Hvordan få BigDemical i android studio?

stemmer
0

Jeg gripe data fra databasen. Hvis heltall jeg kan bruke getInt, hvis String kan jeg bruke getString. Men Big Desimal jeg ikke vet hva jeg skal bruke ... Please Help. Takk på forhånd

while(cursor.moveToNext()){
      int id = cursor.getInt(0);
      String txnno = cursor.getString(1);
      String name = cursor.getString(2);
      String txndate = cursor.getString(3);
      BigDecimal amount = cursor.getDouble(4);
      String description1 = cursor.getString(5);
      String createddate = cursor.getString(7);

      mList.add(new Model(id,txnno,name,txndate,amount,description1,createddate));
Publisert på 02/09/2018 klokken 05:05
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Det beste optimale valg vil være: For å få verdien ved hjelp getString () metoden, og deretter omdanne den til BigDecimal ved hjelp av passende konstruktøren.

Se: https://developer.android.com/reference/java/math/BigDecimal

Relaterte lenker: For mer: Hvordan kan jeg lagre et BigDecimal (Java) verdi i en real (SQLite) kolonne?

Svarte 02/09/2018 kl. 05:23
kilden bruker

stemmer
0

Bruk BigDecimal.valueOf(double val):

BigDecimal amount = BigDecimal.valueOf(cursor.getDouble(4));
Svarte 02/09/2018 kl. 05:16
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more