reagere øyeblikk fromnow siden funksjon i javascript?

stemmer
0

I React jeg har React-øyeblikk biblioteket der jeg får et resultat som dette mange SECs siden eller min er siden etc fra nå.

<Moment fromNow ago>2018-09-04T18:30:00.000Z</Moment> // output <time>15 days ago</time>

Jeg vil vite er det noen lignende bibliotek som ovenfor i javascript. Jeg har prøvd moment.js bibliotek som har fromnowfunksjon i den.

var moment = require('moment');
console.log(moment([2018-09-04T18:30:00.000Z]).fromNow())

For som jeg fikk svar som '9 måneder siden'.

når jeg endret formatet console.log(moment([2018, 09, 04]).fromNow())det viser 14 dager.

Har moment.jsgodtar bare tidsstempel som dette [2018, 09, 04]. Kan jeg ikke passere som dette 2018-09-04T18:30:00.000Z. Fordi jeg ikke ønsker å gjøre noen operasjoner på min dato.

Har jeg gått glipp av noe ? Er det noen bibliotek som støtter Min use case i JS.

Takk

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:33
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Du kan analysere en datostreng (uten hakeparenteser) for moment.js. Også (hvis du ikke vet) React-moment bruker moment.js. Her er en fungerende eksempel:

console.log(moment("2018-09-04T18:30:00.000Z").fromNow())
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.22.2/moment.min.js"></script>

Svarte 19/09/2018 kl. 13:42
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more