Konverter objekt å kartlegge i java

stemmer
-3

hvordan jeg kan konvertere objektet til Map<String, String> der keyer obj.parameter.nameog valueerobj.parameter.value

for exaple: Object obj = new myObject(Joe, Doe);konvertere til Mapmed nøkler: navn, etternavn og verdier: Joe, Doe.

Publisert på 19/09/2018 klokken 12:59
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Dette er hvordan du ville gjøre det:

import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map.Entry;
import java.lang.reflect.Field;

public class Main {
  public int a = 3;
  public String b = "Hello";

  public static void main(String[] args) {
    Map<String, Object> map = parameters(new Main());
    for (Entry<String, Object> entry : map.entrySet()) {
      System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue());
    }
  }

  public static Map<String, Object> parameters(Object obj) {
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    for (Field field : obj.getClass().getDeclaredFields()) {
      field.setAccessible(true);
      try { map.put(field.getName(), field.get(obj)); } catch (Exception e) { }
    }
    return map;
  }
}

I utgangspunktet kan du bruke refleksjon til å få alle feltene i klassen. Da får du tilgang til alle disse felt av objektet. Husk at dette bare fungerer for felt som er tilgjengelige fra den metoden som blir felt.

Svarte 19/09/2018 kl. 13:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more