Konfigurer IdentityServer4 ConfigurationStore og OperationalStore i en Multi-leietaker Miljø

stemmer
3

Vi har en web API som brukes IdentityServer4 for godkjenning. Jeg prøver å endre godkjenningstjeneste for å støtte multi-leieforholdet ved å holde eksisterende DBS. Så det er separate DB for hver leietaker.

Jeg er for tiden sliter med å konfigurere ConfigurationStore og OperationalStore.

Alternativ 01: Siden vi har egen DB for hver enkelt leietaker, kan ConfigurationDb og PersistedGrantDb relaterte tabeller legges til disse DBS.

Alternativ 02: Bruk sunn DB å holde ConfigurationDb og PersistedGrantDb relaterte tabeller.

Hva ville være den beste måten?

services.AddIdentityServer()
  // this adds the config data from DB (clients, resources, CORS)
  .AddConfigurationStore(options =>
  {
    options.ConfigureDbContext = builder =>
      builder.UseSqlServer(connectionString,
        sql => sql.MigrationsAssembly(migrationsAssembly));
  })
  .AddOperationalStore(options =>
  {
    options.ConfigureDbContext = builder =>
      builder.UseSqlServer(connectionString,
        sql => sql.MigrationsAssembly(migrationsAssembly));

    // this enables automatic token cleanup. this is optional.
    options.EnableTokenCleanup = true;
    options.TokenCleanupInterval = 30; // interval in seconds
  });
Publisert på 19/09/2018 klokken 13:23
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more