Hvordan kan jeg få verdien av y til lik tallene etter operand i min kalkulator?

stemmer
0

Jeg har fått display.innerHTML å lagre numrene før operand som x, og å lagre operand. Jeg slags stabbet på en måte å få den variable y til lik tallene inn etter operand. Min beste gjetning er en slags løkke Her er koden:

<!--Coded by Brent-->
<html>
<!DOCTYPE HTML>
<meta charset=UTF-8 name=viewport content=width=device-width>

<head>
 <title>Calculator v2.0</title>
 <style>
  body {
   background: linear-gradient(blue 30%, black 50%, green 80%);
  }
  
  div.container {
   background-color: #1de4fd;
   border: 1px solid black;
   height: 210px;
   width: 195px;
  }
  
  div table tr td div {
   background-color: white;
   width: 180px;
   height: 25px;
   text-align: right;
  }
  
  button {
   height: 40px;
   width: 40px;
  }
 </style>
</head>

<body>
 <div style=text-align: center;>
  <div class=container>
   <table align=center>
    <tr>
     <td colspan=4>
      <div id=display></div>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td><button id=one type=button>1</button></td>
     <td><button id=two type=button>2</button></td>
     <td><button id=three type=button>3</button></td>
     <td><button id=divide type=button>/</button></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><button id=four type=button>4</button></td>
     <td><button id=five type=button>5</button></td>
     <td><button id=six type=button>6</button></td>
     <td><button id=multiply type=button>*</button></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><button id=seven type=button>7</button></td>
     <td><button id=eight type=button>8</button></td>
     <td><button id=nine type=button>9</button></td>
     <td><button id=subtract type=button>-</button></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><button id=zero type=button>0</button></td>
     <td><button id=decimal type=button>.</td>
<td><button id=add type=button>+</button></td>
     <td><button id=equal type=button>=</button></td>
    </tr>
   </table>
  </div>
  <script type=text/javascript>
   var display = document.getElementById(display);
   var one = document.getElementById(one);
   var two = document.getElementById(two);
   var three = document.getElementById(three);
   var four = document.getElementById(four);
   var five = document.getElementById(five);
   var six = document.getElementById(six);
   var seven = document.getElementById(seven);
   var eight = document.getElementById(eight);
   var nine = document.getElementById(nine);
   var zero = document.getElementById(zero);
   var decimal = document.getElementById(decimal);
   var add = document.getElementById(add);
   var subtract = document.getElementById(subtract);
   var multiply = document.getElementById(multiply);
   var divide = document.getElementById(divide);
   var calculate = document.getElementById(equal);
   var op = ; //blank op variable to be filled in when an operation button is clicked
   one.addEventListener(click, addOne);//Adding event to the button 1
   function addOne() {
    display.innerHTML += 1; //Makes the display equal to the display +1 at the end
   }
   two.addEventListener(click, addTwo);
   function addTwo() {
    display.innerHTML += 2;
   }
   three.addEventListener(click, addThree);

   function addThree() {
    display.innerHTML += 3;
   }
   four.addEventListener(click, addFour);

   function addFour() {
    display.innerHTML += 4;
   }
   five.addEventListener(click, addFive);

   function addFive() {
    display.innerHTML += 5;
   }
   six.addEventListener(click, addSix);

   function addSix() {
    display.innerHTML += 6;
   }
   seven.addEventListener(click, addSeven);

   function addSeven() {
    display.innerHTML += 7;
   }
   eight.addEventListener(click, addEight);

   function addEight() {
    display.innerHTML += 8;
   }
   nine.addEventListener(click, addNine);

   function addNine() {
    display.innerHTML += 9;
   }
   zero.addEventListener(click, addZero);

   function addZero() {
    display.innerHTML += 0;
   }
   decimal.addEventListener(click, addDecimal);

   function addDecimal() {
    display.innerHTML += '.';
   }
   add.addEventListener(click, addAdd);

   function addAdd() {
    x = display.innerHTML; //assigning the current display number as x
    op = '+'; //assigning the operator + to the variable op
    z = x + op;//possibly part of the solution I'll explain below
    display.innerHTML += op; //the display equals the displayed number + the operation 
    calculate.addEventListener(click, calc);

    function calc() { //calc function needs to have y defined this is where my question comes in
     display.innerHTML = eval(x + op + y); //work in progress calculation formula
    }
   }
   subtract.addEventListener(click, addSubtract);

   function addSubtract() {
    x = display.innerHTML;
    op = '-';
    z = x + op;
    display.innerHTML += op;//the display equals the displayed number + the operation 
    calculate.addEventListener(click, calc);

    function calc() {
     display.innerHTML = eval(x + op + y);
    }
   }
   multiply.addEventListener(click, addMultiply);

   function addMultiply() {
    x = display.innerHTML;
    op = '*';
    z = x + op;
    display.innerHTML += op;//the display equals the displayed number + the operation 
    calculate.addEventListener(click, calc);

    function calc() {
     display.innerHTML = eval(x + op + y);
    }
   }
   divide.addEventListener(click, addDivide);

   function addDivide() {
    x = display.innerHTML;
    op = '/';
    z = x + op;
    display.innerHTML += op;//the display equals the displayed number + the operation 
    calculate.addEventListener(click, calc);

    function calc() {
     display.innerHTML = eval(x + op + y);
    }
   }
  </script>
</body>

</html>
Min beste gjetning er z = x + op; å sløyfe gjennom lengden av de to variablene for å bare få tallene inn etter operand. Jeg er bare ikke sikker på hvordan du virkelig innlemme idé eller om det er en bedre løsning. Eventuelle hjelpe ville være mye verdsatt.

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:17
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more