Android Textview Verdi Hent og send til Server

stemmer
0

Plz hjelpe meg jeg har en app med en knapp og også en tekst visning (Numerisk ex. 100)

Jeg er klikk deretter på knappen øke Textview (verdi) 5.

Jeg prøver å sende verdi til Php Table Row og også hente Table Row data i samme Tekstvisning.

i app var nær og Åpen deretter hente PHP Data (server) som per Texview

my_table

 • id
 • USER_NAME
 • beløp

MyActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  int minteger = 0;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void increaseInteger(View view) {
    minteger = minteger + 5 ;
    display(minteger);
  }

  private void display(int number) {

    TextView displayInteger = (TextView) findViewById(
        R.id.integer_number);
    displayInteger.setText(Integer: + number);
  }
}

activity_main.xml

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
<LinearLayout xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
  xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools
  android:layout_width=match_parent
  android:layout_height=match_parent
  android:layout_margin=16dp
  android:orientation=vertical
  android:gravity=center_horizontal
  tools:context=.MainActivity>

  <TextView
    android:layout_width=wrap_content
    android:layout_height=wrap_content
    android:text=Click the plus button to increase integer number />

  <TextView
    android:id=@+id/integer_number
    android:layout_width=wrap_content
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginTop=16dp
    android:layout_marginBottom=16dp
    android:textSize=30sp
    android:text=Integer: 0 />

  <Button
    android:id=@+id/increase
    android:onClick=increaseInteger
    android:layout_width=wrap_content
    android:layout_height=wrap_content
    android:text=INCREASE />
  <TextView
    android:layout_width=wrap_content
    android:layout_height=match_parent
    android:gravity=bottom
    android:textSize=20sp
    android:text=viralandroid.com/>
</LinearLayout>

plz svar

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:39
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more