Hvordan vise Qml-kamera inne i en Widget-app på iOS?

stemmer
0

Jeg har en app med en QMainWindow klasse hvor en funksjon som kalles:

void MyTest::OnOpenCamera()
{
  this->setVisible(false);
  auto cameraApp = new CameraApp;
  cameraApp->Show(this);
}

I klassen CameraApp følgende kode er implementert:

CameraApp::CameraApp()
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_UseHighDpiPixmaps);
  QZXing::registerQMLTypes();
  NativeHelpers::registerApplicationInstance(this);

  this->LoadQml();
}

CameraApp::~CameraApp()
{
}

void CameraApp::LoadQml()
{
  this->engine.load(QUrl(QStringLiteral(qrc:/qml/camera.qml)));
}

void CameraApp::Show(QWidget* parent)
{
  QObject* topLevel = this->engine.rootObjects().value(0);
  QQuickWindow* window = qobject_cast<QQuickWindow*>(topLevel);
  window->show();
}

Nå kameraet vinduet viser faktisk, men det er ikke gjennomsiktig.

Hva kan jeg gjøre, for å se en normalt kameraskjermen inne i min app? Takk skal du ha!

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:32
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more