Python Z3 og concurrent.futures

stemmer
0

Jeg ønsker å løse et sett med inne problemer i parallell, hvoretter tillegg informasjon er lagt for å løse et nytt problem.

Nedenfor er et eksempel på strukturen i programmet brukes til å løse problemet:

from z3 import *
import concurrent.futures


# solver test function
def add(a, b, solver, index):
  solver.append(a > b)
  assert solver.check()
  model = solver.model()
  return {
    'solver': solver,
    'av': model[a],
    'a': a,
    'b': b,
    'bv': model[b],
    'index': index
  }


with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor:
  # start solving the problems
  to_compute = []
  for i in range(3):
    sol = z3.Solver()
    to_compute.append(executor.submit(
      add,
      Int('a{}'.format(i)),
      Int('b{}'.format(i)),
      sol,
      i
    ))
  # wait for the solution to the computations
  next_to_solve = []
  for result_futures in concurrent.futures.as_completed(to_compute):
    results = result_futures.result()
    print(results)
    sol = results['solver']
    sol.append(results['a'] > results['av'])
    next_to_solve.append(
      executor.submit(
        add,
        results['a'],
        results['b'],
        sol,
        results['index']
      )
    )

Resultatene er forskjellig hver gang programmet kjøres, inkluderer resultatene:

 • Z3Exception 'ugyldig dec_ref kommando'
 • python som krasjer
 • Ingen feil

Hva trenger jeg å gjøre, for å gjøre programmet mer pålitelig?

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:20
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Har du sett dette eksempelet: http://github.com/Z3Prover/z3/blob/master/examples/python/parallel.py

Jeg er ikke en ekspert på samtidige funksjoner i z3py, men det synes å være at du må være veldig forsiktig med å skape variablene i samme sammenheng som du kjører løsere i. Det er noen hint i at svært fil.

Svarte 22/09/2018 kl. 21:16
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more