Oppdatere brukerstatus ved hjelp av PHP og SQL

stemmer
0

Her prøver jeg å få en liste over admin brukere og legge til og fjerne den ved hjelp av PHP og SQL.

Jeg listet opp noen brukere, men jeg kunne ikke tenke meg å fjerne og legge til ved å oppdatere en boolsk data (gjorde dette boolske data å oppgi dem som gyldig eller ugyldig) individuelt.

Hjelp fra noen ville bli høyt verdsatt.

Takk skal du ha.

<?php
// connection to database
require 'config.php';

  $sql = SELECT id, adminUser, password FROM admins WHERE legal = '1';
  $result = mysqli_query($conn, $sql);


  $sql2 = SELECT id, adminUser, password FROM admins WHERE legal = '0';
  $result2 = mysqli_query($conn, $sql2);  

?>


<!DOCTYPE html>
<html>

<body class=w3-black>  

<!-- Page Content -->
<div class=w3-padding-large id=main>
 
<div class=w3-padding-64 w3-content w3-text-grey id=contact>
 <table>
  <tr>
   <th>ID</th>
   <th>Admin names</th>
   <th>Status</th>
   <th>Action</th>
  </tr>

  <?php
   if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
     // output data of each row
     while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      
       echo <tr>
           <td>. $row[id]. </td>
           <td>. $row[adminUser]. </td>
           <td>valid</td>
           <td><a href='remove.php'>remove</a></td>
          </tr> ;
     }
   } 
  ?>

  <?php
   if (mysqli_num_rows($result2) > 0) {
     // output data of each row
     while($row2 = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
      
       echo <tr>
           <td>. $row2[id]. </td>
           <td>. $row2[adminUser]. </td>
           <td>invalid</td>
           <td><a href='add.php'>add</a></td>
          </tr> ;
     }
   } 
  ?>
 </table>
</div>

<div class=w3-padding-64 w3-content w3-text-grey id=contact> 
 <a href=adminpage.php>Go Back</a>
</div>

 
<!-- END PAGE CONTENT -->
</div>


</body>
</html>

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:15
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

syntaks:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

For å oppdatere i PHP (update.php):

$sql = "";
$action = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['action']);
$id = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['id']);
if($action == "add") {
  $sql = "UPDATE admins SET legal='1' WHERE id='".$id."'";
} else {
  $sql = "UPDATE admins SET legal='0' WHERE id='".$id."'";
}

if (mysqli_query($con, $sql)) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . mysqli_error($con);
}

og du bør endre ankerkoden

<td><a href='update.php?action=remove&id=<?= $row['id'] ?>'>remove</a></td>

<td><a href='update.php?action=add&id=<?= $row2['id'] ?>'>add</a></td>
Svarte 02/09/2018 kl. 06:20
kilden bruker

stemmer
0

Å legge til,

"UPDATE admins SET legal = '1' WHERE id = '<target admin id>'";

Å fjerne,

"UPDATE admins SET legal = '0' WHERE id = '<target admin id>'";
Svarte 02/09/2018 kl. 05:32
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more