HTML 5 SVG med dra og slipp

stemmer
0

Jeg ønsker å dra et bilde inn i en SVG sirkel. Mens debugging bildet er tilgjengelig som et barn, men det er ikke vist på sirkel. Når jeg drar det samme bildet i et <div>element det fungerer fint, men ikke for <SVG>eller <Image>tag. Med <div>det fungerer fint, men ikke med <IMAGE>.

Q. Tegn et sirkler av fargen gul og grønn bruke SVG og tillate brukere å dra og slippe en logo i sirklene.

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FVF69MCUNTQ0

Publisert på 19/09/2018 klokken 12:58
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more