Javascript - Bytt Divs på KeyDown

stemmer
1

Jeg kan bytte to divs ved å klikke på en link, som vist i følgende kode, men hvordan kan jeg bytte dem ved å trykke på en tast?

Dette er hva jeg har:

function SwapDivs(div1, div2) {
    d1 = document.getElementById(div1);
    d2 = document.getElementById(div2);
    if (d2.style.display == none) {
      d1.style.display = none;
      d2.style.display = block;
    } else {
      d1.style.display = block;
      d2.style.display = none;
    }
  }
<p>
  <a href=javascript:SwapDivs('FirstDiv','SecondDiv')>Swap Divs</a>
</p>


<div id=FirstDiv style=display:block>
  <p>
    This div is displayed when the page opens.
  </p>
</div>

<div id=SecondDiv style=display:none>
  <p>
    This div is displayed when the link is clicked.
  </p>
</div>

Jeg har brukt onkeydown før, men jeg kan ikke finne ut hvordan du skal bruke det her ...

Dette fungerer bare ikke:

  document.body.addEventListener(keydown, function(event) {
    if (event.keyCode === 32) {
      function SwapDivs(div1, div2);
    }
  });

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:22
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

 1. Hvis du ringer en funksjon du ikke skrive "-funksjonen" søkeord før det.

 2. Du passerte to ikke-eksisterende variabler kalt div1og div2i funksjonen SwapDivssom ble kalt inne i arrangementet lytteren.

 3. Hvis du legger til en aktivitetslytter til kroppen, må du legge til <body>koden.

Som et eksempel jeg brukte "Pil ned Key", som har nøkkelkode 40.

  document.body.addEventListener("keydown", function(event) {
    if (event.keyCode === 40) {
      SwapDivs('FirstDiv','SecondDiv');
    }
  });

Her er en codepen: https://codepen.io/anon/pen/MqZomW

Svarte 19/09/2018 kl. 13:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more