Fire ikke forbinder med React Søknad - Ingen tilgang - Sjekket alle spørsmål online på dette ingen løsning

stemmer
0

Prøver å koble min reagere søknad med Fire å få feilen.

Uncaught (in promise) Error: permission_denied at /tests: Client doesn't have permission to access the desired data.

Jeg har lest alle svarene og alt virker korrigere en hvilken som helst kropp kan du ta en titt på hva som går galt.

Når jeg teste regelen i simulator med simulator type = get simulator sted = databses/testsdet viser meg suksess utgang.

Kan jeg ikke bruke ref riktig

Inne React app - Pakke jeg bruker - firebase: ^5.4.2,

Reagere kode
1.Config.js File

// Initialize Firebase
import firebase from 'firebase';
const config = {
  apiKey: xxxx,
  authDomain: xxxx,
  databaseURL: xxxx,
  projectId: xxx,
  storageBucket: xxx,
  messagingSenderId: xxx
};
const fire = firebase.initializeApp(config)
export { fire }

2. I min beholder komponent

`import { fire } from '../../Config/Config';`

 `componentWillMount() {

  let testRef = fire.database().ref().child('tests');

  //also tried this
  //let testRef = fire.database().ref('tests');

  console.log('testRef', testRef)
  testRef.once(value).then((f) => {
  console.log(f);
 });
 }`

3. Regler i min Fire konto

service cloud.firestore {
   match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if true;
    }
   }
  }
 1. Data i tester noden

Bilde

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:29
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Dine Fire regler foreslår at du bruker Fire databasen , men søket er skrevet for å hente data fra Realtime database

Så din testRef bør være slik:

var testRef = fire.firestore().collection("tests");

og du kan få alle dokumenter fra det som så:

testRef
.get()
.then(function(querySnapshot) {
  querySnapshot.forEach(function(doc) {
    console.log(doc.id, " => ", doc.data());
  });
})
.catch(function(error) {
  console.log("Error getting documents: ", error);
});

Du bør også vurdere å bruke reagere-innfødte Fire for din reagerer opprinnelig prosjekt fordi det virker for meg du bruker nettbiblioteket

Svarte 02/09/2018 kl. 06:53
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more