Python: Hva OS kjører jeg på?

stemmer
426

Hva trenger jeg for å se på for å se om jeg er på Windows, Unix, etc?

Publisert på 05/08/2008 klokken 03:23
kilden bruker
På andre språk...                            


23 svar

stemmer
543

>>> import os
>>> print os.name
posix
>>> import platform
>>> platform.system()
'Linux'
>>> platform.release()
'2.6.22-15-generic'

Utgangen av platform.system()er som følger:

 • Linux: Linux
 • Mac: Darwin
 • Windows: Windows

Se: plattform - Tilgang til underliggende plattform identifiserende data

Svarte 05/08/2008 kl. 03:27
kilden bruker

stemmer
152

Dang - lbrandy slå meg til punch, men det betyr ikke at jeg ikke kan gi deg system resultater for Vista!

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'Vista'

... og jeg kan ikke tro at ingen bokførte en for Windows 10 ennå:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'10'
Svarte 05/08/2008 kl. 03:57
kilden bruker

stemmer
109

For posten her er resultatet på Mac:

>>> import os
>>> os.name
'posix'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Darwin'
>>> platform.release()
'8.11.1'
Svarte 05/08/2008 kl. 04:13
kilden bruker

stemmer
75

Eksempelkode for å skille OS er å bruke python:

from sys import platform as _platform

if _platform == "linux" or _platform == "linux2":
  # linux
elif _platform == "darwin":
  # MAC OS X
elif _platform == "win32":
  # Windows
elif _platform == "win64":
  # Windows 64-bit
Svarte 16/09/2014 kl. 07:42
kilden bruker

stemmer
36

Du kan også bruke sys.platform hvis du allerede har importert sys og du ikke vil importere en annen modul

>>> import sys
>>> sys.platform
'linux2'
Svarte 26/08/2008 kl. 15:41
kilden bruker

stemmer
25

Hvis du vil ha bruker lesbar data, men likevel detaljert, kan du bruke platform.platform ()

>>> import platform
>>> platform.platform()
'Linux-3.3.0-8.fc16.x86_64-x86_64-with-fedora-16-Verne'

Her er noen forskjellige mulige samtaler du kan gjøre for å identifisere hvor du er

import platform
import sys

def linux_distribution():
 try:
  return platform.linux_distribution()
 except:
  return "N/A"

print("""Python version: %s
dist: %s
linux_distribution: %s
system: %s
machine: %s
platform: %s
uname: %s
version: %s
mac_ver: %s
""" % (
sys.version.split('\n'),
str(platform.dist()),
linux_distribution(),
platform.system(),
platform.machine(),
platform.platform(),
platform.uname(),
platform.version(),
platform.mac_ver(),
))

Utgangene av dette skriptet kjørte på noen forskjellige systemer er tilgjengelig her: https://github.com/hpcugent/easybuild/wiki/OS_flavor_name_version

Svarte 23/01/2013 kl. 10:55
kilden bruker

stemmer
18

jeg gjør dette

import sys
print sys.platform

Dokumenter her: sys.platform .

Alt du trenger er sannsynligvis i sys-modulen.

Svarte 16/02/2009 kl. 14:43
kilden bruker

stemmer
11

Jeg bruker WLST verktøyet som følger med WebLogic, og det trenger ikke implementere plattformen pakken.

wls:/offline> import os
wls:/offline> print os.name
java 
wls:/offline> import sys
wls:/offline> print sys.platform
'java1.5.0_11'

Bortsett fra patching systemet javaos.py ( problemet med os.system () på Windows 2003 med jdk1.5 ) (som jeg ikke kan gjøre, må jeg bruke WebLogic ut av boksen), dette er hva jeg bruker:

def iswindows():
 os = java.lang.System.getProperty( "os.name" )
 return "win" in os.lower()
Svarte 11/06/2010 kl. 07:37
kilden bruker

stemmer
9
>>> import platform
>>> platform.system()
Svarte 25/06/2011 kl. 11:10
kilden bruker

stemmer
8

For Jython den eneste måten å få os navn jeg fant er å sjekke os.nameJava eiendom (prøvd med sys, osog platformmoduler for Jython 2.5.3 på WinXP):

def get_os_platform():
  """return platform name, but for Jython it uses os.name Java property"""
  ver = sys.platform.lower()
  if ver.startswith('java'):
    import java.lang
    ver = java.lang.System.getProperty("os.name").lower()
  print('platform: %s' % (ver))
  return ver
Svarte 09/01/2013 kl. 08:47
kilden bruker

stemmer
7

/usr/bin/python3.2

def cls():
  from subprocess import call
  from platform import system

  os = system()
  if os == 'Linux':
    call('clear', shell = True)
  elif os == 'Windows':
    call('cls', shell = True)
Svarte 10/10/2011 kl. 00:11
kilden bruker

stemmer
6

Se opp hvis du er på Windows med Cygwin der os.nameer posix.

>>> import os, platform
>>> print os.name
posix
>>> print platform.system()
CYGWIN_NT-6.3-WOW
Svarte 08/07/2015 kl. 14:46
kilden bruker

stemmer
6

Interessante resultater på Windows 8:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'post2008Server'

Edit: Det er en bug

Svarte 14/02/2013 kl. 22:44
kilden bruker

stemmer
5

Hva med et nytt svar:

import psutil
psutil.OSX   #True
psutil.WINDOWS #False
psutil.LINUX  #False 

Dette ville være resultatet hvis jeg bruker OSX

Svarte 14/08/2017 kl. 17:00
kilden bruker

stemmer
5

Prøv dette:

import os

os.uname()

og du kan gjøre det:

info=os.uname()
info[0]
info[1]
Svarte 16/01/2015 kl. 18:13
kilden bruker

stemmer
5

Hvis du ikke ser for kjernen versjonen etc, men ser for linux distribusjon kan være lurt å bruke følgende

i python2.6 +

>>> import platform
>>> print platform.linux_distribution()
('CentOS Linux', '6.0', 'Final')
>>> print platform.linux_distribution()[0]
CentOS Linux
>>> print platform.linux_distribution()[1]
6.0

i python2.4

>>> import platform
>>> print platform.dist()
('centos', '6.0', 'Final')
>>> print platform.dist()[0]
centos
>>> print platform.dist()[1]
6.0

Selvfølgelig vil dette fungerer bare hvis du kjører dette på linux. Hvis du vil ha mer generell skript på tvers av plattformer, kan du blande dette med kodeeksempler gitt i andre svar.

Svarte 28/03/2013 kl. 05:19
kilden bruker

stemmer
5

i samme stemning ....

import platform
is_windows=(platform.system().lower().find("win") > -1)

if(is_windows): lv_dll=LV_dll("my_so_dll.dll")
else:      lv_dll=LV_dll("./my_so_dll.so")
Svarte 28/09/2011 kl. 17:54
kilden bruker

stemmer
4

Du kan også bruke bare platform module uten å importere os-modulen for å få all informasjon.

>>> import platform
>>> platform.os.name
'posix'
>>> platform.uname()
('Darwin', 'mainframe.local', '15.3.0', 'Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64', 'x86_64', 'i386')

En fin og ryddig layout for rapportering formål kan oppnås ved hjelp av denne linjen:

for i in zip(['system','node','release','version','machine','processor'],platform.uname()):print i[0],':',i[1]

Det gir denne produksjonen:

system : Darwin
node : mainframe.local
release : 15.3.0
version : Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64
machine : x86_64
processor : i386

Hva mangler vanligvis er den versjonen av operativsystemet, men du bør vite hvis du kjører Windows, Linux eller Mac en plattform uavhengig måte er å bruke denne testen:

In []: for i in [platform.linux_distribution(),platform.mac_ver(),platform.win32_ver()]:
  ....:   if i[0]:
  ....:     print 'Version: ',i[0]
Svarte 20/08/2016 kl. 08:03
kilden bruker

stemmer
4

Sjekk de tilgjengelige tester med modul plattform og skrive svaret ut for systemet ditt:

import platform

print dir(platform)

for x in dir(platform):
  if x[0].isalnum():
    try:
      result = getattr(platform, x)()
      print "platform."+x+": "+result
    except TypeError:
      continue
Svarte 30/10/2014 kl. 00:43
kilden bruker

stemmer
1

Hvis du kjører MacOS X og kjøre platform.system()får du darwin fordi MacOS X er bygget på Apples Darwin OS. Darwin er kjernen av MacOS X, og er egentlig MacOS X uten GUI.

Svarte 13/01/2018 kl. 21:29
kilden bruker

stemmer
1

Bruk import osog os.namesøkeord.

Svarte 07/05/2017 kl. 03:07
kilden bruker

stemmer
0

Hva med en enkel Enum gjennomføring som følgende? Ingen behov for ekstern libs!

import platform
from enum import Enum
class OS(Enum):
  def checkPlatform(osName):
    return osName.lower()== platform.system().lower()

  MAC = checkPlatform("darwin")
  LINUX = checkPlatform("linux")
  WINDOWS = checkPlatform("windows") #I haven't test this one

Bare du kan få tilgang til med Enum verdi

if OS.LINUX.value:
  print("Cool it is Linux")

PS Det er python3

Svarte 27/09/2018 kl. 17:39
kilden bruker

stemmer
-4

Bare for fullstendighet, "OS" miljøvariabelen synes å være definert overalt. På Windows XP / 7/8/10 er satt til "Windows_NT". På Linux SuSE SP2 er den satt til "x86-64 linux sles11 [2]". Jeg har ikke tilgang til OS-X eller BSD maskiner, ville være interessant å sjekke der også.

import os

os_name = os.getenv("OS")
if os_name == "Windows_NT":
  # Windows
elif "linux" in os_name:
  # Linux
elif ...
Svarte 01/12/2015 kl. 07:28
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more