C # Rekursiv Dependency ikke blir funnet

stemmer
0

Jeg lærer C # for et prosjekt, og jeg har litt problemer med avhengigheter. I hovedsak her er hvordan ting er satt opp:

Selve prosjektet, et bibliotek kalt (XMLupdater), avhenger nuget pakken. Jeg har da et annet prosjekt brukes til å teste ovenfor biblioteket (som jeg har kalt XMLtester). Her er min løsning for testprosjektet, med biblioteket lagt til som en avhengighet i Visual Studio: adresse bc jeg ikke kan legge inn bilder enda

Så vidt jeg kan fortelle, er alt her a-ok, men jeg får en feilmelding under kjøring som sier at det ikke finner nuget pakken. Det står dette:

System.IO.FileNotFoundException: 'Could not load file or assembly 'XmlDiffPatch.Core, Version=1.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.'

Jeg har prøvd alt jeg kan tenke på å fikse dette, men det kommer ned til det faktum at jeg ikke har mye erfaring med dette språket og ide, og avhengigheter kan være reelle rart noen ganger. Jeg har spurt et par andre til ingen nytte, så jeg har bestemt meg for å be om gode råd fra dere folkens. Noe hjelp?

Takk!

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:05
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Det virker som du har montering versjon problemet. Forsamlingen refereres til i din løsning ville ha forskjellig versjon enn det som vises i feilmeldingen.

Det er 2 måter å løse denne situasjonen:

 1. Få den eksakte versjonen av forsamlingen som er vist i feilen og legge referanse til den.
 2. Bruk bindingRedirect i config-filen til å fortelle kompilatoren hvilken versjon du skal se etter.

For det andre alternativet, kan du legge til / oppdatere <assemblyRedirectelement i konfigurasjonsfilen for din utføre prosjektet.

<dependentAssembly> 
 <assemblyIdentity name="someAssembly" 
  publicKeyToken="32ab4ba45e0a69a1" 
  culture="en-us" /> 
 <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0" newVersion="— add the actual version of the assembly referenced in your project —" /> 
</dependentAssembly> 

Bruk attributtet newVersiontil å angi versjon av XmlDiffPatch.Core referert i prosjektet.

Du kan finne mer informasjon om det her: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/configure-apps/redirect-assembly-versions

Svarte 02/09/2018 kl. 08:03
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more