Imageview skalering problem i ConstriantLayout

stemmer
0

Jeg bruker et bildeVis i en begrensning utforming og vil bredden av Imageview å være skjermens bredde og høyde for å være dynamisk i henhold til bilde.

Min XML for layout er

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto
xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools
style=@style/CardView.Light
android:layout_width=match_parent
android:layout_height=wrap_content
android:layout_marginTop=8dp>

<android.support.constraint.ConstraintLayout
  android:layout_width=match_parent
  android:layout_height=wrap_content
  android:background=@color/newsItemBackground
  tools:layout_editor_absoluteY=29dp>

  <TextView
    android:id=@+id/textTitle
    android:layout_width=0dp
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginLeft=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    android:layout_marginStart=8dp
    android:layout_marginTop=8dp
    android:textColor=@color/textHighEmphasis
    android:textSize=@dimen/news_title_size
    android:textStyle=bold
    app:layout_constraintEnd_toEndOf=parent
    app:layout_constraintStart_toStartOf=parent
    app:layout_constraintTop_toTopOf=parent
    tools:text=Title />

  <TextView
    android:id=@+id/textTime
    android:layout_width=0dp
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginLeft=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    android:layout_marginStart=8dp
    android:layout_marginTop=8dp
    android:fontFamily=@font/english_font
    android:textColor=@color/textMediumEmphasis
    android:textSize=@dimen/news_time_size
    android:textStyle=normal
    app:layout_constraintEnd_toEndOf=parent
    app:layout_constraintStart_toStartOf=parent
    app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/textTitle
    tools:text=Time />

  <Button
    android:id=@+id/buttonMore
    style=@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored
    android:layout_width=wrap_content
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf=parent
    app:layout_constraintEnd_toStartOf=@+id/buttonShare
    app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/viewSeperator
    app:layout_constraintVertical_bias=0.0
    tools:text=readmore />

  <Button
    android:id=@+id/buttonShare
    style=@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored
    android:layout_width=wrap_content
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    android:text=@string/share_button
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf=parent
    app:layout_constraintEnd_toEndOf=parent
    app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/viewSeperator
    app:layout_constraintVertical_bias=0.0 />


  <TextView
    android:id=@+id/textBody
    android:layout_width=0dp
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginLeft=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    android:layout_marginStart=8dp
    android:layout_marginTop=8dp
    android:textColor=@color/textHighEmphasis
    android:textSize=@dimen/news_body_size
    android:textStyle=normal
    app:layout_constraintEnd_toEndOf=parent
    app:layout_constraintHorizontal_bias=0.0
    app:layout_constraintStart_toStartOf=parent
    app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/imageNews
    tools:text=Body />


  <View
    android:id=@+id/viewSeperator
    android:layout_width=0dp
    android:layout_height=1px
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginLeft=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    android:layout_marginStart=8dp
    android:layout_marginTop=8dp
    android:background=@color/cardSeperatorLine
    app:layout_constraintEnd_toEndOf=parent
    app:layout_constraintStart_toStartOf=parent
    app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/textBody />

  <ImageView
    android:id=@+id/imageNews
    android:layout_width=0dp
    android:layout_height=wrap_content
    android:layout_marginEnd=8dp
    android:layout_marginLeft=8dp
    android:layout_marginRight=8dp
    android:layout_marginStart=8dp
    android:layout_marginTop=8dp
    android:scaleType=centerCrop
    app:layout_constraintEnd_toEndOf=parent
    app:layout_constraintHorizontal_bias=0.0
    app:layout_constraintStart_toStartOf=parent
    app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/textTime
    app:srcCompat=@drawable/portait_man />


</android.support.constraint.ConstraintLayout>

</android.support.v7.widget.CardView>

Dette bildet ser fint i android studio redaktør men når jeg legger det ved hjelp Glide, er bildets høyde beskjæres fra topp og bunn.

Bilde fra redaktøren er

redaktør

Bilde mens du kjører app

levende

Jeg legger i å bruke koden

Glide.with(imageNews.getContext())
        .load(item.image_url)
        .into(imageNews);
Publisert på 02/09/2018 klokken 05:23
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
0

bare sett

android:adjustViewBounds="true"

og det vil fungere

Svarte 02/09/2018 kl. 06:05
kilden bruker

stemmer
0

Prøv nedenfor

<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp">

  <android.support.constraint.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <TextView
      android:id="@+id/textTitle"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginLeft="8dp"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:layout_marginStart="8dp"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:textStyle="bold"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      tools:text="Title" />

    <TextView
      android:id="@+id/textTime"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginLeft="8dp"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:layout_marginStart="8dp"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:textStyle="normal"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textTitle"
      tools:text="Time" />

    <Button
      android:id="@+id/buttonMore"
      style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginRight="8dp"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/buttonShare"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/viewSeperator"
      app:layout_constraintVertical_bias="0.0"
      tools:text="readmore" />

    <Button
      android:id="@+id/buttonShare"
      style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:text="share_button"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/viewSeperator"
      app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />


    <TextView
      android:id="@+id/textBody"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginLeft="8dp"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:layout_marginStart="8dp"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:textStyle="normal"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageNews"
      tools:text="Body" />


    <View
      android:id="@+id/viewSeperator"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="1px"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginLeft="8dp"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:layout_marginStart="8dp"
      android:layout_marginTop="8dp"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textBody" />

    <ImageView
      android:id="@+id/imageNews"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textTime"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_logo" />


  </android.support.constraint.ConstraintLayout>

</android.support.v7.widget.CardView>

Sørg for at midlertidig jeg har bare fjerne din fargekode og tekst fra streng.

Svarte 02/09/2018 kl. 05:32
kilden bruker

stemmer
0

Husk at centerCropkan noe zoome bildet litt. Hvis du vil at ImageViewskal være fleksibel basert på bildets oppløsning fjerne scaleType, men dette kan føre til uventet oppførsel.

<ImageView
    android:id="@+id/imageNews"
    android:layout_width="wrap_content" // Changed to wrap_content
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="8dp"
    android:scaleType="centerCrop"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textTime"
    app:srcCompat="@drawable/portait_man" />
Svarte 02/09/2018 kl. 05:28
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more