Stoppe et skjema viderekobling med Ajax feil

stemmer
0

prøver å gjøre det så formen min ikke omdirigere når brukeren går inn i sin e-post og treffer på OK-knappen.

Jeg synes å ha AJAX koden selv jobbet som feilmelding på skjermen, men problemet mitt er at det feil hver gang samt Viser feilmeldingen 3 ganger i løpet.

Her er kodebiten

  <script type=text/javascript>
    $(function () {
      $(document).scroll(function () {
        var $nav = $(.navbar-fixed-top);
        $nav.toggleClass('scrolled', $(this).scrollTop() > $nav.height());
      });
      $('.count').each(function () {
        $(this).prop('Counter', 0).animate({
          Counter: $(this).text()
        }, {
          duration: 7000,
          easing: 'swing',
          step: function (now) {
            $(this).text(Math.ceil(now));
          }
        });
        $(document).ready(function () {
          var $form = $('.newsletter');
          if ($form.length > 0) {
            $('form input[type=submit]').bind('click', function (event) {
              if (event) event.preventDefault();
              register($form);
            });
          }
        });

        function register($form) {
          $.ajax({
            type: $form.attr('method'),
            url: $form.attr('action'),
            data: $form.serialize(),
            cache: false,
            dataType: 'json',
            contentType: application/json; charset=utf-8,
            error: function (err) {
              alert(
                Could not connect to the registration server. Please try again later.
              );
            },
            success: function (data) {
              if (data.result != success) {
                // Something went wrong, do something to notify the user. maybe alert(data.msg);
              } else {
                // It worked, carry on...
              }
            }
          });
        }
        $(document).ready(function () {
          $('.customer-logos').slick({
            slidesToShow: 4,
            slidesToScroll: 1,
            autoplay: true,
            autoplaySpeed: 1500,
            arrows: false,
            dots: false,
            pauseOnHover: false,
            responsive: [{
              breakpoint: 768,
              settings: {
                slidesToShow: 4
              }
            }, {
              breakpoint: 520,
              settings: {
                slidesToShow: 3
              }
            }]
          });
        });
      });
    })
  </script>
</head>

<body>
  <div class=top-bg style=position:relative;>
    <p class=text-uppercase-1 data-aos=fade-down data-aos-duration=900 data-aos-delay=100 data-aos-once=true
      data-aos-easing=ease-in-out id=top-banner-text-1 style=font-family:Karla, sans-serif;>AIRBNB CARES</p>
    <form class=newsletter action=https://airbnbcares.us19.list-manage.com/subscribe/post method=POST
      autocomplete=off>
      <input type=hidden name=u value=88baf6d86f9a8faebb5c5ec99>
      <input type=hidden name=id value=774141a683>
      <input type=email name=MERGE0 id=MERGE0 placeholder=Enter your email address to subscribe! tabindex=1
        class=newsletter-email required>
      <input type=submit class=newsletter-submit name=submit value=OK>
    </form>
  </div>

Hvis noen kunne kaste lys over dette ville det være veldig mye verdsatt!

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:44
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more