SQL Alchemy oppdatering tiden ikke fungerer i Alembic revisjon

stemmer
0

Jeg har en kolonne i et alembic revisjon for UPDATE_TIME å vise når kolonnen er oppdatert.

Foreløpig har jeg prøvd:

    sa.Column('update_time', sa.dialects.mysql.DATETIME(fsp=3), 
    nullable=False, server_default=str(datetime.utcnow()), 
    onupdate=str(datetime.utcnow()), server_onupdate=str(datetime.utcnow()))

Jeg har også prøvd:

    sa.Column('test_time', sa.DateTime(), server_default=sa.func.now(),
    server_onupdate=sa.func.now(), onupdate=sa.func.now())

Når databasen er bygget er får utcnow () tid fint som en Datetime.

Men når jeg oppdatere kolonnen via kommandolinjen i mysql, forblir Column samme tidsstempel.

Hvordan får jeg den tidsstempel til å oppdatere?

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:20
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Fikk den arbeider med:

    from sqlalchemy import text
    from sqlalchemy.dialects.mysql import TIMESTAMP

    sa.Column('update_time', TIMESTAMP(), nullable=False, 
    server_default=text('CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP')),
Svarte 19/09/2018 kl. 15:58
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more