Siste spørsmål

stemmer
0
svar
0
visninger
16
: Hvordan å fikse feil System.ArgumentNullException: Verdien kan ikke være null. Parameter name: data på System.Windows.Forms.Clipboard.SetDataObject c # .net
Jeg utvikler en C # .net program jeg ønsker å kopiere c streng i utklippstavlen ved C # .net

at System.Windows.Forms.Clipboard.SetDataObject class
When I run this windows application I face below error

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: data
at System.Windows.Forms.Clipboard.SetDataObject


Kode:

denne koden kjøres på fromload

public void GetPhysicalMediaSerial()
{
serial = string.Empty;

serial = "mobtakeran";
string n = ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:15
bruker user10667847
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Hvordan serial min Entity / Component system (uten uendelig rekursjon) med python skrin
Jeg designer en roguelike spill i Python, og jeg bruker en strippet ned Entity / komponent-modellen - uten alle Systems. Komponentene bare gjøre det veldig enkelt å legge til og fjerne attributter til spillobjektene. Jeg har en getattr metode på Entity å gjøre det veldig praktisk å få tilgang til komponentverdier direkte fra Entity, men jeg tror dette skaper problemer fordi det er nå maks rekursjon dybde når du prøver å laste den lagrede skrinlegge.

Hvordan kan jeg holde det praktiske uten å rote til lagri ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:15
bruker Erik Lunna
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Android Webview: ligne selectAllOnFocus på en inngang
Med en EditTextman kan bruke selectAllOnFocus = truetil å ha all teksten som velges når EditTextfår fokus

Nå bruker jeg en WebViewder det er html-innganger, f.eks:

<input type="number" value="10" />


Jeg ønsker å etterligne den selectAllOnFocus på følgende html-innganger, ved hjelp av Javascript.

Jeg bruker vinkel men dette direktivet ikke fungerer i WebView:

module.directive('selectOnClick', ['$window', function ($window) {
return {
restrict: 'A',
link: function (scope, elem ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:15
bruker sports
stemmer
0
svar
0
visninger
14
OpenLDAP syncrepl problem med skjemaendring
Vi har konfigurert mester slave openladp replikering i vårt miljø. Standard NIS-skjemaet ble modifisert for attributtet memberUid å være små bokstaver. Under replikering, etter noen av postene er overført vi ser under feil.


17 november 08:06:57 abc.com slapd [2356]: syncrepl_message_to_entry: kvitt = 003 mods sjekk (memberUid: verdien # 30 gitt mer enn en gang)
17 november 08:06:57 abc.com slapd [2356]: do_syncrepl: kvitt = 003 rc 20 prøver på nytt


Dersom fjerne skjemaendringer replikering fungerer ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:14
bruker Aravind Divakaran
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Hvordan få tilgang til dette på javascript / Loggfila hendelsen tilbakeringing, og samtidig beholde muligheten til å removeEventListener?
Jeg synes å være i en catch-22 akkurat nå, hvor jeg ønsker å legge ved en hendelse lytteren i en javascript / Loggfila objekt (og beholde tilgang til thisi min tilbakeringingsfunksjonen), men jeg trenger å fjerne nevnte hendelse lytteren også. Normalt sette opp en slik tilbakering (hvor man har tilgang til this) anonyme funksjoner, f.eks:

class MyClass {
property = 'testing...';

constructor(public element: HTMLElement) {}

attachListener() {
this.element.addEventListener(
'mouseover' ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:14
bruker MarkD
stemmer
0
svar
1
visninger
31
Database Mirroring i SQL Server
Jeg er ikke en DBA, men jeg hører at database speiling er foreldet eller i ferd med å bli, jeg bruker SQL 2014, i mitt selskap de bruker database speiling, som er nøyaktig den nye versjonen? det er noe vi kan implementere på SQL Server 2014 eller vi må ha en nyere versjon installert? Jeg ønsker å overbevise folk om at databasen speiling bør byttes ut. ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:14
bruker carlosm
stemmer
1
svar
1
visninger
752
"Proxy_pass" kan ikke ha URI del i stedet gitt av regulære uttrykk
Jeg har utviklet en URL forkorte web-applikasjon.

Den består av to separate Docker beholdere omfatter: en inneholdende hjelperen REST api og en annen inneholdende det grensesnittet statisk nettside.

Disse to beholdere er koblet til en Nginx beholder. Konfigurasjonen for dette nginx beholder er nedenfor:

worker_processes 1;

events { worker_connections 1024; }

http {
upstream api {
server short-url:8080;
}

upstream frontend {
server short-url-frontend:8081;
}

gzip ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:14
bruker W.K.S
stemmer
2
svar
1
visninger
192
Hvordan kan jeg oppdatere min Python diagrammet dynamisk på flaske?
Følgende diagram er statisk, men siden jeg skal presse data hver andre på min Flask app, vil jeg gjerne vite hvordan du skal gjøre det dynamisk. Jeg prøvde å søke etter eksempel, men de eneste jeg fant var ment for Javascript, ikke Python.

Ville det være mulig å oppdatere denne oversikten i sanntid med Python? Noen råd?

def index():

rng = pd.date_range('1/1/2011', periods=7500, freq='H')
ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), index=rng)

graphs = [

dict(
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:13
bruker Jack022
stemmer
0
svar
1
visninger
29
Hvordan sette input_tensor på en ladd modell
Jeg har laget en modell basert på VGG16:

base_model = VGG16(weights='imagenet', include_top=False,
input_tensor=next_batch["image"],
input_shape=INPUT_SHAPE)
x = base_model.output
# model customization follows, not relevant


Merk at i tekstutdraget jeg angi input_tensorsom kommer fra tf.data.Dataset.

Jeg har trent modellen for noen epoker og deretter lagret det ved hjelp model.save("model.h5")

Nå, når jeg prøver å laste den modellen du bruker load_model("model.h5")o ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:13
bruker tokarev
stemmer
0
svar
1
visninger
1k
Jenkins rørledning skript for å kopiere eller flytte filer til en annen destinasjon
Jeg forbereder en Jenkins rørledning skript i Groovy språk. Jeg ønsker å flytte alle filer og mapper til en annen plassering. Som Groovy støtter Java så jeg brukte under java-kode for å utføre operasjonen.

rørledning {middel et hvilket som helst

stages{
stage('Organise Files'){
steps{
script{
File sourceFolder = new File("C:\\My-Source");
File destinationFolder = new File("C:\ ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:12
bruker Nasir Uddin
stemmer
0
svar
1
visninger
73
gjennomføre minimum løfte funksjon for å forstå andre lover rammer
Jeg har prøvd å forstå arkitekturen bak et løfte samtale javscript og her er noe som jeg antok som skjer bak scenenfunction Promise() {

this.stack = [];

this.then = function(fn) {
this.stack.push(fn);
return this;
}

this.resolve = function(data) {

if (this.stack.length) {
var cb = this.stack[0];

this.stack.shift();
cb.call(null, {
resolve: this.resolve.bind(this)
}, data);
}

}
}


// --- below is a working implementation --- //

var bar = f ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:12
bruker souparno majumder
stemmer
0
svar
0
visninger
27
koble PyQT5 signal fra tjenesteklassen til flere lommer
Jeg bygger en (enkelt) serviceklasse inkludert en "something_changed" -signal. Denne tjenesten er inkludert i en basisordnede klassen og deri er forbundet til et spor. Fra dette overordnede klassen, er to barneklassene avledet Child1 og Child2, både initialisert i den viktigste metoden.

Når jeg sender signalet, er det bare spor av den sist tilkoblede barnet henrettet, det virker, at bare én tilkobling er mulig (i motsetning til de dokumenter og annen kilde f.eks her ).

For å demonstrere mitt problem, jeg ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:11
bruker stdonn
stemmer
0
svar
1
visninger
27
Kan ikke acess JavaFX GridPane setRow eller setCol metoder
Jeg prøver å flytte en imgShapeHolder til en diferrent rad, men jeg kan ikke acess GridPane setRow eller setCol metoder ...

Her er MainMenuController sjekk onExitButtonEnter, dette er alt jeg kan gjøre, likevel får jeg feil.

package com.ljprogramming.app.controller;

import com.ljprogramming.app.Navigation;
import com.ljprogramming.app.util.enums.ButtonType;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import jav ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:11
bruker Leandro Jesus
stemmer
0
svar
2
visninger
46
Async avventer Fire bruker-ID
Jeg har et sett av Fire bruker-id i en matrise objekt. Hvordan kan jeg sløyfe over rekke brukerid og få hver bruker brukernavn fra Fire database. Hvordan kan jeg oppnå dette ved hjelp av asynkron venter Java Script ES8

const matrise = [ "ID1", "ID2"] ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:10
bruker Graig Peru
stemmer
3
svar
5
visninger
205
Når jeg er i siste produkt i CardStackView?
Jeg har RecyclerView( CardStackView ) Med 60 elementer.

Nå Etter ferdig alle elementer .. Jeg har tom side .. Jeg ønsker ikke å vise blank side hvis alle elementene ferdig ... Jeg ønsker å Intent til en annen aktivitet som du kan se den blanke siden her

når jeg implementerer CardStackListenerjeg lagt de Methodogså Like This .jeg vil når alle kort Besvart Intentå ResultActivity... Som Denne Etter 60 spørsmål jeg ønsker InstedOf Blank Page Intent ToResultActivity//Card Method
@Override
public voi ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:10
bruker user7268353
stemmer
0
svar
1
visninger
26
Vaadin 10+: Hvilke krukker gjør tomact må skanne?
Å fremskynde tomact oppstart, jeg vanligvis konfigurere (dramatisk effekt):

tomcat.util.scan.StandardJarScanFilter.jarsToSkip=*.jar
tomcat.util.scan.StandardJarScanFilter.jarsToScan=myapp.jar


Men hopper alt bryter Vaadin 11. Jeg prøvde

tomcat.util.scan.StandardJarScanFilter.jarsToScan=myapp.jar,vaadin*.jar


Hvilke krukker må jeg skanne slik at Vaadin 11 kan jobbe / oppstart riktig? ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:10
bruker Zalumon
stemmer
-4
svar
1
visninger
43
Hvordan justere 3 <div> horisontalt i HTML / CSS
Jeg har 3 elementer, hver i en egen div: navn, bilde og pris.

Jeg trenger dem til alle være på samme linje, men de hver vises på en egen linje, og jeg kan ikke finne noe relatert til ingen pause linje.

Jeg prøvde med div tag og display:inlinecss egenskap, og det fungerer ikke.

Hvordan kan jeg stille dem opp horisontalt? ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:10
bruker Anghel Ionut Robert
stemmer
2
svar
2
visninger
90
Kapitalisere første bokstav i hver matrise element ved hjelp av Javascript
Jeg har en tekststreng som jeg har delt inn i en rekke på hver komma. I så lagt inn i matrisen og tilsatt hvert element til en streng, en etter en, men adskilt dem ved hjelp av et linjeskift.

var beg2 = document.twocities.begins.value;
var ans22 = "";
var words2 = beg2.split(",");

for(var i=0; i<words2.length; i++){
ans22 += words2[i] + "<br>";
}

document.getElementById("ans22").innerHTML = ans22;


Nå prøver jeg å utnytte den første bokstaven i hver linje du bruker denne koden, men bare de ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:10
bruker TehBrackShiip
stemmer
-1
svar
1
visninger
85
Arcore Augmented Images bildet ikke er synlig
Jeg implementere den nye forsterke bildene gjenkjenning av ArCore. Erkjennelsen av mine database bilder fungerer greit, og en video begynne å spille når de blir gjenkjent. Men jeg lurte på om det er noen som lytter som kalles når bildet er ikke synlig lenger i scenen slik at jeg kan stoppe og skjule video av det bildet. For tiden i gjennomføringen min videoen forblir i samme posisjon i scenen hvor bildet ble gjenkjent selv om jeg fjerner det fysiske bildet. ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:09
bruker appLogic
stemmer
1
svar
2
visninger
32
Enorm forskjell i kjøretiden for enkel sløyfe: Hvordan komme?
Jeg har lagt merke til en enorm forskjell i kjøretiden for selv en enkel sløyfe på to lignende, men forskjellige enheter, det vil si en Samsung Galaxy S4 og S7. På S7 testen under tar ~ 5 msek og på den S4 ~ 250 msek, en 50X forskjell. Jeg er sikker på S7 er raskere enn S4, men 50X ???

Jeg har prøvd Android Profiler (CPU, minne), men fikk ikke se noen røde flagg. Den apper S7 kokt sammen ved ca. 10% CPU og S4 på rundt 25%.

Koden nedenfor er en vesentlig strippet utdrag fra min faktiske app.

//@ Tes ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:08
bruker DontPanic
stemmer
0
svar
0
visninger
62
TTFB er høy selv for statiske filer. Hvordan å undersøke og redusere?
Mitt nettsted har svært høy TTFB. Jeg prøver å undersøke.

APP servring med Nginx.

VPS info: Ubuntu 16.04, CPU-kjerner 3, Total CPU Speed ​​7.2Ghz, Memory 3Gb

Dagens trafikk er nesten null.

Problemet er at jeg ser høy TTFB selv for css, JS, ... alle statiske filer.

Jeg forberedte 2 CSS-filer for testing, størrelsene er 314 Bytes og 31,9 kB

Jeg gjorde en enkel config sånn:

server {
listen 8080;
listen [::]:8080;

location / {
root /var/www/html/ma-ideals.com;
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:07
bruker gegirhasut
stemmer
0
svar
1
visninger
48
Laravel forrige side innhold lasting problemet
Jeg utvikler en nettside i Laravel 5, den har en jobb side der data lastet via ajax som har mange filtre. Når jeg åpner en link og komme tilbake til forrige side (Jobs side) ved å klikke knappen leseren tilbake, det viser meg JSON data på nettleservinduet i stedet for å laste hele siden.Vennligst la meg vite hvordan du kan løse dette problemet. ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:07
bruker Amit Kumar
stemmer
2
svar
0
visninger
61
Håndtere detaljer tag og boksen klikk hendelse med Firefox
Hvordan kan jeg forhindre at en avkrysningsboks eller knapp element som er på samme høyde (dom nivå) som en informasjon element utløser hendelsen for å utvide eller skjule detaljer element?<details>
<summary>
Click on checkbox <input type='checkbox'/>
or buttons
<button type="button">PDF</button>
<button type="button">Picture</button>
<button type="button">Foo</button> </summary>
<p>This shouldn't be visible :( </p>
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:07
bruker Matthis Kohli
stemmer
-3
svar
2
visninger
39
Klikk på pilen for å vise mer innhold i søknaden
Jeg prøver å oppnå en atferd der brukeren klikke på en pil som kan avsløre mer innhold, for eksempel mer beskrivelse avbryte noe. Det kan en gjenvinnar utsikt samt hvor flere ting kan legges dynamisk og listen vil expand.Right nå jeg ikke har noen anelse om hvordan det kan oppnås. Jeg prøvde å søke på internett for å finne løsninger, og så en widget som heter spinner, men jeg tror ikke det kan hjelpe meg å oppnå min atferd ønskelig. YouTube gjelder lignende oppførsel så vel

Nedenfor er de bildene som vil g ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:07
bruker joe walker
stemmer
0
svar
2
visninger
26
Vedlegg til en instans (for en klasse listeattributtet)
Hva er den mest Pytonske måten å skrive under append uttalelse:

class MyClass():
my_list = None

def __init__(self):
self.attr_a = 'whatever_a_is'
# NOTE below is commented out here because it's
# NOT needed by most instances:
# self.my_list = []


my_class_instance= MyClass()
# Append 'a_certain_value' to list attribute if it exists
# else create it:
if my_class_instance.my_list:
my_class_instance.my_list.append('a_certain_value')
else:
my_class_instance.my_ ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:06
bruker Bas
stemmer
1
svar
2
visninger
241
SQL DB2 Erstatt verdien i en kolonne
Jeg har følgende kolonne, B representerer boolean og resten er tomme verdier. Jeg må endre alle verdiene i denne kolonnen til ordet kolonne A.

COLUMN
-----


B


Jeg har prøvd forskjellige ting, for eksempel

SELECT COLUMN
FROM TABLE
WHERE COALESCE(NULLIF(COLUMN,''), 'COLUMN A');


Og jeg får feil: " '' Ugyldig tegn i et tegnstrengargument til funksjonen" boolsk Jeg er litt fast på dette spørsmålet, og jeg blir forvekslet med denne boolsk verdi. Jeg vil være veldig glad hvis noen kan hjelpe meg, ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:06
bruker kik
stemmer
0
svar
0
visninger
32
Nginx å tomcat8 proxy_pass fungerer bare standardsiden
Jeg prøver å bruke proxy_pass å foward tomcat8 fra Nginx.

Nginx brukes porten 80, hannkatt brukes porten 8080

Og min conf fil her:

upstream tomcat {
ip_hash;
server 127.0.0.1:8080;
}

server_name _;

location / {
proxy_pass http://tomcat;
proxy_set_header HOST $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
proxy_redirect of ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:06
bruker glados
stemmer
0
svar
0
visninger
16
UITest kan ikke finne element når som finnes i Modal View Controller
Jeg har et program som har følgende struktur:


En rot- UIViewController (A).
Inne i den er en UINavigationController (B) som skyver og stiller forskjellige UIViewControllers (C).
Noen ganger vil UIViewControllers (C) inne i UINavigationController (B) frem Modal UIViewControllers (D).


Ved forsøk på å ta opp en UITest elementer i A, B og C er detektert. Men noen elementer inne i Modal UIViewControllers D ikke er funnet. Jeg blir sittende fast før jeg får en feilmelding som ser slik ut:

Timeout venter på o ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:04
bruker Danny Bravo
stemmer
0
svar
0
visninger
23
Paginering i flere label search Blogger
det er en måte i blogger for å søke etter 2 etiketter som lar deg vise alle innleggene som har begge etikettene
Utløpsdato:
p1 = katt, hund
p2 = hund, dyr
p3 = katt, dyr, hund,
P4 = mann, hund, katt

når du ringer for
https://BLOG-NAME.BLOGSPOT.COM/search/label/cat+dog

bare innlegg med etiketten katt og hund vil dukke opp (p1 og p3 og p4)

problemet her antall sidenavigering widget ikke fungerer for mer enn en etikett, så kan du hjelpe meg folkens Rett skriptet slik at det skal fungere med flere etik ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:04
bruker Mido23dz
stemmer
0
svar
1
visninger
18
Hvordan sette tidssonen for Withschedule av kvarts ikke med CronSchedule
Dette er min kode nedenfor, Vennligst ikke legg svar for WithCronScheduler som jeg vet hvordan du bruker med det, er mitt use case bestemt til under

SimpleScheduleBuilder simpleScheduleBuilder = SimpleScheduleBuilder.Create()
.WithInterval(TimeSpan.FromSeconds(schedule.IntervalSchedule.Interval));

ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create()
.ForJob(jobDetail)
.WithSchedule(simpleScheduleBuilder)//, tz => tz.InTimeZone(TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById(ti ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:04
bruker VIS Raj
stemmer
0
svar
0
visninger
33
Hvordan gjøre én prøve t.test () når log transformert for normalitet i R?
Den dataframe df har enkelttallkolonne kalt ReviewLength

Testen er hvorvidt gjennomgang lengde er større enn deres midlere verdi (anta 456)

Non-transform t.test vil være:

t.test(df$ReviewLength, mu=456, alternative="greater")


For forvandlet, jeg antar noe sånt som dette

log_ReviewLength <- log(df$ReviewLength)
log_mean <- log_ReviewLength([,1])
t.test(log_ReviewLength, mu=log_mean, alternative="greater")


spørsmål


Er denne logikken selv riktig bruk av t.testnår verdiene ble forvandlet?
Ua ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:04
bruker richcru
stemmer
1
svar
3
visninger
96
awk matchende feil vertsnavnet i / etc / hosts
Jeg bruker denne awk kode for å plukke ut en IP-adresse i / etc / hosts-filen, og selv om jeg kan tvinge den til å matche riktig vertsnavn, vil awk velge en "nesten like" vertsnavn hvis det ser det første. Jeg har forsket på dette, og jeg kan ikke finne det ut.

sUSER=machine_005
ip=$(awk '/^[[:space:]]*($|#)/{next}/'$sUSER'/{print $1; exit}' /etc/hosts)


Jeg vet den første delen ser for $ eller # og hvis det blir funnet kaller neste linje. Denne funksjonen er nødvendig i sluttpreparatet. Den andre funksjo ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:03
bruker WesZ
stemmer
0
svar
1
visninger
42
Array Dimension
Jeg er for tiden å lære å bruke Keras i R. Når jeg kjører kommandoen

dim(mnist$train$x)


Jeg får utgang som (utgang 1)

[1] 60000 28 28


noe som betyr at det er 60000 matriser hver med en 28 * 28 dimensjon.

Nå da jeg oppretter en matrise og med R-kode for den samme dimensjon, bruker jeg

test <- array(28*28*6000,dim=c(28,28,6000))


hvor de indre lag er angitt først, og ved hjelp av setningen dim(test)jeg får denne utgangen (utgang 2)

[1] 28 28 6000


Begge disse betegnelser er å dukke opp ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:03
bruker Debkumar Mukherjee
stemmer
0
svar
1
visninger
152
Hvordan automatisk lukke en mellomliggende annonse etter viss tid?
Jeg er programmering en app og bruke en mellomliggende annonseenhet (Med Google-AdMob). Jeg ønsker å programmere den slik at annonsen vil automatisk lukke annonsen etter en bestemt tidsperiode. Dette er koden som jeg snakket om:private void showInterstitial() {
// Show the ad if it's ready. Otherwise toast and reload the ad.
if (mInterstitialAd != null && mInterstitialAd.isLoaded()) {
mInterstitialAd.show();
try {
Thread.sleep(1);
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:03
bruker FearKill
stemmer
0
svar
2
visninger
49
Ekstra Id i modellen
Jeg prøver å bygge listen over rapporter som hører til et prosjekt. Hvert prosjekt kan ha en rekke rapporter. Hver rapport må ha unike ID, dvs: 1, 2, 3, osv .. Jeg lagrer alle rapporter i en tabell, og det er derfor jeg ikke kan bruke Djangos autoField fordi jeg allerede bruker det for primærnøkkel.

class Cawreport(models.Model):
caw_id = models.AutoField(primary_key=True)
project = models.ForeignKey(Project, on_delete=models.CASCADE)
# report_id is unique for each project
report_id = model ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:03
bruker Ado Erkocevic
stemmer
0
svar
1
visninger
83
Hvordan definere og bruke makroen i Mathjax?
Jeg bruker ofte vektor drift, og normalt vektor er skrevet med fet skrift, f.eks

$$ \boldsymbol x = \boldsymbol a \times \boldsymbol b + \boldsymbol c $$


som er noe for lang, så jeg liker å definere noen nye kommandoer \ bx, \ ba, \ bb første,

$$
\newcommand{\bx}{\boldsymbol x}
\newcommand{\ba}{\boldsymbol a}
\newcommand{\bb}{\boldsymbol b}
\newcommand{\bc}{\boldsymbol c}
$$


da ligningen kan skrives kort som:

$$ \bx = \ba \times \bb + \bc $$
Fordi jeg bruker disse Fet skriftene så ofte, jeg ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:02
bruker John
stemmer
-4
svar
1
visninger
33
Hvordan skrive en LOCALDATE liste til en fil i java?
Jeg prøver å skrive et LOCALDATE liste til en output fil, jeg har fått List<LocalDate> fechas, men når jeg prøver denne koden:

FileWriter writer = new FileWriter("output.txt");
for(LocalDate str: fechas) {
writer.write(str);
}
writer.close();


det ikke kompilere ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:02
bruker Jose Luis
stemmer
0
svar
0
visninger
43
Kan ikke hente Implisitt objekter i WCMPojo
Jeg bruker en komponent hvor det er behov for dynamisk nedtrekksmenyen. Alternativene er konfigurert i sideegenskapene. Men jeg er ikke å komme currentPage objekt i datasource.html fil. Nedenfor er strukturen i min komponent.Og datakilden ringe wcmpojo klassen. Nedenfor i flyten.datasource.html

<sly data-sly-use.data="${'apps.myprj.components.content.tabcontent.HtlDatasourceExample' @ text=currentPage.path}">
</sly>


HtlDatasourceExample blir samtale og resulterer riktig svar hvis ver ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:01
bruker zdhim
stemmer
0
svar
1
visninger
86
memgraphdb: Støtte for tidsreiser spørringer i grafdatabaser
La oss si at jeg ønsker å modellere en graf med selgere. De tilhører en organisasjon, har en leder, etc .. De er tildelt bestemte områder og / eller kundekontoer. Din bedrift kan samarbeide med eksterne partnere, som må forvaltes, og så videre. En fin, ingen-trivielt, grafen.

Elementer i denne grafen holder på å endre hele tiden: selgere kommer og går, eller flytte innad i organisasjonen og dermed endre ansvarsområder; kundene signere kontrakt eller avbryte dem, ...

I min bestemte bruksmåter, er det tidsp ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:01
bruker Juergen
stemmer
4
svar
1
visninger
44
Hvorfor gjør add rm kommandoer jeg ikke spesifiserer?
Jeg opprettet nettopp en generell Makefile å kompilere og link assembler-filer:

AS=nasm
ASFLAGS=-g -f elf64
LDFLAGS=-m elf_x86_64 -static
BINARIES=print_args64

all: $(BINARIES)

%: %.o
$(LD) $(LDFLAGS) -o $@ $<

%.o: %.asm
$(AS) $(ASFLAGS) -o $@ $<

clean:
$(RM) $(BINARIES) $(wildcard *.o)


Kjører make alljeg forventer følgende:

nasm -g -f elf64 -o print_args64.o print_args64.asm
ld -m elf_x86_64 -static -o print_args64 print_args64.o


Men det er faktisk legger til en rmko ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:00
bruker X4fyr
stemmer
0
svar
1
visninger
236
Passerer av bildet eller fra galleri til en annen aktivitet
Jeg har prøvd å passere bildet fra galleryeller fra cameraen annen aktivitet, men de fungerer ikke som den skal. Hvis bildet fra galleriet vil fungere da bildet fra kameraet vil ikke fungere, og vice versa. Kan du hjelpe meg med å fikse min kode. Her er min kode for MainActivity og for SecondActivity. Takk skal du ha!

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

Button btnStart,btnGallery,btnAbout;
ImageView reademlogo, pianotiles,imgclouds,imgclouds2,imgsharp,imgfclef;
TextVie ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:00
bruker LuckyMe
stemmer
0
svar
0
visninger
46
MVC sjekke e-post finnes allerede eller ikke ved hjelp av Ajax
Dette er første gang jeg gjennomføre noe sånt som dette :) Vær lett på meg :) jeg gjorde min forskning, men jeg har fortsatt litt problemer med å få dette arbeidet. Jeg har siden hvor jeg kan opprette bruker og jeg ønsker også å sjekke bruker epost allerede eksisterer eller ikke.

Dette er hva jeg gjorde, men jeg kan fortsatt lage bruker med samme e-post om og om igjen. Kan noen vennligst hjelpe meg eller peke meg i å riktig retning!
Takk på forhånd :)

Modell:

public class A_S_PX2
{
public in ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 17:00
bruker The First
stemmer
0
svar
1
visninger
70
Cloud bygge for iOS bruker Nativescript Sidekick resultater i CODE_SIGN_ENTITLEMENTS feil
Etter tilsetning av en app.entitlements fila i prosjektet for det formål å muliggjøre push varsling (aps-miljø) Kick sky build frembringer en feil som indikerer at skyen bygge-serveren ikke finner app.entitlements fil.

The following build commands failed:
\tCheck dependencies
(1 failure)
Code Signing Error: The file \"/tmp/builds/_/146cf62166c1319ab4a033cc9caf241a3f6550f1/4.2.4/4.2.0/AngusConsumerMobileAppv3/platforms/ios/AngusConsumerMobileAppv3\\app.entitlements\" could not be opened. Verify the value of ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:59
bruker DropHit
stemmer
0
svar
2
visninger
33
Hvordan lukke form etter sende Vinkel JS
Jeg prøver å bruke validering for form ved hjelp av vinkel JS. Koden fungerer delvis. Send-knappen forblir deaktivert med mindre jeg legge fylle opp alle tekstboksene. Feilmeldinger blir også vist når jeg ikke fylle en tekstboks.

Mitt problem er , når jeg fyller opp alle tekstboksene og klikk OK, brukeren blir lagt, men alle tekstbokser rydde opp og viser feilmeldinger. Hvordan kan jeg tvinge lukke skjemaet på å klikke på send-knappen? Takk på forhånd.

if ($scope.addForm.$valid) {
alert('all inpu ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:59
bruker Vaibhav Shankar
stemmer
1
svar
1
visninger
67
Hvordan å markere et ord i QTableWidget fra en Search
Jeg ønsker å søke en QTableWidget-Table av en liste med ord, hvis de har blitt funnet jeg vil at de skal bee uthevet.

Jeg prøvde å endre koden fra her slik at tabellen er beeing søkte etter en liste over ord, ikke bare en. Dessverre mine resultater får stadig overskrevet. Jeg har alltid bare får resultatet for det siste ordet i listen.

Er det noen som vet hvordan de skal endre koden slik at den vil vise resultatet av hel liste med ord?

Her er koden:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
import rand ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:59
bruker Mady
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Har cv2.flip returnere en BGR eller et RGB-bilde?
Har cv2.flip returnere en BGR bilde? eller det vil returnere den samme type som det opprinnelige bildet (enten RGB, eller BGR)? ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:59
bruker Mohamed Hedeya
stemmer
0
svar
0
visninger
27
Hvordan få bilde fra galleriet, og gi det til en annen aktivitet
Jeg gjør en app som lar brukeren få et bilde med et kamera eller velg fra galleriet og pass på at bildet til en annen aktivitet som skal vises. Jeg fikk kameraet delen ivaretatt, men plukke bilder fra galleriet tvunget lukket programmet.

her er den del av koden: main:

public void captureImage(View view) {
Intent iCamera = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
if(iCamera.resolveActivity(getPackageManager())!= null){
startActivityForResult(iCamera, REQUEST_IMAGE_CAPTURE);
}
}
pub ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:59
bruker Janrex Pensader
stemmer
0
svar
1
visninger
202
Javascript Fundamentals: Enkel kalkulator Feil
Jeg har en oppgave å utføre enkel beregning ved hjelp av Javascript. Koden fungerer fint i Visual Studio, men ikke i Hackerrank testområde som jeg har å gjøre øvelsen i.

HTML-kode: (Gitt allerede, kan ikke endre):

<HEAD>
<TITLE> Simple Calculation</TITLE>

</HEAD>

<BODY>
<FORM NAME="myForm">
<TABLE BORDER=2>
<TR>
<TD align="center">
<INPUT TYPE="text" ID="screen" NAME="screen" style="w ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:59
bruker Vishnu Sharma
stemmer
1
svar
1
visninger
52
Hvordan skrive byte til csv-fil som byte strenger ikke er heltall?
Det er en liste over bytes objekter (hver på 4 byte) som returneres som produksjon av en kode, og jeg ønsker å lagre det i en .csvfil ved hjelp av CSVmodul og lese den igjen senere i en annen script. Her er koden som jeg har lært fra python offisielle dokumentasjon:

import struct
import csv

k = 0x100000
rng = range(0, k)
x1 = [b''] * k
x = 0xffffffff

for i in rng:
x1[i] = struct.pack("<L", x)
x -= 1

print(x1[0]) # b'\xff\xff\xff\xff'

List = x1

with open("test.csv", 'w', new ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:58
bruker PouJa
stemmer
-1
svar
1
visninger
39
Jeg trenger å sammenligne to variabler / grensesnitt, og det fungerer ikke
IPv4=$( ifconfig |grep -v 'eth1:' |grep -A 1 'eth1'| tail -1 |cut -d ':' -f 2 |cut -d ' ' -f 1)
IPnode1=$"111.22.333.44"
IPnode2=$"111.22.333.45"


ifconfig |grep -v 'eth1:' |grep -A 1 'eth1'| tail -1 |cut -d ':' -f 2 |cut -d ' ' -f 1

if [[ "$IPv4" = "$IPnode1" ]]; then

echo "found the address "
echo "111.22.333.44 VM01.com VM01" >> /etc/hosts

else

echo "The address does not match"

fi

ifconfig |grep -v 'eth1:' |grep -A 1 'eth1'| tail -1 |cut -d ':' -f 2 |cut -d ' ' -f 1

if [[ "$IPv ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:58
bruker user3112614
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Hvordan du rengjør tekst i DataFrame fra tegnsetting Python
Jeg har tekst i en pd dataframe som jeg ønsker å rydde fra tegnsetting. Så langt jeg brukte denne enkle tilnærmingen

for index, row in df.iterrows():
df['Text']=df['Text'].str.replace('\n',' ')
df['Text']=df['Text'].str.replace('################################ end of story 1 ##############################','')
df['Text']=df['Text'].str.replace('-','')
df['Text']=df['Text'].str.replace('=','')
df['Text']=df['Text'].str.replace(':','')
df['Text']=df['Text'].str.replace('.','')
df['Text']=df['Text'].str.repl ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:57
bruker user10395806
stemmer
3
svar
1
visninger
44
Binært søketre med spesielle operasjoner
Anta at vi har normal binært søketre løpet heltall.

Jeg er interessert i antall elementer som er multipler av 3 og større enn et gitt antall x. Også er jeg interessert i antall elementer som er multipler av 3 og strengt mellom to gitte tall x1, x2 med x1 <x2. Den naive tilnærmingen ville være for eksempel å søke på tall x og deretter sjekke hvert nummer hvis det er et multiplum av 3. Er det en måte å endre det binære søketre, slik at disse to operasjonene er mer effektivt ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:57
bruker eafier
stemmer
0
svar
1
visninger
51
jQuery klonet element er bare å føye til den klonede element en gang inne i en løkke
Jeg forsøker å klone et sett med tekst basert på den numeriske inngang på en rekke felt. Det synes at koden jeg har fått er bare føye elementet en gang inn i .wrapelementet. Er det en begrensning med .clone()eller noe annet som jeg utsikt som ville bare legge elementet en gang?

Hva jeg forventer skal skje:
Det jeg forventer å skje i koden under er, det .duplicateer verdien oppdateres (la oss si til 3), .targetelement er klonet, så .wrapelement er tømt, og sløyfe går og legger 3 kloner som er lagret i $clo ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:57
bruker EHerman
stemmer
1
svar
1
visninger
51
Groovy - interceptor av ProxyMetaClass påvirker ikke indre metoder samtaler
Kodebiten er fra boken <Groovy i aksjon andre>, med mindre modifikasjoner.

1 denne koden fungerer som forventet

package test

class InspectMe {
int outer(){
return inner()
}
int inner(){
return 1
}
}

def tracer = new TracingInterceptor(writer: new StringWriter())
def proxyMetaClass = ProxyMetaClass.getInstance(InspectMe)
proxyMetaClass.interceptor = tracer
InspectMe inspectMe = new InspectMe()

inspectMe.metaClass = proxyMetaClass
inspectMe.outer()
println(tracer.wri ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:57
bruker maojf
stemmer
-1
svar
1
visninger
19
Python i ArcGIS
Jeg skrev følgende kode, noe som resulterer i en feil, og jeg vet ikke hvordan å fikse det til å fungere.

Koden er:

# Name: ClipGDBtoNewGDB.py
# Description: Take an input GDB, create a list, iterate through each
feature class, clipping it and writing it to a new GDB.
# Author: tuilbox
# Import system modules
import arcpy, os
from arcpy import env
# Set workspace
env.workspace = arcpy.GetParameterAsText(0)
arcpy.env.overwriteOutput=True
# Set local variables
fclist = arcpy.ListFeatureClasses()
clip_featu ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:56
bruker dubi
stemmer
0
svar
3
visninger
81
Hvordan kan jeg relatere generiske typer definert mellom overordnede funksjoner?
Jeg skaper en Redux butikk enhancer som tar inn en funksjon for å serialisere den Redux tilstand. Jeg skal bygge butikken og sette opp et abonnement for endringer - på hver endring, vil jeg serienummer staten. For dette MCVE, jeg ignorerer abonnementet aspektet og bare umiddelbart ringe serialisering funksjonen.

Men på grunn av høyere ordens natur funksjonen, er jeg ikke i stand til å relatere min generisk type for staten (nødvendig for serialisering funksjon) med den generiske typen returnert av butikken ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:56
bruker Shepmaster
stemmer
0
svar
1
visninger
126
Conda kommandoer fungerer ikke i Windows Subsystem for Linux (WSL)
Jeg installerte Anaconda3 i min Windows-miljø og lagt

C:\Users\user\Anaconda3\Scripts
C:\Users\user\Anaconda3


til mine vinduer miljømessige variabler. Teoretisk sett bør dette også oppdatere min vei i WSL som den gjør med Visual Studio kode. Men det gjorde ikke og nå kan jeg ikke kjøre conda kommandoer fra ubuntu terminalen. Jeg kan ikke finne ut hvordan du kan fikse dette ... takk!

* Det bør bemerkes at jeg også bruker zsh og oh my zsh ved å kjøre kode

# Launch Zsh
if [ -t 1 ]; then
exec zsh
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:55
bruker Jawsh
stemmer
0
svar
0
visninger
22
Bruk scipy.sparse.dok_matrix.setdiag på bare en del av en dok_matrix objekt
La oss anta at jeg har en (stor) glissen matrise være en scipy.sparse.dok_matrix objekt. Jeg vil sette diagonalen av bare en submatrise å viss verdi. Jeg trodde først noe sånt som dette ville fungere:

import scipy.sparse as sp

dim = 20 # dim can go up to large numbers
A = sp.dok_matrix((num, num))
A[num//2:-1,num//2:-1].setdiag(2)


, Men dette fører bare til en tom matrise (på grunn av måten matrisen er internt lagret ved hjelp av matriser, antar jeg?). Jeg vet at for lite eksempel jeg kunne bruke setdia ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:55
bruker Max H.
stemmer
0
svar
1
visninger
18
Har du problemer med API-kall til Fire
Så i utgangspunktet jeg har laget min database som dette:Nå ønsker jeg å gjøre et API-kall til denne nettadressen og få Products array[](Senere deserialise jeg det).

For noen grunn returnerer det dette:

{"Website1":{"title":"wolf","url":"http://hdwpro.com/wp-content/uploads/2017/01/3D-Cool-Image.jpg"},"Website2":{"title":"skull","url":"https://i.pinimg.com/originals/20/a5/8f/20a58f0af4c1784e45dc15a26c041303.jpg"}}


Det bør alle være omgitt av square brackets [], men det er omgitt av {}stedet. Dette s ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:55
bruker Oki Doki
stemmer
0
svar
0
visninger
25
Vise bilder på en annen måte avhengig av størrelse
Er det mulig å bruke forskjellige stiler til bilder basert på sin størrelse. Jeg ønsker å vise små bilder display: inlineog store bilder display: block.

I enkle scenario har jeg to bilder small.png(10x10px) og big.png(200x200px). Jeg ønsker å bruke forskjellige stiler til de to bildene.
small.pngskal vises på linje med tekst ( display: inline)
big.pngskal vises på separat linje ( display: block)

I virkelighetens verden vil det være mange bilder, og jeg vet ikke hvilken størrelse de er.

Er det mulig å op ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:55
bruker Index
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Spring RequestScoped bønne erklært inne ApplicationScoped Bean er tråden trygt?
Spring søknad scoped bean inneholder Request scoped bønne. Hva vil skje når flere forespørsler samtidig tilgang forespørsel Scoped bønne inne søknaden scoped bønne? ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:55
bruker Fahad Shakeel
stemmer
-2
svar
2
visninger
30
Hvordan sjekke om brukeren hvis utestengt bruke PHP-funksjonen
Jeg prøver å lage en funksjon som jeg kan ringe på hver side slik at den sjekker om brukeren er utestengt.

1 = banned
0 = not banned


min funksjon:

public function not_banned()
{
$stmt = $this->conn->prepare("SELECT `status` FROM `users` WHERE `user_id` = :user_id");
$stmt->execute(array(':user_id'=>$_SESSION['user_session']));
$status = $stmt -> fetch();
if ($status == "0"){
return true;
} else {
session_destroy();
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:54
bruker Jordan Richards
stemmer
0
svar
1
visninger
59
Importere biblioteket i Python kalt av PHP
Jeg prøver å ringe et Python-skript fra en PHP-fil, men det svikter når jeg må laste et lokalt bibliotek. Min PHP er i stand til å ringe min python hvis den ikke lastes lokale bibliotek, og min Python-skript fungerer når lansert manuelt.

Her er minimal (ikke) arbeidsfiler:

index.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<?php
$command = escapeshellcmd ("./getter.py") ;
$output = shell_exec ($command) ;
e ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:54
bruker Motiss
stemmer
0
svar
0
visninger
30
Dobbel pil funksjonskoden brukes i en React app
Kan du hjelpe meg å forstå under pilen funksjonskode, er det React kode:

handleChange = input => e => {

};


Fra jsx er det passerer bare inndataparameter:

<input onChange={this.handleChange('fieldName') />


Forvirrende delen er input => e =>i handleChangehendelsen, og fra onChangedet passerer bare fieldName. ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:54
bruker CodeJS
stemmer
1
svar
3
visninger
52
Hvordan passere verdien av komma separert til en variabel ved hjelp av foreach sløyfe i CodeIgniter
Jeg har matrise med noen verdier etter å ha utført foreach løkke Jeg ønsker å passere hver verdi til en variabel med komma separert, men siste verdien bør ikke komme med komma (,).

<?php
$aa=array("id"=>1,"id"=>2,"id"=>3,"id"=>4);


$otherV = '';
foreach($aa as $key => $value){
if (!empty($otherV))
{

$otherV = $value.",";
}
else{
$otherV = $value;
}

}


echo $otherV;
?>


forventet produksjon vil jeg resultat som dette: 1,2,3,4 ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:53
bruker MSp
stemmer
0
svar
0
visninger
233
hvordan å fikse MERK: En eller flere oppsett mangler layout_width eller layout_height attributter. Disse er nødvendig i de fleste oppsett
Hver gang jeg prøver å åpne et nytt prosjekt jeg fikk denne feilen selv de gamle gir meg nå denne feilen.


MERK: En eller flere oppsett mangler layout_width eller layout_height attributter. Disse er nødvendig i de fleste oppsett.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:53
bruker KOTL NIAS
stemmer
-1
svar
1
visninger
35
hvorfor er dette json.decoder.JSONDecodeError ikke fanget
Jeg prøver å analysere en belastning på jsonfiles med python3.5 og mange av disse ikke har visse elementer som er forventet. Feilen / excpetion json.decoder.JSONDecodeError er helt forventet. Men jeg prøver å reagere på det, men feilen er ikke fanget liksom:

Kode

#/usr/bin/python3

import pymongo
import pprint
import json
import sys

jsonfile = open(sys.argv[1],'r').read()
json1 = json.loads(jsonfile)


try:
for key1 in json1["result"]["malware"].keys():
print("Malware: " + jso ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:53
bruker Ilir
stemmer
0
svar
1
visninger
44
Bot Work førsøke ytring
Dersom en ytring ikke er håndtert på en viss tid, blir boten rammeverket (v3) automatisk sende brukernes ytring?

Bare opplevd en situasjon hvor unnlatelse av å svare på en bruker raskt, og det syntes å sende ytring et dusin eller flere ganger, føre til hver enkelt å timeout.

Hvis ytringen ikke er sendt på nytt automatisk, så må tro brukeren ble klikke på knappen raskt. ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:53
bruker NiteLordz
stemmer
0
svar
2
visninger
30
(Python3.7) ta ordene i en setning som begynner med en consonat og lagre dem i en liste
Jeg ønsket å gjøre et program som: 1.Received en setning som en streng og slått den inn i en liste over ord 2.checked om hvert element (ord) av den listen startet med en vokal eller en konsonant 3.Stored ordene i gang med aa vokalen i en liste og ordene startet med en konsonant i en annen liste 4.Reverse rekkefølgen av bokstavene i ordene startet med en konsonant 5.Showed et endelig uttrykk lik den første med ordene startet av konsonanter reverseres og de startet av vokaler uendret.

I mitt arbeid måtte jeg ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:53
bruker Ana Helena Vieira
stemmer
0
svar
2
visninger
94
Java - Leetcode To Sum HashMap Solution
Jeg er ny på Java, og jeg bare begynte å gjøre Leetcode - To Sum. Jeg fant ut at bortsett brute force-løsning, er det felles løsning med HashMap. Men jeg kan fortsatt ikke få det. For eksempel, fungerer dette i min logikk:

public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
HashMap<Integer, Integer> m = new HashMap<Integer, Integer>();
int[] res = new int[2];
for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
m.put(nums[i], i);
}
for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:52
bruker S.P.
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Slik tilpasser Swing komponenter (for å standardisere skrifter)?
Jeg ønsker å gjøre Java Swing komponenter med standard skriftstørrelse, så jeg tilpasset komponentene til "Haha komponenter" ved å gjøre underklasser utvidet fra swing komponent klasse.

Men den tilpassede JTextfieldkan ikke skrives og setText. Den tilpassede Button viser ingen tekst. (Jeg sikker på at jeg ikke skrive andre koder som kan endre egenskapene til den tilpassede komponenter).

Etter feilsøking, fant jeg ut at hvis jeg sletter den setFontsetningen i HAHATextField, kan det tekstfeltet objektet bl ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:51
bruker AlexGor9527
stemmer
0
svar
1
visninger
78
Omdirigere alle besøkende basert på url parameter
Jeg ønsker å omdirigere brukeren basert på parameter i url?

https://example.com/redirect_handler?param=foo&url=http//currentuserwebsite.com

https://example.com/redirect_handler?param=foo&url=
så brukeren vil bli omdirigert til exmple.com først og basert på url param brukeren vil bli omdirigert til url param (til brukeren admin).

Er det mulig å gjøre? ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:51
bruker Latheesh V M Villa
stemmer
0
svar
1
visninger
21
Problemet med tildeling av minne for etiketter i mxnet, python
Jeg klassifisere fem klasser, farge, 128x128 piksler, batch size = 64, ved hjelp av generativ motstandere Network. Ved oppretting av en diskriminator modul, da utførelsen

discriminator.bind(data_shapes = image_iter.provide_data, label_shapes = [('label', (batch_size, ))], inputs_need_grad = True)

Jeg får en feilmelding:

data: (64, 3, 128, 128)
label: (64,)
Error in operator dloss: Shape inconsistent, Provided=[64], inferred shape=[64,25]

Og jeg forstår ikke hvor kommer tallet "25" kommer fra? Operatør d ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:51
bruker Константин Пухкий
stemmer
0
svar
0
visninger
54
Publisering gjenstand direkte inkludert Gradle submoduler
Jeg vil publisere en maven gjenstanden fra et prosjekt som omfatter alle klasser fra de submoduler (som en fatJar) i stedet for å ha dem som avhengigheter i pom-filen i den publiserte gjenstanden.

Forutsatt at jeg har en Gradle prosjekt oppsett som

root
- moduleToPublish
- dependendencyOne
- dependendencyTwo


og jeg ønsker å publisere en gjenstand for moduleToPublish, jeg opp sin buid.gradlelike under (merk direkte avhengigheter på de andre submoduler)

dependencies {
compile project(':dependencyOne')
c ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:51
bruker Gowrishankar Sunder
stemmer
0
svar
2
visninger
34
Spring Boot Rest Integrasjon
Jeg får dette unntaket:

@RestController
public class UserController {

@Autowired
private IUserService userService;

@RequestMapping(value="/getAllusers",method = RequestMethod.GET)
public ResponseEntity<List<UserDTO>> getAllusers(){
List<UserDTO> users=userService.getAllusers();
return new ResponseEntity<List<UserDTO>>(users, HttpStatus.FOUND);


@Service public class UserService implementerer IUserService {

public List<UserDTO> getAllusers( ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:51
bruker Anoj Singh
stemmer
0
svar
1
visninger
34
Hvordan legge til to datasett når det er ikke-unike kolonner?
Jeg har to datasett, Aog B.

Datasett Ahar 2000 variabler, og datasettet Bhar 2500. Både Aog Bhar felles variabler.

Hvordan kan jeg legge ikke de to datasettene?

Nedenfor finner du en leke eksempel:

Datasett A:

Name Age Sex Occupation
a 10 M Engineer


Datasett B:

Name Age Sex Children Income
b 33 F Y 50


Jeg må appendslik at det endelige datasettet ser ut som følger:

Name Age Sex Occupation Children Income
a 10 ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:51
bruker Jyothsna Harithsa
stemmer
0
svar
0
visninger
16
Collabrative redigere dokumenter - ReactJS
Jeg gjør en colabrative dokument ved hjelp av React JS og jeg følger denne opplæringen:

https://medium.com/@ethanryan/making-a-simple-real-time-collaboration-app-with-react-node-express-and-yjs-a261597fdd44

https://github.com/ethanryan/textedit-app

Den bruker YJS for samtidig redigering. Når jeg kjører serveren på port 3000 og dem min klient på port 3001, den kommer med feil på klienten inspisere:

localhost/:1 Access to XMLHttpRequest at 'http://localhost:3000/socket.io/?
EIO=3&transport=polling& ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:50
bruker M guy
stemmer
0
svar
1
visninger
45
Xamarin overføre data til en annen side
Jeg ønsker å passere det angitte navnet til side 1. Jeg håndtert variabel, noe som betyr at når du skriver inn navnet ditt og klikk på knappen vil det bli satt i variabel Valuename. Men jeg kan ikke passere denne variabelen til side 1. Kan noen hjelpe meg med dette?

<MasterDetailPage.Master>
<ContentPage Padding="10" BackgroundColor="Beige" Title="Master" Icon="">
<ContentPage.Content>
<StackLayout Margin="5,30,5,5">
<Label Text="Master Pag ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:50
bruker bozzy
stemmer
1
svar
1
visninger
49
Selen webdriver problem med: Forventet tilstand mislyktes: venter på synligheten av elementet som ligger ved (..)
Jeg har lite problem med min automatisert test. Når min test make feil:


Forventet tilstand mislyktes: venter på synligheten av elementet som ligger ved (...)


og jeg vet ikke hva som er problemet.

@BeforeMethod
public void BeforeTest(){
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:/drivers/chromedriver.exe");
driver = new ChromeDriver();
driver.manage().window().maximize();
driver.navigate().to("https://poczta.o2.pl/rejestracja/");
}

@Test
public void Test(){
WebDriverWait w ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:50
bruker Cezary B
stemmer
0
svar
2
visninger
38
Hvordan håndtere redning av komplekse objekt i tjenesten lag
Jeg har et komplekst objekt domeneobjekt samtale A. Hvilke består av 3 andre objekter.

public class A {
private B bObject;
private C cObject;
private D dObject;

//somes primitive types fields
}


Jeg hadde en tjeneste laget for objektet A.

public class serviceA {
private RepositoryA repositoryForA;

//CRUD operations on A
}


Objekt B, C, D har sin egen depot og de har ikke tjenesten lag. Fordi de ikke har virksomhet logikk for øyeblikket. De inneholder bare informasjon for A.

For spare AI ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:50
bruker MarS
stemmer
0
svar
2
visninger
475
Å generere slump heltall i VHDL
Jeg trenger å generere et tilfeldig heltall mellom 0-1023 i VHDL men jeg kunne ikke finne en god ressurs for dette på internett. Er det noen hjelpe meg please? ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:49
bruker Bachmanity
stemmer
0
svar
1
visninger
41
Forårsaket av: java.lang.IllegalArgumentException: org.hibernate.QueryException: kunne ikke løse eiendom:
I min spring-boot program, har jeg brukt 'Brand' og 'familien' foretakets gjenstander som har en til mange forhold.

@Entity
@Table(name = "family")
public class Family extends UserDateAudit {
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;

@NotBlank
@Size(max = 140)
private String name;

@JsonIgnoreProperties({"hibernateLazyInitializer", "handler"})
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "brand_id")
private Br ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:48
bruker chk.buddi
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Kan vi utvide CSS med egendefinerte funksjoner?
Kan vi bygge våre egne egendefinerte funksjoner med Javascript for å manipulere analyseres CSS. Går tilbake til Sass, en funksjon vi bruker mye er å generere et avstandsenhet-beregnet ut fra grunnlinjen-høyden på å skape en enkel og vedlikeholds vertikal rytme og hva som vil være den hastigheten raskere enn andre pre-prosessorer eller ut av kontroll ? jeg nå teste disse Ulike metoder så jeg ønsker å vite at jeg gjør riktig eller ikke, eller alt vil være ute av coltroll?$line-height: 32px;

/* vertical r ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:47
bruker user10239621
stemmer
0
svar
0
visninger
28
Reagerer Live Search ikke skaleres søkeelementer
Jeg skrev en livesearch funksjon på React. Hvis du begynner å skrive i søkefeltet, elementer starter skaleres. Når søket ikke finner kampene det viser meldingen 'resultatene ikke funnet'. Denne delen fungerer riktig. Men hvis du begynner å slette søket innspill, starter funksjon ingen verdier, men ingenting skjer. Listen er tom. Det skal skaleres elementene tilbake, men det gjør det ikke. Jeg er ikke sikker på hvordan å endre det.

const userName = sessionStorage.getItem('login');

class Chart extends Comp ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:47
bruker FedAlex
stemmer
0
svar
1
visninger
96
Slik importerer NPM modul mark.js å ​​bruke i krom forlengelse?
I forsøkt å importere modul mark.js inn krom forlengelse. Jeg har prøvd modifing koden fra krom opplæringen. Dette er hva jeg prøvde, senest:

manifest.json

{
"name": "Highlight",
"version": "1.0",
"description": "Highlight some text",
"permissions": ["activeTab", "declarativeContent", "storage"],
"background": {
"scripts": ["background.js"],
"persistent": false
},
"content_scripts": [
{
"matches": ["http://*.com/*"],
"js": ["mark.js"]
}
],
"page_action": {
... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:47
bruker qnsi
stemmer
0
svar
0
visninger
34
NetworkX - fjern noden og koble kanter
Jeg har en node i en graf som fungerer som en slags 'midlertidige koplings' node. Jeg ønsker å fjerne denne noden og oppdatere kantene i grafen slik at alle dens umiddelbare forgjengere peker til sine umiddelbare etterfølgere.

Er det bakt-funksjonalitet for å gjøre det i networkx, eller trenger jeg å rulle min egen løsning?

Eksempel:

Jeg har en graf 1 > 2 > 3. Jeg ønsker å fjerne node 2og ende opp med grafen 1 > 3.

Her er hvordan jeg er for tiden gjør det:

In [230]: g = nx.DiGraph()

In [231]: ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:47
bruker Ryan Tuck
stemmer
0
svar
0
visninger
43
Retur int verdi fra QSqLQuery
Jeg har et prosjekt på universitetet for en desktop app knyttet til en database, har jeg et orakel tabell med navnet CAPTEURS (fransk ord) og jeg bruker QtCreator. Jeg ønsker å få antall rader i tabellen, så jeg gjorde dette:

QSqlQuery p;
p.prepare("SELECT COUNT (*) FROM CAPTEURS");
p.exec();
p.size();
qDebug()<<"*****"<<p.exec();
qDebug()<<"*****"<<p.size();


Nå p.execreturnerer truemens p.sizeavkastning -1som innebærer false. Jeg prøvde å kjøre SQL-spørringen manuelt fra kommando ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:46
bruker Hatem TEMIMI
stemmer
0
svar
0
visninger
123
Hvorfor er staten forelder flagre widgeten oppdateres hver gang et barn widget tilstand er endret?
Jeg har vært å skape et program med en start (skjermen) som viser en liste av data som er trukket ut fra et REST api samtale. Dette er utløst gjøres når staten av widgeten oppdateringer - alt fungerer fint.

Jeg har også et antall underordnede skjermene (for eksempel en skjerm innstillinger) lastet med:

Navigator.push


Jeg har lagt merke til at hvis staten endringer i innstillingene mine skjerm som startskjermen tilstanden er også oppdatert og derfor kaller REST api igjen. Jeg har gjort noen tester, og de ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:46
bruker Steve
stemmer
0
svar
1
visninger
34
manipulere tensorial data i Abaqus ODB
Jeg vil oppsummere all Strain energitetthet (ELSE) verdier for hver modus (Frames fra modal analyse) av min ODB og lagre den i en ny ramme.

Koden min fungerer fint med forskyvninger 'U' og type = VECTOR Men når jeg endre den til 'ELSE' og type = TENSOR_3D_FULL fikk jeg følgende feilmelding:

Traceback (most recent call last): File "..\Python\modaldata.py", line 62, in <module>
newField.addData(field=strechtMode1) OdbError: Fields are not compatible. They are either associated with different ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:45
bruker Tobias Horbrügger
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Innloggede brukeren var en førsteklasses bruker eller ikke bruker LWA
Jeg jobber med en pålogging med Amazon-funksjonen

Hvordan kan jeg vite vær den påloggede brukeren var en førsteklasses bruker eller ikke

Jeg har noen dokumentasjon, men det har ikke noen ting om dette

https://developer.amazon.com/docs/login-with-amazon/android-docs.html

AuthorizationManager.authorize(new AuthorizeRequest
.Builder(requestContext)
.shouldReturnUserData(true)
.addScopes(ProfileScope.profile(), ProfileScope.postalCode(),ProfileScop ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:45
bruker nithin y.n.v
stemmer
1
svar
1
visninger
53
Slik for dynamisk å angi en maksimal bredde på fra søsken i vinkel
Er det mulig å sette en maksimal bredde på fra en div til samme verdi som bredden av dens søsken (i angular6)?

Med andre ord, kan jeg sette maks bredde av "child_two" til samme verdi som bredden "child_one" med begrensning at jeg bare vet bredden på "child_one" når det er gjort?

`<div class="parent-div">
<div id="child_one" class="child-div"> </div>
<div id="child_two" class="child-div"> </div>
</div>` ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:45
bruker Jymbo
stemmer
1
svar
1
visninger
44
Utfører en kommando
Jeg prøver å utføre en kommando:

public static void main(String[] args) {
int buffer;
StringBuilder res = new StringBuilder();
Process proc;
try {
proc = Runtime.getRuntime().exec("cat /proc/stat | grep 'btime' | awk '{print $2}'");
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(proc.getErrorStream()));
String line;
while ((line=reader.readLine())!=null) {
System.out.println(line);
}
proc.waitFor();
} ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:45
bruker xDantehh
stemmer
0
svar
0
visninger
35
Riktig php for reCAPTCHA
Jeg har en e-skjema med php, men ønsker å legge til en reCAPTCHA til det, men jeg kan ikke finne ut hvor du skal legge til den nye delen av koden til pre-eksisterende php. Jeg har lagt det etter "die ();}". Denne typen verk unntatt når 'suksess html side' dukker opp etter sender, og kombinerer det min opprinnelige HTML-melding med linjen 'Du er spammer! Få @ $% K ute' som er fra den nylig lagt php.

Jeg har den under php for min e-post form.

<?php
if(isset($_POST['email'])) {

/ ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:44
bruker user3851177
stemmer
-1
svar
1
visninger
68
I c ++ hva Ptr <> en står for?
Im faktisk å analysere noen torsk og jeg fant dette

Ptr<UniformRandomVariable> m_yMinVar;


Jeg har noen c erfaring, men ingen c ++, hva jeg forstår er at linjen erklære en peker samtale m_yMinVar og det er "type" <UniformRandomVariable>der "UniformRandomVariable" må være en klasse i andre CPP-fil, men jeg virkelig dnot vet,

Jeg vil gjerne vite nøyaktig hva som er Ptr fordi min tekst editor reconizes det som en variabeltype

også "<>" jeg er ikke sikker dvs at

og endelig hvis noen kan ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:44
bruker Julioatuesta
stemmer
-1
svar
1
visninger
32
PdfDocument Inflatting Layout
Iam prøver å blåse en layout til en pdf med PdfDocument. I utformingen syn alt ser ok, men når pdf er opprettet, Arent mellomrom bevart. Som du kan se i bildene jeg ønsker mellomrom akkurat som de første one.Any ideer?

Iam prøver å blåse en layout til en pdf med PdfDocument. I utformingen syn alt ser ok, men når pdf er opprettet, Arent mellomrom bevart. Som du kan se i bildene jeg ønsker mellomrom akkurat som de første one.Any ideer?

// create a new document
PdfDocumen ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:44
bruker Nick
stemmer
0
svar
5
visninger
134
hvordan skal jeg konvertere streng til heltall og oppsummere listen?
Jeg vil oppsummere listen over strengen. Jeg prøvde å konvertere strenger til tall ved å bruke for loop og int (). Men det fungerte ikke. Hva burde jeg gjøre? Takk for ditt svar!

a = ['1','2','3']
total = 0
for i in a:
int(i)
total = total + i

print(total) #expected output:6 ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:44
bruker 林侑萱
stemmer
0
svar
0
visninger
42
JavaFX listevisningen ikke oppdateres når du gir det en tom Arraylist
Jeg skriver et prosjekt i MVC-format og det er ment å bli en musikkspiller.

Etter mitt syn har jeg List bibliotek og spillelister som dette:

private ListView<ISong> library = new ListView<ISong>();
private ListView<ISong> playlist = new ListView<ISong>();

public ListView<ISong> getLibrary() {return library;}
public ListView<ISong> getPlaylist() {return playlist;}

public View() {
HBox hBoxCenter = new HBox(library, playlist);


Vi har også Classes "Playlist" og "So ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:44
bruker OutOfIdeas2000
stemmer
0
svar
0
visninger
27
OkHttp unnlate å løse DNS på IOT nettverk
Prøver å koble til en web-server som kjører på et WiFi-nettverk uten Internett-tilkobling.

Jeg er i stand til å koble til IOT enhetens nettverk, og få noen forespørsler gjennom. Men etter noen sekunder får jeg en popup fra OS sier wifi-tilkobling har ikke Internett. Jeg ignorere at popup, og jeg kan ikke lenger nå webserveren.

Jeg gikk selv OkHttp kildekoden og funnet ut roten av problemet er en UnknownHostException.

Jeg er klar over at siden Android 5, vil trafikken gå via wifi hvis den ikke har en Inte ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:43
bruker HelderMPinhal
stemmer
0
svar
1
visninger
23
XSLT 2.0 trimming tekst lengde endelige HTML-utgang
XSLT Fiddle her: https://xsltfiddle.liberty-development.net/bFDb2Dh/2

I XSL 2.0 får jeg et lite sett med noder fra en eksisterer-db Lucene søkefunksjon som returnerer den opprinnelige XML men brytes søkeordet i <exist:match/>. Så jeg søker på tei:seg, og jeg får følgende tilbake (som jeg bryte på produksjonen i en ekstra element for senere behandling behov):

<doc>
<url>http://localhost:8081/exist/apps/deheresi/doc/MS609-0454</url>
<seg xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" typ ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:42
bruker idjet
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Hvorfor får jeg søppel / 00 tegn på slutten av min mottatte filen som ble overført fra å bruke TCP klient-server?
//Server Code
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <arpa/inet.h>
#include<unistd.h>

#define size 128
#define nofile "File Not Found"
#define E "EOF"

void sendFile(FILE*,int);

void main(int cnt,char *args[])
{
//Declaration
int Socket,Bind,Listen,Accept,Send,Recv,addrlen,sys;
char Sendf[size],Recvf[size];
struct so ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 16:42
bruker Satwik Dash

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more