Intra korrelasjon i Python-modul?

stemmer
5

Jeg ønsker å beregne intra korrelasjon (ICC) i Python. Jeg har ikke vært i stand til å finne en eksisterende modul som har denne funksjonen. Er det et annet navn, eller skal jeg gjøre det selv? Jeg er klar over dette spørsmålet ble stilt et år siden på Cross validert av en annen bruker, men det var ingen svar. Jeg ønsker å sammenligne kontinuerlige score mellom to raters.

Publisert på 05/12/2016 klokken 00:52
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
3

Det er flere implementeringer av ICC i R . Disse kan brukes fra Python via rpy2 pakken. Eksempel:

from rpy2.robjects import DataFrame, FloatVector, IntVector
from rpy2.robjects.packages import importr
from math import isclose

groups = [1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4,
     4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8]
values = [1, 2, 0, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 8, 1, 4, 6, 4, 3,
     3, 6, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 2, 8, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 8]

r_icc = importr("ICC")
df = DataFrame({"groups": IntVector(groups),
        "values": FloatVector(values)})
icc_res = r_icc.ICCbare("groups", "values", data=df)
icc_val = icc_res[0] # icc_val now holds the icc value

# check whether icc value equals reference value
print(isclose(icc_val, 0.728, abs_tol=0.001))
Svarte 16/01/2018 kl. 09:07
kilden bruker

stemmer
3

Du kan finne en implementering på ICC eller Brain_Data.icc

Svarte 05/12/2016 kl. 11:01
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more