Jeg prøver å lese i .xrdml data i en kompleks rekke i r

stemmer
0

Jeg prøver å lese flere filer av typen .xrdml og kombinere dem i en enkelt dataframe med en intuitiv etiketten. Problemet er at denne filtypen har en stor metadata.

Jeg har prøvd følgende

Må pakke

library(rxylib)

Ting jeg prøvde

temp = list.files(pattern=*.xrdml)
xyz<-do.call(rbind,sapply(temp, read_xyData,verbose = TRUE,metaData = FALSE))

Jeg endte opp med en liste, kan jeg ringe hvert medlem av listen ved hjelp av f.eks xyz`2`

     2Theta  V2
  [1,] 4.006565 3496
  [2,] 4.019695 3417
  [3,] 4.032826 3520
  [4,] 4.045956 3516
  [5,] 4.059086 3480
  [6,] 4.072217 3343
  [7,] 4.085347 3466
  [8,] 4.098477 3552
  [9,] 4.111607 3425
 [10,] 4.124738 3384

hvis jeg prøver å flate listen ved hjelp av ikke er oppført funksjon, så resultatet blir rotete

hva jeg vil like å gjøre er å lese i alle filene og kombinere dem etter kolonne, har hver fil første kolonne i felles dvs. 2teta. Jeg vil også gjerne bruke den unike delen av hver enkelt fil tittel å merke V2

filene mine har titler som BBHD-FASS_4-70_step01_40s_ LM 11_5 .xrdml. Hva jeg håper å være i stand til å gjøre på slutten er å ha en dataframe lik prøven under

2Theta  LM 6-26 LM 6-27 LM 6-28 LM 4-10 LM 4-11 LM 4-12
4.006565  3576  3535  3677  3576  3535  3677
4.019695  3526  3552  3662  3526  3552  3662
4.032826  3584  3581  3657  3584  3581  3657
4.045956  3489  3535  3539  3489  3535  3539
4.059086  3496  3507  3525  3496  3507  3525
4.072217  3335  3466  3628  3335  3466  3628
4.085347  3353  3456  3444  3353  3456  3444
4.098477  3430  3479  3588  3430  3479  3588
4.111607  3334  3547  3535  3334  3547  3535
4.124738  3424  3342  3439  3424  3342  3439
4.137868  3349  3384  3459  3349  3384  3459
4.150998  3318  3395  3413  3318  3395  3413
4.164129  3208  3490  3457  3208  3490  3457
4.177259  3357  3295  3519  3357  3295  3519
4.190389  3254  3372  3450  3254  3372  3450

Her er eksempler på mine filer eksempelfiler

Dessverre, jeg har brukt så mye tid allerede prøver flere ting som ikke fungerte.

Jeg vil være veldig takknemlig for hjelp eller veiledning jeg kan komme på hvordan å nærme seg dette problemet.

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:37
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
4

For å komme til de dataene du trenger for å finne riktig posisjon i listen over data som er returnert av read_xyData. Du kan gjøre dette ved å se på str(lst)nedenfor. For å komme til databruk ...$dataset[[1]]$data_block. (det kan være uttrekking av funksjoner i pakken, men jeg har ikke merket)

# download data : link dead
#download.file("https://ucc93bf0aa50821e11b95c9530f5.dl.dropboxusercontent.com/zip_by_token_key?_download_id=9101556320431172280658295109635067362614982268430911643523348&_notify_domain=www.dropbox.com&dl=1&key=AV5mxk0trnetzASlH9_xJijTiGE55mUz0qa-x7JveZ7-Rdp3Z8i7GmwwQoWj8tUO14RKj51huhb5CuBdoxAC3WLuHvOMr7_bul691AmGpmwZgWWy0STezjFRnq0CVUR-iHNnZUHk9-t-i72nYODDpjXvo0PBhWTXwJuNWCSL4bnAauZREQtZwzNlspMF8PwZ37E9enf1WUUakLJwE43GbV2lAkuOTDghfcMmwokulIMEGA", destfile=temp<-tempfile())
unzip(temp, exdir=xdir<-tempdir()) 

nms <- list.files(xdir, pattern="xrdml", full.names=TRUE)
# grab the names to names columns later
cnms <- gsub(".*(LM \\w+).*$", "\\1", basename(nms))


library(rxylib)

# loop through files to read in
lst <- lapply(nms, read_xyData, verbose = TRUE, metaData = FALSE)

# grab the data
dats <- lapply(lst, function(x) x$dataset[[1]]$data_block)

# rename second column
dats <- lapply(seq_along(dats), function(x) {
             colnames(dats[[x]])[2] <- cnms[x] ; dats[[x]]})

# merge
alldat <- Reduce(function(...) merge(..., by="2Theta"), dats)
Svarte 19/11/2018 kl. 18:07
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more