Bruke Deklarativ Pipeline, hvordan kan jeg fortelle Jenkins til å bruke en bestemt kode når du gjør Docker build?

stemmer
0

Kjører prøven Jenkinsfile nedenfor, kan jeg se i Jenkins Blue Ocean

docker build -t 80ec82b3ae67f11b8c869f2711f78ef8a577a80d -f Dockerfile .

Jenkinsfile

pipeline {
 agent any

 stages {
 stage('Docker image') {
    agent {
       dockerfile true
     }

     steps{
       echo 'Stage: Build docker image from Dockerfile...'

     }
}}}

Hvordan kan jeg fortelle Jenkins til å bruke en bestemt kode (og ikke tilfeldig genererte koden ovenfor) når du gjør Docker build? Jeg prøvde additionalBuildArgs nedenfor, men en ekstra tag ble opprettet.

agent { dockerfile { additionalBuildArgs '-t this-is-an-image:latest' }}
Publisert på 19/09/2018 klokken 13:20
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more