Omvendt DNS i Ruby?

stemmer
17

Jeg er i et miljø med mye datamaskiner som ikke har blitt skikkelig utvikles. I utgangspunktet ingen vet hvilken IP går med som mac-adresse og som vertsnavn. Så jeg skrev følgende:

# This script goes down the entire IP range and attempts to
# retrieve the Hostname and mac address and outputs them
# into a file. Yay!

require socket

TwoOctets = 10.26

def computer_exists?(computerip)
 system(ping -c 1 -W 1 #{computerip})
end

def append_to_file(line)
 file  = File.open(output.txt, a)
 file.puts(line)
 file.close
end


def getInfo(current_ip)
 begin
  if computer_exists?(current_ip)
   arp_output = `arp -v #{current_ip}`
   mac_addr = arp_output.to_s.match(/..:..:..:..:..:../)
   host_name = Socket.gethostbyname(current_ip)
   append_to_file(#{host_name[0]} - #{current_ip} - #{mac_addr}\n)
  end
 rescue SocketError => mySocketError
  append_to_file(unknown - #{current_ip} - #{mac_addr})
 end
end


(6..8).each do |i|
 case i
  when 6
   for j in (1..190)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
  when 7
   for j in (1..255)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
  when 8
   for j in (1..52)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
 end
end

Alt fungerer bortsett fra at det ikke finner en Reverse DNS.

Prøve utgang som jeg får er dette:

10.26.6.12 - 10.26.6.12 - 00:11:11:9B:13:9F
10.26.6.17 - 10.26.6.17 - 08:00:69:9A:97:C3
10.26.6.18 - 10.26.6.18 - 08:00:69:93:2C:E2

Hvis jeg gjør nslookup 10.26.6.12så jeg får riktig revers DNS slik som viser at min maskin er å se DNS-serveren.

Jeg har prøvd Socket.gethostbyname, gethostbyaddrmen det fungerer ikke.

Noen veiledning vil bli satt stor pris på.

Publisert på 06/08/2008 klokken 01:07
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
24

I dag har jeg også behov for omvendt DNS-oppslag, og jeg har funnet svært enkel standard løsning:

require 'resolv'
host_name = Resolv.getname(ip_address_here)

Det synes den bruker timeout som hjelper i grove tilfeller.

Svarte 04/04/2011 kl. 21:52
kilden bruker

stemmer
8

Jeg ville sjekke ut getaddrinfo. Hvis du bytter linje:

host_name = Socket.gethostbyname(current_ip)

med:

host_name = Socket.getaddrinfo(current_ip, 0, Socket::AF_UNSPEC, Socket::SOCK_STREAM, nil, Socket::AI_CANONNAME)[0][1]

Den getaddrinfofunksjonen returnerer en rekke matriser. Du kan lese mer om det på:

Ruby Socket Dokumenter

Svarte 06/08/2008 kl. 01:56
kilden bruker

stemmer
2

Dette fungerer også:

host_name = Socket.getaddrinfo(current_ip,nil)
append_to_file("#{host_name[0][2]} - #{current_ip} - #{mac_addr}\n")

Jeg er ikke sikker på hvorfor gethostbyaddrikke også fungere.

Svarte 06/08/2008 kl. 12:04
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more