Hvordan fjerne verdien etiketten fra piechart skive i plotly.js?

stemmer
0

Jeg bruker plotly.js for å gjengi piechart. Jeg ønsker å vise noe tilpasset tekst på skiver av piechart. Jeg er i stand til å oppnå det ved hjelp av tekst attributt i data, men problemet er at både egendefinert tekst og prosentvis verdi viser i skiver. Jeg ønsker å fjerne denne prosenten verdi fra stykket. Er det noen måte å fjerne verdien etiketten fra piechart skive?

Referansebilde

var data = [{
 values: [1,1,0,4],

 labels: ['A', 'B', 'C', 'D' ],
 bgcolorsrc: 
         ['#FAEBD7','#CDEFD7','#FAcFD7','#FAEBD7'],
 domain: {
  x: [0,1]

 },
 name: 'Overall Status',
 hoverinfo: 'label+percent+name',
 hole: .6,
 type: 'pie'
}];

var layout = {
 showlegend: true,
 visible:legendonly,
 width:newWidth,
 height:newHeigth,
 paper_bgcolor: 'rgba(0,0,0,0)',
 plot_bgcolor: 'rgba(0,0,0,0)',
 font: {
  color: WHITE,
  size: 13,
  family: Calibri,
  bold: true
  },
 hoverlabel: {
  bgcolor: 'transparent'
 },
 legend :{
 visible:true,
 orientation: 'h',
 x:0,
 y:0,
 tracetoggle: false ,
 font:{
  size:13
  }
 },
 margin: {
  l: 0,
  r: 1,
  t: 15,
  b: 0,
  pad: 0
 },
 interaction: ['toggle', 'isolate', false],
 point: {
  events: {
    legendItemClick: function () {
    return false; // <== returning false will cancel the 
   //default action
   },
 plotly_legendclick: function () {
  return false; // <== returning false will cancel the default 
  //action
   }
   }
   },
 annotations: [
  {
   font: {
    size : 10
   },
   showarrow: false,
   text: ' ',
   x: 0.1,
   y: 0.2
  }
 ]
};

Plotly.newPlot('myDiv', data, layout);
Publisert på 19/09/2018 klokken 13:32
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Legg textinfo='none'i oppsettet (jeg antar siden jeg bruker mansjettknapper, men det bør være den samme, dersom ikke prøve i data).

Du kan også bruke textposition='none'.

Svarte 19/09/2018 kl. 14:42
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more