Django multi-leietakere feil i admin MyTable matchende spørsmål eksisterer ikke

stemmer
0

Jeg har en Django prosjekt som jeg må bruke i flere leietakere modus. Jeg bruker django-leieren-skjemaet ( https://django-tenant-schemas.readthedocs.io/en/latest/ )

alt ble satt gjort og min app kjøre ok, det eneste problemet er når, admin maler jeg prøver legger post i en tabell. Wen prøver å legge til en post ved hjelp av 'offentlig' skjema alle arbeider gjort, men når jeg kjører programmet med et annet skjema jeg fikk feil

temp_case matchende spørsmål eksisterer ikke.

Mitt bord, i model.py er:

class temp_case(models.Model):
  main_id = models.ForeignKey(temp_main, null=True, blank=True, verbose_name=Main Template, on_delete=models.CASCADE,)
  descr = models.CharField(max_length=200, verbose_name=Case description)
  #Fields for API permissions
  owner = models.ForeignKey('auth.User', related_name='tcase_owner', on_delete=models.CASCADE, verbose_name=API Owner)

class Meta:
  verbose_name = '2-Test Case'
  verbose_name_plural = '2-Test Cases'
  ordering = ('descr',)

  def __str__(self):
    return '%s -> %s' % (str(self.main_id), self.descr)

  def __repr__(self):
    return self.descr

i min settings.py jeg sette opp program som dette:

SHARED_APPS = (
'tenant_schemas', # mandatory, should always be before any django app
'frontend', # you must list the app where your tenant model resides in

'django.contrib.contenttypes',

# everything below here is optional
'django.contrib.auth',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
)

TENANT_APPS = (
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.admin',
'rest_framework',
# your tenant-specific apps
'frontend',
'backend',
)


INSTALLED_APPS = [
'tenant_schemas', # mandatory, should always be before any django app
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'rest_framework',
'frontend',
'backend',
]

TENANT_MODEL = frontend.Client # app.Model

Hvorfor får jeg feil

Doesnotexist på / admin / frontend / temp_case / legge til /, temp_case matchende spørsmål eksisterer ikke.

når jeg prøver å legge til en post for hvert skjema forskjellig fra det offentlige?

Takk på forhånd

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:31
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more