hvordan å feilsøke et program bare ved hjelp av Kestrel?

stemmer
0

Jeg ønsker å feilsøke et program som bruker Kestrel uten IIS trykke F5 i Visual Studio som det skjer når jeg bruker DotNet løp. Jeg oppretter prosjektet bruker asp.net kjernen WebAPI mal så jeg velger programnavn profil i prosjektegenskaper og trykk f5 for å starte debuging men det starter alltid IIS. Jeg vil Kestrel å få http forespørsel direkte uten å bruke proxy-server. Min CreateWebHostBuilder:

WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
        .UseStartup<Startup>()
        .UseKestrel()
        .UseUrls(192.168.0.106:5000)
      .UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory());
  }

}

Min launchSettings.json:

 {
 iisSettings: {
  windowsAuthentication: false,
  anonymousAuthentication: true,
  iisExpress: {
   applicationUrl: http://192.168.0.106:5000,
   sslPort: 0
  }
 },
 $schema: http://json.schemastore.org/launchsettings.json,
 profiles: {
  IIS Express: {
   commandName: IISExpress,
   launchBrowser: true,
   launchUrl: api/values,
   environmentVariables: {
    ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
   }
  },
  MyProfile: {
   commandName: Project,
   launchBrowser: true,
   launchUrl: api/values,
   environmentVariables: {
    ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
   },
   applicationUrl: http://192.168.0.106:5000
  }
 }
Publisert på 02/09/2018 klokken 05:00
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more