Regulære uttrykket i Oracle

stemmer
2

Jeg ønsker å hente en streng mønster i kolonne i tabellen. Jeg bruker en spørring som

select CALCULATION_DETAILS 
 from DS_ELEMENT_CALC_PROPERTY 
 where REGEXP_LIKE(CALCULATION_DETAILS, 'fm.get');

Jeg er ikke i stand til å finne ut nøyaktig regexp for mine behov.

CALCULATION_DETAILSer clob, og det inneholder en svært lang rekke Javascript-kode. Den har en syntaks som fm.get('11abc') or fm.get('11') or fm.get('ab1c') or fm.get('abc')t.

Jeg ønsker å hente den CALCULATION_DETAILSsom har fm.get('11abc') or fm.get('111')midler som starter med tall inni til fm.get().

Publisert på 21/09/2012 klokken 09:46
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Er du ute etter følgende?

SELECT
  CALCULATION_DETAILS 
FROM 
  DS_ELEMENT_CALC_PROPERTY 
WHERE
  REGEXP_LIKE(CALCULATION_DETAILS, 'fm.get\(''[0-9]+'

mønster som har ett eller flere områder inne i fm.get (). ex: fm.get ( 'ab d') eller fm.get ( 'ab d ed d')

SELECT
  CALCULATION_DETAILS 
FROM 
  DS_ELEMENT_CALC_PROPERTY 
WHERE
  REGEXP_LIKE(CALCULATION_DETAILS, 'fm.get\(''[a-zA-Z0-9] [a-zA-Z0-9 ]+''\)')
Svarte 21/09/2012 kl. 09:49
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more