Ved hjelp av _pipe () for å kommunisere mellom prosesser

stemmer
0

For enkelhets skyld (som jeg prøver å implementere en Unix-program på Windows) Jeg ønsker å bruke _pipe(), _write()og _read()for å kommunisere mellom prosesser. I Unix, kan jeg oppnå dette ved å ringe pipe()før jeg fork.

Jeg har prøvd å gjennomføre dette med prosesser i Windows. Jeg kaller _pipe()og deretter passerer skrive pipefdheltall til den nye prosessen. Men når jeg prøver og bruke det, eller lukke den inne i barnet prosessen jeg får Debug Assertion Failed!siden jeg anta, til barnet prosessen, det er bare et tall eller noe.

Her er et utdrag fra min viktigste funksjon i den overordnede prosessen.

  //...

  // Create pipe file descriptors for parent and child
  ret = _pipe(mypipefd, 256, O_BINARY);
  if (ret == -1) {
    error(Error creating pipe file descriptors);
  }

  // Read request from standard input
  printf(Enter a message: );
  memset(out_buffer, 0, BUFFER_SIZE);
  fgets(out_buffer, BUFFER_SIZE, stdin);
  out_buffer[strcspn(out_buffer, \r\n)] = 0;

  // Create command line arguments for child process
  snprintf(child_cmd, CMD_LINE_SIZE, %s %d \%s\, argv[2], mypipefd[1], out_buffer);

  // Create child process to handle request
  if ( !CreateProcess(
     C:\\Users\\Owner\\VisualStudio\\2803ICT_A1\\2803ICT_A1\\Debug\\Child_Client_WIN32.exe,    // No module name (use command line)
     child_cmd,   // Command line
     NULL,      // Process handle not inheritable
     NULL,      // Thread handle not inheritable
     FALSE,     // Set handle inheritance to FALSE
     0,       // No creation flags
     NULL,      // Use parent's environment block
     NULL,      // Use parent's starting directory
     &si,      // Pointer to STARTUPINFO structure
     &pi)      // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
     )
  {
    printf(CreateProcess failed : %d\n, GetLastError());
    exit(-1);
  }

  // Close child pipe
  _close(mypipefd[1]);

  //...

Hvordan skulle jeg gå om du gjør dette? Hvis jeg kan ikke med _pipe()hva som er en enkel jobb rundt?

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:06
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more