Sparer flere tomter som er opprettet av en kommando i en jpg fil i R

stemmer
0

Jeg bruker den statnet suite for ERGMS i R, og jeg montert en modell og sjekket for modell degenerasjonen (ved bruk mcmc diagnostics()). Nå ønsker jeg å vurdere godheten av tilpasning:

fit1 <- ergm(ExampleData ~ edges + mutual + ctriple, set.seed(123))
gof_fit1 <- gof(fit1)
summary(gof_fit1)
jpeg(GOF model1.jpg, width = 600, height = 600)
par(mfrow=c(2,3))
plot(gof_fit1)
dev.off()

Problemet er at plot(gof_fit1)gir ut fem tomter (en for i grad, ut grad, edge-messig delt partnere, minimum geodetisk avstand, og modellstatistikken hver). Så hvis jeg åpner GOF model1.jpg, viser det bare meg den siste tomten (modell statistikk).

Vanligvis bruker jeg følgende kommandoer for å redde flere tomter i en jpg fil og det fungerer, som hver tomt er skrevet slik:

jpeg(Example1.jpg)
par(mfrow=c(2,2))
plot(w)
plot(x)
plot(y)
plot(z)
dev.off()

Men i mitt eksempel ovenfor, en kommando ( plot(gof_fit1)) oppretter flere tomter. Hvordan kan jeg spare alle de fem tomter som er generert av kommandoen plot(gof_fit1)i en jpg fil?

Tusen takk på forhånd!

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:34
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more