HTML 5 SVG med dra og slipp

stemmer
0

Jeg ønsker å dra et bilde inn i en SVG sirkel. Mens debugging bildet er tilgjengelig som et barn, men det er ikke vist på sirkel. Når jeg drar det samme bildet i et <div>element det fungerer fint, men ikke for <SVG>eller <Image>tag. Med <div>det fungerer fint, men ikke med <IMAGE>.

Q. Tegn et sirkler av fargen gul og grønn bruke SVG og tillate brukere å dra og slippe en logo i sirklene.

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FVF69MCUNTQ0

Publisert på 19/09/2018 klokken 12:58
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Du kan ikke bruke dra-hendelser i SVGs, men det er et triks. Du kan ha to deler (en overliggende den andre) ved å sette z-index eiendom på en av delene. Ta en titt på under kode:

CSS:

    #container{
      text-align: center;
      margin: -20px 20% 0 20%;
      background: #b9cae5;
    }
    #SVGs{
      width:100px;
      height:100px;
      margin: 20px 0 0 350px;
      position:relative;

    }
    .sec1,.sec2{
      width:100px;
      height:100px;
      position:absolute;
      top:0;
      left:0;
    }
    .sec1{
      z-index:10;
    }

i HTML:

<section id ="container">
  <section id="SVGs">

      <section class="sec2">
      <svg width="100" height="100">

        <circle id="abc" cx="50" cy="50" r="50" stroke="black" fill="yellow">
        </circle>
      </svg>
      </section>
      <section id="sec1"class="sec1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
      </section>

    <br/><br/>
    </section>
    <section>
        <p> <strong>Drag the gif image to the SVG circles above.</strong>
    </p>
    <img id="drg1" alt="Check Internet Connection"src="https://media.giphy.com/media/l3vR16pONsV8cKkWk/giphy.gif" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="100" height="100"/>

    </section>

og skriptet:

  <script>
      function allowDrop(ev) {
        ev.preventDefault();
      }

      function drag(ev) {
        ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
      }

      function drop(ev) {
        ev.preventDefault();
        var data = ev.dataTransfer.getData("text");
        ev.target.appendChild(document.getElementById(data));

      }
      </script>

Jeg håper det hjelper :)

Svarte 13/12/2018 kl. 10:02
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more