Hvordan legge til en tabell som en vare (node) i en TreeTableView

stemmer
0

Jeg prøver å legge til en tabell inne i en TreeTableView som et tre element. Er det mulig? Jeg ønsker å vise data som nedenfor. For nå er det hardkodet senere vil jeg bruke JPA å få data fra databasen.

Name    Designation
------------------------------------------ 
Tanvir   WDD
Rezwan   GD
  Jacob   HR
  Harold   HR

Her er min tilnærming. I stedet for å legge på bordet (subTable)Jeg har også prøvd med ObservableList, men resultatet er det samme.

public class UserObjectTreeTest implements Initializable {

@FXML
private TreeTableView<Object> treeTable;
@FXML
private TreeTableColumn<Object, String> colDesignation;
@FXML
private TreeTableColumn<Object, String> colUserName;

private TableView<Object> subTable = new TableView<Object>();
private TableColumn colName = new TableColumn<>(Name);;

private TableColumn colDesig = new TableColumn<>(Designation);

ObservableList<Object> data = FXCollections.observableArrayList(new Person(Jacob, HR),
    new Person(Harold, HR)

);

TreeItem<Object> user1 = new TreeItem<>(new Person(Aritra, SD));
TreeItem<Object> user2 = new TreeItem<>(new Person(Tanvir, WDD));
TreeItem<Object> user3 = new TreeItem<>(new Person(Rezwan, GD));
TreeItem<Object> user4 = new TreeItem<>(subTable);

TreeItem<Object> root = new TreeItem<>(new Person(Name, Designation));

@Override
public void initialize(URL arg0, ResourceBundle arg1) {
  // TODO Auto-generated method stub

  user3.getChildren().add(user4);

  colUserName.setCellValueFactory((cellData) -> ((Person) cellData.getValue().getValue()).nameProperty());    
  colDesignation.setCellValueFactory((celldata) -> ((Person) celldata.getValue().getValue()).designationProperty());

  colName.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Person, String>(String));
  colDesig.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Person, String>(String));

  subTable.setItems(data);
  subTable.getColumns().addAll(colName, colDesig);
  root.getChildren().setAll(user1, user2, user3);
  treeTable.setRoot(root);
  treeTable.setShowRoot(true);

}

class Person {
  private StringProperty name = new SimpleStringProperty();
  private StringProperty designation = new SimpleStringProperty();

  public Person() {

  }

  public Person(String name, String designation) {

    this.name = new SimpleStringProperty(name);
    this.designation = new SimpleStringProperty(designation);
  }

  public final StringProperty nameProperty() {
    return this.name;
  }

  public final String getName() {
    return this.nameProperty().get();
  }

  public final void setName(final String name) {
    this.nameProperty().set(name);
  }

  public final StringProperty designationProperty() {
    return this.designation;
  }

  public final String getDesignation() {
    return this.designationProperty().get();
  }

  public final void setDesignation(final String designation) {
    this.designationProperty().set(designation);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return person [name= + name + , designation= + designation + ];
  }

}

}

Hva er den riktige måten å løse det ?. Kan noen hjelpe meg i denne forbindelse eller noen forslag?

Publisert på 02/09/2018 klokken 04:54
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more