Loggfila Kan ikke gjennomføre generisk funksjon grensesnitt

stemmer
0

Jeg prøver å implementere en generisk funksjon grensesnitt, og jeg kan ikke gjøre det arbeidet.

IToken.ts

export interface IToken {
 token: string;
 expires: number;
}

ITokenMapper.ts

export interface ITokenMapper {
 <T>(apiResult: any): T;
}

tokenMapper.ts

import {ITokenMapper} from ./interfaces/ITokenMapper;
import {IToken} from ./interfaces/IToken;

export const tokenMapper: ITokenMapper = function <IToken>(apiResult: any): IToken {
 if(apiResult.token && apiResult.expires) {
  return {token: apiResult.token as string, expires: apiResult.expires as number}
 }
 throw new Error('Unable to parse token');
};

Her er et skjermbilde fra tokenMapper.tså si IToken import er ubrukt, men jeg skulle ha bruk for det:

tokenMapper.ts

Edit: Ved hjelp Loggfila 3.0.3

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:20
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
4

Jeg tror du kan oppnå dine skrive med en generisk grensesnitt ITokenMapper<T>

interface IToken {
  token: string;
  expires: number;
}

interface ITokenMapper<T> {
  (apiResult: T): T;
}

const tokenMapper: ITokenMapper<IToken> = function (apiResult) {
  if(apiResult.token && apiResult.expires) {
   return { token: apiResult.token as string, expires: apiResult.expires as number};
  }

  throw new Error('Unable to parse token');
};

Fra: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/generics.html#generic-types

Svarte 19/09/2018 kl. 13:38
kilden bruker

stemmer
1

Så her er hva jeg endret for å gjøre det arbeidet

ITokenMapper.ts -> IMapper.ts omdøpt og oppdatert

export type IMapper<T> = (apiResult: any) => T;

tokenMapper.ts -> abpTokenMapper.ts omdøpt og oppdatert

import { IMapper } from "../../utils/IMapper";
import { IToken } from "../interfaces/IToken";

export const abpTokenMapper: IMapper<IToken> = (apiResult: any) => {
 if (apiResult.accessToken && apiResult.expireInSeconds) {
  return { token: apiResult.accessToken as string, expires: apiResult.expireInSeconds as number }
 }
 throw new Error('Unable to parse token');
};

Svarte 20/09/2018 kl. 07:43
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more