Kivy oppsett vises ikke knappene på riktig måte

stemmer
0

Jeg prøver å lage et tastatur slags ting i kivy, ved å arrangere 9 knapper i en 3x3 Gridlayout. Men etter å ha kjørt inn koden, viser det bare en knapp nederst i høyre hjørne.

Min kode:

from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import GridLayout
from kivy.app import App

class root(GridLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super(GridLayout, self).__init__(**kwargs)
    self.cols = 2
    self.rows = 2
    self.button1 = Button(text = '1')
    self.button2 = Button(text = '2')
    self.button3 = Button(text = '3')
    self.button4 = Button(text = '4')
    self.button5 = Button(text = '5')
    self.button6 = Button(text = '6')
    ...........
    self.add_widget(self.button1)
    self.add_widget(self.button2)
    self.add_widget(self.button3)
    self.add_widget(self.button4)
    ...........


class myApp(App):
  def build(self):
    l = root()
    return l

myApp().run()

Noe hjelp?

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:06
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Du har følgende feil:

 • Slik importerer GridLayoutdu må brukefrom kivy.uix.gridlayout import GridLayout
 • Når du bruker super()må du bestå som første parameter navnet på klassen, det vil si super(root, self).__init__(**kwargs).
 • Du sier du vil ha 3 rader og 3 kolonner, så du bør bruke self.cols = 3, self.rows = 3.

Kode:

from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.app import App

class root(GridLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super(root, self).__init__(**kwargs)
    self.cols = 3
    self.rows = 3
    self.button1 = Button(text = '1')
    self.button2 = Button(text = '2')
    self.button3 = Button(text = '3')
    self.button4 = Button(text = '4')
    self.button5 = Button(text = '5')
    self.button6 = Button(text = '6')
    ...........
    self.add_widget(self.button1)
    self.add_widget(self.button2)
    self.add_widget(self.button3)
    self.add_widget(self.button4)
    ...........


class myApp(App):
  def build(self):
    l = root()
    return l

myApp().run()

Et enklere og mer elegant løsning er å bruke en for-løkke:

from kivy.app import App
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.button import Button


class Root(GridLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super(Root, self).__init__(**kwargs, rows=3, cols=3)

    for i in range(1, 10):
      btn = Button(text=str(i))
      self.add_widget(btn)


class myApp(App):
  def build(self):
    l = Root()
    return l


if __name__ == '__main__':
  myApp().run()
Svarte 02/09/2018 kl. 05:35
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more