeg prøver å gjøre tidsserier projeksjon ved hjelp av Random Forest. Jeg har prediksjon av de siste 12 observasjon av en serie av data med 141 observasjoner, i henhold til koden nedenfor.

premium<-read.table('https://raw.githubusercontent.com/arthurlula/Econometrics/master/premio.txt')
pr<-premium[,1]
pr<-pr[-c(1:48)] #my data

train<-ts(pr[-c(130:141)],start=2007,frequency = 12) #my first 129 obs
test<-ts(pr[130:141],start=c(2017,10),frequency = 12) #my last 12 obs
re ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker Muradim
stemmer
-2
svar
2
visninger
24
Hvordan kan jeg ta en txt innspill i JS og slå den inn i en int array?
Fortsatt lære de små tingene, barmhjertighet please. Hvis det er noen input.txt fil i samme katalog, hva er kommandoen for å hente det og deretter hvordan jeg slå den inn i en rekke separate verdier? (Ikke sikker på om i JS å bruke tall i metoder etterpå jeg hadde behov for å erklære ? at de ikke er en streng) et eksempel inngang ville være noe sånt:
4
-2
-47
15
Så bare for å ha dem i en gjennomførbar var x = [4, -2, -47,15]; Vil finne ut skille plusstegnene på et tidspunkt, bare for enkelhets skyld so ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker Gimme Cookiz
stemmer
0
svar
1
visninger
23
MATLAB- Hvordan o lagre en animert funksjon som en gif
Jeg bruker funksjonen heter "animerte line" til å lage noen animerte funksjon. Jeg ønsker å forstå hvordan kan jeg lagre fungere som en GIF å bruke det andre steder, f.eks PowerPoint. Jeg prøver å bruke en gif funksjon , men jeg kan ikke. Kan noen foreslå meg hvordan man skal oppnå det, eller hvordan du bruker riktig gif funksjon? Her en enkel kode:

numpoints = 100000;
x = linspace(0,4*pi,numpoints);
y = square(x);
y2 = 3 +square(x+1);
figure
h = animatedline('Color','b','LineWidth',2);
h2 = anima ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker DoctorWho
stemmer
0
svar
1
visninger
48
ny Fragment av newInstance, allways fikk feil Var verdi
Jeg har et problem som tittelen sier.

public class NewsCategoryFragment extends Fragment{
private String cateTitle;
public static NewsCategoryFragment newInstance(String title){
NewsCategoryFragment fragment = new NewsCategoryFragment();
Bundle args = new Bundle();
args.putString("title",title);
fragment.setArguments(args);
return fragment;
}

@Override
public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstan ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker Joey
stemmer
0
svar
0
visninger
31
Problemet når plotting Dataframe i Python
Du kan finner et utvalg av datasettet jeg bruker i min Python-skript.

https://ufile.io/2ecay

df = pd.read_excel("C:\\Users\\YannickLECROART\\Desktop\\comedie.xlsx")


Her er en kort titt på datasettet.dato objekt places_occupees int64 dtype: objekt

Jeg konvertere datoen colum inn datetime type med følgende linje med kode.

df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])


Så dtypes gir dette:

[131124 rader x 2 kolonner]

date datetime64[ns]
places_occupees int64
dtype: object


D ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker Yannick
stemmer
0
svar
0
visninger
35
Node.js gyte prosess adgang strøm i flere forekomster
applikasjons~~POS=TRUNC

Node.js + Express.js

Søknaden viser en videostrøm fra en bringebær Pi 3-kamera ved et endepunkt. Strømmen blir delvis arbeider.

Problem

Det fungerer for bare én klient. Når et andre klienten ber streaming bekken pausene - den andre klienten ikke mottar noen data, og den første er forbundet klienten slutter å motta ytterligere data.

Kode

const { spawn } = require('child_process');
const express = require('express');

const router = express.Router();
const vstream = spawn('raspiv ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker ful-stackz
stemmer
1
svar
1
visninger
41
Kan du endre verdien av en røye i en if setning?
Her er et eksempel:

char x[20] = "aa";
int y = 2;
if(y==2) {
x[20] = "bb";
}
printf("%s",x);


Hvis vi kjører denne koden aa blir trykt i stedet for bb, er det en måte å endre verdien av x fra hvis setningen? ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:08
bruker ooatman
stemmer
1
svar
2
visninger
36
Hvordan koble to NodeJS Docker containere sammen?
Jeg har laget en havnearbeider komponere fil i denne filen I opprette tre beholdere, en beholder mysql og 2 NodeJS beholdere.

De 2 NodeJS beholderne kobles skikkelig til mysql beholderen.

Men jeg har problemer med å koble de to NodeJS containere sammen jeg har lagt den Service1 i depends_on for det andre, men i min javascript code Jeg er ikke sikker på hva du skal skrive i URL i stedet for localhost: 3000 som jeg brukte før du bruker Docker ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:07
bruker Ahmed Ghazy
stemmer
1
svar
1
visninger
18
Kumulativ verdi av node i igraph
Jeg har et transportnett har jeg vist i igraph, og for hver stasjon I har en rekke boardings. Jeg lurer på hvordan jeg kan samle de boardings på hver node fra slutten av grafen til sentrum (Central Station)?

library(tidyverse)
library(igraph)
library(ggraph)

rm(list=ls())

nodes <- tribble(
~name, ~netboardings,
"Station A", 10,
"Station B", 20,
"Station C", 30,
"Station D", 10,
"Central Station", 20,
"Station F", ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:07
bruker jimbo
stemmer
0
svar
1
visninger
49
Hvordan kjører jeg nano fra et Java-program?
Jeg skriver et kommandolinjeprogram i Java ( https://gitlab.com/gitlabcyclist/secondmemory ), og jeg vil gjerne være i stand til å kjøre nanoslik at brukeren kan redigere spørsmål fra programmet. Jeg prøvde å bruke ProcessBuildersom dette:

new ProcessBuilder("nano", "myfile").inheritIO().start();


Dette fungerer ikke, skjønt. nanoer vist, men jeg kan ikke redigere filen.

Bare for å være klart: Jeg ønsker å åpne nanoslik at en midlertidig fil kan redigeres av brukeren. Jeg leter etter en måte å gjøre noe ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:07
bruker H.A. Sanger
stemmer
0
svar
0
visninger
69
Problemer med å installere R "sm" pakken på Mac
Jeg hadde noen problemer når jeg prøvde å installere "sm" pakken. Det viste make: gfortran: No such file or directoryog installasjon prosessen ble avbrutt. Kan noen fortelle meg hva jeg kan gjøre for å fikse det? ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:07
bruker Jemma.Z
stemmer
0
svar
0
visninger
22
zlib.output_compression fungerer ikke når Content-Length er satt
Jeg har problemer med å komprimere PHP utgang når Content-Length header er satt. Etter dette svært lignende spørsmål av meg , det synes jeg har snevret ned problemet, noe som skjer selv uten å definere utgang kompresjon i Apaches .htaccess.

Så jeg bruker Apache 2.4.18, Htaccess er tom, AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xmler kommentert ut i Apache-konfigurasjonen, fordi jeg vil at komprimering skje i PHP.

Min minimal PHP-kode:

<?php

ini_set("zlib.output_compression", "On");

$ou ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:07
bruker Niavlys
stemmer
0
svar
1
visninger
41
django-enkelt-historie, sparing uten historisk rekord ikke fungerer
Jeg er en stor fan av Django-enkelt-historie, men jeg synes ikke å være i stand til å få "save_without_historical_record" for å fungere ordentlig når jeg bruker den i standard lagrings () metoden av en modell.

Jeg har en modell som dette

class NzPlasmid (models.Model):
...
plasmid_map = models.FileField("Plasmid Map (max. 2 MB)", upload_to="temp/", blank=True)
history = HistoricalRecords()
...


Den har en tilpasset lagre () metoden, som endrer navn plasmid_map med id av det nyopprettede o ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:06
bruker Nicola Zilio
stemmer
0
svar
0
visninger
14
CXF ContainerRequestFilter uten våren
Jeg satt opp en Rest-service med CXF uten vår, som fungerer fint, men nå ønsker jeg å gjennomføre en ContainerRequestFilter for godkjenning formål. Problemet er at min ContainerRequestFilter aldri kalles.

I bruks CXF 3.2.6 med jaxrs-api 2.1

Den web.xml servlet erklæring:

<servlet>
<servlet-name>RestApi</servlet-name>
<servlet-class>
org.apache.cxf.jaxrs.servlet.CXFNonSpringJaxrsServlet
</servlet-class>
<init-param>
<param-name>j ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:05
bruker IRONANDRE
stemmer
0
svar
0
visninger
69
Tensorflow tjenestegjør med datasettet inngang rørledning. Hvordan initial datasett iterator på prediksjon tid
Jeg ønsker å kjøre en tensorflow modell i produksjon, så jeg bruker TF servering. Jeg bruker et datasett rørledning (med initializable iterator) for dette programmet, og kan trene modellen, lagre det, og distribuere det. Men jeg har et problem med prediksjon fase når jeg må ringe REST API. Mitt problem er at fordi initializable iterator krever at du kjører en eksplisitt iterator, kan jeg ikke initialisere den i prediksjon fasen. Her er initializer del:# Run the loop for each epoch in the training model
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:05
bruker Saeed
stemmer
0
svar
1
visninger
58
Hvordan kan jeg realisere følgende mønstergjenkjenning i Objective Caml?
På en gitt liste, Jeg ønsker å lage et mønster matchende sak, som ser ut som dette a::b::caskal behandles som et enkelt element, men bskal behandles som n Elements. cer en spesifikk type. Videre ønsker jeg å fortsette å jobbe med a, bog c
så er det noen måte å utforme et mønster som er bygget opp som dette1element::nelement::type ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:05
bruker s0mbre
stemmer
-1
svar
1
visninger
52
Udefinert Virkning i C [med eksempel]
Jeg hadde gått over noen vanskelig og uvanlig oppførsel som C kodebiter produsere, og jeg kom over en som resulterte en uvanlig utgang.

int main()
{
int i=3;
printf("%d%d%d", i, ++i, i++);
return 0;
}


Jeg trodde dette ville ha resultert i 344, men produksjonen var 553.

Jeg søkte på årsaken og tilsynelatende det er på grunn av udefinert oppførselen til enkelte utsagn, særlig hvis det er flere endringer gjort i samme variabel i en enkelt setning.

Men hvordan kan du forutse hva resultatet vill ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:05
bruker thegravity
stemmer
1
svar
1
visninger
105
OpenCV Feil: påstand feilet ((unsigned) I0 <(unsigned) size.p [0]) i cv :: Mat :: i
Jeg prøver å plotte punkter på en hvit 500x500 bakgrunnsbilde.

void Lab1() {

float px[500];
float py[500];
float x, y;
int nrPoints;
//citire puncte din fisier
FILE *pfile;
pfile = fopen("points0.txt", "r");

//punere in variabila
fscanf(pfile, "%d", &nrPoints);

//facem o imagine de 500/500 alba
Mat whiteImg(500, 500, CV_8UC3);

for (int i = 0; i < 500; i++) {
for (int j = 0; j < 500; j++) {
whiteImg.at<Vec3b>( ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:04
bruker Toderean Alexandru
stemmer
0
svar
0
visninger
45
Hvordan fikse toveis synkronisering?
Jeg har et problem med logikken i min synkronisering.

Klient Database Tabell Kolonne:
- LASTSYNC (Datetime - Dette sporer når den siste synkronisering skjer)
- LastUpdated (Datetime - Dette sporer når dataene er sist oppdatert uansett om sin klient eller server som oppdatert data)

Server Database Tabell Kolonne:
- ServerUpdate (Datetime - Dette sporer når serveren sist oppdatert data)
- ClientUpdate (Datetime - Dette sporer når klienten / brukeren oppdatert data)

Mitt problem:
Å holde klienten / bru ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:04
bruker Lawrence Agulto
stemmer
-1
svar
1
visninger
43
ajax () ser ikke ut til å virke på localhost
Jeg fikk noen kode fra en venn som viste meg hvordan skrapere jobbe i sine mest grunnleggende former. Nå koden fungerte fint på sin lokale miljøet og da lastet opp til å leve det fungerer fint. Men overført på min datamaskin AJAX samtalen ser ikke ut til å fungere eller handling. Jeg får ingen svar eller feil i konsollen for å prøve å peke meg i riktig retning.

Noen av de tingene jeg har prøvd

New dev envionment - Jeg ble opprinnelig kjører XAMPP og tenkte dette oppsettet kan være årsaken til problemene, ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:03
bruker Morgan
stemmer
-2
svar
1
visninger
68
tegning uten videre maling ved anvendelse av GDI + i inno
Jeg prøver å bruke GDI + i inno men jeg kan ikke i stand til å trekke utenfor onpaint arrangementet

MyDllCode:

int DrawLine(HWND hwnd, ARGB LineColor, int startX, int startY, int endX,
int endY) {
auto hDc = GetDC(hwnd);
Graphics graphics(hDc);
graphics.SetSmoothingMode(SmoothingModeHighQuality);
Pen pen((Color(LineColor)));
pen.SetWidth(100);
auto r = graphics.DrawLine(&pen, startX, startY, endX, endY);
ReleaseDC(hwnd, hDc);
return r;
}


ovenfor funksjonen er vellykket når k ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:03
bruker bluedragon
stemmer
1
svar
1
visninger
174
Js modul bygge mislykkes på Kotlin multiprosjekt
Bygg mislykkes med feilmeldinger:


FEIL i ./output.js Module ikke funnet: Feil: Kan ikke løse 'vanlig' i 'C: \ Users \ Bruker \ Documents \ MultiPlatformTodo \ web \ web' @ ./output.js 340: 91-108

FEIL i ./output.js Module ikke funnet: Feil: Kan ikke løse 'Kotlin' i 'C: \ Users \ Bruker \ Documents \ MultiPlatformTodo \ web \ web' @ ./output.js 340: 18-35

FEIL i ./output.js Module ikke funnet: Feil: Kan ikke løse 'Kotlin reagere' i 'C: \ Users \ Bruker \ Documents \ MultiPlatformTodo \ web \ we ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:03
bruker Edson Menegatti
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Alternativer + Indexes ikke jobber på et underdomene
im prøver å vise en katalog på et underdomene, ganske enkelt. Jeg har lagt min .htaccesstil roten av mitt underdomene

# ENABLE INDEXING
Options +Indexes


Dette fungerer bra i en undermappe med samme domene, men ikke en sub domene får jeg følgende feilmelding

AH01276: Cannot serve directory .../sub.domain.com/: No matching DirectoryIndex (...) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive


Jeg er ikke sikker på hvor du skal lete etter en mulig løsning på dette. Dessverre er d ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:03
bruker Paranoia
stemmer
1
svar
3
visninger
26
Omvendt verdiene av radene i en dataframe
Hvis jeg har en pandaer dataramme som dette:

NaN 2 3 1 7 NaN 4
5 NaN NaN 2 8 0 3
NaN NaN NaN 4 7 9 3


og en rekke som dette:

[3, -5, 4]


Hvordan kan jeg invertere pandaer data ramme kolonner i rader som har en negativ rekke verdi? Slik at jeg får noe sånt som dette:

NaN 2 3 1 7 NaN 4
3 0 8 2 NaN NaN 5
NaN NaN NaN 4 7 9 3 ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:02
bruker Troy Zaremba
stemmer
0
svar
1
visninger
15
Hvordan bruke endre i sql syntax error [MySQL]
Jeg trenger å endre en tabell som det allerede eksisterer. Starten tabellen er dette:

create TABLE schema.students(
id_students int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
data_signUP date NOT NULL,
description varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin NOT NULL,
id_university int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_students),
KEY id_university(id_university),
CONSTRAINT students_university_FK FOREIGN KEY (id_university) REFERENCES university(id_university)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT C ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:02
bruker poopp
stemmer
0
svar
0
visninger
43
React-maskinskrevet manuskript autentisering med reagere-router-dom
Jeg har et problem med å omdirigere til siden etter godkjenning her er min kode jeg vet ikke hvorfor dette ikke fungerer ... Jeg tror problemet er i min PrivateRoute funksjon. Jeg legger min App.tsx

import * as React from 'react';
import { Route,Redirect, BrowserRouter as Router, } from 'react-router-dom';
import LoginPage from './components/RoutedLoginPage/LoginPopUp';
import LandingPage from './components/LandingPage/landing-page';


class App extends React.Component<any,any>{
constructor(pr ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:02
bruker Йордан Катранджиев
stemmer
0
svar
0
visninger
64
UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: prototype er ikke definert
Jeg prøver å få hver dag som DD: MM, dette er hva jeg prøvde:

schedule.scheduleJob("55 15 * * *", async function () {
Number.client.on('error', console.error);
prototype.padLeft = function (base, chr) {
var len = (String(base || 10).length - String(this).length) + 1;
return len > 0 ? new Array(len).join(chr || '0') + this : this;
}
const date = new Date,
dateFormat = [date.getDate().padLeft(), (date.getMonth() + 1).padLeft()].join('-');


Feilen jeg får er Cannot ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:01
bruker Daniell
stemmer
0
svar
1
visninger
42
collectionView lasting xib istedenfor innhold fra matrisen i rask
Jeg har en samling riss som skal vise en rekke elementer fra et objekt lastet fra utskytningsbase. Men når appen første laster opp det bare viser xib uten at innholdet lastes (noen ganger innholdet er lastet og andre ganger det har ikke). Bare når jeg legger til et nytt element i matrisen og laste samlingen utsikten gjør innholdet last inn utsikten. Dette er hva programmet ser ut når det først åpnes. Samlingen visningen viser bare xib men etter å legge et nytt element, samlingen visningen ser ut som det ska ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:01
bruker Andrew Harris
stemmer
0
svar
1
visninger
35
Python Super Funksjon - Annerledes enn vanlig
Først vil jeg lage en tilståelse, vet jeg ikke fullt ut forstå Super funksjon i python. Vel, jeg vet at det er brukt for å få tilgang til arvet metoder - fra en forelder eller søsken klasse, og jeg bruker denne funksjonen hver gang på samme måte, når jeg oppretter en klasse:

class ClassName(nn.Module):

def __init__(self)
super(ClassName, self).__init__()


Nå møtte jeg de 2 tilfellene, som jeg ikke forstår:


Den første er en "super" inne i init-funksjonen, men med argumenter inne:

super(Cla ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:01
bruker albert1905
stemmer
0
svar
1
visninger
69
Heroku autofullfør forårsaker “Finner ikke lokal / lib.pm” Feil
Jeg prøvde brew updateog etter Heroku autofullfør installasjonen Jeg begynte å få følgende feilmelding. Hvordan kan jeg løse dette problemet?


Finner ikke lokal / lib.pm i @INC (du må kanskje installere den lokale :: lib modul) (@INC inneholder: / Users / Franklin / Perl5 / lib / Perl5 /usr/local/Cellar/perl/5.28 0,0 / lib / Perl5 / site_perl / 5.28.0 / Darwin-tråd-multi 2level /usr/local/Cellar/perl/5.28.0/lib/perl5/site_perl/5.28.0 / usr / lokal / Kjeller / perl /5.28.0/lib/perl5/5.28.0/darwin-thread-m ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:00
bruker Franklin Antony
stemmer
4
svar
1
visninger
93
I det tilfellet runtime kan generere en sortert metode liste i iOS
I kjøretidskildekoden (versjon av objc4-723), ved sending av meldingen til et objekt, kan kjøretids søke metode på to måter:

/***********************************************************************
* getMethodNoSuper_nolock
* fixme
* Locking: runtimeLock must be read- or write-locked by the caller
**********************************************************************/
static method_t *search_method_list(const method_list_t *mlist, SEL sel) {
int methodListIsFixedUp = mlist->isFixedUp();
int meth ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:00
bruker Boris
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Export db objekt i node js
Jeg kan virkelig ikke forstå. la oss si jeg har conneced til min mongodb

let db;
app.use(bodyParser.json());
app.use('/api/todos', todosRoutes); // routes in separate file

MongoClient.connect(
uri,
{useNewUrlParser: true},
(err, client) => {
if(err) {
return console.log(err)
}
db = client.db('todosApp');
module.exports = db; // how can I export this db so my routes can use it?
app.listen(PORT, () => {
console.log(`app is listening on port ${PORT}`);
})
} ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:00
bruker Alexander Tarasenko
stemmer
0
svar
1
visninger
29
Hvordan sortere en JSON til verdier AZ - React Native
Jeg så lignende spørsmål denne tittelen, men de er svært forskjellig fra hva jeg trenger. Jeg prøver å sortere min JSON, så når jeg "for" / søke den, vil den finne verdier etter ordre fra az.
For eksempel når jeg søker etter den SONG_NAME: "The" det vil gi meg disse resultat i denne rekkefølgen - The Beatles ..., The Clash ..., The Doors ..., The Rolling Stones.
Min JSON ser går som dette:[{"Song_ID":"6","Song_Name":"Zsis - Champagne Supernova","Song_File":"http://songs/Oasis_Champagne_Supernova.mp3" ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 15:00
bruker sup.DR
stemmer
0
svar
1
visninger
66
Live streaming fra iOS til YouTube
Ifølge disse dokumenter er det ganske lett å starte en YouTube live stream fra en Android-mobil enhet, dyplenking til YouTube Mobile Live.

Vet noen om det finnes en tilsvarende modul tilgjengelig for iOS, eller må jeg bruke YouTube Live Streaming API direkte ?

Noe info er velkommen.

Takk. ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:59
bruker RobinBobin
stemmer
0
svar
1
visninger
23
det som er utskytnings 16.0.5 min api nivå
Googles apis er terriblely dokumentert

Jeg sliter med et problem siden jeg bestemte meg for å oppdatere avhengigheter fra min app (hvorfor gud whyyyyyy) tenker at nyere versjoner betydde bedre seg

Ser at Fire ikke lenger godtar API lvl 16

den samme metode jeg bruker berore og arbeids stoppet arbeide.
og denne fremgangsmåten fungerer greit ved API 27

fremgangsmåten er:

FirebaseAuth.getInstance().signInWithCustomToken(token).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AuthResult>() {
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:59
bruker Rafael Lima
stemmer
0
svar
4
visninger
52
Excel Hvis teksten da antall funksjon
Jeg ønsker å lage et Excel-funksjon som vil gi resultater som følger: Hvis B2er Frontiera, så vise verdien fra J5i B1, hvis B2er Lleida, deretter vise verdien fra J6i B1, hvis B2er Girona, deretter vise verdien fra J7i B1... og så videre. Jeg så inn i det, men det får meg virkelig forvirret. Takk skal du ha. ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:59
bruker CorallineVerse
stemmer
0
svar
1
visninger
65
Hvordan tvinge konvertere worktree filer etter endring core.autocrlf?
Jeg er på Windows, og har system core.autocrlf=true.

For et spesifikt depot, har jeg overstyres det lokalt false.

Men det gjorde ikke konvertere linjeavslutninger i sjekket ut filer. Hvordan gjør jeg det?


Hvis jeg konvertere filene manuelt med f.eks dos2unix, viser de som endret.
Også prøvd git checkout --force HEAD, det hadde ingen effekt.


Den eneste arbeider måten jeg har funnet er å slette alle filene, deretter git reset --hardsom er ganske vanskelig (= det er ingen enkel og pålitelig kommando for ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:59
bruker ivan_pozdeev
stemmer
-1
svar
3
visninger
44
INSERT kjente verdier, og også de bestemmes fra tiltrer
Vær oppmerksom på at dette er et forenklet eksempel på hva jeg har, jo Klassifisering tabellen består faktisk fremmednøkler til andre tabeller for å bestemme et dokument fra området, Kategori, Discipline, Doc Type 1 og Doc Type 2.

Jeg har disse tabellene:

Dokument

id | number | created_by_id | classification_id


Bruker

id | first_name | last_name


Klassifisering

id | category | document_type


Jeg ønsker å sette inn en ny oppføring i Document. Informasjonen jeg vet er:


Dokumentnummer = "DOC001"
Lag ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:58
bruker squatman
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Hvordan kan vi få spekter av datoer (ex. Fra januar 2000 til desember 2010) i formatet 01012000-31122012) med itertools.permutations?
Jeg utgangspunktet lage en bruteforcer i python

Sett = itertools.permutations ( "i34U ^ hP -", 8)

Det er der jeg trenger å finne regex i stedet for det som er gitt i parentes. ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:58
bruker Humble
stemmer
0
svar
1
visninger
25
Forstå sviktende JUnit4 test?
Følgende er ment å kaste en InvalidExpression unntak hvis strengen "hva" ikke inneholder en funksjon (+, -, *, /).

//Check if the input contains at least one operation
else if(!what.matches(".*[+ \\- * \\/].*")) {
throw new InvalidExpression("No operation in the expression");
}


Men hvis jeg kjører følgende JUnit4 Test får jeg ikke riktig unntak. Den evalueringsrfemgangsmåten beregner matematisk uttrykk, og i teorien bør inneholde en operasjon.

@Test (expected = InvalidExpression.class)
public void t ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:58
bruker anInputName
stemmer
1
svar
1
visninger
36
Hvordan kan jeg henge en pandaer serien og skape en ny tid ligget dataramme?
Jeg ønsker å lage en tid daterte pandaer dataramme fra en pandaer serien.

Gitt pandaer serien:

X = pd.Series(range(5))


Forventet resultat:

0 1 2
0 0 1 2.0
1 1 2 3.0
2 2 3 4.0
3 3 4 0.0


Jeg har implementert følgende funksjon (med trinnstørrelse), men det tar lang tid på store datasett .

def creat_time_lagged(x, shift, step):
df = pd.DataFrame()
for i in range(0, len(x), step):
if i + shift - 1 < len(x):
df['{}'.format(i)] = x.iloc[i : i + ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:58
bruker Knowledge is power
stemmer
2
svar
2
visninger
55
Hvorfor får jeg mer enn én SIGCHLD når jeg bare kalt gaffel en gang?
Jeg studerer signaler i Linux og jeg prøver å forstå mekanismene for prosesser. Jeg skrev denne koden:

#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

void filsFini(int sig){
printf("The Child finished\n");
}

int main(){
pid_t pid;
system("clear");
if((pid=fork())==0){
printf("Child in a break\n");
for(;;);
}

printf("The father %d \n",getpid());
system("ps -lH");
(void) ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker Abdo Rabah
stemmer
0
svar
1
visninger
41
Hvordan implementere onClickListener på imageList
Jeg har ArrayList<ImageView>i et fragment. Denne listen inneholder noen bilder som animere over en periode. Jeg ønsker å øke min scorer hver gang brukeren klikker på bildet. Hvordan kan jeg få det?

ImageArray

private fun getArray() = arrayListOf(kennyPos0,kennyPos1,kennyPos2,kennyPos3,kennyPos4,
kennyPos5,kennyPos6,kennyPos7,kennyPos8)


Denne funksjonen animerer det.

private fun manipulateImage() {

runnable = Runnable {
for (image in getArray()) {
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker Dr.Hidden
stemmer
1
svar
2
visninger
39
søker bordet av familien bruke sql
Jeg har denne tabellen som heter table:

+-----+--------------------+----------+--------------+------+
| id | money | family | date | user |
+-----+--------------------+----------+--------------+------+
| 1 | credit card | 1 | 2018-01-04 | U123 |
| 2 | direct transfert | 1 | 2018-01-04 | U123 |
| 3 | Wire transfert | 1 | 2018-01-06 | U123 |
| 4 | Exchange | 2 | 2018-01-03 | U123 |
| 5 | free | 2 ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker jason9
stemmer
1
svar
0
visninger
34
Skive datavektor i henhold til en vektor av indekser
Jeg har tidsseriedata som er lagret i en lang vektor og jeg ønsker å kutte ut tekstbiter fra det rundt hver stimulus avtrekkeren. Jeg vet hvordan de skal løse dette med en for-loop, men jeg lurte på hvordan du gjør det i en vektorisert syntaks.

Vurder følgende minimal arbeids eksempel:

function q53581423

data = randi(255, 8000000, 1);
trigger_idx = sort(randsample(7998901, 10) + 99);

start_idx = trigger_idx-50; % start cut out 50 samples before the trigger
end_idx = trigger_idx+200; % end cut out 200 sa ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker smonsays
stemmer
0
svar
0
visninger
37
IP-adresse validator bruke EditText
Jeg vil at brukeren skal skrive inn ip-adresse i EditText og kontrollere om den er gyldig. Dette er min kode. Hvordan validerer jeg? Jeg har henvist til denne linken Validering i EditText tillate IP eller web Url vert også, men ikke i stand til å gjennomføre. Vennligst hjelp

private static final String IPADDRESS_PATTERN =
"^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\." +
"([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\." +
"([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\." +
"([01]?\\ ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker Aparna Mutnalkar
stemmer
2
svar
2
visninger
72
Microsoft Word (OOXML / DOCX) dokumenter formaterings validering
Er noen kjent med OOXML skjemaer? Jeg trenger å bygge et skjema for å validere stilen til en bestemt dokumenter basert på visse regler, og jeg kan ikke finne en viss referanse eller enda eksempel å begynne med. ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker HHSE123
stemmer
0
svar
0
visninger
51
Hvordan passere referanse "primitive" variabler og "klasse" objekter fra C ++ til Python
Jeg har en funksjon i Python som følger:

import time

def getInteger(a, b):
print ('Working ...', a, b)
while a < 5:
time.sleep(1)
print('waiting')
pass
print ('DONE', a, b)
c = a * b
print (c)
return c


I kalle getInteger(a, b)funksjonen (ved hjelp av dette ) fra en C ++ kode i en gjenge som følger:

#include <time.h>
#include <iostream>
#include <thread>

#include <Python.h>
#include "pyhelper.hpp"

void thread_pyt ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:57
bruker Amir Aslan Haghrah
stemmer
0
svar
0
visninger
55
Arduino http forespørsel med GPS-data
Jeg er ved hjelp av en Arduino Mega 2560 med SIM808 modul. Jeg ønsker å sende en HTTP Request med min nåværende GPS-koordinater. Sett separat (i to skisser) Jeg kan bruke begge funksjoner. Hvis jeg kombinere begge skisser modulen ikke mottar GPS-data lenger.

Hvilke endringer er nødvendig, slik at begge skisser kan jobbe sammen? #inkludere

DFRobot_SIM808 sim808(&Serial);

char buffer[512];

void setup(){
Serial.begin(9600);

//******** Initialize sim808 module *************
while(!sim808.init()) {
de ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:56
bruker Henning
stemmer
0
svar
1
visninger
75
amcharts 4 - tidligere versjon 3 bruker med noen problemer
Jeg har brukt amcharts versjon 3 for en god stund nå, og ønsker å flytte til den nye versjonen 4. Jeg har ganske mye problemer med å kopiere hva jeg gjorde i den eldre versjonen. Jeg har gått gjennom dokumenter og eksempler, prøvde forskjellige ting, men fortsatt ikke kan få dette til å oppføre seg slik jeg ønsker.


første 'dag / verdi' er cutoff ved aksene
dagene på x-aksen er ikke sentrert med dagene som vises av markøren som ser veldig rart
Det bør bare være 7 datapunkter vist (7 dager), men det er allt ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:56
bruker user756659
stemmer
2
svar
1
visninger
35
Django 2.1: Howto reset_password ()
Jeg er ny i Django.
Django versjon 2.1 har slettet reset_password()funksjon.
Hvordan bør jeg legge til en admin side med tilbakestilling av passord for admin-kontoen? ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:56
bruker Sasha Borysenko
stemmer
-2
svar
2
visninger
28
Utveksle en hel html dokument med addEventListener
Så jeg vil, når brukeren klikker på en div (#spillKnapp), får hele html dokumentet en ny kode. Men akkurat nå er alt jeg får er "uoppfanget Syntaks: Ugyldig eller uventet token", jeg ser ikke hvorfor det ikke ville fungere, jeg antar jeg gjør noe galt, men jeg har ingen anelse om hvordan å finne ut hva jeg er gjør galt.

document.getElementById('spillKnapp').addEventListener("onclick", function () {
document.write('<html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="utf-8"> <link href="h ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:56
bruker bjrasm
stemmer
0
svar
1
visninger
71
reagere innfødte real-time chat
Jeg prøver å utvikle en grunnleggende socket IO chat app ved hjelp nodejs uttrykke server og reagerer innfødt. Jeg er ny på disse stabler så kunne ikke identifisere riktig funksjon med komponentene. Jeg fulgte konvensjonene som tilbys av den offisielle kontakten IO dokumentasjon, men kunne ikke finne noe spesielt relatert til reagere innfødt. Jeg har også prøvd samme funksjonalitet for web dvs. reagere js og noen hvordan det fungerte, men kan ikke oppnå de resultatene for reagere innfødt.

Her er min kode f ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:56
bruker Geek
stemmer
0
svar
0
visninger
111
Plotting Decision Boundary for regularisert Logistic Regression i Python
Jeg bare implementert en modell for ordnet Logistic Regression, men jeg har en hard tid å plotte avgjørelsen grensen. Jeg bruker en pakke kalt mlxtend som er ment å være en sømløs måte å implementere beslutningen grensen, men jeg har brukt en hel dag prøver å få dette til å fungere.

Vennligst peke meg i riktig retning på hvordan å plotte beslutning Boundary. Takk en million!

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from skl ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:55
bruker Antony John
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Vinduet er ikke angitt da jeg legge MOBX lager (server side gjengivelse)
Jeg prøver å server side gjengi min reagerer app, alt var arbeider fin til jeg lagt en MOBX butikk, det gir meg denne feilen

skjermbilde av bildet ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:55
bruker reham_alsabbagh
stemmer
2
svar
1
visninger
58
Hvordan velge flere elementer i selen (ikke <Velg> - <Alternativ>)
Hvordan kan jeg velge flere web-elementer fra en ordnet liste ved hjelp Selen WebDriver i C #?

Jeg ønsker å gjøre det manuelt, ville jeg trykker Ctrl og velg flere alternativer. Jeg ønsker å automatisere dette.

Nedenfor er prøven HTML:

<ol id="selectable" class="ui-selectable">
<li class="ui-state-default ui-selectee">1</li>
<li class="ui-state-default ui-selectee">2</li>
<li class="ui-state-default ui-selectee">3</li>
<li class ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:55
bruker Ramesh V K
stemmer
1
svar
2
visninger
68
Rare scala feil. funnet: scala.Double nødvendig Double
Jeg har et tre som lagrer liste over elementer i noder. Jeg trenger å skrive en funksjon som tar slike treet og returnerer tre som har summen av elementene i noder.

Jeg trodde at det var en lett oppgave, men noen feil har oppstått:
feil

Her er hva IntelliJ viser:

kode med kompilator feil

Og til slutt her er min kode:

sealed trait tree[+A]
case object Empty extends tree[Nothing]
case class Node[A](element:A,left:tree[A],right:tree[A]) extends tree[A]

val tr=Node(List(1,2,3),Node(List(3,4,5),Empty,Node ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:55
bruker Bartosz Panek
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Finn max form omslutte av kontur (OpenCV)
Contour eample Hei Jeg ønsker å finne i OpenCV en måte å finne maks form som kan fylle min kontur (i denne formen vil det bli åpenbart roteres rect men vil være fornøyd hvis jeg ville være i stand til å finne noen form for fremtiden ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:54
bruker Qouqou
stemmer
0
svar
1
visninger
68
Installer sqlserv i Docker nanoserver
Vi har brukt Docker og offentlig register nanoserver / WAMP i Dockerhub i implemeting vårt prosjekt. Vi har vært i stand til å bruke systemet som vi bruker PHP og en ekstern MySQL server for vår database.

Nå er vår database skifte til MSSQL og for å få tilgang til MSSQL vi må ha sqlsrv DLL-filer i mappen C: \ php \ ext mappen

Men en forutsetning for sqlsrv er MSODBC sjåføren, og jeg kan ikke finne en måte å laste ned en MSI-fil inne nanoserver grunn av sine begrensninger.

Er det en måte å bare kopiere og ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:54
bruker weyhei
stemmer
0
svar
2
visninger
27
Looping over en ordbok av lister og utgangs nøkler og verdier
Jeg har en Python-skript som den i prøven under:

dictionary = {
'key1': ['value1', 'value2', 'value3', 'value4', 'value5', 'value6', 'value7', 'value8', 'value9', 'value10'],
'key2': ['value1', 'value2', 'value3', 'value4', 'value5', 'value6', 'value7', 'value8', 'value9', 'value10']
}

for key, value in dictionary.items():
i = 0
for i in range (0, 10):
print (key, "|", value[i])
i = i+1


resultatet forventes

Jeg forventer det å skrive noe sånt som følgende resultat:

key1|value1
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:53
bruker giancampo
stemmer
0
svar
0
visninger
25
Karakteristisk 00008a39-0000-1000-8000-00805f9b34fb ikke funnet
Jeg bruker "react-native-ble-manager": "^6.5.4" i min reagerer opprinnelige prosjektet og får denne feilen når hun prøver å skrive. hva kan være årsaken.

rett etter ringer retrieveServicesprøver å skrive med under kode.

var SSIDCharacteristic = peripheralInfo.characteristics[1].characteristic
BleManager.write(peripheral.id, service.uuid, SSIDCharacteristic, data1).then(() => {
alert('success')
console.log('Wrote SSID');
}).catch((error)=>{
conso ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:53
bruker user2122882
stemmer
0
svar
2
visninger
80
Nevrale nettverk for nybegynnere
Jeg er villig til å skape et nettverk i python, ved hjelp Keras, som forteller om anumber er partall eller oddetall. Jeg vet at kan gjøres på mange måter, og at bruk av NN til dette er overkill, men jeg vil dette for pedagogiske formål.

Jeg kjører inn i en sak: nøyaktigheten av min modell er ca 50% som betyr at det er i stand til å fortelle om et tall er partall eller oddetall.

Jeg detalj til deg trinnet som jeg gikk gjennom, og forhåpentligvis vil vi finne en løsning sammen :)

Trinn ett opprettelsen av ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:52
bruker niklass08
stemmer
0
svar
0
visninger
33
Betinget IF gi uventet resultat med resultat dynamikk Java
Jeg har en betinget av IF'Sbasert på resultatet av hente ..if ((result[0][0].without_any_update === "Already Updated" && result[0][0].status_update_in_2018 === "Updated" && result[0][1].without_any_update === "Already Updated" && result[0][1].status_update_in_2018 === "Not Updated") && (result[0][2].without_any_update === "No Update" && result[0][2].status_update_in_2018 === "Not Updated")) {
resultado = {
updateIn2018: result[0][0].in_2018,
olderThan201 ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:52
bruker Jean
stemmer
0
svar
0
visninger
30
Hvordan hente data fra en egenskap av type referanse med vinkel-Fire 2
Jeg utvikler et program som bruker vinkel-Fire to.

Jeg har folk og areal i objekt person, og jeg har en egenskap som gjør referanse til det området som er registrert:Min kantete person objekt jeg har det slik:

import { area } from "./area";
import { actividad_persona } from "./actividad_persona";
import { DocumentReference } from "angularfire2/firestore";

export interface persona {
id?: string
nombre: string
apellidos: string
area: area
areaRef?: DocumentReference;
User ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:50
bruker liryco
stemmer
0
svar
3
visninger
159
Kontinuerlig Distribusjon av Docker Compose App til AWS / EC2
Jeg har prøvd å finne en effektiv måte å håndtere kontinuerlig distribusjon med en Docker komponere oppsett og AWS hosting.

Så langt jeg har sett på CodeDeploy, S3 bøtter og ECS. Mitt program er relativt liten med bare tre Docker tjenester, Django app, Nginx, og PostgreSQL. Jeg var ikke i stand til å finne noen pålitelig informasjon om bruk CodeDeploy med Docker komponere og på grunn av den lille skala ECS virker upraktisk. Jeg har vurdert en S3 bøtte, men det virker ikke bedre enn bare å distribuere søkna ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:50
bruker user10733532
stemmer
0
svar
1
visninger
54
Hvordan lage en fil i c: / windows / system32 mappen ved hjelp python
Når jeg kjører følgende kode får jeg en feilmelding som heter tillatelse nektes:

f=open('C:/Windows/System32/azm.txt','w')
f.write('+989193667998')
f.close() ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:49
bruker A.Keshavarz
stemmer
0
svar
0
visninger
26
Android appcompat-V7 bibliotekene ikke gjenkjent
Jeg flyttet mitt prosjekt til en ny datamaskin, med nyinstallert Java og Android Studio, og det begynte å opptre nifs. Først ble jeg pålagt å endre "kompilere" med "implementering" i min Gradle fil. Jeg gjorde det, og da jeg var nødvendig å endre mitt mål SDK versjon, jeg gjorde det også, og jeg har også endret versjon av appcompat bibliotekene, men i mine klasser import av appcompat ikke er anerkjent og også metodene, og prosjektet bygger ikke.

Jeg renset, gjenoppbygd, fjernet .idea mappen, gjorde i utgan ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:49
bruker Jana
stemmer
0
svar
1
visninger
103
UnsatisfiedLinkError og JNLP4-connect problem fra docker.push i Jenkins
Mens du prøver å kjøre en docker.pushpå en ppc64le Jenkins slave kalt av en x86 Jenkins master, oppstår følgende feil.

Fjernsamtale til JNLP4-connect forbindelse fra /

java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/libnetty-transport-native-epoll3535546627560640699.so: /tmp/libnetty-transport-native-epoll3535546627560640699.so: kan ikke åpne delte objekt fil: Ingen slik fil eller katalog (Mulig årsak: kan ikke laste AMD 64-bit .so på en Power PC 64-bits plattform

hele loggen

Also: hudson.remoting.Channel$CallS ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:49
bruker Tai
stemmer
0
svar
0
visninger
33
Hvordan kartlegge objekt i stedet for matrise med JSON API hjelp React JS + Redux
Jeg vil til kart over objekt i stedet for Array, fungerer min nåværende kode bra med Array kartet, men jeg får data udefinert hvis jeg kartobjekt bruke statlige rekvisitter med redux.

Min JSON Format:

{
"exclusive_collection": {
"id": "0",
"image_url": "media/mobilebanner/default/ExclusiveCollection-en_new.jpg"
},
"exclusive_brands": [
{
"id": "1268",
"is_featured": "0",
"name": "Spongelle",
"image_url": "media/catalog/categ ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:49
bruker user1328423
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Hvordan kan jeg beregne den totale verdien av kronometer
Jeg ønsker å beregne min gjennomsnittlig hastighet ved hjelp Avstand / tid, men jeg vet ikke hvordan du skal få den totale sekunder av kronometer. Jeg bruker disse kode for å starte, pause og stoppe min kronometer. Jeg vil vite hvordan du får de totale sekunder av kronometer. Eksempel min kronometer jeg pause min kronometer i 1:30 minutter, ønsker jeg å få 90 sek og lagre det å doble

public void startChronometer(View v){
if (!running){
chronometer.setBase(SystemClock.elapsedRealtime() - p ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:49
bruker Maya Roales
stemmer
0
svar
1
visninger
84
dekoding et Codable i Swift
Har problemer med å få dette til å fungere: Jeg prøver å abstrahere JSON-dekoding til en funksjon, tar som argumenter en Codable pluss noen data.

Derfor må jeg ha følgende funksjon-signatur hvis det er mulig for dette:

func doTheJSONDecoding(cdbl: Codable, data: Data) {...}

Her er min kode, starter med data-modell. Det er to eksemplene nedenfor ....

import UIKit
import Foundation

struct MyStructCodable : Codable {
let items : [MyValue]?
}

struct MyValue : Codable {
let value : String?
}

let ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker iKK
stemmer
1
svar
0
visninger
24
Slik forhindrer debugging kode for å være kompilert for prod
I en Ionic app jeg har noen deler som må brukermedvirkning (det er en Alert som utløser ting som HTTP-forespørsler, video belønninger, etc) Siden jeg ikke ønsker å gjøre dette samspillet hver gang jeg er koding en ny funksjon i den banen jeg har denne tekstutdrag:

if (this.isDevMode) {
alert.addInput({
type: 'radio',
label: 'this should not be in production',
value: 'this should not be in production',
checked: false,
disabled: !this.isDevMode
});
}


Saken er ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker distante
stemmer
0
svar
1
visninger
29
getImageData () matrise er tilbake 0'er i vinkel 5
Jeg prøver å få rgb verdien av et bilde etter at jeg gjengi bildet inne lerretet. Men jeg får bare 0'er i retur. Jeg prøver å bruke getImageData () etter at jeg gjengi bildet ikke sikker på hvorfor jeg får 0s i retur.

Min kode:

fileSelected: File;
preview: any;
context: CanvasRenderingContext2D;
hue: any;
myImageData:any

onFileSelect(e: any) {
let canvas = this.mycanvas.nativeElement;
let context = canvas.getContext('2d');
context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height)
let imgData;
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker UdG
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Anslått drift teller og system utførelsestid
Jeg har utviklet en algoritme som jeg tidligere har beregnet antall flopper det krever. Etter utførelse og tidsstyring av algoritmen jeg prøver å fremstille et plott for å sammenligne den beregnede drift teller med selve utførelsen tid (for å variere N, her N representerer matrisestørrelsen).

Jeg tenker på å sette den varierende N på x-aksen og deretter å ha ett sett med y-aksen for flops og et annet sett med åå-aksen for selve systemet tid. Imidlertid floppene er av størrelsesorden 10 ^ 5 og større, mens ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker Nick
stemmer
0
svar
1
visninger
36
BizTalk BRE Utility for Ordforråd
Med BizTalk 2016 FP3 Jeg utvikler en ny politikk. Jeg er også å skape et vokabular fordi dette gjør reglene lettere å lese. Problemet er, hvis jeg oppretter en ny versjon av vokabularet, fortsetter politikken for å referere til den gamle.

For å peke på den nye vokabular, jeg trenger for å lage en ny versjon av politikken da erstatte alle referanser til ordforråd elementer. Dette er svært tidkrevende.

Jeg er klar over de "re ordforråd" og "re regelsett" tabellene i regel Engine databasen, og evnen til å "a ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker Rob Bowman
stemmer
0
svar
1
visninger
47
Hvordan legge til en avkrysnings kolonne til eksisterende Gridview kolonner i yii2?
Jeg vil legge til en kolonne til Gridview, men jeg ønsker ikke å liste opp alle kolonner (fordi det er noen kolonner som standard). Jeg vet at jeg kan legge til en kolonne med følger:

$widget = Yii::createObject([
'class' => 'yii\grid\GridView',
'dataProvider' => $dataProvider,
'columns' => [
'col1',
'col2',
'class' => 'yii\grid\CheckboxColumn',
]
]);


men jeg ønsker ikke å liste opp alle standardkolonner og bare legge til en avkrysnings kolonne. som føl ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker Rahman
stemmer
0
svar
1
visninger
102
når jeg utfører et skall skript i Docker container, er feilen "Ingen slik fil eller katalog"
Min Dockerfile:

FROM centos:7.2
COPY gateway-deploy-1.1-SNAPSHOT /home/admin/gateway/
COPY entrypoint.sh /home/admin/entrypoint.sh
RUN chmod +x /home/admin/entrypoint.sh
EXPOSE 12366
VOLUME ["/home/admin/logs"]
ENTRYPOINT ["sh", "/home/admin/entrypoint.sh"]


Når jeg starter beholderen, entrypoint.shskal utføres, men systemet ber "Ingen slik fil eller katalog". Jeg prøvde å endre oppstartskommandoen til "/ bin / bash" og deretter gikk til beholderen for å se at filen finnes.

Hvorfor er dette problemet? Je ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:48
bruker Leon
stemmer
0
svar
1
visninger
26
MySQL optimalisere geometrien spørring
Jeg har et spørsmål som riktig returnerer rader i X miles fra en gitt Point()i rekkefølge etter nærmeste avstand først, men jeg har problemer med å optimalisere spørringen som er i ferd med å ta 6-8 sekunder for å gå tilbake 10 rader fra en tabell som inneholder ca 250k rader.

Den geometry Locationkolonne har allerede en romlig indeks.

Min nåværende spørringen er:

SELECT *, ROUND(ST_Distance_Sphere(Location, ST_GeomFromText('POINT(lng lat)', 4326)) / 1609.344, 2) as DistanceFromTargetInMiles
F ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:47
bruker Sinmok
stemmer
0
svar
1
visninger
44
Hente ViewModel med flere liste objekter når det bokførte
Jeg har en viewmodel klasse som dette:

public class ViewModel
{
public string VendorService { get; set; }
public List<ResponseView> responseList { get; set; }
}


Controller har få og etter redigering handlinger:

public ActionResult Edit(int? id)
{
List<ResponseView> resp = getResponseView(id); //get the list of ResponseView objects.
ViewModel view = new ViewModel();
view.responseList = resp;
view.VendorService = "Car Manufacturer";
return View(view);
}

[HttpPost]
... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:47
bruker anand
stemmer
-1
svar
1
visninger
58
Analyser innkommende SMS Android (API 26)
Jeg trenger å analysere innkommende melding til app, men jeg forstår ikke hvordan du gjør det. Denne receiveren min:

class SmsReceiver: BroadcastReceiver() {
companion object {
val ACTION = "android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"
val BANKMANE = ""
val SMS_BODY = "sms_body"
val PDUS = "pdus"
}

override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
if (intent.action != null &&
ACTION.compareTo(intent.action, false) === 0) {
val pduArray = intent.extras.g ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:47
bruker Nikitich
stemmer
1
svar
1
visninger
43
Kontroll streng definert oppstillingselementer med en for løkke
Jeg beklager i første omgang hvis jeg ikke klarer å uttrykke meg riktig, så engelsken min er ikke spesielt bra.

Så, mitt problem er, jeg prøver å skrive en kode om eksamen stimulering i C #. Jeg% 99 prosent ferdig og akkurat nå er jeg prøver å forkorte koden min. Min eksakte spørsmålet er:

for (int a = 2; a <= 4; a++)
if (candidates[i, a] == "1"

i dette eksempelet, kan vi endre sjekke "en" streng verdi avhengig av en for loop? jeg vil den skal ta strengverdien av hva 'a' verdi virker for tiden loopin ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:47
bruker Çağdaş Kemik
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Hvordan analysere datoene i en dataramme direkte i stedet for å bruke parse_dates parameter mens du leser Excel-filen?
Det følgende er en måte å konvertere strengdatoer i tidsstempler:

df = pd.read_excel("path/filename.xlsx", parse_dates=["Date"], inplace=True)


Er det en måte å analysere disse datoene i en dataframe som inneholder disse datoene som en streng i stedet for å gjøre den til read_excel funksjon?

Inngangen er en Excel-fil som inneholder følgende data:

Name Date
AA 01-JAN-2016
BB 02-JAN-2016


Nå er disse datoene er av typen streng. Jeg ønsker å analysere dem etter å ha lest dem inn i ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:47
bruker Siddharth Bachoti
stemmer
0
svar
1
visninger
370
Hvordan kan jeg kjøre brygge som root?
Jeg vet dette er et ofte stilte spørsmål, men jeg virkelig sliter.

Jeg har nylig prøvd å installere MySQL med Homebrew på min Mac OS El-Capitan. Men jeg har møtt noen problemer med det, og jeg ønsker å installere det. Likevel når jeg prøver å gjøre at det gir meg:

Error: Permission denied @ rb_sysopen - /usr/local/var/homebrew/locks/mysql.formula.lock


Jeg prøvde å omgå denne feilen ved ganske enkelt å sortere de navngitte filene manuelt i root-kontoen, men det var altfor mange filer.

Så jeg prøvde å av ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:46
bruker rezeal
stemmer
1
svar
1
visninger
59
Hvordan trekke bestemte eller flere konturene av objekter
Jeg kan ikke synes å finne en måte å trekke mer enn en kontur av objekter.

Input Bilde:Kode:

import cv2
import numpy as np

#import image
img = cv2.imread('img.png', 0)

#Thresh
ret, thresh = cv2.threshold(img, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY)

#Finding the contours in the image
_, contours, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

#Convert img to RGB and draw contour
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
cv2.drawContours(img, contours, 0, (0,0,255), 2)

#save output img ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:46
bruker Artur Müller Romanov
stemmer
0
svar
0
visninger
10
IntelliJ har ingen plugins lastet ned
Jeg installerte InteliJ samfunnet i dag, og jeg har ingen plugins lastet ned. Også "skape nye prosjektet knappen fungerer ikke. Når jeg klikker på 'plugins' i innstillingene det viser ingenting. Jeg prøvde å installere Intelij, men ingenting.

Hva burde jeg gjøre? ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:45
bruker Radian Exploring
stemmer
0
svar
0
visninger
37
Prøver å trekke Wordpress blogginnlegg, blir blokkert av kor
Jeg prøver å trekke blogginnlegg fra min Wordpress blog med rss-feed innebygd i Wordpress. ( Https://example.com/blog/feed ) Jeg fikk et kor feil på nettstedet mitt. Jeg prøvde å legge inn denne koden på min function.php fil, men det hjalp ikke - det fortsatt ga meg et kor feil, noen forslag? Takk.

add_filter( 'allowed_http_origins', 'add_allowed_origins' );
function add_allowed_origins( $origins ) {
$origins[] = 'https://example.com';
return $origins;
} ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:45
bruker Yechezkel Herz
stemmer
0
svar
1
visninger
179
iOS - JSONSerialization VS JSONDecoder og bruk
Så jeg får den oppfølging JSON:

{
"output": [
"{\"cameraIsOnboarded\" : true}"
],
"exit_code": 0
}


Jeg prøvde å dekode det med modellen nedenfor:

struct CameraOnboard: Codable {

var output: [Output]
//var exit_code: Int?
}

struct Output: Codable {

var cameraIsOnboarded: Bool?
}


Og deretter bruke det i min parser:

let infoString = try JSONDecoder().decode(CameraOnboard.self, from: data)


men det craches.

Så jeg har prøvd å bruke JSONSerialization fordi jeg trodde jeg har et probl ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:45
bruker ironRoei
stemmer
0
svar
0
visninger
14
jQuery endring bare fungerer i konsollen, ikke i forlengelsen content_scripts eller browser.tabs.executeScript
Jeg skriver en firefox / chrome utvidelse som automatisk fylle ut skjemaer.

Jeg har en testside som dette:

```
<html>
<head>
<script src="jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td>Select1</td>
<td>
<select id="select1" name="select.1">
<option value="">Select an option</option>
<option value="Yes">Yes</option>
<op ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:45
bruker haolun
stemmer
0
svar
0
visninger
102
Bruk youtube-dl å laste ned en film ved hjelp av de mellomliggende filer, JSON-fil som inneholder metadata, eller ved hjelp av en lagret kopi av siden
En URL opprinnelig hadde en film spilles. Men det er nå utilgjengelig. Men jeg har gjort alt det følgende før det ble tatt ned: (1) Lagret siden kilden til URL ved hjelp av en nettleser. Det er en HTML-fil nå. (2) Lagret et web arkiv av innholdet i nettadressen ved hjelp av en nettleser. (3) Lastet ned filmen ved hjelp av youtube-dl ved hjelp av følgende:

youtube-dl [URL] --youtube-include-dash-manifest --write-info-json --write-pages


Så jeg har (A) en kopi av filmen, (B) mellom filer f.eks. .mpd filer, ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:45
bruker forgodsakehold
stemmer
-1
svar
2
visninger
21
Hvordan du oppbevarer spesifikk element av JSON-fil til ny JSON-fil
Jeg har JSON-fil som har flere elementer. Og jeg ønsker å få element 'desc' og lagre dem til nye JSON-fil. Kan du hjelpe til å løse det? Fordi jeg er nybegynner i Python. Takk skal du ha.

[
{"title": "Indonesia Darurat Matematika!", "url": "https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/24/07200071/indonesia-darurat-matematika", "tag": ["Matematika", "pelajaran"], "author": "Ahmad Rizali", "date": "Kompas.com - 24/09/2018, 07:20 WIB", "desc": ["KOMPAS.com", " \u2014 Entah apa yang sudah dilakukan oleh Kemente ... ►►►
Publisert på 02/12/2018 klokken 14:45
bruker 나라한

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more