Java spørre en Arraylist av forhåndsdefinert objekt

stemmer
1

Jeg har en Arraylist (inputList) at analysere disse dataene:

id,name,quantity
1,foo,10
2,bar,20
3,foo,10
4,bar,10
5,qwerty,1

Kode:

...
List<FooRow> inputList = new ArrayList<FooRow>();
inputList = br.lines().map(mapToFooRow).collect(Collectors.toList());
...

public class FooRow{
private Integer id;
private String name;
private Integer value;
}

Jeg ønsker å lage en samlere som returnerer meg en liste med tellingen av verdi gruppert etter navn:

name,value
foo,20
bar,30
qwerty,1

Hvordan kan jeg opprette en klasse Samlere å gjøre dette i lambda uttrykk? Takk.

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:36
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Du kan bruke Collectors.groupingByog Collectors.summingInt:

Map<String, Integer> result =
  inputList.stream()
       .collect(Collectors.groupingBy(
         FooRow::getName, Collectors.summingInt(FooRow::getValue)));
Svarte 19/09/2018 kl. 13:49
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more