Hva er problemet i mitt php koding? [Lagring av bildet på database fra en html-skjema]

stemmer
0

Vel, jeg ønsker å lagre bilder som brukeren laster opp. Dette er min register.php

<?php include('server.php') ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Welcome to Web JC. High School | By MD Khokon</title>
 <link rel=stylesheet type=text/css href=../style.css>
 <link rel=stylesheet href=../css/techlog.css>
</head>
<body>
  <div id=main_wrapper>
 <div class=header>
  <div class=head_part>
 	<h2>Register Teacher</h2>
  </div>
 </div>
<div class=body>
 <form method=post action=register.php>
 	<?php include('errors.php'); ?>
 	<div class=input-group>
 	 <label>Username</label>
 	 <input type=text style=text-transform: uppercase; name=username value=<?php echo $username; ?>>
 	</div>
  <div class=input-group>
   <label>Full Name</label>
   <input type=text name=fullname value=<?php echo $fullname; ?>>
  </div>
  <div class=input-group>
   <label>Photo</label>
   <input type=hidden name=size value=1000>
   <input type=file name=image value=<?php echo $img; ?>>
  </div>
 	<div class=input-group>
 	 <label>Email</label>
 	 <input type=email name=email value=<?php echo $email; ?>>
 	</div>
 	<div class=input-group>
 	 <label>Password</label>
 	 <input type=password name=password_1>
 	</div>
 	<div class=input-group>
 	 <label>Confirm password</label>
 	 <input type=password name=password_2>
 	</div>
 	<div class=input-group>
 	 <button type=submit class=btn name=reg_user>Register</button>
 	</div>
 </form>
 </div>
 </div>
</body>
</html>

Og dette er min server.php

<?php
session_start();

// initializing variables
$username = ;
$email  = ;
$fullname = ;
$image = ;
$errors = array(); 

// connect to the database
$db = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'school_database');

// REGISTER USER
if (isset($_POST['reg_user'])) {
 // receive all input values from the form
 $target = ../images/.basename($_FILES['image']['name']);
 $username = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['username']);
 $fullname = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['fullname']);
 $image = mysqli_real_escape_string($db, $_FILES['image']['name']);
 $email = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['email']);
 $password_1 = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['password_1']);
 $password_2 = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['password_2']);

 // form validation: ensure that the form is correctly filled ...
 // by adding (array_push()) corresponding error unto $errors array
 if (empty($username)) { array_push($errors, Username is required); }
 if (empty($email)) { array_push($errors, Email is required); }
 if (empty($email)) { array_push($errors, Image is required); }
 if (empty($fullname)) { array_push($errors, Full Name is required); }
 if (empty($password_1)) { array_push($errors, Password is required); }
 if ($password_1 != $password_2) {
	array_push($errors, The two passwords do not match);
 }

 // first check the database to make sure 
 // a user does not already exist with the same username and/or email
 $user_check_query = SELECT * FROM teachers WHERE username='$username' OR email='$email' LIMIT 1;
 $result = mysqli_query($db, $user_check_query);
 $user = mysqli_fetch_assoc($result);
 
 if ($user) { // if user exists
  if ($user['username'] === $username) {
   array_push($errors, Username already exists);
  }

  if ($user['email'] === $email) {
   array_push($errors, email already exists);
  }
 }

 // Finally, register user if there are no errors in the form
 if (count($errors) == 0) {
 	$password = md5($password_1);//encrypt the password before saving in the database

 	$query = INSERT IGNORE INTO teachers (username, full_name, email, img, password) 
 			 VALUES('$username', '$fullname', '$email', '$image', '$password');
 	mysqli_query($db, $query);
  if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],$target)) {
   echo 'File Uploaded Successfully';
   }else {
   echo 'Something went wrong';
   }
 	$_SESSION['username'] = $username;
 	$_SESSION['success'] = You are now logged in;
 	header('location: ../admin/index.php');
 }
}
?>

Men når jeg prøver å kjøre min register.php det står meg

Notice: Undefined index: image i C: \ xampp \ htdocs \ tilpasset \ jcschool \ php \ server.php on line 17

Merknad: Ikke oppgitt Indeks: bilde i C: \ xampp \ htdocs \ tilpasset \ jcschool \ php \ server.php på linje 20 som er i disse to linjene,

 1. $ Target = ../images/.basename($_FILES['image']['name ']);

 2. $ Bilde = mysqli_real_escape_string ($ db, $ _files [ 'image'] [ 'navn']);

Vær så snill, noen gi løsningen. Hva skal jeg gjøre nå?

Publisert på 02/09/2018 klokken 05:02
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

prøve å legge

multipart/form-data 

til skjemaet

 <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="register.php">
Svarte 02/09/2018 kl. 05:09
kilden bruker

stemmer
0

Du må sette attributt enctypeskjema i for å laste opp filer:

<form method="post" action="register.php" enctype="multipart/form-data">

Les mer

Svarte 02/09/2018 kl. 05:07
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more