Frontend verktøy for å administrere H2 database

stemmer
83

Hvordan bruke H2 database som er integrert ledelse frontend?

For operasjoner som opprette tabellen, endre tabellen, legge til kolonnen, og så videre.

Publisert på 03/05/2010 klokken 20:11
kilden bruker
På andre språk...                            


10 svar

stemmer
79

Jeg liker Squirrel SQL-klient , og NetBeans er nyttig selv uten den fine plugin , diskutert her ; men oftere, jeg bare fyrer opp den innebygde org.h2.tools.Serverog bla port 8082:

$ Java -cp /opt/h2/bin/h2.jar org.h2.tools.Server-hjelp
Starter serveren H2 Console (web), TCP, og PG server.
Bruk: java org.h2.tools.Server 
Når du kjører uten alternativer, -TCP,-web, -browser og -PG er startet.
Alternativene er store og små bokstaver. Støttede alternativer er:
[Help] eller [-] Skriv en liste over alternativer
[-Web] Start webserveren med H2 Console
[-WebAllowOthers] Tillate andre datamaskiner å koble - se nedenfor
[-WebPort] Porten (standard: 8082)
[-WebSSL] Bruk krypterte forbindelser (HTTPS)
[-Browser] Start en nettleser og åpne en side for å koble til webserveren
[-TCP] Start TCP-server
[-TcpAllowOthers] Tillate andre datamaskiner å koble - se nedenfor
[-TcpPort] Porten (standard: 9092)
[-TcpSSL] Bruk krypterte forbindelser (SSL)
[-TcpPassword] Passordet for å stenge ned en TCP-server
[-TcpShutdown ""] Stopp TCP server, Eksempel: tcp: // localhost: 9094
[-TcpShutdownForce] Ikke vent til alle tilkoblinger er lukket
[-PG] Start PG-serveren
[-PgAllowOthers] Tillate andre datamaskiner å koble - se nedenfor
[-PgPort] Porten (standard: 5435)
[-BaseDir] Basen katalog for H2-databaser; for alle servere
[-IfExists] Bare eksisterende databaser kan åpnes; for alle servere
[-Trace] trykk ytterligere spor informasjon; for alle servere
Svarte 03/05/2010 kl. 23:10
kilden bruker

stemmer
31

Hva med H2 konsollen søknaden ?

Svarte 24/05/2010 kl. 13:14
kilden bruker

stemmer
19

Jeg bruker sql-arbeidsbenk for å arbeide med H2 og eventuelle andre DBMS jeg har å forholde seg til, og det gjør meg smile :-)

Svarte 11/08/2011 kl. 03:55
kilden bruker

stemmer
7

Jeg vil gjerne foreslå DBEAVER .det er basert på Eclipse og støtter bedre databehandling

Svarte 28/04/2014 kl. 10:32
kilden bruker


stemmer
5

Det er et skall klient innebygd for som er hendig.

java -cp h2*.jar org.h2.tools.Shell

http://opensource-soa.blogspot.com.au/2009/03/how-to-use-h2-shell.html

$ java -cp h2.jar org.h2.tools.Shell -help
Interactive command line tool to access a database using JDBC.
Usage: java org.h2.tools.Shell <options>
Options are case sensitive. Supported options are:
[-help] or [-?]    Print the list of options
[-url "<url>"]     The database URL (jdbc:h2:...)
[-user <user>]     The user name
[-password <pwd>]   The password
[-driver <class>]   The JDBC driver class to use (not required in most cases)
[-sql "<statements>"] Execute the SQL statements and exit
[-properties "<dir>"] Load the server properties from this directory
If special characters don't work as expected, you may need to use
 -Dfile.encoding=UTF-8 (Mac OS X) or CP850 (Windows).
See also http://h2database.com/javadoc/org/h2/tools/Shell.html
Svarte 03/09/2014 kl. 00:55
kilden bruker

stemmer
2

Jeg har ikke brukt det, men RazorSQL ser ganske bra.

Svarte 03/05/2010 kl. 20:12
kilden bruker

stemmer
1

Jeg foreslår at Jetbrain IDE: DataGrip https://www.jetbrains.com/datagrip/

Svarte 23/08/2014 kl. 01:43
kilden bruker

stemmer
0

Jeg bruker DbVisualizer mye for H2-db administrasjon.

Det finnes en gratis versjon:

https://www.dbvis.com/download/

Svarte 14/10/2015 kl. 18:51
kilden bruker

stemmer
-1

Hvis du kjører den som en innebygd database våren jeg bruke følgende konfigurasjon til å aktivere den innebygde web-klient når hoved app er i gang:

<!-- Run H2 web server within application that will access the same in-memory database -->
<bean id="h2Server" class="org.h2.tools.Server" factory-method="createTcpServer" init-method="start" destroy-method="stop" depends-on="h2WebServer">
  <constructor-arg value="-tcp,-tcpAllowOthers,-tcpPort,9092"/>
</bean>
<bean id="h2WebServer" class="org.h2.tools.Server" factory-method="createWebServer" init-method="start" destroy-method="stop">
  <constructor-arg value="-web,-webAllowOthers,-webPort,8082"/>
</bean>
Svarte 28/06/2015 kl. 07:37
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more