CSVLink React Last ned skjema

stemmer
0

Jeg prøver å eksportere mine skjemadata til en CSV hjelp reagere sin CSVLink komponent. Ved inspeksjon, er dataene i formatet [[Name], [DOB], [Education], ... ]etc

Det ser ikke ut til å virke i min excel regneark som alle spørsmålene er bare den første cellen, og jeg vil at de skal i en celle hver horisontalt i Rad 1.

Ved hjelp av denne: Konverter rekke objekter i rekke utvalg jeg konvertert mine data inn i en rekke av matriser:

const allArrayQuestions = allQuestions.map(question => [question]);

og deretter ringe det slik:

const csvData = [[allArrayQuestions], ['Answer']];

og i min tilbake funksjon Jeg kaller dette: <CSVLink data={csvData} > Download Me </CSVLink>

Når jeg klikker på Download Me knappen på siden min, er min data lastet ned, men spørsmålene er i formatet: Name, DOB, utdanning, alder, ... så det er derfor det er i en celle bare som det tenker man spørsmålet er alt sammen pakket inn i .. hvordan løser jeg denne formater problemet så jeg har hvert spørsmål så navn, DOB, utdanning etc i en celle hver på regnearket mitt?

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:28
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more