Hvordan lage rekke type med å ha oversikt over objekt lignende type i C #

stemmer
0

Vi har tredjepart klassen som bare godtar matriser av objektet.

Tredjeparts klasse:

public class Test
{
  public class Input
  {

    public int testVar { get; set; }
    public int testVar2 { get; set; }
  }
  //some methods

  public static List<someType> Convert(Input[] data)
  {
    //execute some steps 
  }
}

i DB, har vi datakolonnen som vi er interessert og det har tusenvis av poster.

Id    data

  1  new Test.Input{ testVar=12,testVar=19}
  2  new Test.Input{ testVar=16,testVar=12}
  3  new Test.Input{ testVar=26,testVar=11}
  -

Jeg prøver å skape en klasse og påkalle Konverter fremgangsmåte for Test klasse ved å gi noen av Input type gjenstand.

public class ImplementTest
{
  public void CallConvert()
  {
    // get the data from DB in list
    List<object> Input = new List<object>();
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
    {
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
      {

        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
        cmd.CommandText = dbo.ReadAll_Input;

        con.Open();

        using (SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
        {
          while (dr.Read())
          {
            Input.Add(dr[data]);
          }
        }
      }
    }

    //convert list object to input type object 
    var inputs = new Test.Input[]
    {
      //how to pass Input list efficiently
    };

    var output = Test.Convert(inputs).ToArray();
  }
}

kan noen hjelpe meg på bestått Input liste objekt å lage rekke objekt effektivt please?

Takk!

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:35
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Du kan bruke en Mapper metode:

public Input MapRow(IDataRecord row)
{
  return new Input
  {
    Name = row["Name"].ToString(),
    Number = int.Parse(row["Number"].ToString())
  };
}

Og bruke det som dette:

public void CallConvert()
{
    // get the data from DB in list
  List<Input> inputs = new List<Input>();
  using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
  {
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
    {

      cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
      cmd.CommandText = "dbo.ReadAll_Input";

      con.Open();

      using (SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
      {
        while (dr.Read())
        {
          inputs.Add(MapRow(dr));
        }
      }
    }
  }

  var output=Test.Convert(inputs.ToArray());
}

Og for å gjøre det arbeidet, bør StoreProcedure returnere en tabell av innganger med, i dette tilfellet, to kolonner (Name, Number)

Svarte 19/09/2018 kl. 14:04
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more