Stoppe et skjema viderekobling med Ajax feil

stemmer
0

prøver å gjøre det så formen min ikke omdirigere når brukeren går inn i sin e-post og treffer på OK-knappen.

Jeg synes å ha AJAX koden selv jobbet som feilmelding på skjermen, men problemet mitt er at det feil hver gang samt Viser feilmeldingen 3 ganger i løpet.

Her er kodebiten

  <script type=text/javascript>
    $(function () {
      $(document).scroll(function () {
        var $nav = $(.navbar-fixed-top);
        $nav.toggleClass('scrolled', $(this).scrollTop() > $nav.height());
      });
      $('.count').each(function () {
        $(this).prop('Counter', 0).animate({
          Counter: $(this).text()
        }, {
          duration: 7000,
          easing: 'swing',
          step: function (now) {
            $(this).text(Math.ceil(now));
          }
        });
        $(document).ready(function () {
          var $form = $('.newsletter');
          if ($form.length > 0) {
            $('form input[type=submit]').bind('click', function (event) {
              if (event) event.preventDefault();
              register($form);
            });
          }
        });

        function register($form) {
          $.ajax({
            type: $form.attr('method'),
            url: $form.attr('action'),
            data: $form.serialize(),
            cache: false,
            dataType: 'json',
            contentType: application/json; charset=utf-8,
            error: function (err) {
              alert(
                Could not connect to the registration server. Please try again later.
              );
            },
            success: function (data) {
              if (data.result != success) {
                // Something went wrong, do something to notify the user. maybe alert(data.msg);
              } else {
                // It worked, carry on...
              }
            }
          });
        }
        $(document).ready(function () {
          $('.customer-logos').slick({
            slidesToShow: 4,
            slidesToScroll: 1,
            autoplay: true,
            autoplaySpeed: 1500,
            arrows: false,
            dots: false,
            pauseOnHover: false,
            responsive: [{
              breakpoint: 768,
              settings: {
                slidesToShow: 4
              }
            }, {
              breakpoint: 520,
              settings: {
                slidesToShow: 3
              }
            }]
          });
        });
      });
    })
  </script>
</head>

<body>
  <div class=top-bg style=position:relative;>
    <p class=text-uppercase-1 data-aos=fade-down data-aos-duration=900 data-aos-delay=100 data-aos-once=true
      data-aos-easing=ease-in-out id=top-banner-text-1 style=font-family:Karla, sans-serif;>AIRBNB CARES</p>
    <form class=newsletter action=https://airbnbcares.us19.list-manage.com/subscribe/post method=POST
      autocomplete=off>
      <input type=hidden name=u value=88baf6d86f9a8faebb5c5ec99>
      <input type=hidden name=id value=774141a683>
      <input type=email name=MERGE0 id=MERGE0 placeholder=Enter your email address to subscribe! tabindex=1
        class=newsletter-email required>
      <input type=submit class=newsletter-submit name=submit value=OK>
    </form>
  </div>

Hvis noen kunne kaste lys over dette ville det være veldig mye verdsatt!

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:44
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
1

Du kan endre blind knappen 'klikk' for å danne 'submit'

$('form').bind('submit', function (event) {
  if (event) event.preventDefault();
  register($form);
});

Eller endre input type 'send' til 'knappen' (men skjemaet vil ikke sende data navnet 'submit')

<input type="button" class="newsletter-submit" name="submit" value="OK">
Svarte 02/09/2018 kl. 05:51
kilden bruker

stemmer
0

Prøv dette .. Men målet URL vil ikke tillate XML-HTTP-forespørsel bcoz av Access-Control-Allow-Originheader

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<form class="newsletter" onsubmit="return sendData();"autocomplete="off" id='myform'>
      <input type="hidden" name="u" value="88baf6d86f9a8faebb5c5ec99">
      <input type="hidden" name="id" value="774141a683">
      <input type="email" name="MERGE0" id="MERGE0" placeholder="Enter your email address to subscribe!" tabindex="1"
        class="newsletter-email" required>
      <input type="submit" class="newsletter-submit" name="submit" value="OK">
    </form>
    
<script>
    
function sendData(){

var formData = $("#myform").serialize();

var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      
      var response = this.responseText;
      
      if(response == "success"){
      
       alert("done");
      
      }else{
      
       alert("faild");
      
      }
    }
};

xhttp.open("POST", "https://airbnbcares.us19.list-manage.com/subscribe/post", true);
xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhttp.send(formData);

return false;

}

</script>
    
    

Svarte 02/09/2018 kl. 08:18
kilden bruker

stemmer
0

Når jeg ønsker å forhindre at andre hendelseshåndterere fra å kjøre etter en viss hendelse er avfyrt, bruk

event.preventDefault ();

$(document).ready(function (event) {
    event.preventDefault();
  // do your things ...

});
Svarte 02/09/2018 kl. 05:56
kilden bruker

stemmer
0

Fjerne

$(document).ready(function () {
          var $form = $('.newsletter');
          if ($form.length > 0) {
            $('form input[type="submit"]').bind('click', function (event) {
              if (event) event.preventDefault();
              register($form);
            });
          }
        });

Redigere

<form class="newsletter" action="https://airbnbcares.us19.list-manage.com/subscribe/post" method="POST" autocomplete="off">

Til

Legg return false;på slutten forfunction register

  function register($form) {
            $.ajax({
              type: $form.attr('method'),
              url: $form.attr('action'),
              data: $form.serialize(),
              cache: false,
              dataType: 'json',
              contentType: "application/json; charset=utf-8",
              error: function (err) {
                alert(
                  "Could not connect to the registration server. Please try again later."
                );
              },
              success: function (data) {
                if (data.result != "success") {
                  // Something went wrong, do something to notify the user. maybe alert(data.msg);
                } else {
                  // It worked, carry on...
                }
              }
            });

return false;          

}
Svarte 02/09/2018 kl. 05:55
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more