Få respons i JSON-format

stemmer
0

Jeg har brukt den følgende kode for å håndtere feil og sette en feilmelding som respons

  String envelopeError = <soapenv:Error xmlns:soapenv=\http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\>\n
      +   <Error_Message> + errorMsg + </Error_Message>\n
      +  </soapenv:Error>;
  OMElement myOMElement = null;
  try {
    myOMElement = AXIOMUtil.stringToOM(envelopeError);
    SOAPEnvelope soapEnvelope = TransportUtils.createSOAPEnvelope(myOMElement);
    messageContext.setEnvelope(soapEnvelope);
  } catch (XMLStreamException | AxisFault e) {
    log.error(Error occurred while handling failure: + errorMsg, e);
  }

Men når jeg sender feil forespørsler, blir bare POST samtale responsen i jsonformat. GET samtale får svar som en tekst.

Prøve kommandoene i bruk er som følger:

POST-kommandoen:

curl -X POST \
 https://ipaddress:8243/postcall \
 -H 'Accept: application/json' \
 -H 'Authorization: Bearer 83fe925f-f054-3c27-bd7c-b9228aea48a0' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{ .... }'

GET-kommandoen:

curl -k -X GET https://ipaddress:8243/getcall 
 -H 'Accept: application/json' 
 -H Authorization: Bearer 0ca12e9b-490a-3ca5-bc01-d24703e6fb9b 
 -H 'Content-Type: application/json'
Publisert på 19/09/2018 klokken 13:23
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more