Oracle: Connection periodisk problem med JDBC url

stemmer
0

SQL utvikler gir flere metoder for å koble til en database eksempel.

Dersom jeg velge den Basicfremgangsmåten, som gir hostname, portog SIDinn i inngangs boksen hver for seg, løper databaseforbindelse uten noe problem.

Men hvis jeg velger Advancedmetoden, som gir følgende JDBC url i en helhet:

jdbc:oracle:thin:@hostname:port:SID

og trykk Testknapp, noen ganger status show Success, men noen ganger er det dukker opp en feilmelding som dette:

Status : Failure -Test failed: Listener refused the connection with the following error:
ORA-12519, TNS:no appropriate service handler found

Så hvorfor og hvordan det er slik forskjell med begge metoder? Er det en feil fra SQL utvikler?

UPDATE 1

Jeg fant problemet skjer akkurat når jeg kjører et Java EE applikasjons med JNDI forbindelse til den samme databasen eksempel, så databaseforekomsten lytteren ikke tåler mer enn en tilgang hvis en av dem er JNDI? Jeg tror jeg bare gjøre det opp ...

Publisert på 04/02/2013 klokken 15:17
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Finn det problemet, kort sagt at problemet kan løses enten av to valg:

  1. Øke størrelsen på tilkoblinger tillates av Oracle
  2. Redusere størrelsen på forbindelser som tillates av JNDI

Den første løsningen er operert av DBA, men andre kan implementeres av utbygger, etter min programmets JNDI innstillinger (Vi tester JNDI på Tomcat), max tilkoblinger lov til bassenget er for mange til dagens Oracle tjenesten kan håndtere:

<Resource name="jdbc/schema_A" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" url="jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:orcl"
    username="app_A" password="app_A" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1" />

maxActive="20" maxIdle="10" er for mye derav feilmeldingen, så jeg endre det til

<Resource name="jdbc/schema_A" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" url="jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:orcl"
    username="app_A" password="app_A" maxActive="1" maxIdle="1" maxWait="-1" />

Nå alt fungerer uten problemer ... Skål ..

Svarte 04/02/2013 kl. 16:40
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more