Kendo kolonne Chart - satt bredde til å rekke

stemmer
0

Hvordan jeg sette gapet attributt til serieelementer?

Gap attributt ikke fungerer, men avstanden fungerer!

Jeg ønsker å sette bredden på serien, er kolonnen for liten.

Dette er min html kode:

<kendo-chart #chart class=chart-wrapper (seriesClick)=onSeriesClick($event)>
    <kendo-chart-legend position=bottom></kendo-chart-legend>
    <kendo-chart-tooltip [shared]=true></kendo-chart-tooltip>
    <kendo-chart-series>
    <kendo-chart-series-item
      *ngFor=let item of DATA
      [data]=item.worked_hours_month
      [name]=item.worker
      field=worked_hours></kendo-chart-series-item>
    </kendo-chart-series>
    </kendo-chart>
Publisert på 19/09/2018 klokken 12:59
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more